Hele lijst

WordPress database error: [Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes]
INSERT INTO `qNhbJ0L7_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_tablepress_f90bc3998ba7d0e4d58f9bf26e14ccd3', '\n<table id=\"tablepress-10\" class=\"tablepress tablepress-id-10\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1 odd\">\n <th class=\"column-1\"></th><th class=\"column-2\">Genitivus</th><th class=\"column-3\">Geslacht</th><th class=\"column-4\">Stamtijden</th><th class=\"column-5\">Betekenis</th><th class=\"column-6\">Etymologie NL</th><th class=\"column-7\">Etymologie ENG</th><th class=\"column-8\">Etymologie FR</th><th class=\"column-9\">Etymologie DU</th><th class=\"column-10\">Etymologie overig</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody class=\"row-hover\">\n<tr class=\"row-2 even\">\n <td class=\"column-1\">a(b)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van(af), door</td><td class=\"column-6\">abnormaal, abrupt (< ab - rumpo \'af-breken\'), abces (\'etterbuil\'; < ab - cessus < ab - cedere \'weggaan\'), abuis (\'vergissing\'; < ab - uti \'verkeerd- gebruiken\'), abstract (< abs - traho \'wegtrekken\'), aversie (\'afkeer\'; < a - verto \'wegdraaien, afwenden\'), ablaut, af, abdicatie (\'troonsafstand\'; < abdicare \'afstand nemen van\' < ab - dicare \'plechtig verkondigen\'), abject (\'verwerpelijk\'; < ab - iacere \'weg - werpen\'), abominabel (\'verschrikkelijk\'; < ab-omen-ilis \'weg-voorteken-lijk\'), aboriginal (oorspr.e bewoners van Australië; < ab - originale \'vanaf het begin\')</td><td class=\"column-7\">to abuse, to abalienate (\'tot vijand maken\'), abduction (\'ontvoering\'; < ab-ducere \'wegnemen\'), aberration (\'afwijking\'; < ab-errare \'af-dwalen), abiotic (\'niet levend\'), abnormal, to abolish (\'afschaffen\'), abomination (\'walgelijk iets\'), ablative, appeasement</td><td class=\"column-8\">l\'abréviation, abcéder, l\'abcès (\'etterbuil\'; < ab - cessus < ab - cedere \'weggaan\')</td><td class=\"column-9\">ab, aposteriori, apriorisch, Apriorismus, Asomnie, asozial, Asozialität</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-3 odd\">\n <td class=\"column-1\">ac, atque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">en</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-4 even\">\n <td class=\"column-1\">accendo (accendĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">accendi, accensum</td><td class=\"column-5\">in brand steken, aanvuren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-5 odd\">\n <td class=\"column-1\">incendo (incendĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">incendi, incensum</td><td class=\"column-5\">in brand steken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">(to) incense (bewieroken)</td><td class=\"column-8\">l\'encens (\'wierook\'), l\'encensement (\'bewieroking\') encenser (\'bewieroken\'), encensoir (\'wierookvat\'), l\'incendie (\'brand\'), incendier, incendiaire, l\'encenseur</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-6 even\">\n <td class=\"column-1\">incendium</td><td class=\"column-2\">incendii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">brand</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">incendiary</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-7 odd\">\n <td class=\"column-1\">acer</td><td class=\"column-2\">acris</td><td class=\"column-3\">acris, acre</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hevig, fel vurig</td><td class=\"column-6\">acetyl ( < acetum (vinum) \'scherpe wijn\' < ac-re < acer), acryl (\'scherp/bijtend\'), ahorn (onzeker), exacerbatie (\'verergering van een ziekte\'), vinaigrette (vinum aigre > acer)</td><td class=\"column-7\">acerbity, exacerbitation, acetic (vinum acetum < acere < acer), acrylic, eager (< Oudfr. aigre < acrem (acc. van acer)), acrid</td><td class=\"column-8\">aigu (\'scherp, puntig\'), aigre (\'zuur\'), âcre (\'zuur\'), aigrelet (\'nogal zuur\'), aigrir, aigreur, acrimonie (\'bitterheid, humeurigheid\'), l\'acide (\'zuur\'), acidulé, acétate, acéteaux, acerbe, l\'exacerbation, aiguiser, aiguille, aiguiller, aiguillette, l\'aiguillon, églantier, églantine, acier, acéré</td><td class=\"column-9\">Acryl</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-8 even\">\n <td class=\"column-1\">acies</td><td class=\"column-2\">aciei</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slag, slaglinie</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">edge (van stam *ak- > -acg- > egg- > edg-)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-9 odd\">\n <td class=\"column-1\">acutus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">acuta, acutum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">scherp</td><td class=\"column-6\">acuut, acuïteit (\'scherpte\')</td><td class=\"column-7\">acute, ague (\'malaria\', betekende eerst letterlijk: \'plotselinge koorts\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">akut, Akut</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-10 even\">\n <td class=\"column-1\">ad</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">naar, tot, bij</td><td class=\"column-6\">advent kalender (< adventus < ad - venio \'aankomen\'), ad rem, advies (< ad visum), additioneel (< additionem), adequaat (< ad-aequare \'gelijkmaken\'), adjectief (< ad-icio \'toevoegen, bijvoegen\'), appartement (< ad- parte (abl. van pars)), appél (< ad - pello \'zich richten tot\'), assistent (< ad - sisto \'erbij staan\'), adoptie</td><td class=\"column-7\">to add (< ad-do), advertisement, to addict (< ad-dico), addition (< ad-do), adept (ad - apiscor), adjunct (ad - iungo), to admire (ad - mirus), adult (adultus ppp. van adolesco), adolescent (< adolesco < ad-alesco), advocaat (< ad - voco)</td><td class=\"column-8\">assemble (< ad-simulo \'gelijkmaken\'), allécher (\'verleiden\'; < ad - lécher), adjacent, adjuger, l\'adolescent (ppp. \'opgroeiend\'; < adolesco < ad alasco \'opgroeien\'), adulte (< adultus (ppp. van adolesco \'opgegroeid zijnde\'), l\'adhérent (\'aanhanger\'), l\'adhésion (\'instemming\'), adopter, adorer</td><td class=\"column-9\">Abenteuer (< Oudduits aventiure < *adventura (ptc. fut. van advenio), Adjunkt, Adjutant, Administration, Advokat (< ad-voco), affirmativ, Akkusation (\'beschuldiging\'), Alliteration, assoziieren, Assoziation</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-11 odd\">\n <td class=\"column-1\">ad + gerundi(v)um</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">om te</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\"></td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-12 even\">\n <td class=\"column-1\">adeo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zo, zozeer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-13 odd\">\n <td class=\"column-1\">adipiscor (adipisci)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adeptus sum</td><td class=\"column-5\">verkrijgen</td><td class=\"column-6\">adept (\'ingewijde\'; < adeptus (ppp. adipiscor)</td><td class=\"column-7\">adept (deskundig, bedreven)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-14 even\">\n <td class=\"column-1\">administro (administrare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beheren, besturen</td><td class=\"column-6\">administratie, administreren, administrateur, administratief</td><td class=\"column-7\">administrative, to administrate, administrator, administration, to administer</td><td class=\"column-8\">l\'administration, administrer, administrative</td><td class=\"column-9\">Administration, administrativ, Administrativenteignung, administrieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-15 odd\">\n <td class=\"column-1\">adolescens</td><td class=\"column-2\">adolescentis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">jonge man</td><td class=\"column-6\">adolescent</td><td class=\"column-7\">adolescent</td><td class=\"column-8\">adolescent</td><td class=\"column-9\">adoleszent</td><td class=\"column-10\">oorspr. ppa. van adolesco (\'hij die aan het opgroeien is\'; < ad - alesco \'opgroeien\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-16 even\">\n <td class=\"column-1\">adversus (adj)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">adversa, adversum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toegewend, recht tegenover, ongunstig, vijandig</td><td class=\"column-6\">avers (\'afgunstig\'), aversie</td><td class=\"column-7\">adversity, adversary, adverse</td><td class=\"column-8\">adverse, adversaire, l\'adversité, l\'avers (\'kant van een munt\'), aversion</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-17 odd\">\n <td class=\"column-1\">adversus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">adversa, adversum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongunstig, vijandig, toegewend, recht tegenover</td><td class=\"column-6\">avers (\'afgunstig\'), aversie</td><td class=\"column-7\">adversity, adversary, adverse</td><td class=\"column-8\">adverse, adversaire, l\'adversité, l\'avers (\'kant van een munt\'), aversion</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-18 even\">\n <td class=\"column-1\">adversus, adversum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tegen(over), jegens</td><td class=\"column-6\">avers (\'afgunstig\'), aversie</td><td class=\"column-7\">adversity, adversary, adverse</td><td class=\"column-8\">adverse, adversaire, l\'adversité, l\'avers (\'kant van een munt\'), aversion</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-19 odd\">\n <td class=\"column-1\">adulterium</td><td class=\"column-2\">adulterii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overspel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">adultery, adulterous</td><td class=\"column-8\">adultérer, l\'adultère, l\'adultérin</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-20 even\">\n <td class=\"column-1\">aedes</td><td class=\"column-2\">aedis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vertrek, tempel</td><td class=\"column-6\">ediel (< aedilis < aedis)</td><td class=\"column-7\">edifice (\'gebouw\'; < aedificum \'gebouw\' < aedis)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Ädil (< aedilis < aedes)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-21 odd\">\n <td class=\"column-1\">aeger</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aegra, aegrum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ziek</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">aegrotat (\'bewijs dat een student ziek is\'; < aegroto \'ziek zijn\' < aeger)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-22 even\">\n <td class=\"column-1\">aegre</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">met moeite, ongaarne</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-23 odd\">\n <td class=\"column-1\">aequo (aequare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">evenaren, gelijk maken</td><td class=\"column-6\">adequaat (\'overeenkomstig\'), equalizer, equatie (\'verevening\'), equator (\'verevenaar\'), ijken (\'waarmerken\'), perequatie (\'vereffening\'), adequatie, adequeren</td><td class=\"column-7\">adequate, equalizer, to equalize, equate, equator (\'evenaar\')</td><td class=\"column-8\">équité, équitable</td><td class=\"column-9\">adäquat (< adaequo), eichen</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-24 even\">\n <td class=\"column-1\">aeque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">net zo, even</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-25 odd\">\n <td class=\"column-1\">aequor</td><td class=\"column-2\">aequoris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zee(oppervlak)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-26 even\">\n <td class=\"column-1\">aequus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aequa, aequum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gelijk, vlak, billijk, gunstig</td><td class=\"column-6\">egaal (< Fr. égal < aequalis < aequus), equivalent (< equi-valens < equi - valeo \'evenveel - waard zijn\'), equinox (\'dag en nacht evening\'), equipollent (\'gelijkwaardig\'; < aequi - pollens \'net zo - krachtig\'), equiteit, perequatie (\'vereffening\' < \'gelijk maken\'), equaal</td><td class=\"column-7\">equal, equable, equation, equilibrium, equanimity, equivocation, equivalent (< equi-valens < equi - valeo \'evenveel - waard zijn\')</td><td class=\"column-8\">equidistant, l\'equilibre (evenwicht), equilibrer, égal (< aequalis < aequus)</td><td class=\"column-9\">egal (< Fr. égal < aequalis < aequus), Äquivalent, äquivalent, Äquivalenz</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-27 odd\">\n <td class=\"column-1\">iniquus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">iniqua, iniquum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongunstig, onrechtvaardig</td><td class=\"column-6\">iniquiteit (\'ongelijkheid\')</td><td class=\"column-7\">iniquity (\'ongelijkheid\')</td><td class=\"column-8\">iniquie, l\'iniquité (\'ongelijkheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-28 even\">\n <td class=\"column-1\">aër</td><td class=\"column-2\">aëris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(beneden)lucht</td><td class=\"column-6\">malaria (< mala aria < malus aer \'slechte lucht\'), aerodynamisch, aerobics, aria</td><td class=\"column-7\">aer, aerobatics, aerobic, aircraft, aeroplane, aerosol, aerospace, aeration, aerial</td><td class=\"column-8\">aura, aéroplane, air, aérer, aérage, aérien, aéromètre, aérostat, aérostation, aérolithe, aéronaute</td><td class=\"column-9\">Air, Airbus, Airport, Arie, Malaria</td><td class=\"column-10\">Grieks leenwoord</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-29 odd\">\n <td class=\"column-1\">aërius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aëria, aërium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van -, in de lucht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">aerial</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-30 even\">\n <td class=\"column-1\">aes</td><td class=\"column-2\">aeris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">brons, geld</td><td class=\"column-6\">era (van aera: \'aparte getallen van een rekening\' > \'aparte getallen\' > \'jaren\'), erts</td><td class=\"column-7\">era (van aera: \'aparte getallen van een rekening\' > \'aparte getallen\' > \'jaren\')</td><td class=\"column-8\">l\'airain (\'brons\'), l\'ère (van aera: \'aparte getallen van een rekening\' > \'aparte getallen\' > \'jaren\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-31 odd\">\n <td class=\"column-1\">aestas</td><td class=\"column-2\">aestatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zomer</td><td class=\"column-6\">estivatie (\'zomerslaap/manier waarop de bladeren van een bloemknop elkaar bedekken\')</td><td class=\"column-7\">to estivate (\'de zomer doorbrengen/zomerslaap houden\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-32 even\">\n <td class=\"column-1\">aestimo (aestimare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schatten, menen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to estimate, to aim</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Ästimation, ästimieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-33 odd\">\n <td class=\"column-1\">aestus</td><td class=\"column-2\">aestus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">deining, hitte</td><td class=\"column-6\">eest (smidshaard), estuarium (< aestuarium; riviermond waar eb en vloed sterk merkbaar zijn)</td><td class=\"column-7\">estuary (< aestuarium; wijde riviermond), estivate (\'de zomer doorbrengen/zomerslaap houden\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Ästuar(ium) (<aestuarium; trechtervormige riviermond)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-34 even\">\n <td class=\"column-1\">aetas</td><td class=\"column-2\">aetatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">leeftijd, leven(stijd), periode</td><td class=\"column-6\">Middeleeuwen (media-aetas, onzeker (zie ook aevum))</td><td class=\"column-7\">age (< Vulg. Lat. aetaticum < acc. aetatem), teenager</td><td class=\"column-8\">l\'age, éternel, l\'éternité, médiéval</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-35 odd\">\n <td class=\"column-1\">aeternus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aeterna, aeternum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eeuwig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">eternity, eternal, sempiternal (< semper-aeternus \'altijd-eeuwig\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">eternisieren (< aeternare < aeternus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-36 even\">\n <td class=\"column-1\">aether</td><td class=\"column-2\">aetheris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(boven)lucht, hemel</td><td class=\"column-6\">ether</td><td class=\"column-7\">ether</td><td class=\"column-8\">l\'éther</td><td class=\"column-9\">Äther</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-37 odd\">\n <td class=\"column-1\">aevum</td><td class=\"column-2\">aevi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tijd, leven(sduur)</td><td class=\"column-6\">eeuw (niet rechtstreeks afgeleid, slechts verwant (zie ook aestus)), Middeleeuwen (< media-aevum, onzeker)</td><td class=\"column-7\">medieval (< medium-aevum), coeval (< co-aevum (met dezelfde leeftijd))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">mediäval, Mediävist</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-38 even\">\n <td class=\"column-1\">ager</td><td class=\"column-2\">agri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">akker, veld</td><td class=\"column-6\">akker, agrariër (<agrarius \'op landbouw betrekking hebbend\'), pelgrim (< Lat. pelegrinus < peregrinus < peregre (\'uit het buitenland\') < per-agri \'ver/voorbij het land\'), agricultuur</td><td class=\"column-7\">agrarian, agriculture, pilgrim (< Lat. pelegrinus < peregrinus < peregre (\'uit het buitenland\') < per-agri \'ver/voorbij het land\') zo ook: peregrination, acre</td><td class=\"column-8\">agricole, l\'agriculteur</td><td class=\"column-9\">Agrarier, agrarisch, Agrikultur, Agronomisch (landbouwkundig)</td><td class=\"column-10\">ἀγρός (Oudgr.)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-39 odd\">\n <td class=\"column-1\">agrestis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">agrestis, agreste</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tot de akker behorend, onbeschaafd</td><td class=\"column-6\">agrest (\'nog onrijpe druiven/landelijk\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-40 even\">\n <td class=\"column-1\">aggredior (aggredi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">aggredior, aggressus sum</td><td class=\"column-5\">zich wenden tot, ondernemen, beginnen, aanvallen</td><td class=\"column-6\">agressie, agressor (iemand die aanvalt/begint met geweld gebruiken)</td><td class=\"column-7\">aggressive, aggressor (iem. die begint met geweld gebruiken), agress (\'aanval\')</td><td class=\"column-8\">agresser, agressif</td><td class=\"column-9\">Aggression, aggressiv, aggressor (iem. die begint met geweld gebruiken)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-41 odd\">\n <td class=\"column-1\">digredior (digredi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">digredior, digressus sum</td><td class=\"column-5\">uiteengaan, afdwalen</td><td class=\"column-6\">digressie (\'uitweiding\')</td><td class=\"column-7\">digression (\'uitweiding\'), to digress</td><td class=\"column-8\">la digression (\'uitweiding\')</td><td class=\"column-9\">Digression (\'uitweiding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-42 even\">\n <td class=\"column-1\">egredior (egredi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">egredior, egressus sum</td><td class=\"column-5\">weggaan</td><td class=\"column-6\">egressief (\'gevormd tijdens het uitademen\')</td><td class=\"column-7\">egress (uitgang, uitweg)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-43 odd\">\n <td class=\"column-1\">ingredior (ingredi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">ingredior, ingressus sum</td><td class=\"column-5\">binnengaan, beginnen</td><td class=\"column-6\">ingrediënt (< ppa. ingrediens), ingressief (\'het begin uitdrukkend\')</td><td class=\"column-7\">ingredient (< ppa. ingrediens), ingress (\'ingang, toegangsrecht\')</td><td class=\"column-8\">l\'ingrédient (< ppa. ingrediens)</td><td class=\"column-9\">Ingrediens, ingressiv (het begin uitdrukkend)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-44 even\">\n <td class=\"column-1\">progredior (progredi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">progredior, progressus sum</td><td class=\"column-5\">voortgaan</td><td class=\"column-6\">progressie, progressief (omschrijving politieke ideologie)</td><td class=\"column-7\">progress</td><td class=\"column-8\">progresser, progrès</td><td class=\"column-9\">progressiv, Progredienz (\'zieker worden\' < \'de ziekte gaat voort\'), Progreß</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-45 odd\">\n <td class=\"column-1\">gradus</td><td class=\"column-2\">gradus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stap, trede, rangorde</td><td class=\"column-6\">graad (bij schaalverdelingen), gradatie, gradueel, degraderen (< de-gradus \'stap ergens van af\'), retrograde (\'in omgekeerde richting gaand\'), gradiënt, congres (< con-gredi < con-gradus \'samen-komst\')</td><td class=\"column-7\">grade, gradual, to graduate, degree, congress (< con-gredi < con-gradus \'samen-komst\')</td><td class=\"column-8\">le grade, le degré (\'trap\'), gradation, graduel, retrograde (in omgekeerde richting gaand)</td><td class=\"column-9\">Grad, gradual, graduieren, degradieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-46 even\">\n <td class=\"column-1\">ago (agĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">egi, actum</td><td class=\"column-5\">drijven, (be)handelen, doorbrengen</td><td class=\"column-6\">actie (< ppp. actum), agenda (< res agenda: gerundivum van ago \'dingen die gedaan moeten worden\'), acteur (< Lat. actor \'iem. die handelt\'), agent (\'vertegenwoordiger (o.a. van politie)\'), akte (< acta \'de behandelde dingen\'), navigatie (navis-agere \'schip - leiden\'), reageren (< re-agere \'terug - doen\'), redactie (<mid. Lat. redactio < redactus (bij redigere < re- agere)), interactie (< inter - actum \'onderling - doen\'), ageren (\'strijden tegen iemand\')</td><td class=\"column-7\">action, actor, agility (<agilitatem (agilitas) \'vlugheid\' < ago), agency (<agentia < agens), agent (\'vertegenwoordiger (o.a. van politie)\'), (to) act, agenda (< res agenda: gerundivum van ago \'dingen die gedaan moeten worden\'), to redact, navigate (navis-agere \'schip - leiden\'), reaction (< re-actum \'terug - doen\')</td><td class=\"column-8\">agir, actionner, réaction (< re-actum \'terug - doen\'), actes, l\'acteur (< Lat. actor \'iem. die handelt\'), l\'agent (\'vertegenwoordiger (o.a. van politie)\'), actif, actuel, l\'agenda, réagir, navigation (< navis - agere \'schip - leiden\')</td><td class=\"column-9\">Agent, aktiv, aktuell, interaktion, Akt, Akte, Agende, Aktie, Aktion, Reaktion, Agenda, Agens, agieren, Aktivität, Interaktion, interaktiv</td><td class=\"column-10\">ἄγω (Oudgr.)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-47 odd\">\n <td class=\"column-1\">age (imper. bij agĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vooruit!</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-48 even\">\n <td class=\"column-1\">agito (agitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opjagen, zich bezig houden met</td><td class=\"column-6\">agiteren, (vaak gebruikt: geagiteerd \'heftig\')</td><td class=\"column-7\">to agitate (\'prikkelen\'), agitation</td><td class=\"column-8\">agiter (\'prikkelen\'), cuider (< cogitare < co-agito)</td><td class=\"column-9\">Agitation, agitieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-49 odd\">\n <td class=\"column-1\">exagito (exagitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opjagen, geen rust laten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-50 even\">\n <td class=\"column-1\">exigo (exigĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">exegi, exactum</td><td class=\"column-5\">uitdrijven, verjagen, opeisen; volbrengen, doorbrengen</td><td class=\"column-6\">exact (< ppp. exactus), essay (< Fr. essai \'poging\' < Lat. exagium \'weging\' < exigo)</td><td class=\"column-7\">exact (< ppp. exactus), essay (< Fr. essai \'poging\' < Lat. exagium \'weging\' < exigo), exigence</td><td class=\"column-8\">exact, exiger, l\'exigence (\'eis\')</td><td class=\"column-9\">exakt</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-51 odd\">\n <td class=\"column-1\">exiguus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">exigua, exiguum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">klein, gering</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">exiguous (\'klein\')</td><td class=\"column-8\">exigu (\'klein\')</td><td class=\"column-9\">Exiguität (\'kleinigheid\'; < exiguitas < exiguus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-52 even\">\n <td class=\"column-1\">cogo (cogĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">coegi, coactum</td><td class=\"column-5\">bijeenbrengen, dwingen</td><td class=\"column-6\">coactie (\'dwang\'), klatser (\'knoeier\'; < Fr. cache < Fr. cachier < Lat. coactare < cogere. in betekenis: klanknabootsing van de zweep (=werk slecht doen) < dwingen < voortdrijven)</td><td class=\"column-7\">cogent (\'noodzakelijk\'), squat (\'kolonist\'; < Fr. esquatir \'neerhurken\' < Vulg. Lat coactire < cogere)</td><td class=\"column-8\">cacher, le cachot (\'gevangenis\'), cachet (\'stempel\' < \'bevel tot arrestatie\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-53 odd\">\n <td class=\"column-1\">perago (peragĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">peregi, peractum</td><td class=\"column-5\">voltooien, behandelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-54 even\">\n <td class=\"column-1\">subigo (subigĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">subegi, subactum</td><td class=\"column-5\">onderwerpen, dwingen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-55 odd\">\n <td class=\"column-1\">agmen</td><td class=\"column-2\">agminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stoet, kolonne</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-56 even\">\n <td class=\"column-1\">agnus</td><td class=\"column-2\">agni</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lam, jong schaap</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'agneau (\'lam\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-57 odd\">\n <td class=\"column-1\">ait</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zeggen, beweren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-58 even\">\n <td class=\"column-1\">aiunt</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zeggen, beweren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-59 odd\">\n <td class=\"column-1\">ala</td><td class=\"column-2\">alae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vleugel (van een vogel), vleugel (van een leger)</td><td class=\"column-6\">aileron (\'rolroer\'; < verkleinw. van Fr. aile \'vleugel\' < ala),</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'aile (\'vleugel\'), aleter</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-60 even\">\n <td class=\"column-1\">ales</td><td class=\"column-2\">alitis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gevleugeld, vogel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-61 odd\">\n <td class=\"column-1\">albus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">alba, album</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wit</td><td class=\"column-6\">albino (\'zonder pigment\'), album (\'boek met lege bladeren\', bijvoorbeeld voor poëzie, foto\'s of postzegels. Via betekenis \'boek met een verzameling\' > \'verzameling\' > grammofoonplaat of CD), Alpen (gebergte), aubade (\'ochtendhulde met zang\'; < auba \'dageraad\' < alba), abeel (populiersoort; < Lat. abellus \'witachtig\' < albus)</td><td class=\"column-7\">albino (\'zonder pigment\'), album (\'boek met lege bladeren\', bijvoorbeeld voor poëzie, foto\'s of postzegels. Via betekenis \'boek met een verzameling\' > \'verzameling\' > grammofoonplaat of CD), aubade (\'ochtendulde met zang\' < auba \'dageraad\' < alba)</td><td class=\"column-8\">l\'aube (\'dageraad\'), l\'album (\'boek met lege bladeren\', bijvoorbeeld voor poëzie, foto\'s of postzegels.), albinos (\'zonder pigment\')</td><td class=\"column-9\">Albino (\'zonder pigment\'), Album (\'boek met lege bladeren\', bijvoorbeeld voor poëzie, foto\'s of postzegels. Via betekenis \'boek met een verzameling\' > \'verzameling\' > grammofoonplaat of CD), Alb (\'bergweide\')</td><td class=\"column-10\">Albus Perkamentus (onecht Latijn; naam), Oudgr. ἀλφός</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-62 even\">\n <td class=\"column-1\">aliqui</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aliquae, aliquod</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">een (of ander), enig</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\"></td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-63 odd\">\n <td class=\"column-1\">alioqui</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overigens</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-64 even\">\n <td class=\"column-1\">aliquando</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eens, ooit</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-65 odd\">\n <td class=\"column-1\">aliquis</td><td class=\"column-2\">alicuius</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">iemand, een of andere</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">hidalgo (\'spaanse edelman\'; < Sp. fidalgo < filho de algo <Lat. filius (de) aliquo (abl. van aliquis) \'zoon van iemand\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-66 even\">\n <td class=\"column-1\">alius</td><td class=\"column-2\">alius</td><td class=\"column-3\">alia, alium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(een) ander</td><td class=\"column-6\">alias (\'bijnaam\'), alibi (\'bewijs dat men onschuldig is\'; < Lat. alibi < alius - ibi (\'ergens anders - daar\'))</td><td class=\"column-7\">alibi (\'bewijs dat men ergens anders was\' < Lat. alibi < alius-ibi (ergens anders - daar)), alias (\'bijnaam\')</td><td class=\"column-8\">aussi (Vulg. Lat. ale < alid < aliud), aliéner, alibi (\'bewijs dat men onschuldig is\'; < Lat. alibi < alius - ibi (\'ergens anders - daar\'))</td><td class=\"column-9\">Alibi (\'bewijs dat men onschuldig is\'; < Lat. alibi < alius - ibi (\'ergens anders - daar\')), Alias (\'bijnaam\')</td><td class=\"column-10\">Oudgr. ἄλλος</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-67 odd\">\n <td class=\"column-1\">alius ... alius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">de een ... de ander</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-68 even\">\n <td class=\"column-1\">alii…alii</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">sommige…andere</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-69 odd\">\n <td class=\"column-1\">alienus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aan een ander toebehorend, vreemd, ongunstig</td><td class=\"column-6\">gealiëneerd (\'waanzinnig\'/\'onder de macht van een ander staand\')</td><td class=\"column-7\">alien (bijv. nw. \'vreemd\' of zst. nw. \'buitenaards wezen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Alienation (\'vervreemding, verstandsverbijstering\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-70 even\">\n <td class=\"column-1\">aliter</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">op een andere wijze, anders</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-71 odd\">\n <td class=\"column-1\">aliter ac/atque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">anders dan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-72 even\">\n <td class=\"column-1\">alo (alĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">alui, altum</td><td class=\"column-5\">voeden, grootbrengen</td><td class=\"column-6\">adolescent (< ad-alesco < alo \'iem. die opgroeit\'), coalitie (\'verbinding van partijen, bijv. in de regering\'; < Lat. coalitium < co-alesco \'samengroeien, zich verbinden\'), alimentatie (\'bedrag dat gescheiden ouders voor hun kinderen moeten betalen\'; < Lat. alimentatio < alimentum (\'levensonderhoud\') < alo)</td><td class=\"column-7\">adolescent (< ad-alesco < alo \'iem. die opgroeit\'), alimentary (< alimentum (\'levensonderhoud\') < alo), aliment (\'voedsel\'; < alimentum (\'levensonderhoud\') < alo)</td><td class=\"column-8\">l\'aliment (\'voedsel\' < alimentum (\'levensonderhoud\') < alo), la coalition (\'verbinding van partijen, bijv. in de regering\' < Lat. coalitium < co-alesco \'samengroeien, zich verbinden\')</td><td class=\"column-9\">Alimente (\'bedrag dat gescheiden ouders voor hun kinderen moeten betalen\'; < Lat. alimentatio < alimentum (\'levensonderhoud\') < alo), Koalition (\'verbinding van partijen, bijv. in de regering\'; < Lat. coalitium < co-alesco \'samengroeien, zich verbinden\'), Proletarier (< pro-alere)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-73 odd\">\n <td class=\"column-1\">almus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">alma, almum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voedend, weldadig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">Alma Mater (\'milde/gevende moeder\', naam voor universiteit)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-74 even\">\n <td class=\"column-1\">alter</td><td class=\"column-2\">alterius</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">de een (c.q. de ander), tweede</td><td class=\"column-6\">alternatief (< Lat. alternativus < alternus \'afwisselend\' < alter), alterneren (\'afwisselen\'; < alternus <alter), altruïsme (\'het rekening houden met anderen (ethische overtuiging)\')</td><td class=\"column-7\">to alter (\'veranderen\'), to alternate (\'afwisselen\'), altruism (\'het rekening houden met anderen (ethische overtuiging)\'),</td><td class=\"column-8\">autre, alternatif (< Lat. alternativus < alternus \'afwisselend\' < alter)</td><td class=\"column-9\">Alteration (\'afwisseling\'), alternativ (< Lat. alternativus < alternus \'afwisselend\' < alter), Altruismus (\'het rekening houden met anderen (ethische overtuiging)\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-75 odd\">\n <td class=\"column-1\">altus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hoog, diep</td><td class=\"column-6\">hobo (blaasinstrument < haut bois \'hoog-hout\' (de hobo maakt een hoog geluid)), alt (lage vrouwenstem; oorspr. hoge mannenstem < vox alta \'hoge stem\'), oud (onzeker), altimeter (\'hoogtemeter\')</td><td class=\"column-7\">to enhance (\'vergroten, versterken\'; < anhaunsen < Oudfr. enhaucier < Vulg. Lat. inaltiare < in-altare < altus), old (onzeker), to exalt (\'verheffen\'; < ex-altare < altus)</td><td class=\"column-8\">haut, la/le hautbois (blaasinstrument \'hoog-hout\' (de hobo maakt een hoog geluid))</td><td class=\"column-9\">Alt ((lage vrouwenstem, oorspr. hoge mannenstem < vox alta \'hoge stem\'), Altan (\'balkon\'), Hausse (\'koersstijging\'), Altimeter (\'hoogtemeter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-76 even\">\n <td class=\"column-1\">altitudo</td><td class=\"column-2\">altitudinis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hoogte, diepte</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">altitude (\'hoogte\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-77 odd\">\n <td class=\"column-1\">ambo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">ambae, ambo</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beide (tezamen)</td><td class=\"column-6\">ambidexter (\'zowel links als rechtshandig (zijn)\'; < ambo-dexter (\'beide-handen\')), ambivalent (\'dubbelzinnig, tegenstrijdig\'; < ambi-valens < ambo-valeo \'beide - waard zijn\')</td><td class=\"column-7\">ambidextrous (\'zowel links als rechtshandig (zijn)\'; < ambo-dexter (\'beide-handen\')), ambivalence (\'dubbelzinnig, tegenstrijdig\'; < ambi-valens < ambo-valeo \'beide - waard zijn\')</td><td class=\"column-8\">ambidextre (\'zowel links als rechtshandig (zijn)\'; < ambo-dexter (\'beide-handen\')), ambivalent (\'dubbelzinnig, tegenstrijdig\'; < ambi-valens < ambo-valeo \'beide - waard zijn\')</td><td class=\"column-9\">Ambivalent (\'dubbelzinnig, tegenstrijdig\' < ambi-valens < ambo-valeo \'beide - waard zijn\'), Ambition (\'eerzucht\' < ambitio \'najagen, rondgaan om stemmen te verwerven\' < ambire < ambi-ire \'rondom-gaan\' < ambo)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. ἄμφω</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-78 even\">\n <td class=\"column-1\">ambulo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wandelen</td><td class=\"column-6\">ambulance (\'gaand ziekenhuis, veldziekenhuis\'), allure (meestal negatief: \'arrogant\' < \'opvallende houding\' < \'opvallende manier van lopen\'), prealabel (\'voorafgaand\'; < prae- \'voor\' allable < aller < ambuler < ambulare), noctambule (\'slaapwandelaar\'; < noctis-ambulo (\' \'s nachts- lopend\')), allee (dialect: \'vooruit\')</td><td class=\"column-7\">alley (\'steegje\', waar je door kunt lopen), ambulance (\'gaand ziekenhuis, veldziekenhuis\'), ambulant (\'lopend (i.t.t. bedlegerig\'))</td><td class=\"column-8\">aller, l\'ambulance (\'gaand ziekenhuis, veldziekenhuis\'), le/la noctambule (\'slaapwandelaar\'; < noctis-ambulo (\' \'s nachts- lopend\'))</td><td class=\"column-9\">Allee (\'lange omboomde straat\'), Allüre (\'opvallende houding\' < \'opvallende manier van lopen\'), Ambulanz (\'gaand ziekenhuis, veldziekenhuis\'), Somnambuler (\'slaapwandelaar\'; < somnis-ambulo (\' in slaap- lopend\'))</td><td class=\"column-10\">Oudgr. ἀλάομαι</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-79 odd\">\n <td class=\"column-1\">amnis</td><td class=\"column-2\">amnis</td><td class=\"column-3\">m./f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stroom, rivier</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-80 even\">\n <td class=\"column-1\">amo (amare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">liefhebben, houden van</td><td class=\"column-6\">amateur (\'iem. die iets voor liefhebberij doet\'; < amator \'liefhebber, vrouwengek\' < amo), aimabel (\'lieflijk\'; < ama- bilis (\'lief - lijk\'))</td><td class=\"column-7\">amateur (\'iem. die iets voor liefhebberij doet\'; < amator \'liefhebber, vrouwengek\' < amo)</td><td class=\"column-8\">aimer, aimable, l\'amateur (\'iem. die iets voor liefhebberij doet\'; < amator \'liefhebber, vrouwengek\' < amo)</td><td class=\"column-9\">Amateur (\'iem. die iets voor liefhebberij doet\'; < amator \'liefhebber, vrouwengek\' < amo)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-81 odd\">\n <td class=\"column-1\">amor</td><td class=\"column-2\">amoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">liefde</td><td class=\"column-6\">amoureus (\'op liefde betrekking hebbend\'; < amorosus < amor), Amor (god van de liefde)</td><td class=\"column-7\">amourous (\'op liefde betrekking hebbend\'; < amorosus < amor), paramour (\'liefje\': < par amour)</td><td class=\"column-8\">amoureux (\'op liefde betrekking hebbend\'; < amorosus < amor), les amourettes (\'liefdesavontuurtjes\')</td><td class=\"column-9\">Amor (god van de liefde), amourös (\'op liefde betrekking hebbend\'; < amorosus < amor), Amouren (\'liefdesavontuurtjes\')</td><td class=\"column-10\">It. l\'amore</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-82 even\">\n <td class=\"column-1\">amicus/amica</td><td class=\"column-2\">amici/amicae</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vriend/vriendin</td><td class=\"column-6\">amicaal (\'vriendschappelijk\'; < amicabilis), amice (\'vriend\')</td><td class=\"column-7\">amicable (\'vriendelijk\'; < amicabilis)</td><td class=\"column-8\">l\'ami(e) (\'vriend\'; afkorting van amice), l\'amice (\'vriend\'), amical (\'vriendschappelijk\'; < amicabilis)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-83 odd\">\n <td class=\"column-1\">amicitia</td><td class=\"column-2\">amicitiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vriendschap</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">amity (\'vriendschap\'; < Vulg. Lat amicitatem < amicitas = amicitia)</td><td class=\"column-8\">l\'amitié (\'vriendschap\';</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-84 even\">\n <td class=\"column-1\">inimicus</td><td class=\"column-2\">inimici</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vijand(ig)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">enemy (< in - amicus \'tegen - vriend\' (i.e. geen vriend))</td><td class=\"column-8\">l\'inimitié (\'vijandigheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-85 odd\">\n <td class=\"column-1\">amarus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">amara, amarum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bitter, grievend</td><td class=\"column-6\">amper (\'ternauwernood\'; < \'bitter, wrang, onaangenaam\', morel (\'kers\'; < amarellus < amarus), amarel (soort kersenboom; < amarellus < amarus)</td><td class=\"column-7\">morello (\'kers\'; < amarellus < amarus)</td><td class=\"column-8\">amer (\'bitter\')</td><td class=\"column-9\">Amarelle (\'kers\'; < amarellus < amarus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-86 even\">\n <td class=\"column-1\">amplector (amplecti)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">amplexus sum</td><td class=\"column-5\">omarmen, omvatten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-87 odd\">\n <td class=\"column-1\">complector (complecti)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">complexus sum</td><td class=\"column-5\">omarmen, (be)grijpen</td><td class=\"column-6\">complex (\'samengesteld geheel\'; < ppp. complexus \'bij elkaar genomen\'), complice (\'medeplichtige\'; < complexus \'hij die omarmt wordt/hij die volgt\')</td><td class=\"column-7\">complex (\'samengesteld geheel\'; < ppp. complexus \'bij elkaar genomen\')</td><td class=\"column-8\">complexe (\'samengesteld geheel\'; < ppp. complexus \'bij elkaar genomen\')</td><td class=\"column-9\">Komplex (\'samengesteld geheel\'; < ppp. complexus \'bij elkaar genomen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-88 even\">\n <td class=\"column-1\">complexus</td><td class=\"column-2\">complexus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">omarming</td><td class=\"column-6\">zie complector</td><td class=\"column-7\">zie complector</td><td class=\"column-8\">zie complector</td><td class=\"column-9\">zie complector</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-89 odd\">\n <td class=\"column-1\">amplus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">ampla, amplum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ruim, aanzienlijk</td><td class=\"column-6\">ampel (\'breeduit, genoeg\'), amplificatie (\'vergroting\'; < amplificatio < amplius - ficio \'groter - maken\'), amplitude (\'schommeling\'; < amplitudo < ampl - -tudo \'grote omvang\')</td><td class=\"column-7\">to amplify (\'vergroten\'; < amplificare < amplius - ficio \'groter - maken\'), ample (\'breeduit, genoeg\'), amplitude (\'schommeling\'; < amplitudo < ampl - -tudo \'grote omvang\')</td><td class=\"column-8\">l\'amplification (\'vergroting\'; < amplificatio < amplius - ficio \'groter - maken\'), ample (\'breeduit, genoeg\'), amplitude (\'schommeling\'; < amplitudo < ampl - -tudo \'grote omvang\')</td><td class=\"column-9\">Amplification (\'vergroting\'; < amplificatio < amplius - ficio \'groter - maken\'), Amplitude (\'schommeling\'; < amplitudo < ampl - -tudo \'grote omvang\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-90 even\">\n <td class=\"column-1\">an</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">vraagpartikel</td><td class=\"column-5\">of</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-91 odd\">\n <td class=\"column-1\">anguis</td><td class=\"column-2\">anguis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slang</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-92 even\">\n <td class=\"column-1\">angustus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">angusta, angustum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nauw, eng, beperkt</td><td class=\"column-6\">angst (< angor \'angst\', verwant met angustus)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-93 odd\">\n <td class=\"column-1\">anima</td><td class=\"column-2\">animae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">adem, levensadem, leven, ziel</td><td class=\"column-6\">reanimatie (\'iem. weer tot leven wekken\'; < re-animare \'opnieuw - leven inblazen\' < animus), animeren (\'vermaken\'; < animare \'bezielen\'), animatie (\'vermaking\'; < animare \'bezielen\')</td><td class=\"column-7\">to animate (\'vermaken\'/\'opvrolijken\'; < animare \'bezielen\'), reanimation (\'iem. weer tot leven wekken\'; < re-animare \'opnieuw - leven inblazen\' < animus)</td><td class=\"column-8\">l\'ame (\'ziel, geest\'), ranimer (\'iem. weer tot leven wekken\'; < re-animare \'opnieuw - leven inblazen\' < animus)</td><td class=\"column-9\">Animation (\'verlevendiging\'/\'beelden in fims tot leven wekken\'; < animare \'bezielen\'), animieren (\'vermaken\'; < animare \'bezielen\'), Reanimieren (\'iem. weer tot leven wekken\'; < re-animare \'opnieuw - leven inblazen\' < animus)</td><td class=\"column-10\">Lat. animal (\'dier\', En. animal) betekent letterlijk \'bezield\'</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-94 even\">\n <td class=\"column-1\">animadvertere</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">animadverti, animadversum</td><td class=\"column-5\">op-/aanmerkingen maken op, straffen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">animadversion (\'kritiek\')</td><td class=\"column-8\">animadversion (\'afkeuring\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-95 odd\">\n <td class=\"column-1\">animal</td><td class=\"column-2\">animalis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">levend wezen, dier</td><td class=\"column-6\">animaal (\'dierlijk\'), mustang (\'prairiepaard\'; < *mixtanim < Lat. mixta animalia \'loslopende dieren die zich vermengen met de kudde\' < misceo \'mengen\')</td><td class=\"column-7\">animal</td><td class=\"column-8\">l\'animal</td><td class=\"column-9\">Animal</td><td class=\"column-10\">Lat. animal betekent letterlijk \'bezield\' < anima</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-96 even\">\n <td class=\"column-1\">animus</td><td class=\"column-2\">animi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ziel, geest; gemoed; moed</td><td class=\"column-6\">animo (\'opgewektheid\'; < animus \'stemming/gemoed\')</td><td class=\"column-7\">animosity (\'verbittering, haat\'; < animositas \'moed, eerzucht, vijandschap\' < animosus \'moedig, trots, hartstochtelijk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-97 odd\">\n <td class=\"column-1\">annus</td><td class=\"column-2\">anni</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">jaar</td><td class=\"column-6\">anno (vaak bij merken, bijvoorbeeld: anno 1807; lett. \'in het jaar\' (gesticht)), decennium (periode van 10 jaar; < decennis \'tienjarig\' < decem- annus) zo ook millenium, annuarium (\'jaarboek\'; < annuarius \'jaarlijks\'), annaal (\'jaarlijks\'), kwartaal (\'vierde van een jaar\'; < quartus - annus \'een vierde - jaar\')</td><td class=\"column-7\">decennial (\'tienjaarlijks\'; < decennis \'tienjarig\' < decem- annus), anual (\'jaarlijks\'), annuity (\'geld dat jaarlijks wordt uitgekeerd\')</td><td class=\"column-8\">l\'annuité (\'geld dat jaarlijks wordt uitgekeerd\'), l\'an (\'jaar\'), l\'anniversaire (\'verjaardag\'; < annus - versus \'jaar - rondgedraaid, voltooid\' < vertere)</td><td class=\"column-9\">Anno (vaak bij merken, bijvoorbeeld: anno 1807; lett. \'in het jaar\' (gesticht)), Annuität (\'geld dat jaarlijks wordt uitgekeerd\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-98 even\">\n <td class=\"column-1\">ante, antea (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tevoren</td><td class=\"column-6\">antecedent (\'waar een relativum op terugslaat\'; < ante-cedens < ante- cedo \'voor-gaan\'), anticiperen (\'vooruitlopen\'; < ante-capere \'voor-nemen/van tevoren nemen\'), antipasto (\'voorgerecht\'; < ante-pasto \'voor-voedsel\')</td><td class=\"column-7\">ancestor (\'voorouder\'; < antecessor < ante-cedere \'voor-gaan\'), antecedent (\'waar een relativum op terugslaat\'; < ante-cedens < ante- cedo \'voor-gaan\'), to anticipate (\'vooruitlopen\'; < ante-capere \'voor-nemen/van tevoren nemen\'), anterior (\'eerder\'; < ante), ancient (\'zeer oud\'; < Fr. ancien < Vulg. Lat anteanus < ante), antebellum (\'voor de oorlog\', vgl. ook interbellum)</td><td class=\"column-8\">l\'antichambre (\'voorvertrek\'), l\'ancêtre (\'voorvader\'; < Lat. antecessor < ante-cedere \'voor-gaan\'), aîne (\'oudst, ouder\'), l\'antériorité (\'het erder zijn\'), ancien (\'de oudere/de vroegere volken/oud-leerling\'; < Vulg. Lat anteanus < ante)</td><td class=\"column-9\">Antezedens (\'antecedent, waar iets op terugslaat\'; < antecedens < ante-cedo \'voor gaan\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-99 odd\">\n <td class=\"column-1\">ante (prep.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voor</td><td class=\"column-6\">zie ante (adv.)</td><td class=\"column-7\">zie ante (adv.)</td><td class=\"column-8\">zie ante (adv.)</td><td class=\"column-9\">zien ante (adv.)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-100 even\">\n <td class=\"column-1\">antequam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voordat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-101 odd\">\n <td class=\"column-1\">antiquus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">antiqua, antiquum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oud</td><td class=\"column-6\">antiek, antiquariaat (winkel waar (zeer) oude boeken verkocht worden)</td><td class=\"column-7\">antique</td><td class=\"column-8\">l\'antiquité</td><td class=\"column-9\">antik, Antiquariat (winkel waar (zeer) oude boeken verkocht worden)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-102 even\">\n <td class=\"column-1\">antrum</td><td class=\"column-2\">antri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grot</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">antrum (\'beenderholte\' (van een lichaam, dus een \'lichaamsholte\' in de anatomieleer)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-103 odd\">\n <td class=\"column-1\">anxius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">anxia, anxium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bezorgd, angstig</td><td class=\"column-6\">anxiolyticum (een angstwerend middel; Lat. anxius- Oudgr. λυτικος (lutikos): \'angst- werend\')</td><td class=\"column-7\">anxious (\'angstig\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-104 even\">\n <td class=\"column-1\">aper</td><td class=\"column-2\">apri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wild zwijn</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-105 odd\">\n <td class=\"column-1\">aperio (aperire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">aperui, apertum</td><td class=\"column-5\">openen, onthullen</td><td class=\"column-6\">aperitief (\'voorafje, drankje voor de maaltijd\'; < aperitivus \'(de maag) openend (voor de maaltijd)\'), apert (\'duidelijk\'; < apertus \'geopend, open en bloot\' (ppp. aperio)), ouverture (\'inleidend orkeststuk\'; < Fr. ouvrir \'openen\' < ovrir < aperio)</td><td class=\"column-7\">aperitif (\'voorafje, drankje voor de maaltijd\'; < aperitivus \'(de maag) openend (voor de maaltijd)\'), apert (\'duidelijk\'; < apertus \'geopend, open en bloot\' (ppp. aperio)), ouverture (\'inleidend orkeststuk\'; < Fr. ouvrir \'openen\' < ovrir < aperio)</td><td class=\"column-8\">ouvrir (\'openen\'), l\'ouverture (\'openend orkeststuk\'; < ouvrir < aperio)</td><td class=\"column-9\">Aperitif (\'voorafje, drankje voor de maaltijd\'; < aperitivus \'(de maag) openend (voor de maaltijd)\'), Ouvertüre (\'inleidend orkeststuk\'; < Fr. ouvrir \'openen\' < ovrir < aperio)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-106 even\">\n <td class=\"column-1\">apertus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aperta, apertum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">open, openbaar</td><td class=\"column-6\">apert (\'duidelijk\')</td><td class=\"column-7\">apert (\'duidelijk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-107 odd\">\n <td class=\"column-1\">apis</td><td class=\"column-2\">apis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bij</td><td class=\"column-6\">apicultuur (\'bijenkwekerij\'; < apis - cultura \'bijen - (het) kweken\'), apitoxine (\'bijengif\')</td><td class=\"column-7\">apiary (\'bijenstal\')</td><td class=\"column-8\">l\'abeille (\'honingbij\'; < apicula, diminuatief van apis), l\'apiculture (\'bijenkwekerij\'; < apis - cultura \'bijen - (het) kweken\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-108 even\">\n <td class=\"column-1\">appareo (apparēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">apparui</td><td class=\"column-5\">verschijnen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to appear</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">appretieren (\'afwerken, doen glanzen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-109 odd\">\n <td class=\"column-1\">apparet</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het is duidelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-110 even\">\n <td class=\"column-1\">appello (appellare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toespreken, roepen, noemen</td><td class=\"column-6\">appelleren (\'in hoger beroep gaan\'), appel (\'beroep\')</td><td class=\"column-7\">appeal (\'beroep, appel\')</td><td class=\"column-8\">appeller (\'noemen\')</td><td class=\"column-9\">appellieren (\'roepen\'), Appell (\'beroep, aanroep\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-111 odd\">\n <td class=\"column-1\">aptus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">apta, aptum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geschikt</td><td class=\"column-6\">attitude (\'houding\'; < acc. aptidudinem \'geschiktheid/geschikte houding\' < aptitudo < aptus), inept (\'ongerijmd\'; < in-eptus \'niet geschikt/in orde\'), adapteren (\'aanpassen\'; < adaptare \'naartoe-vastmaken\' < ad-aptus \'naar-vastgemaakt/geschikt\')</td><td class=\"column-7\">to adapt (\'aanpassen\' < ad-apto \'geschikt maken\' < ad-aptus (\'naar-geschikt (toe)\'), inept (\'ongerijmd\'; < in-eptus \'niet geschikt/in orde\')</td><td class=\"column-8\">apte (\'geschikt\'), l\'attitude (\'houding\'; < acc. aptidudinem \'geschiktheid/geschikte houding\' < aptitudo < aptus), adapter (\'aanpassen\' < ad-apto \'geschikt maken\' < ad-aptus (\'naar-geschikt (toe)\'), inepte (\'ongerijmd\'; < in-eptus \'niet geschikt/in orde\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-112 even\">\n <td class=\"column-1\">apud</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">avec (\'met\'; < apoque < apu-hoque < apud hoque \'daarbij\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-113 odd\">\n <td class=\"column-1\">aqua</td><td class=\"column-2\">aquae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">water</td><td class=\"column-6\">aquajogging (\'hardlopen in het water\'), aquaduct ( < aqua-ductus (ppp. duco) \'water-wordt geleid\'), aquarium (eig: \'drinkplaats voor vee\', later in de letterlijke betekenis in gebruik genomen: \'waar water vandaan komt\'), aquarel (\'waterkleur\', verfsoort; < diminuatief van aqua)</td><td class=\"column-7\">aquatic (\'tot het water behorend\'), aquarium (eig: \'drinkplaats voor vee\', later in de letterlijke betekenis in gebruik genomen: \'waar water vandaan komt\'),</td><td class=\"column-8\">l\'eau, l\'aquarelle (\'waterkleur\', verfsoort; < diminuatief van aqua), l\'aquarium (eig: \'drinkplaats voor vee\', later in de letterlijke betekenis in gebruik genomen: \'waar water vandaan komt\')</td><td class=\"column-9\">Aqua, Aquädukt ( < aqua-ductus (ppp. duco) \'water-wordt geleid\'), Aquarell (\'waterkleur\', verfsoort; < diminuatief van aqua), Aquarium (eig: \'drinkplaats voor vee\', later in de letterlijke betekenis in gebruik genomen: \'waar water vandaan komt\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-114 even\">\n <td class=\"column-1\">ara</td><td class=\"column-2\">arae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">altaar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-115 odd\">\n <td class=\"column-1\">aratrum</td><td class=\"column-2\">aratri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ploeg</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-116 even\">\n <td class=\"column-1\">arbitror (arbitrari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">menen</td><td class=\"column-6\">arbitrair (\'willekeurig\' < arbitrarius \'van een oordeel afhangend i.e. onzeker\'), arbiter (\'scheidsrechter\' < \'hij die het oordeel geeft\')</td><td class=\"column-7\">arbitrator (\'jurylid\' < \'iem. die zijn mening geeft\')</td><td class=\"column-8\">l\'arbitrage (\'scheidsrechterlijke uitspraak, slechting van een geschil\'), arbitraire (\'willekeurig\' < \'onzeker\' < \'van een mening afhangend\')</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-117 odd\">\n <td class=\"column-1\">arbitratus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">arbitrata, arbitratum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">menend, in de mening dat</td><td class=\"column-6\">arbitrair (\'willekeurig\' < \'onzeker\' < \'van een mening afhangend\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">arbitraire (\'willekeurig\' < \'onzeker\' < \'van een mening afhangend\')</td><td class=\"column-9\">Arbiter (\'scheidsrechter\' < \'hij die het oordeel geeft\'), arbiträr (\'willekeurig\' < \'onzeker\' < \'van een mening afhangend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-118 even\">\n <td class=\"column-1\">arbitrium</td><td class=\"column-2\">arbitrii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oordeel, beslissing</td><td class=\"column-6\">vid. evt. arbitrari</td><td class=\"column-7\">vid. evt. arbitrari</td><td class=\"column-8\">vid. evt. arbitrari</td><td class=\"column-9\">Arbitrium (\'scheidsrechterlijke uitspraak\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-119 odd\">\n <td class=\"column-1\">arbor</td><td class=\"column-2\">arboris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">boom</td><td class=\"column-6\">arboretum (\'bomentuin\' < \'beboste plek\')</td><td class=\"column-7\">arborist (\'bomenspecialist\'), arboretum (\'bomentuin\' < \'beboste plek\')</td><td class=\"column-8\">l\'arbre (\'boom\')</td><td class=\"column-9\">Arboretum (\'bomentuin\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-120 even\">\n <td class=\"column-1\">arceo (arcēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">arcui</td><td class=\"column-5\">weren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">arcane (\'geheim, mysterieus\' < \'geweerd\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-121 odd\">\n <td class=\"column-1\">coerceo (coercēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">coercui, coercitum</td><td class=\"column-5\">binnen grenzen houden, bedwingen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to coerce (\'dwingen, onderdrukken\')</td><td class=\"column-8\">coercitif (\'dwnge-, bedwingend\')</td><td class=\"column-9\">Koerzitivkraft (kracht die nodig is om een magneet tegen te werken: \'dwangkracht, bedwingkracht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-122 even\">\n <td class=\"column-1\">arcesso (arcessĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">arcessivi, arcessitum</td><td class=\"column-5\">ontbieden, laten komen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-123 odd\">\n <td class=\"column-1\">arcus</td><td class=\"column-2\">arcus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">boog</td><td class=\"column-6\">arcade (\'boogstelling\'; < arcada \'galerij met bogen\'), arco (muziekterm \'met de strijkstok over de snaren van een instrument strijken\'; < arco \'boog, strijkstok\'), erker (\'uitbouw\'; < arcuarium \'uitbouwsel voor boogschieters\' < arcuarius \'boogschieter\')</td><td class=\"column-7\">arch (\'boog\'), archer (\'boogschieter\')</td><td class=\"column-8\">l\'arc (\'boog\'), l\'arche (\'boog\')</td><td class=\"column-9\">Arkade (\'boogstelling\'; < arcada \'galerij met bogen\'), Arkus (\'boog\'), Erker (\'uitbouw\'; < arcuarium \'uitbouwsel voor boogschieters\' < arcuarius \'boogschieter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-124 even\">\n <td class=\"column-1\">ardeo (ardēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">arsi</td><td class=\"column-5\">branden, branden van verlangen</td><td class=\"column-6\">ardente (muziekterm \'vurig\')</td><td class=\"column-7\">ardour (\'hitte, vurigheid\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-125 odd\">\n <td class=\"column-1\">arduus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">ardua, arduum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">steil, moeilijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">arduous (\'moeilijk, steil\')</td><td class=\"column-8\">ardu (\'moeilijk, lastig\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-126 even\">\n <td class=\"column-1\">arena/harena</td><td class=\"column-2\">arenae/harenae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zand</td><td class=\"column-6\">arena</td><td class=\"column-7\">arena</td><td class=\"column-8\">l\'arène</td><td class=\"column-9\">Arena</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-127 odd\">\n <td class=\"column-1\">argentum</td><td class=\"column-2\">argenti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zilver</td><td class=\"column-6\">argument ( < Lat. arguo \'bewijzen, helder maken\' < argentum \'het heldere metaal\')</td><td class=\"column-7\">argent (\'zilver(kleur)\')</td><td class=\"column-8\">l\'argent (\'geld\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-128 even\">\n <td class=\"column-1\">argutus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">arguta, argutum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">scherp(zinnig)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-129 odd\">\n <td class=\"column-1\">aridus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">arida, aridum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">droog, dor</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">aridity (\'droogte\'), arid (\'dor\')</td><td class=\"column-8\">aride (\'droog, dor\')</td><td class=\"column-9\">arid (\'droog, dor\'), Aridität (\'droogte, dorheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-130 even\">\n <td class=\"column-1\">arista</td><td class=\"column-2\">aristae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(koren)aar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'arête (\'bergkam\'; < \'bovenkant van een aar\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-131 odd\">\n <td class=\"column-1\">arma</td><td class=\"column-2\">armorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wapens, tuigage</td><td class=\"column-6\">alarm (< Fr. a l\'arme (\'te wapen! Grijp de wapens!\'), armada (\'oorlogsvloot\'; < Spaans verleden deelwoord van armar (\'bewapenen\') < Lat. armo (\'bewapenen\')),</td><td class=\"column-7\">armor (\'bescherming\'), zie ook armatus</td><td class=\"column-8\">la gendarmerie (\'politie\'; < gens + arma (\'gewapende man\'), l\'armée (\'gewapend\'), l\'arme (\'wapen, oorlog\')</td><td class=\"column-9\">Alarm (< Fr. a l\'arme (\'te wapen! Grijp de wapens!\'), Armada (\'oorlogsvloot\'; < Spaans verleden deelwoord van armar (\'bewapenen\') < Lat. armo (\'bewapenen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-132 even\">\n <td class=\"column-1\">armatus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">armata, armatum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gewapend</td><td class=\"column-6\">zie ook arma</td><td class=\"column-7\">army (\'leger\'; < Lat. armata \'gewapende expeditie\'), zie ook arma</td><td class=\"column-8\">zie ook arma</td><td class=\"column-9\">zie ook arma</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-133 odd\">\n <td class=\"column-1\">armentum</td><td class=\"column-2\">armenti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kudde</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-134 even\">\n <td class=\"column-1\">arrigo (arrigĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">arrexi, arrectum</td><td class=\"column-5\">opsteken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-135 odd\">\n <td class=\"column-1\">ars</td><td class=\"column-2\">artis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ambacht, techniek, wetenschap, kunst</td><td class=\"column-6\">artiest (\'beoefenaar van kunsten\'; < ars + achtervoegsel ist), artefact (\'door mensen gemaakt voorwerp\'; < arte-factus), artillerie (\'geschut\'; < artillum (\'uitrusting, apperatuur\') dimin. van ars)</td><td class=\"column-7\">art, artist (\'beoefenaar van kunsten\'; < ars + achtervoegsel ist), artifact (\'door mensen gemaakt voorwerp\'; < arte-factus), artillery (\'geschut\'; < artillum (\'uitrusting, apperatuur\') dimin. van ars)</td><td class=\"column-8\">l\'art, l\'artiste (\'beoefenaar van kunsten\'; < ars + achtervoegsel ist), l\'artillerie (\'geschut\'; < artillum (\'uitrusting, apperatuur\') dimin. van ars)</td><td class=\"column-9\">Artist (\'beoefenaar van kunsten\'; < ars + achtervoegsel ist), Artefakt (\'door mensen gemaakt voorwerp\'; < arte-factus), Artillerie (\'geschut\'; < artillum (\'uitrusting, apperatuur\') dimin. van ars)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-136 even\">\n <td class=\"column-1\">artus</td><td class=\"column-2\">artuum</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ledematen</td><td class=\"column-6\">artikel (< \'klein onderdeel\'; dimin. van artus), exarticulatie (\'afzetting van het gewricht\'; < ex - articulus (dim. van artus))</td><td class=\"column-7\">article (< \'klein onderdeel\'; dimin. van artus), articulation (\'verbinding, gewricht\'; < articulus (dimin. van artus))</td><td class=\"column-8\">l\'article (< \'klein onderdeel\'; dimin. van artus)</td><td class=\"column-9\">Artikel (< \'klein onderdeel\'; dimin. van artus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-137 odd\">\n <td class=\"column-1\">arvum</td><td class=\"column-2\">arvi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bouwland, akker</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-138 even\">\n <td class=\"column-1\">arx</td><td class=\"column-2\">arcis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">burcht, citadel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-139 odd\">\n <td class=\"column-1\">asper</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aspera, asperum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ruw, moeilijk</td><td class=\"column-6\">spiritus asper (\'harde-adem\')</td><td class=\"column-7\">asperity (\'belediging, ruwheid\')</td><td class=\"column-8\">âpre (\'wrang, bitter\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-140 even\">\n <td class=\"column-1\">astrum</td><td class=\"column-2\">astri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ster(rebeeld)</td><td class=\"column-6\">desastreus (\'rampzalig\'; < dis + astrum (\'slecht ster\'), astraal (\'de sterren betreffend\')</td><td class=\"column-7\">disaster (\'ramp\'; < dis + astrum (\'slecht ster\'), astral (\'de sterren betreffend\')</td><td class=\"column-8\">l\'astre (\'ster\'), astral (\'de sterren betreffend\'), le désastre (\'rampzalig\'; < dis + astrum (\'slecht ster\'), l\'astérisque (\'*\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Gr. ἀστήρ</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-141 odd\">\n <td class=\"column-1\">at</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-142 even\">\n <td class=\"column-1\">ater</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">atra, atrum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zwart</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-143 odd\">\n <td class=\"column-1\">atrox</td><td class=\"column-2\">atrocis</td><td class=\"column-3\">atrox, atrox</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grimmig, dreigend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">atrocity (\'afschuwelijkheid\')</td><td class=\"column-8\">l\'atrocité (\'afschuwelijkheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-144 even\">\n <td class=\"column-1\">atqui</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(maar) toch</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-145 odd\">\n <td class=\"column-1\">audeo (audēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">ausus sum</td><td class=\"column-5\">(aan)durven, wagen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-146 even\">\n <td class=\"column-1\">ausus sum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ik heb gedurfd</td><td class=\"column-6\">zie audeo</td><td class=\"column-7\">zie audeo</td><td class=\"column-8\">zie audeo</td><td class=\"column-9\">zie audeo</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-147 odd\">\n <td class=\"column-1\">audacia</td><td class=\"column-2\">audaciae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(over)moed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">audacity (\'dapperheid\')</td><td class=\"column-8\">audace (\'dapperheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-148 even\">\n <td class=\"column-1\">audax</td><td class=\"column-2\">audacis</td><td class=\"column-3\">audax, audax</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">moedig, overmoedig, brutaal</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">audacious (\'dapper\')</td><td class=\"column-8\">audacieux (\'dapper\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-149 odd\">\n <td class=\"column-1\">audio (audire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">horen</td><td class=\"column-6\">auditie, auditorium (\'gehoorzaal\'), audiëntie (\'ontvangst\'; < Lat. audientia (\'het aanhoren\')), auditeur (\'aanklager\')</td><td class=\"column-7\">audience (\'publiek\'; < Lat. audientia (\'het aanhoren\')), audition, audible (\'hoorbaar\'; < Lat. audibilis < audio), auditorium, auditor (\'toehoorder\')</td><td class=\"column-8\">auditif (\'auditief\'), l\'audition (\'proefoptreden\'), l\'auditeur (\'toehoorder\'), l\'audience (\'gehoor, publiek\'; < Lat. audientia (\'het aanhoren\'))</td><td class=\"column-9\">auditiv (\'auditief\'), Auditorium, Auditor (\'toehoorder\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-150 even\">\n <td class=\"column-1\">augeo (augēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">auxi, auctum</td><td class=\"column-5\">vergroten, vermeerderen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-151 odd\">\n <td class=\"column-1\">auctor</td><td class=\"column-2\">auctoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(geestelijk) vader, (aan)stichter</td><td class=\"column-6\">auteur</td><td class=\"column-7\">author</td><td class=\"column-8\">l\'auteur</td><td class=\"column-9\">Autor</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-152 even\">\n <td class=\"column-1\">auctoritas</td><td class=\"column-2\">auctoritatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gezag, besluit (van de senaat)</td><td class=\"column-6\">autoriteit</td><td class=\"column-7\">authority</td><td class=\"column-8\">l\'autorité</td><td class=\"column-9\">Autorität</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-153 odd\">\n <td class=\"column-1\">augur</td><td class=\"column-2\">auguris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ziener (van vogeltekens), voorspeller</td><td class=\"column-6\">inauguratie (\'inwijding\')</td><td class=\"column-7\">inauguration (\'inwijding\')</td><td class=\"column-8\">l\'inauguration (\'inwijding\')</td><td class=\"column-9\">Inauguration (\'inwijding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-154 even\">\n <td class=\"column-1\">aura</td><td class=\"column-2\">aurae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wind, bries, lucht</td><td class=\"column-6\">aura (\'uitstraling\')</td><td class=\"column-7\">aura (\'uitstraling\'), to soar (\'zweven, opvliegen\'; < Oudfr. essorer < Vulg. Lat. exauro < ex + aura (\'uit lucht\'))</td><td class=\"column-8\">l\'essor (\'hoge vlucht\'; < Oudfr. essorer < Vulg. Lat. exauro < ex + aura (\'uit lucht\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-155 odd\">\n <td class=\"column-1\">aurum</td><td class=\"column-2\">auri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">goud</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'or (\'goud\')</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-156 even\">\n <td class=\"column-1\">aureus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">aurea, aureum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gouden</td><td class=\"column-6\">aureool (\'stralenkrans\'; < aureolus < aureus)</td><td class=\"column-7\">aureole (\'stralenkrans\'; < aureolus < aureus)</td><td class=\"column-8\">l\'auréole (\'stralenkrans\'; < aureolus < aureus)</td><td class=\"column-9\">Aureole (\'stralenkrans\'; < aureolus < aureus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-157 odd\">\n <td class=\"column-1\">auris</td><td class=\"column-2\">auris</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oor</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'oreille (\'oor\'; < auricula dimin. v. auris)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-158 even\">\n <td class=\"column-1\">aurora</td><td class=\"column-2\">aurorae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">de dageraad, het oosten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'aurore (\'dageraad\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-159 odd\">\n <td class=\"column-1\">Auster</td><td class=\"column-2\">Austri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zuidenwind, zuiden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Australië (< australis (\'zuidelijk\'))</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-160 even\">\n <td class=\"column-1\">aut</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">of</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-161 odd\">\n <td class=\"column-1\">autem</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maar, echter</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-162 even\">\n <td class=\"column-1\">Autumnus</td><td class=\"column-2\">Autumni</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">herfst</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">autumn (\'herfst\')</td><td class=\"column-8\">l\'automne (\'herfst\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-163 odd\">\n <td class=\"column-1\">auxilium</td><td class=\"column-2\">auxilii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hulp</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">auxiliary (\'behulpzaam\')</td><td class=\"column-8\">auxiliaire (\'behulpzaam\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-164 even\">\n <td class=\"column-1\">auxilia</td><td class=\"column-2\">auxiliorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hulptroepen (onz meerv.)</td><td class=\"column-6\">zie auxilium</td><td class=\"column-7\">zie auxilium</td><td class=\"column-8\">zie auxilium</td><td class=\"column-9\">zie auxilium</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-165 odd\">\n <td class=\"column-1\">avaritia</td><td class=\"column-2\">avaritiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hebzucht, gierigheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">avarice (\'gierigheid\')</td><td class=\"column-8\">l\'avarice (\'gierigheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-166 even\">\n <td class=\"column-1\">avidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">avida, avidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begerig naar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">avid (\'gretig\')</td><td class=\"column-8\">avide (\'gretig\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-167 odd\">\n <td class=\"column-1\">avus</td><td class=\"column-2\">avi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grootvader, voorvader</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-168 even\">\n <td class=\"column-1\">axis</td><td class=\"column-2\">axis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">as, hemel(as)</td><td class=\"column-6\">as</td><td class=\"column-7\">axis (\'as\')</td><td class=\"column-8\">l\'axe (\'as\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-169 odd\">\n <td class=\"column-1\">barbarus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">barbara, barbarum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">adi. onbeschaafd, ruw; zst.nw. vreemdeling</td><td class=\"column-6\">barbaar, braaf (oorspr. \'dapper\', vgl. Engels \'brave\'), bravo (\'goed gedaan!\'; afgel. v. Italiaans bravo \'goede jongen\'), barbarisme (leenwoord in strijd met de eigen taalnormen),</td><td class=\"column-7\">barbarian, brave (dapper; etymologie onzeker)</td><td class=\"column-8\">bravoure (zelfverzekerdheid), barbare, rhubarbe (rabarber), brave (dapper)</td><td class=\"column-9\">brav (oorspr. \'dapper\', vgl. Engels \'brave\'), bravourös (zelfverzekerd), Bravourleistung (grote prestatie), Bravourstück (grote prestatie)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. βάρβαρος, Ital. bravo</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-170 even\">\n <td class=\"column-1\">beatus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">beata, beatum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gelukkig, gezegend</td><td class=\"column-6\">beatificatie (zaligverklaring door de paus), Beatrix (lett. \'zegenende vrouw\')</td><td class=\"column-7\">beatific (gelukzalig), to beatify (zalig verklaren), beatitude (gelukzaligheid)</td><td class=\"column-8\">béat (gelukzalig), béatification (zaligverklaring), béatitude (gelukzaligheid)</td><td class=\"column-9\">Beatifikation (zaligverklaring), beatifizieren (zalig verklaren)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-171 odd\">\n <td class=\"column-1\">bellum</td><td class=\"column-2\">belli</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oorlog</td><td class=\"column-6\">interbellum, rebel (re-bellare < re-bellum), duel, duelleren (bellum < duellum, betekenisverandering o.i.v. duo)</td><td class=\"column-7\">rebel (re-bellare < re-bellum), duel (bellum < duellum, betekenisverandering o.i.v. duo), bellicose (strijdlustig), belligerent (oorlogvoerend)</td><td class=\"column-8\">belligerant (oorlogvoerend), bellicisme (oorlogszuchtigheid), belliqueux (oorlogszuchtig)</td><td class=\"column-9\">Duell (bellum < duellum, betekenisverandering o.i.v. duo), Rebell (re-bellare < re-bellum), Bellizist (oorlogszuchtig figuur)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-172 even\">\n <td class=\"column-1\">imbellis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">imbellis, imbelle</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">weerloos</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-173 odd\">\n <td class=\"column-1\">bestia</td><td class=\"column-2\">bestiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beest, dier</td><td class=\"column-6\">beest, bestialiteit (beestachtigheid)</td><td class=\"column-7\">beast, bestial (beestachtig)</td><td class=\"column-8\">la bête (beest), le bétail (vee), bestial (beestachtig), le bestiau (vee)</td><td class=\"column-9\">bestialisch (beestachtig), Bestialität (beestachtigheid), Bestie (beestje), Intelligenzbestie (stuudje)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-174 even\">\n <td class=\"column-1\">bibo (bibĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">bibi</td><td class=\"column-5\">drinken</td><td class=\"column-6\">bier (etym. onz.)</td><td class=\"column-7\">beverage (drank), beer (etym. onz.), bibulous (drankzuchtig)</td><td class=\"column-8\">boire (drinken), le boisson (drank), la buvette (bar)</td><td class=\"column-9\">Bier (etym. onz.)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-175 odd\">\n <td class=\"column-1\">bis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tweemaal</td><td class=\"column-6\">biseksueel, beschuit (van bis + coctum, \'aan twee kanten gebakken\'), balans (< bis + Lat. lanx \'weegschaal\'), combineren (lett. \'twee samen brengen\')</td><td class=\"column-7\">binary (uit twee delen bestaand; < Lat. binarius \'uit twee delen bestaand), balance (afgel. v. bis + Lat. lanx \'weegschaal\')</td><td class=\"column-8\">bisannuel (tweejaarlijks), biscuit (\'koekje\'; lett. \'aan twee kanten gebakken\'), la bajoue (hangwang)</td><td class=\"column-9\">bilateral (van twee kanten), bilingual (tweetalig), Biënnale</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-176 even\">\n <td class=\"column-1\">blandus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">blanda, blandum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">innemend, lieflijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">bland (vriendelijk, mild), blandishment (vleierij)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">bland (zacht, niet-besmettelijk)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-177 odd\">\n <td class=\"column-1\">bonus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">bona, bonum</td><td class=\"column-4\">melior, optimus</td><td class=\"column-5\">goed, voornaam, pl. n. goederen</td><td class=\"column-6\">bonus (financiëel voordeel)</td><td class=\"column-7\">bonanza (rijke vindplaats - ook fig.), bounty (gulle gift), beauty (schoonheid)</td><td class=\"column-8\">bon (goed), bonjour (goedendag), le bonheur (geluk), la bonace (kalmte op zee), le bonbon (snoepje)</td><td class=\"column-9\">bongen (registreren, intekenen), Bonität (kredietwaardigheid)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-178 even\">\n <td class=\"column-1\">bona</td><td class=\"column-2\">bonorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">pl. n. goederen, sing: goed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-179 odd\">\n <td class=\"column-1\">bonum</td><td class=\"column-2\">boni</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het goede, iets goeds</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-180 even\">\n <td class=\"column-1\">bene</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">goed</td><td class=\"column-6\">bon (oorspr. betekenis: \'goed voor ...\'), bonafide (betrouwbaar), benedictijn (monnik van een bepaalde kloosterorde)</td><td class=\"column-7\">to benefit (profiteren), benign (goedaardig), benefactor (weldoener)</td><td class=\"column-8\">bien (goed), bel(le) (mooi), beau (mooi), benin (goedaardig), bénéfice (weldaad), bénévole (vrijwilliger)</td><td class=\"column-9\">Belletrist (iemand die zich bezig houdt met de mooie letteren (=literatuur)), Belcanto (zangstijl)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-181 odd\">\n <td class=\"column-1\">beneficium</td><td class=\"column-2\">beneficii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">weldaad, dienst</td><td class=\"column-6\">benefiet (voor de liefdadigheid)</td><td class=\"column-7\">beneficiary (de begunstigde), beneficial (voordelig)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Benefizium (weldaad)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-182 even\">\n <td class=\"column-1\">melior</td><td class=\"column-2\">melioris</td><td class=\"column-3\">melior, melius</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beter</td><td class=\"column-6\">melioratie (grondverbetering)</td><td class=\"column-7\">to meliorate (beter maken)</td><td class=\"column-8\">meilleur (beter)</td><td class=\"column-9\">Meloriation (verbetering), meliorieren (verbeteren)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-183 odd\">\n <td class=\"column-1\">melius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beter (onz./bijw.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-184 even\">\n <td class=\"column-1\">optimus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beste, zeer goed, voortreffelijk</td><td class=\"column-6\">optimaal, optimist</td><td class=\"column-7\">optimum (het beste), optimism</td><td class=\"column-8\">optim(al)isation, optimal, l\'optimum (het beste), l\'optimiste</td><td class=\"column-9\">optim(alis)ieren, Optimum (het beste), Optimismus</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-185 odd\">\n <td class=\"column-1\">bos</td><td class=\"column-2\">bovis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rund</td><td class=\"column-6\">biefstuk (\'stuk rundvlees\'; bief < Fr. boeuf < Lat. bovem), rosbief (lett. \'geroosterd rund\' < Eng. roastbief), bugel (soort trompet; < bugle < buculus verkleinw. van bos)</td><td class=\"column-7\">beef (rundvlees), bucolic (van een herder)</td><td class=\"column-8\">le boeuf (rund), le bifteck (biefstuk), le bouvier (soort hond)</td><td class=\"column-9\">Beefsteak</td><td class=\"column-10\">Oudgr. βοῦς, βουκόλος</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-186 even\">\n <td class=\"column-1\">bracchium</td><td class=\"column-2\">bracchii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">arm</td><td class=\"column-6\">bras (scheepstouw)</td><td class=\"column-7\">bracelet (armband), to embrace (omhelzen), brace (koppel), brassiere (\'de armen omgevend\', beha, afk. bra)</td><td class=\"column-8\">le bras (arm), embrasser (omhelzen), bracelet (armband)</td><td class=\"column-9\">Brachialgewalt (bruut geweld), Bratsche (altviool)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. βραχίων</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-187 odd\">\n <td class=\"column-1\">brevis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">brevis, breve</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kort</td><td class=\"column-6\">brief (oorspr. \'kort bericht\'), briefen (in het kort voorlichten), brevet (diploma)</td><td class=\"column-7\">brief (kort), abbreviation (aforting), briefing (korte voorlichting)</td><td class=\"column-8\">bref (kort), abréviation (afkorting), brevet (diploma)</td><td class=\"column-9\">Brief, Breviar(ium) (gedragsregels in het kloosterleven)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-188 even\">\n <td class=\"column-1\">brevi (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(in) korte tijd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-189 odd\">\n <td class=\"column-1\">cacumen</td><td class=\"column-2\">cacuminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">top, spits</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-190 even\">\n <td class=\"column-1\">cado (cadĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cecidi, casum</td><td class=\"column-5\">vallen, sneuvelen</td><td class=\"column-6\">kans, kadaver, decadent (\'in verval\'), kaduuk, cadans (muziekterm), cadens (muziekterm), recidivist (\'crimineel die weer in de fout gaat\')</td><td class=\"column-7\">cascade, to decay (\'afnemen\'), chance</td><td class=\"column-8\">choir (\'vallen\'), parachute (< Oudgr. para- (\'tegen\') + chute (voltooid deelw. choir)), récidiviste (\'crimineel die opnieuw in de fout gaat\'), la chance, l\'occident (de plaats waar de zon neergaat -> \'het Westen\')</td><td class=\"column-9\">Chance, Kadenz, Kaduzierung (nietigverklaring)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-191 odd\">\n <td class=\"column-1\">accido (accidĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">accidi</td><td class=\"column-5\">gebeuren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">accident</td><td class=\"column-8\">l\'accident</td><td class=\"column-9\">akzidentell</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-192 even\">\n <td class=\"column-1\">concido (concidĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">concidi</td><td class=\"column-5\">instorten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-193 odd\">\n <td class=\"column-1\">incido (incidĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">incidi</td><td class=\"column-5\">vallen op, terechtkomen in, gebeuren</td><td class=\"column-6\">incident, coïncidenteel</td><td class=\"column-7\">incident, coïncidental</td><td class=\"column-8\">incident, coïncidence</td><td class=\"column-9\">Inzidenz, Koinzidenz</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-194 even\">\n <td class=\"column-1\">casus</td><td class=\"column-2\">casus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">val, voorval, toeval, ongeval</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">case, casual</td><td class=\"column-8\">casuel</td><td class=\"column-9\">Kasus (naamval)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-195 odd\">\n <td class=\"column-1\">occasio</td><td class=\"column-2\">occasionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gelegenheid</td><td class=\"column-6\">occasion (\'koopje\'; term uit autoverkoop)</td><td class=\"column-7\">occasion (\'gelegenheid\')</td><td class=\"column-8\">occasion (\'gunstige gelegenheid\')</td><td class=\"column-9\">Okkasion (\'gunstige gelegenheid\', \'koopje\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-196 even\">\n <td class=\"column-1\">caecus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">caeca, caecum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">blind</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cecum (\'blinde darm\')</td><td class=\"column-8\">caecum (\'blinde darm\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-197 odd\">\n <td class=\"column-1\">caedo (caedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cecidi, caesum</td><td class=\"column-5\">omhakken, vellen, doden</td><td class=\"column-6\">precies (< praecisum (\'kort samengevat\') < (\'afgehakt\')), cement (\'\'gehakte\' steen\'), genocide</td><td class=\"column-7\">to decide, scissors (< cisor (\'snijder\')), incision (\'insnijding\'), suicide, circumcision (\'besnijdenis\')</td><td class=\"column-8\">cisaille (\'schaar\'), concision (\'kortheid\'), décider, occire (\'doden\')</td><td class=\"column-9\">Insektizid (\'insectendodend middel\'), Pestizid (\'chemisch bestrijdingsmiddel\'), Fratrizid (\'broedermoord\'), Parrizid (\'moord op een verwant\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-198 even\">\n <td class=\"column-1\">caedes</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slachting, bloedbad</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-199 odd\">\n <td class=\"column-1\">occido (occidĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">occidi, occasum</td><td class=\"column-5\">vallen, sneuvelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">occident (\'westelijke wereld\', lett. \'bij de ondergaande zon\')</td><td class=\"column-8\">occident (\'westelijke wereld\', lett. \'bij de ondergaande zon\')</td><td class=\"column-9\">Okzident (lett. \'bij de ondergaande zon\'; gebruikt voor het avondland = \'Europa\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-200 even\">\n <td class=\"column-1\">caelum</td><td class=\"column-2\">caeli</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hemel, lucht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">ceiling (\'de hemel verbergend\'; < celo, -are (\'verbergen\'))</td><td class=\"column-8\">ciel (\'hemel\')</td><td class=\"column-9\">Ceilometer (\'wolkenhoogtemeter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-201 odd\">\n <td class=\"column-1\">caelestis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">caelestis, caeleste</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hemels, goddelijk, godheid, god</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">celestial</td><td class=\"column-8\">céleste</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-202 even\">\n <td class=\"column-1\">caeruleus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">caerulea, caeruleum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">blauw, groen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cerulean (\'blauw-groen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-203 odd\">\n <td class=\"column-1\">campus</td><td class=\"column-2\">campi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">veld, vlakte</td><td class=\"column-6\">kampioen (\'winnaar op het sportveld\'), kamperen, campagne</td><td class=\"column-7\">campus (studentenwoningen op universiteitsterrein), camper (\'kampeerwagen\')</td><td class=\"column-8\">les champs (\'veld\'), champignon (op het veld groeiende paddestoel), campagne (\'veldtocht\', \'(verkiezings)strijd\')</td><td class=\"column-9\">Camp (\'tenten-/vakantie-/gevangenenkamp\'), Kampf (\'strijd\')</td><td class=\"column-10\">Oudgr. κάμπτω (\'(af)buigen\'), Sp. escampar (\'ervandoor gaan\', lett. \'uit het veld gaan\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-204 even\">\n <td class=\"column-1\">candidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">candida, candidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stralend wit, stralend</td><td class=\"column-6\">kandidaat (in Rome solliciteerde men in witte toga naar een publiek ambt), kandelaar</td><td class=\"column-7\">candid-camera (niet-in scène gezette filmopnamen), candidate</td><td class=\"column-8\">incandescent (\'roodgloeiend\'), chandelle (\'kaars\'), candidat</td><td class=\"column-9\">Kandidat</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-205 odd\">\n <td class=\"column-1\">canis</td><td class=\"column-2\">canis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hond</td><td class=\"column-6\">kanjer (< Oudfr. cagnard (\'luiaard\'; scheldwoord voor rijke personen > \'voornaam persoon\' > \'bijzonder capabel persoon\'), kennel (\'hondenhuis\'; via Fr. chenil), kanarie (vogel v/d Canarische Eilanden (\'hondeneilanden\'))</td><td class=\"column-7\">canine (\'hond(s)\'), canary</td><td class=\"column-8\">chien (\'hond\'), chenil (\'hondehok\'), canaille (\'schurk\', \'ploert\')</td><td class=\"column-9\">Kanaille (\'schurk\', \'ploert\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-206 even\">\n <td class=\"column-1\">cano (canĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cecini</td><td class=\"column-5\">(be)zingen, voorspellen</td><td class=\"column-6\">al in de klassieke tijd vervangen door \'cantare\', zie daar</td><td class=\"column-7\">al in de klassieke tijd vervangen door \'cantare\', zie daar</td><td class=\"column-8\">al in de klassieke tijd vervangen door \'cantare\', zie daar</td><td class=\"column-9\">al in de klassieke tijd vervangen door \'cantare\', zie daar</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-207 odd\">\n <td class=\"column-1\">canto (cantare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zingen</td><td class=\"column-6\">accent (< ad + canere (\'muziek bij de spraak\')), chantage (\'afpersing\', lett. \'iemand laten zingen\')</td><td class=\"column-7\">accent, charm (\'toverspreuk\')</td><td class=\"column-8\">chanson (\'lied\'), chanteur (\'zanger\')</td><td class=\"column-9\">belkantieren (\'in belcanto-stijl zingen\'), Akzent</td><td class=\"column-10\">It. canto (\'lied\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-208 even\">\n <td class=\"column-1\">cantus</td><td class=\"column-2\">cantus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lied, gezang</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\">chant (\'a capella gezang\')</td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-209 odd\">\n <td class=\"column-1\">carmen</td><td class=\"column-2\">carminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lied, gedicht, toverspreuk</td><td class=\"column-6\">charmant</td><td class=\"column-7\">charm (lett. \'toverspreuk\', ook \'charme\'), charming</td><td class=\"column-8\">charmant (\'betoverend\' < \'gezang/toverspreuk\')</td><td class=\"column-9\">charmant</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-210 even\">\n <td class=\"column-1\">capio (capĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cepi, captum</td><td class=\"column-5\">pakken, nemen, innemen</td><td class=\"column-6\">kabel, anticiperen (\'ergens op voorbereid zijn\'), kapen, capsule, inkapselen</td><td class=\"column-7\">capable (\'in staat tot (be)grijpen\'), to participate (samenst. met pars), catering (< Eng. to cater (\'voedsel verzorgen\') < Oudfr. achater (\'kopen ter dienstverlening\'))</td><td class=\"column-8\">capter (\'opvangen\', \'iets winnen\'), capturer (\'gevangen nemen\'), chasser (\'jagen\')</td><td class=\"column-9\">kapieren (\'snappen\'), Kontrazeption (\'anticonceptie\')</td><td class=\"column-10\">It. la caccia (\'jacht\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-211 odd\">\n <td class=\"column-1\">accipio (accipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">accepi, acceptum</td><td class=\"column-5\">ontvangen, krijgen</td><td class=\"column-6\">accepteren, acceptatie</td><td class=\"column-7\">to accept</td><td class=\"column-8\">accepter</td><td class=\"column-9\">Akzeptieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-212 even\">\n <td class=\"column-1\">captivus</td><td class=\"column-2\">captivi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">krijgsgevangene</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">captive</td><td class=\"column-8\">captiver</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-213 odd\">\n <td class=\"column-1\">concipio (concipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">concepi, conceptum</td><td class=\"column-5\">opnemen, zich voorstellen</td><td class=\"column-6\">concept (\'idee\', \'voorlopige opzet\'), conceptie (\'bevruchting\')</td><td class=\"column-7\">to conceive (\'zwanger worden\', \'bedenken\'), conceivable (\'voorstelbaar\'), concept (\'idee\')</td><td class=\"column-8\">concevoir (\'zich indenken\', \'bedenken\'), concevable (\'voorstelbaar\'), conception (\'opvatting\', \'bevruchting\')</td><td class=\"column-9\">Konzept (\'idee\', \'voorlopige opzet\'), Konzeption (\'inval\', \'opvatting\', \'bevruchting\'), Konzipieren (\'een concept opstellen\', \'plannen\', \'zwanger worden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-214 even\">\n <td class=\"column-1\">excipio (excipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">excepi, exceptum</td><td class=\"column-5\">uitnemen, uitzonderen, opnemen; opvangen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">except, exception</td><td class=\"column-8\">exceptionnel (\'uitzonderlijk\'), excepter (\'uitzonderen\'), s\'exciper de (\'zich beroepen op\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-215 odd\">\n <td class=\"column-1\">incipio (incipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">incepi, inceptum</td><td class=\"column-5\">beginnen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">inception</td><td class=\"column-8\">incipit (\'beginregel\')</td><td class=\"column-9\">Incipit (\'beginregels\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-216 even\">\n <td class=\"column-1\">inceptum</td><td class=\"column-2\">incepti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begin, onderneming</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-217 odd\">\n <td class=\"column-1\">percipio (percipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">percipere, percepi, perceptum</td><td class=\"column-5\">in zich opnemen, waarnemen, begrijpen</td><td class=\"column-6\">perceptie (\'waarneming\')</td><td class=\"column-7\">perception (\'waarneming\'), perceptible</td><td class=\"column-8\">perçevoir (\'waarnemen\'), la perception (\'waarneming\')</td><td class=\"column-9\">Perzeption (\'waarneming/opname\'; medisch, bijv. door het bloed), Apperzeption (\'bewuste waarneming\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-218 even\">\n <td class=\"column-1\">praecipio (praecipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">praecepi, praeceptum</td><td class=\"column-5\">van te voren nemen, voorschrijven</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-219 odd\">\n <td class=\"column-1\">praeceptum</td><td class=\"column-2\">praecepti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voorschrift</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">precept (\'voorschrift\'), preceptor (\'leermeester\')</td><td class=\"column-8\">précepte (\'voorschrift\'), précepteur (\'leermeester\')</td><td class=\"column-9\">Präzeption (\'voorschrift\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-220 even\">\n <td class=\"column-1\">recipio (recipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">recepi, receptum</td><td class=\"column-5\">terugnemen, terugtrekken, opnemen, ontvangen; (met se) zich herstellen</td><td class=\"column-6\">receptie (\'gastenbalie / borrel na afloop\'), recept, recipiëren</td><td class=\"column-7\">reception, recipe</td><td class=\"column-8\">reçevoir, réception, receveur &amp; recepteur (\'ontvanger\')</td><td class=\"column-9\">Rezept (\'recept\'), Patentrezept (\'voor de hand liggende oplossing\'), Rezeption (\'opname\', \'gastenbalie\'), Rezipient (\'ontvanger\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-221 odd\">\n <td class=\"column-1\">me recipio (se recipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">recepi, receptum</td><td class=\"column-5\">zich herstellen, (zonder se) terugnemen, terugtrekken; opnemen, ontvangen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-222 even\">\n <td class=\"column-1\">suscipio (suscipĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">suscepi, susceptum</td><td class=\"column-5\">op zich nemen, ondernemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">susceptible (\'gevoelig\')</td><td class=\"column-8\">susceptible (\'gevoelig\', \'lichtgeraakt\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-223 odd\">\n <td class=\"column-1\">caput</td><td class=\"column-2\">capitis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hoofd, monding, leider, hoofdstad</td><td class=\"column-6\">kapitein (staat \"aan het hoofd\"), biceps (spier met \"twee hoofden\"), kaap (\'in zee uitstekende landpunt\'), recapituleren (\'samenvattend herhalen\')</td><td class=\"column-7\">capital (\'hoofdstad\'), to decapitate (\'onthoofden\'), chief (< Oudfr. chief < Ital. capo), chapter (\'hoofdstuk\')</td><td class=\"column-8\">chef (< Oudfr. chief < Ital. capo), chapître (\'hoofdstuk\'), le chevet (\'hoofdeinde\')</td><td class=\"column-9\">Kapitel (\'hoofdstuk\'), Kapital (\'kapitaal\'), kapitulieren (\'zich overgeven\')</td><td class=\"column-10\">Ital. da capo (muziekterm: herhaling vanaf het begin)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-224 even\">\n <td class=\"column-1\">capillus</td><td class=\"column-2\">capilli</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">haar</td><td class=\"column-6\">capillair (\'haarvat\', dun bloedvaatje)</td><td class=\"column-7\">to dishevel (< dis + capillus (\'er slordig bij laten hangen\')), capillary (\'haarvat\', dun bloedvaatje)</td><td class=\"column-8\">les cheveux (\'haar\'), la chevelure (\'haardos\'), la capillaire (\'haarvat\', dun bloedvaatje)</td><td class=\"column-9\">Kapillare (\'haarvat\', dun bloedvaatje)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-225 odd\">\n <td class=\"column-1\">praeceps, -ipitis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hals over kop omlaag, overhaast</td><td class=\"column-6\">precipitatie (\'neerslag\'; scheikundige/weerkundige term)</td><td class=\"column-7\">precipitate (\'neerslag\'), precipitate (\'overhaast\'), to precipitate (\'voorover vallen\'), precipice (\'steile rotswand\', \'afgrond\')</td><td class=\"column-8\">précipitamment (\'hals over kop\', \'overhaast\'), précipitation (\'haast\', \'neerslag\'), précipice (\'afgrond\')</td><td class=\"column-9\">Präzipitat (\'neerslag\'; scheikundige term)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-226 even\">\n <td class=\"column-1\">careo (carēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">carui</td><td class=\"column-5\">missen, niet hebben</td><td class=\"column-6\">cariës (gaatje in de tanden)</td><td class=\"column-7\">caret (leeg gelaten plek in een boek), caries (gaatje in de tanden)</td><td class=\"column-8\">la carence (\'falen\', \'onvermogen\')</td><td class=\"column-9\">Karenz (\'wachttijd\', \'onthouding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-227 odd\">\n <td class=\"column-1\">carina</td><td class=\"column-2\">carinae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kiel, schip</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to careen (\'een schip overhellen\')</td><td class=\"column-8\">carène (\'scheepsromp\', \'kiel\'), carénage (\'werf\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-228 even\">\n <td class=\"column-1\">carpo (carpĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">carpsi, carptum</td><td class=\"column-5\">plukken</td><td class=\"column-6\">herfst (oorspr. \'oogstmaand\', vgl. Eng. harvest), schaars (< Lat. excarpsus (\'weinig voorhanden\'))</td><td class=\"column-7\">excerpt (\'uittreksel\', \'fragment\'), harvest (\'oogst\'), carpet (\'tapijt\')</td><td class=\"column-8\">charpie (\'pluksel\'), carpette (\'tapijt\'), métacarpe (middelste gedeelte van de hand)</td><td class=\"column-9\">Herbst (oorspr. \'oogstmaand\', vgl. Eng. harvest)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. κάρπος (\'vrucht\', \'oogst\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-229 odd\">\n <td class=\"column-1\">carus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cara, carum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">duur, geliefd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">charity (\'liefdadigheid\'), to cherish (\'koesteren\')</td><td class=\"column-8\">cher (\'geliefd\', \'duur\'), chérir (\'innig liefhebben\'), chérie (\'liefje\'), caresser (\'liefkozen\')</td><td class=\"column-9\">karitativ (\'weldoener-\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-230 even\">\n <td class=\"column-1\">castra</td><td class=\"column-2\">castrorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kamp</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-231 odd\">\n <td class=\"column-1\">castellum</td><td class=\"column-2\">castelli</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">fort</td><td class=\"column-6\">kasteel, kastelein (oorspr. \'kasteelbeheerder\')</td><td class=\"column-7\">castle, castellated (\'met kantelen versterkt\')</td><td class=\"column-8\">château (\'kasteel\'), châtelet (\'kasteeltje\')</td><td class=\"column-9\">Kastell (\'fort\', \'slot\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-232 even\">\n <td class=\"column-1\">castus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">casta, castum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kuis, rechtschapen</td><td class=\"column-6\">kastijding (< castigare (\'tot rechtschapenheid dwingen\')), kaste (naam voor de bevolkingsklassen in India)</td><td class=\"column-7\">chastity (\'kuisheid\'), to castigate (\'tot rechtschapenheid dwingen\'), caste (naam voor de bevolkingsklassen in India)</td><td class=\"column-8\">chaste (\'kuis\'), caste (naam voor de bevolkingsklassen in India)</td><td class=\"column-9\">kasteien (< castigare (\'tot rechtschapenheid dwingen\')), Kaste (naam voor de bevolkingsklassen in India)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-233 odd\">\n <td class=\"column-1\">incestus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">incesta, incestum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onkuis, onrein</td><td class=\"column-6\">incest (\'seks tussen bloedverwanten\')</td><td class=\"column-7\">incest (\'seks tussen bloedverwanten\')</td><td class=\"column-8\">inceste (\'seks tussen bloedverwanten\')</td><td class=\"column-9\">Inzest (\'seks tussen bloedverwanten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-234 even\">\n <td class=\"column-1\">causa</td><td class=\"column-2\">causae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zaak, proces, reden, oorzaak</td><td class=\"column-6\">causaal (\'oorzakelijk\'), zich excuseren (< Lat. ex + causa (\'aan de rechtszaak onttrekken\')), liefkozen (< lief + kozen (\'spreken\') < (\'als (rechts)zaak bespreken\'))</td><td class=\"column-7\">cause (\'oorzaak\'), to accuse (< Lat. ad + causa (\'voor het gerecht slepen\')), to excuse (< ex + causa (\'aan de rechtszaak onttrekken\'))</td><td class=\"column-8\">la chose (\'ding\', \'zaak\'), causal (\'oorzakelijk\'), accuser (< Lat. ad + causa (\'voor het gerecht slepen\')), excuser (< Lat. ex + causa (\'aan de rechtszaak onttrekken\')), récuser (\'verwerpen\')</td><td class=\"column-9\">Chose (\'zaakje\', \'pijnlijke aangelegenheid\'), liebkosen (< lief + kozen (\'spreken\') < (\'als (rechts)zaak bespreken\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-235 odd\">\n <td class=\"column-1\">causa (postpostie + gen.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">omwille van</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-236 even\">\n <td class=\"column-1\">caveo (cavēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cavi, cautum</td><td class=\"column-5\">oppassen (voor)</td><td class=\"column-6\">caveat (bericht dat iemand moet oppassen)</td><td class=\"column-7\">caution (\'voorzichtigheid\'), caveat (bericht dat iemand moet oppassen, inspraak)</td><td class=\"column-8\">cautionner (\'voorzichtig zijn\')</td><td class=\"column-9\">Kaution (\'borgtocht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-237 odd\">\n <td class=\"column-1\">cavus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cava, cavum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hol</td><td class=\"column-6\">kabinet (< Ital. gabinetto < Lat. cavea (\'(holle) dierenkooi\')), caverne (\'holle ruimte\')</td><td class=\"column-7\">cave (\'grot\'), cabinet (\'geheime voorraadruimte\'), to excavate (\'uithollen\'), cavern (\'holle ruimte\')</td><td class=\"column-8\">excavation (\'uitholling\'), cave (\'kelder\'), cave (\'hol\'), caverne (\'holle ruimte\')</td><td class=\"column-9\">Kaverne (\'ondergrondse legeropslagplaats\', \'holle ruimte\')</td><td class=\"column-10\">Ital. cavatina (kort, lyrisch lied zonder herhalingen)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-238 even\">\n <td class=\"column-1\">cedo (cedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cessi, cessum</td><td class=\"column-5\">(weg)gaan, wijken (voor)</td><td class=\"column-6\">precedent (\'eerder plaats gevonden hebbend geval\'), antecedent (woordgroep die een betrekkelijke bijzin inleidt), cessie (\'overdracht van een recht\')</td><td class=\"column-7\">necessary (\'noodzakelijk\'< \'niet te ontwijken\'), ancestor (\'voorouder\'; < Lat. ante + cedere)</td><td class=\"column-8\">rétrocession (\'terugtrekking\'), prédecesseur (\'voorganger\'), nécessaire (\'noodzakelijk\' < \'niet te ontwijken\')</td><td class=\"column-9\">zedieren (\'overdragen\'), Zession (\'overdracht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-239 odd\">\n <td class=\"column-1\">accedo (accedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">accessi, accessum</td><td class=\"column-5\">naderen, erbij komen</td><td class=\"column-6\">accessoire (\'hulpmiddel\', \'toebehoren\')</td><td class=\"column-7\">access (\'toegang\'), accessory (\'medeplichtige\', \'hulpmiddel\')</td><td class=\"column-8\">accès (\'toegang\'), accessoire (\'toebehoren\', \'hulpmiddel\')</td><td class=\"column-9\">Accessoire (\'hulpmiddel\', \'toebehoren\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-240 even\">\n <td class=\"column-1\">concedo (concedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">concessi, concessum</td><td class=\"column-5\">wijken, weggaan, zwichten, toestaan</td><td class=\"column-6\">concessie (\'tegemoetkoming\')</td><td class=\"column-7\">concession (\'verlening van een vergunning\', \'tegemoetkoming\')</td><td class=\"column-8\">concession (\'vergunning\', \'tegemoetkoming\')</td><td class=\"column-9\">konzedieren (\'toestaan\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-241 odd\">\n <td class=\"column-1\">decedo (decedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">decessi, decessum</td><td class=\"column-5\">weggaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">decès (\'overlijden\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-242 even\">\n <td class=\"column-1\">discedo (discedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">discessi, discessum</td><td class=\"column-5\">uiteengaan, weggaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-243 odd\">\n <td class=\"column-1\">excedo (excedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">excessi, excessum</td><td class=\"column-5\">uit-, weggaan, overschrijden</td><td class=\"column-6\">excessief (\'overmatig\'), exces (\'een geval van overmaat\')</td><td class=\"column-7\">excess (\'overmaat\'), excessive (\'overmatig\')</td><td class=\"column-8\">excéder (\'overschrijden\'), excedent (\'overschot\'), excessif (\'bovenmatig\'), excès (\'overmaat\')</td><td class=\"column-9\">Exzeß (\'overmaat\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-244 even\">\n <td class=\"column-1\">incedo (incedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">incessi, incessum</td><td class=\"column-5\">voortgaan, binnengaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-245 odd\">\n <td class=\"column-1\">procedo (procedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">processi, processum</td><td class=\"column-5\">voortgaan</td><td class=\"column-6\">proces (\'rechtszaak\', \'voortgang\'), procedure (\'gang van zaken\'), processor (\'computeronderdeel\'), processie (\'optocht\')</td><td class=\"column-7\">process (\'rechtszaak\', \'voortgang\'), procession (\'optocht\'), processor (\'computeronderdeel\')</td><td class=\"column-8\">procès (\'rechtszaak\', \'voortgang\'), procédé (\'werkwijze\'), procédure (\'gang van zaken\'), processeur (\'computeronderdeel\')</td><td class=\"column-9\">Prozedur (\'gang van zaken\'), Prozessor (\'computeronderdeel\'), Prozeß (\'rechtszaak\', \'voortgang\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-246 even\">\n <td class=\"column-1\">recedo (recedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">recessi, recessum</td><td class=\"column-5\">teruggaan, weggaan</td><td class=\"column-6\">reces (\'vakantie\'), recessie (\'economische achteruitgang\'), recessief (\'latent\'; biologische term)</td><td class=\"column-7\">recess (\'uithoek\'), recess (\'vakantie\'), recession (\'economische achteruitgang\'), recessive (\'latent\'; biologische term)</td><td class=\"column-8\">recès (\'slotprotocol\'), récessif (\'latent\'; biologische term), récession (\'achteruitgang\')</td><td class=\"column-9\">Rezession (\'economische achteruitgang\'), rezessiv (\'latent\'; biologische term)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-247 odd\">\n <td class=\"column-1\">succedo (succedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">successi, successum</td><td class=\"column-5\">gaan onder, naderen, opvolgen</td><td class=\"column-6\">succes (\'welslagen\'), successie (\'opvolging\'), successievelijk (\'achtereenvolgens\')</td><td class=\"column-7\">successful (\'voorspoedig\'), succession (\'reeks\', \'opvolging\')</td><td class=\"column-8\">successif (\'opeenvolgend\'), succession (\'opvolging\'), successeur (\'erfgenaam\'), succès (\'welslagen\')</td><td class=\"column-9\">sukzedan (\'opeenvolgend\'), Sukzession (\'opvolging\'), sukzessiv (\'geleidelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-248 even\">\n <td class=\"column-1\">cesso (cessare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onbenut blijven, dralen</td><td class=\"column-6\">sussen (\'tot rust brengen\')</td><td class=\"column-7\">cease (\'ophouden\'), incessant (\'onophoudelijk\')</td><td class=\"column-8\">cesser (\'ophouden\', \'onderbreken\'), incessant (\'onophoudelijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-249 odd\">\n <td class=\"column-1\">celebro (celebrare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vereren, vieren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">celebrity (\'beroemdheid\')</td><td class=\"column-8\">célèbre (\'beroemd\'), célébrer (\'vieren\', \'ophemelen\')</td><td class=\"column-9\">zelebrieren (\'een mis opdragen\'), Zelebrität (\'beroemd persoon\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-250 even\">\n <td class=\"column-1\">celer, -is</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">celeris, celere</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">snel</td><td class=\"column-6\">accelereren (\'versnellen\')</td><td class=\"column-7\">to accelerate (\'versnellen\')</td><td class=\"column-8\">célérité (\'snelheid\'), accélérer (\'versnellen\')</td><td class=\"column-9\">Akzelerieren (\'versnellen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-251 odd\">\n <td class=\"column-1\">celo (celare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verbergen</td><td class=\"column-6\">cel (< Lat. cella (\'kamer\'))</td><td class=\"column-7\">to conceal (\'verbergen\'), ceiling (lett. \'de hemel verbergend\'; o.i.v. Lat. caelum)</td><td class=\"column-8\">celer (\'verbergen\'), déceler (\'ontdekken\'), réceler (\'herontdekken\')</td><td class=\"column-9\">Zelle (\'cel\'), Cella (hoofdruimte in een antieke tempel)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-252 even\">\n <td class=\"column-1\">celsus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">celsa, celsum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hoog</td><td class=\"column-6\">excellent (\'uitstekend\')</td><td class=\"column-7\">excellent (\'uitstekend\')</td><td class=\"column-8\">excellent (\'uitstekend\')</td><td class=\"column-9\">exzellent (\'uitstekend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-253 odd\">\n <td class=\"column-1\">cena</td><td class=\"column-2\">cenae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maaltijd</td><td class=\"column-6\">cenakel (zaal van het Laatste Avondmaal, ook \'literaire kring\')</td><td class=\"column-7\">cenacle (zaal van het Laatste Avondmaal, ook \'literaire kring\')</td><td class=\"column-8\">la cénacle (\'zaal voor het avondeten\', \'club\'), la cène (\'Laatste Avondmaal\')</td><td class=\"column-9\">Zenakel (zaal voor het avondeten, ook \'literaire kring\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-254 even\">\n <td class=\"column-1\">censeo (censēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">censui, censum</td><td class=\"column-5\">denken, vinden, besluiten</td><td class=\"column-6\">recensie (\'boekbespreking\'), census (\'volkstelling\')</td><td class=\"column-7\">recension (\'herziening van een boek\')</td><td class=\"column-8\">recension (\'boekbespreking\', lett. \'herziening van een tekst\'), recenser (\'tellen\', \'een lijst opstellen\')</td><td class=\"column-9\">zensieren (\'censureren\', \'becijferen\'), Zensus (\'Volkstelling\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-255 odd\">\n <td class=\"column-1\">censor</td><td class=\"column-2\">censoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">censor</td><td class=\"column-6\">censuur (bemoeienis van de overheid met de publicatie en/of inhoud van boeken, cd\'s, films etc.)</td><td class=\"column-7\">censorship (\'censuur\')</td><td class=\"column-8\">la censure (\'censuur\', \'afkeuring\')</td><td class=\"column-9\">Zensur (\'censuur\', \'rapportcijfer\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-256 even\">\n <td class=\"column-1\">centum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">honderd</td><td class=\"column-6\">cent (lett. \'honderdste deel (van een euro)\'), procent (\'honderdste deel\'), centimeter (\'honderdste deel van een meter\')</td><td class=\"column-7\">century (\'eeuw\', \'honderd jaar\'), cent (lett. \'honderdste deel (van een dollar)\'), percent (\'procent\')</td><td class=\"column-8\">cent (\'honderd\'), centimètre (\'centimeter\')</td><td class=\"column-9\">Cent (lett. \'honderdste deel (van een euro)\'), Prozent (\'honderdste deel\'), Zentimeter (\'honderdste deel van een meter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-257 odd\">\n <td class=\"column-1\">centurio</td><td class=\"column-2\">centurionis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">centurio (officier aan het hoofd van een centuria, een afdeling van honderd man)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-258 even\">\n <td class=\"column-1\">ducenti, -ae, -a</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tweehonderd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-259 odd\">\n <td class=\"column-1\">cera</td><td class=\"column-2\">cerae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">was, schrijftafeltje</td><td class=\"column-6\">kerosine (\'brandstof\', lett. \'aardwas\')</td><td class=\"column-7\">sincere (\'oprecht\', lett. \'(als honing) zonder was\', etym. onz.)</td><td class=\"column-8\">cierge (\'kaars\'), cire (\'was\')</td><td class=\"column-9\">Kerze (\'kaars\', etym. onz.)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. κηρός (\'was\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-260 even\">\n <td class=\"column-1\">cerno (cernĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">crevi, cretum</td><td class=\"column-5\">onderscheiden, zien</td><td class=\"column-6\">krijt (< Lat. terra creta (\'gezuiverde aarde\')), concern (\'groot bedrijf\'), discreet (\'onopvallend\', \'bescheiden\')</td><td class=\"column-7\">concern (\'zorg\'), secret (\'geheim\'; < Lat. secernere (\'afzonderen\')), to concern (\'betrekking hebben op\')</td><td class=\"column-8\">secret (\'geheim\'; < Lat. secernere (\'afzonderen\')), discret (\'bescheiden\', \'onopvallend\'), discerner (\'waarnemen\', \'onderscheiden\')</td><td class=\"column-9\">Konzern (\'groot bedrijf\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-261 odd\">\n <td class=\"column-1\">certe (adv)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zeker, tenminste, althans</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-262 even\">\n <td class=\"column-1\">certus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">certa, certum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zeker, vast</td><td class=\"column-6\">certificaat (\'diploma\')</td><td class=\"column-7\">certain (\'zeker\'), certificate (\'diploma\')</td><td class=\"column-8\">certain (\'zeker\'), certificat (\'diploma\')</td><td class=\"column-9\">Zertifikat (\'diploma\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-263 odd\">\n <td class=\"column-1\">crimen</td><td class=\"column-2\">criminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beschuldiging, aanklacht; misdaad, vergrijp</td><td class=\"column-6\">crimineel (\'misdadiger\'), criminaliteit (\'georganiseerde misdaad\'), zich incrimineren (\'zichzelf beschuldigen\')</td><td class=\"column-7\">crime (\'misdaad\'), criminal (\'misdadiger\'), to incriminate (\'beschuldigen\'), to recriminate (\'een tegenbeschuldiging inbrengen\')</td><td class=\"column-8\">crime (\'misdaad\'), criminalité (\'georganiseerde misdaad\'), criminel (\'misdadiger\')</td><td class=\"column-9\">Krimi (\'misdaadroman\', \'misdaadserie\'), Kriminalität (\'georganiseerde misdaad\'), Krimineller (\'misdadiger\')</td><td class=\"column-10\">Oudgr. κρίνω (\'beoordelen\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-264 even\">\n <td class=\"column-1\">decerno (decernĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">decrevi, decretum</td><td class=\"column-5\">vaststellen, besluiten; toekennen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\"></td><td class=\"column-8\">décerner (\'toekennen\', \'uitvaardigen\')</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-265 odd\">\n <td class=\"column-1\">decretum</td><td class=\"column-2\">decreti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">besluit</td><td class=\"column-6\">decreet (\'besluit\', \'verordening\')</td><td class=\"column-7\">decree (\'besluit\', \'verordening\')</td><td class=\"column-8\">décret (\'besluit\', \'verordening\')</td><td class=\"column-9\">Dekret (\'besluit\', \'verordening\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-266 even\">\n <td class=\"column-1\">discrimen</td><td class=\"column-2\">discriminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onderscheid, kritiek moment, gevaar</td><td class=\"column-6\">discrimineren (mensen niet gelijk behandelen op grond van bepaalde niet ter zake doende kenmerken)</td><td class=\"column-7\">to discriminate (mensen niet gelijk behandelen op grond van bepaalde niet ter zake doende kenmerken)</td><td class=\"column-8\">discriminer (\'onderscheiden\', mensen niet gelijk behandelen op grond van bepaalde niet ter zake doende kenmerken)</td><td class=\"column-9\">diskriminieren (onderscheid maken op grond van bepaalde kenmerken)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-267 odd\">\n <td class=\"column-1\">incertus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">incerta, incertum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onzeker</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">incertain (\'onzeker\'), l\'incertain (\'wisselkoers\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-268 even\">\n <td class=\"column-1\">certamen</td><td class=\"column-2\">certaminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wedijver, gevecht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-269 odd\">\n <td class=\"column-1\">certo (certare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">strijden, wedijveren</td><td class=\"column-6\">concert (oorspr. muziekstuk waarin tussen solo-instrument en orkest gewedijverd wordt)</td><td class=\"column-7\">concert (oorspr. muziekstuk waarin tussen solo-instrument en orkest gewedijverd wordt)</td><td class=\"column-8\">se concerter (\'samen overleggen\'), concerter (\'afspreken\')</td><td class=\"column-9\">Konzert (oorspr. muziekstuk waarin tussen solo-instrument en orkest gewedijverd wordt)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-270 even\">\n <td class=\"column-1\">cervix</td><td class=\"column-2\">cervicis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nek</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cervix (\'baarmoederhals\')</td><td class=\"column-8\">cervical (\'van de (baarmoeder)hals\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-271 odd\">\n <td class=\"column-1\">cervus</td><td class=\"column-2\">cervi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hert</td><td class=\"column-6\">cerviduct (\'viaduct voor overstekend wild\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">cerf (\'hert\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-272 even\">\n <td class=\"column-1\">ceterus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cetera, ceterum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-273 odd\">\n <td class=\"column-1\">ceteri</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overige(n), andere(n)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-274 even\">\n <td class=\"column-1\">cetera</td><td class=\"column-2\">ceterorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">de overige/andere dingen</td><td class=\"column-6\">et cetera (\'enzovoort\')</td><td class=\"column-7\">et cetera (\'enzovoort\')</td><td class=\"column-8\">et cetera (\'enzovoort\')</td><td class=\"column-9\">et cetera (\'enzovoort\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-275 odd\">\n <td class=\"column-1\">ceterum (adv)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overigens, verder, maar, echter</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-276 even\">\n <td class=\"column-1\">ceu</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zoals</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-277 odd\">\n <td class=\"column-1\">cibus</td><td class=\"column-2\">cibi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voedsel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Sp. cebada (\'gerst\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-278 even\">\n <td class=\"column-1\">cieo (ciēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">civi, citum</td><td class=\"column-5\">in beweging brengen</td><td class=\"column-6\">citeren (\'iemands woorden aanhalen\' < \'voor het gerecht slepen\'), sollicitatie (\'om een baan vragen\'; < Lat. sollicitare (\'opwinden, zich inspannen voor\'))</td><td class=\"column-7\">exciting (\'opwindend\'), to solicit (\'tippelen\')</td><td class=\"column-8\">citer (\'iemands woorden aanhalen\', \'dagvaarden\'), inciter (\'ophitsen\'), l\'excitation (\'opwinding\', \'opwekking\')</td><td class=\"column-9\">zitieren (\'iemands woorden aanhalen\', \'dagvaarden\')</td><td class=\"column-10\">Oudgr. κινέω (\'in beweging brengen\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-279 odd\">\n <td class=\"column-1\">cingo (cingĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cinxi, cinctum</td><td class=\"column-5\">omringen</td><td class=\"column-6\">singel (\'omringende gracht\'), ceintuur (\'siergordel\')</td><td class=\"column-7\">succinct (\'kort, bondig\'; lett. \'strak omringd\'), precinct (\'gebied afgebakend voor overheidsgebruik\'; < praecingo (\'omheinen\'))</td><td class=\"column-8\">la ceinture (\'gordel\'), enceindre (\'omringen\'), succinct (\'kort, bondig\'; lett. \'strak omringd\')</td><td class=\"column-9\">umzingeln (\'insluiten, belagen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-280 even\">\n <td class=\"column-1\">cinis</td><td class=\"column-2\">cineris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">as</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to cinder (\'verbranden\')</td><td class=\"column-8\">incinérateur (\'verbrandingsoven\'), incinération (\'crematie\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Oudgr. κόνις (\'stof\', \'as\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-281 odd\">\n <td class=\"column-1\">circa, circum (prep.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rondom, in de buurt van</td><td class=\"column-6\">circa (\'ongeveer\')</td><td class=\"column-7\">circa (\'ongeveer\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">zirka (\'ongeveer\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-282 even\">\n <td class=\"column-1\">circa, circum (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rondom, er omheen</td><td class=\"column-6\">cirkel (\'rond figuur\'), circus (oorspr. \'ronde renbaan\'), circulatie (\'omloop\', \'kringloop\')</td><td class=\"column-7\">circle (\'rond figuur\'), circus (oorspr. \'ronde renbaan\'), to circle (\'rondcirkelen\')</td><td class=\"column-8\">la circulation (\'het verkeer\'), cercle (\'cirkel\'), cerceau (\'hoepel\'), cirque (\'circus\', \'beestenboel\')</td><td class=\"column-9\">zirkeln (\'precies uitmeten\'), Zirkel (\'rond figuur\'), zirkulieren (\'in omloop zijn\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-283 odd\">\n <td class=\"column-1\">citus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cita, citum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">snel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-284 even\">\n <td class=\"column-1\">cito (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">snel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-285 odd\">\n <td class=\"column-1\">civis</td><td class=\"column-2\">civis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">burger</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">civique (\'burgerlijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-286 even\">\n <td class=\"column-1\">civilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">burger-, openbaar</td><td class=\"column-6\">civiel (\'van de burgers\'), civilisatie (\'beschaving\')</td><td class=\"column-7\">civil (\'van de burgers\'), civilisation (\'beschaving\')</td><td class=\"column-8\">civil (\'van de burgers\'), civilement (\'burgerlijk\', \'beleefd\')</td><td class=\"column-9\">Zivildienst (\'dienst in het leger\'), Zivilität (\'hoffelijkheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-287 odd\">\n <td class=\"column-1\">civitas</td><td class=\"column-2\">civitatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">burgerij, staat, burgerrecht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">city (\'stad\'), citizen (\'burger\')</td><td class=\"column-8\">la cité (\'stad\'), le citoyen (\'burger\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-288 even\">\n <td class=\"column-1\">clades</td><td class=\"column-2\">cladis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nederlaag, ramp</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-289 odd\">\n <td class=\"column-1\">clamo (clamare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schreeuwen, roepen</td><td class=\"column-6\">reclame (\'openbare aanprijzing\'), claim (\'aanspraak\'), declamatie (\'voordracht\')</td><td class=\"column-7\">to acclaim (\'toejuichen\'), claim (\'aanspraak\')</td><td class=\"column-8\">la proclamation (\'bekendmaking\'), acclamer (\'toejuichen\')</td><td class=\"column-9\">Claim (\'aanspraak\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-290 even\">\n <td class=\"column-1\">clamor</td><td class=\"column-2\">clamoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(ge)schreeuw</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le clameur (\'geschreeuw\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-291 odd\">\n <td class=\"column-1\">exclamo (exclamare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uitschreeuwen, uitroepen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">exclamation mark (\'uitroepteken\'), to exclaim (\'het uitschreeuwen\', \'tekeer gaan\')</td><td class=\"column-8\">exclamer (\'het uitschreeuwen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-292 even\">\n <td class=\"column-1\">clarus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">clara, clarum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">helder, duidelijk; beroemd</td><td class=\"column-6\">declareren (oorspr. \'duidelijk maken\'), klaar (\'duidelijk\')</td><td class=\"column-7\">clear (\'duidelijk\', \'helder\'), to declare (\'verklaren\', \'aankondigen\'), to clarify (\'ophelderen\')</td><td class=\"column-8\">clair (\'duidelijk\', \'helder\'), éclairer (\'licht geven\', \'ophelderen\')</td><td class=\"column-9\">klar (\'duidelijk\', \'helder\'), Aufklärung (\'Verlichting\')</td><td class=\"column-10\">Ital. clarinetto (\'trompetje\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-293 odd\">\n <td class=\"column-1\">praeclarus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">praeclara, praeclarum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schitterend, voortreffelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-294 even\">\n <td class=\"column-1\">classis</td><td class=\"column-2\">classis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vloot</td><td class=\"column-6\">klas (\'groep op school\'), klasse (\'categorie\', \'rang\'), classificeren (\'indelen in groepen\'), klassiek (\'antiek\', \'monumentaal\')</td><td class=\"column-7\">class (\'groep op school\', \'categorie\', \'rang\'), classic (\'antiek\', \'monumentaal\')</td><td class=\"column-8\">classe (\'groep op school\', \'categorie\', \'rang\'), déclassé (\'aan lager wal geraakt\', \'gedegradeerd\')</td><td class=\"column-9\">Klasse (\'groep op school\'), klasse (\'groots\'; bijv. nw.), Klassement (\'ranglijst\'), klassisch (\'antiek\', \'monumentaal\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-295 odd\">\n <td class=\"column-1\">claudo (claudĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">clausi, clausum</td><td class=\"column-5\">(af)sluiten</td><td class=\"column-6\">kluis (\'afsluitbare kast\'), sluis (< \'buitengesloten water\' < Lat. aqua exclusa), claustrofobie (\'opsluitingsangst\')</td><td class=\"column-7\">to close (\'sluiten\'), closet (\'kast\' < \'afgesloten ruimte\')</td><td class=\"column-8\">la conclusion (\'conclusie\', \'slotsom\'), clos (\'gesloten\', \'afgesloten\'), éclore (\'uit het ei komen\')</td><td class=\"column-9\">Klausner (\'kluizenaar\'), Klausur (\'isolement\'), Klo (\'toilet\'; voluit: Klosett)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-296 even\">\n <td class=\"column-1\">includo (includĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">inclusi, inclusum</td><td class=\"column-5\">in-, opsluiten</td><td class=\"column-6\">inclusief (\'ergens bij inbegrepen\')</td><td class=\"column-7\">to include (\'bevatten\')</td><td class=\"column-8\">inclure (\'bevatten\')</td><td class=\"column-9\">inklusive (\'ergens bij inbegrepen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-297 odd\">\n <td class=\"column-1\">clementia</td><td class=\"column-2\">clementiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">mildheid, vriendelijkheid, genade</td><td class=\"column-6\">clementie (in machtsuitoefening vertoonde mildheid)</td><td class=\"column-7\">clemency (in machtsuitoefening vertoonde mildheid)</td><td class=\"column-8\">clémence (in machtsuitoefening vertoonde mildheid), clément (\'vergevingsgezind\', \'mild\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-298 even\">\n <td class=\"column-1\">cliens</td><td class=\"column-2\">clientis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">client (beschermeling, afhankelijk van een patronus), vazal</td><td class=\"column-6\">cliënt (beklaagde die door een advocaat wordt bijgestaan), clientèle (\'het geheel van vaste klanten\')</td><td class=\"column-7\">client (beklaagde die door een advocaat wordt bijgestaan), clientele (\'het geheel van vaste klanten\')</td><td class=\"column-8\">client (\'klant\', \'patiënt\', beklaagde die door een advocaat wordt bijgestaan), clientèle (\'het geheel van vaste klanten\')</td><td class=\"column-9\">Klient (beklaagde die door een advocaat wordt bijgestaan), Klientel (\'het geheel van vaste klanten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-299 odd\">\n <td class=\"column-1\">clivus</td><td class=\"column-2\">clivi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">helling</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">proclivity (\'neiging\'), declivity (\'aflopende helling\'), acclivity (\'opwaartse helling\')</td><td class=\"column-8\">déclivité (\'aflopende helling\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-300 even\">\n <td class=\"column-1\">coepisse, coeptus sum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beginnen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-301 odd\">\n <td class=\"column-1\">cogito (cogitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(be)denken, zinnen op</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to cogitate (\'nadenken\', \'overwegen\')</td><td class=\"column-8\">cogiter (\'nadenken\', \'overwegen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-302 even\">\n <td class=\"column-1\">cogitatio</td><td class=\"column-2\">cogitationis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overweging</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cogitation (\'overweging\')</td><td class=\"column-8\">la cogitation (\'overweging\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-303 odd\">\n <td class=\"column-1\">cognitio</td><td class=\"column-2\">cognitionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kennis, inzicht, onderzoek</td><td class=\"column-6\">incognito (\'onherkenbaar\'), cognitie (\'proces van kennisverwerving\')</td><td class=\"column-7\">to recognize (\'herkennen\'), acquaintance (\'vriend\', \'kennis\'), cognition (\'proces kennisverwerving\')</td><td class=\"column-8\">connaître (\'kennen\'), accointance (\'vriend\', \'kennis\'), connaisseur (\'kenner\'), réconnaître (\'herkennen\')</td><td class=\"column-9\">Kognition (\'proces van kennisverwerving\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-304 even\">\n <td class=\"column-1\">cohors</td><td class=\"column-2\">cohortis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">cohort, (leger)afdeling</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">court (\'rechtbank\', \'koninklijk hof\', \'(tennis)baan\'), courtesy (\'hoffelijkheid\', \'beleefdheid\')</td><td class=\"column-8\">la cour (\'rechtbank\', \'koninklijk hof\'), courtois (\'hoffelijk\', \'beleefd\'), le court (\'(tennis)baan\')</td><td class=\"column-9\">Kohorte (\'troep\'), Court (\'tennisbaan\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-305 odd\">\n <td class=\"column-1\">collis</td><td class=\"column-2\">collis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">heuvel</td><td class=\"column-6\">kolom (< Lat. columna (\'zuil\')), kolonel (\'militaire rang\'), colonne (\'troep soldaten\'), column (\'kort, opiniërend stukje in de krant\')</td><td class=\"column-7\">column (\'zuil\', \'kolom\', \'kort, opiniërend stukje in de krant\'), colonel (\'militaire rang\')</td><td class=\"column-8\">colonne (\'zuil\', \'kolom\'), colonel (\'militaire rang\')</td><td class=\"column-9\">Colonel (\'militaire rang\'), Kolonnade (\'zuilengang\'), Kolonne (\'troep militairen\', \'kolom\'), Kolumne (\'kort, opiniërend stukje in de krant\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-306 even\">\n <td class=\"column-1\">collum</td><td class=\"column-2\">colli</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nek</td><td class=\"column-6\">décolleté (\'ontbloot gedeelte onder de hals\'), kolder (\'bovendeel van het harnas\'), accolade (\'verbindingshaakje: {...}\' (vanwege de uitgebeelde omhelzing))</td><td class=\"column-7\">collar (\'halsband\'), décolleté (\'met laag uitgesneden hals\')</td><td class=\"column-8\">le cou (\'hals\'), le collier (\'halsketting\', \'halsband\'), l\'accolade (\'ridderslag\'), le col (\'bergpas\', \'(flessen)hals\')</td><td class=\"column-9\">Kollier (\'halsketting\'), Dékolleté (\'ontbloot gedeelte onder de hals\'), Akkolade (\'verbindingshaakje {...}\' (vanwege de uitgebeelde omhelzing))</td><td class=\"column-10\">Ital. colle (\'bergpas\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-307 odd\">\n <td class=\"column-1\">colo (colĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">colui, cultum</td><td class=\"column-5\">verzorgen, (ver)eren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">domicile (\'woonplaats\')</td><td class=\"column-8\">récoler (\'inventariseren\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-308 even\">\n <td class=\"column-1\">agricola</td><td class=\"column-2\">agricolae</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">boer</td><td class=\"column-6\">agricultuur (\'landbouw\')</td><td class=\"column-7\">agriculture (\'landbouw\')</td><td class=\"column-8\">agriculture (\'landbouw\')</td><td class=\"column-9\">Agrikultur (\'landbouw\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-309 odd\">\n <td class=\"column-1\">colonia</td><td class=\"column-2\">coloniae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vestiging in den vreemde, provinciestad</td><td class=\"column-6\">kolonie</td><td class=\"column-7\">colony</td><td class=\"column-8\">la colonie</td><td class=\"column-9\">Kolonie</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-310 even\">\n <td class=\"column-1\">colonus</td><td class=\"column-2\">coloni</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kolonist</td><td class=\"column-6\">kolonist</td><td class=\"column-7\">colonist</td><td class=\"column-8\">le colon (\'kolonist\')</td><td class=\"column-9\">Kolonist</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-311 odd\">\n <td class=\"column-1\">cultus</td><td class=\"column-2\">cultus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verering, verzorging, levenswijze</td><td class=\"column-6\">cultuur (\'beschaving\', dat wat volkeren verschillend maakt), cultus (\'geheel van rituelen ter verering van een godheid\'), cultiveren (\'geschikt maken voor landbouw\')</td><td class=\"column-7\">culture (\'beschaving\', dat wat volkeren verschillend maakt), cult (\'geheel van rituelen ter verering van een godheid\'), to cultivate (\'geschikt maken voor landbouw\')</td><td class=\"column-8\">la culture (\'beschaving\', dat wat volkeren verschillend maakt), cultiver (\'geschikt maken voor landbouw\'), la culte (\'geheel van rituelen ter verering van een godheid\')</td><td class=\"column-9\">Kultur (\'beschaving\', dat wat volkeren verschillend maakt), Kultus (\'geheel van rituelen ter verering van een godheid\'), kultivieren (\'geschikt maken voor landbouw\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-312 even\">\n <td class=\"column-1\">incolo (incolĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">incolui, incultum</td><td class=\"column-5\">bewonen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-313 odd\">\n <td class=\"column-1\">color</td><td class=\"column-2\">coloris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kleur, tint</td><td class=\"column-6\">kleur</td><td class=\"column-7\">colour (\'kleur\')</td><td class=\"column-8\">couleur (\'kleur\')</td><td class=\"column-9\">Couleur (\'aard\', \'gekleurdheid\', \'troefkaart\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-314 even\">\n <td class=\"column-1\">coma</td><td class=\"column-2\">comae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hoofd)haar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-315 odd\">\n <td class=\"column-1\">comes</td><td class=\"column-2\">comitis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">metgezel, vriend, volgeling</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">constable (\'politieagent\'; < Lat. comes stabuli (\'stalmeester\'))</td><td class=\"column-8\">le comte (\'graaf\'; < Laatlat. comes (\'landheer\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-316 even\">\n <td class=\"column-1\">comitor (comitari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vergezellen, begeleiden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">concomitant (\'begeleidend\', \'bijkomend\')</td><td class=\"column-8\">le concomitant (\'begeleider\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-317 odd\">\n <td class=\"column-1\">commeatus</td><td class=\"column-2\">commeatus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">konvooi, (aanvoer van) proviand</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">congee (\'afscheid\', \'ontslag\')</td><td class=\"column-8\">le congé (\'verlof\', \'ontslag\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-318 even\">\n <td class=\"column-1\">communis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">communis, commune</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gemeenschappelijk</td><td class=\"column-6\">communicatie (lett. \'iets gemeenschappelijk maken\'), communisme (\'ideologie van gelijkheid en gemeenschappelijkheid\')</td><td class=\"column-7\">common (\'gemeenschappelijk\', \'algemeen\'), community (\'gemeenschap\'), communication (lett. \'iets gemeenschappelijk maken\')</td><td class=\"column-8\">la communité (\'gemeenschap\'), la communication (lett. \'iets gemeenschappelijk maken\')</td><td class=\"column-9\">kommun (\'gemeenschappelijk\'), kommunal (\'van de gemeenschap\'), kommunizieren (lett. \'gemeenschappelijk maken\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-319 odd\">\n <td class=\"column-1\">comprehendo (comprehendĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">comprehendi, comprehensum</td><td class=\"column-5\">(be)grijpen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to comprehend (\'begrijpen\')</td><td class=\"column-8\">comprendre (\'begrijpen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-320 even\">\n <td class=\"column-1\">deprehendo (deprehendĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">deprehendi, deprehensum</td><td class=\"column-5\">grijpen, betrappen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">se deprendre (\'zich losmaken van\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-321 odd\">\n <td class=\"column-1\">concilium</td><td class=\"column-2\">concilii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vergadering</td><td class=\"column-6\">concilie (\'kerkvergadering\')</td><td class=\"column-7\">council (\'vergadering\', \'beraadslaging\'), to conciliate (\'weer bij elkaar brengen\', \'verzoenen\')</td><td class=\"column-8\">la concile (\'vergadering\'), réconcilier (\'weer bij elkaar brengen\', \'verzoenen\'), inconciliable (\'onverzoenlijk\')</td><td class=\"column-9\">Konzil (\'college van bestuur\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-322 even\">\n <td class=\"column-1\">condicio</td><td class=\"column-2\">condicionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voorwaarde, toestand, lot</td><td class=\"column-6\">conditie (\'voorwaarde\', \'lichamelijke gesteldheid\')</td><td class=\"column-7\">condition (\'voorwaarde\', \'lichamelijke gesteldheid\')</td><td class=\"column-8\">la condition (\'voorwaarde\', \'lichamelijke gesteldheid\')</td><td class=\"column-9\">Kondition (\'voorwaarde\', \'lichamelijke gesteldheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-323 odd\">\n <td class=\"column-1\">conor (conari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">trachten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">conation (\'streving\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-324 even\">\n <td class=\"column-1\">conor si...</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">proberen of...</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-325 odd\">\n <td class=\"column-1\">consuetudo</td><td class=\"column-2\">consuetudinis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gewoonte, vertrouwelijke omgang</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">customary (\'gebruikelijk\')</td><td class=\"column-8\">la coutume (\'gewoonte\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-326 even\">\n <td class=\"column-1\">consuesco (consuescĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">consuevi, consuetum</td><td class=\"column-5\">zich gewennen</td><td class=\"column-6\">kostuum ( < Ital. costume (\'gewoonte\', \'klederdracht\'))</td><td class=\"column-7\">le costume ( < Ital. costume (\'gewoonte\', \'klederdracht\'))</td><td class=\"column-8\">le costume ( < Ital. costume (\'gewoonte\', \'klederdracht\'))</td><td class=\"column-9\">Kostüm ( < Ital. costume (\'gewoonte\', \'klederdracht\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-327 odd\">\n <td class=\"column-1\">consulo (consulĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">consului, consultum</td><td class=\"column-5\">beraadslagen, raadplegen; zorgen voor</td><td class=\"column-6\">consulente (adviesbureau), consult (medisch/financiëel advies)</td><td class=\"column-7\">consultant (adviseur)</td><td class=\"column-8\">consulter (spreekuur houden / om advies vragen), consultant (raadgever / iem. die om raad vraagt)</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-328 even\">\n <td class=\"column-1\">consilium</td><td class=\"column-2\">consilii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overleg, beleid; besluit, plan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">counsellor (\'advocaat\', \'raadsman\'), counsel (\'raad\', \'advies\')</td><td class=\"column-8\">le conseil (\'advies\', \'adviseur\')</td><td class=\"column-9\">Konsilium (\'medisch advies\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-329 odd\">\n <td class=\"column-1\">consul</td><td class=\"column-2\">consulis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">consul</td><td class=\"column-6\">consul (\'hoofd van de ambassade\')</td><td class=\"column-7\">consul (\'hoofd van de ambassade\')</td><td class=\"column-8\">consul (\'hoofd van de ambassade\')</td><td class=\"column-9\">Konsul (\'hoofd van de ambassade\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-330 even\">\n <td class=\"column-1\">consularis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">consularis, consulare</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tot de consul behorend, oud-consul</td><td class=\"column-6\">consulair (\'tot de consul behorend\')</td><td class=\"column-7\">consular (\'tot de consul behorend\')</td><td class=\"column-8\">consulair (\'tot de consul behorend\')</td><td class=\"column-9\">konsularisch (\'to de consul behorend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-331 odd\">\n <td class=\"column-1\">consulatus</td><td class=\"column-2\">consulatus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het ambt van consul</td><td class=\"column-6\">consulaat (\'ambassade\')</td><td class=\"column-7\">consulate (\'ambassade\')</td><td class=\"column-8\">le consulat (\'ambassade\')</td><td class=\"column-9\">Konsulat (\'ambassade\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-332 even\">\n <td class=\"column-1\">contemno (contemnĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">contempsi, contemptum</td><td class=\"column-5\">verachten, van geen belang vinden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">contempt (\'minachting\')</td><td class=\"column-8\">le contempteur (\'minachter\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-333 odd\">\n <td class=\"column-1\">contra (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">er tegenover, daarentegen, anderzijds</td><td class=\"column-6\">contrast (\'tegenstelling\'; < Lat. contra + stare), controversiëel (\'hevig bediscussiëerd\', \'taboe\'), controleren (\'inspecteren en op orde houden\'; < Lat. contra + rotulus (\'boekrol, register\'): men hield in de Middeleeuwen boekhoudingen op orde door er een \"tegenkopie\" op na te houden)</td><td class=\"column-7\">country ( < Vulg. Lat. (terra) contrata (\'tegenoverliggend, uitgestrekt land\')), contraband (\'smokkelwaar\'; < Ital. bando (\'afkondiging\')), counterfeit (\'vervalsing\'; < Lat. contrafacio (\'als kopie vervaardigen\'))</td><td class=\"column-8\">la contradiction (\'tegenspraak\'), contrecoeur (\'met tegenzin\'), rencontrer (\'ontmoeten\', \'tegenkomen\', lett. \'tegenover iemand komen te staan\')</td><td class=\"column-9\">Konter (\'tegenaanval\', in de sport), Kontroverse (\'discussie\', \'meningsverschil\'), Kunterbunt (\'verwarring\'; < contra + punctus: (\'tegen de orde in\')), kontrolieren (\'inspecteren en op orde houden\'; < Lat. contra + rotulus (\'boekrol, register\'): men hield in de Middeleeuwen boekhoudingen op orde door er een \'tegenkopie\' op na te houden)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-334 even\">\n <td class=\"column-1\">contra (prep.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tegenover, tegen</td><td class=\"column-6\">contra (adv.) zie daar</td><td class=\"column-7\">contra (adv.) zie daar</td><td class=\"column-8\">contra (adv.) zie daar</td><td class=\"column-9\">contra (adv.) zie daar</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-335 odd\">\n <td class=\"column-1\">contrarius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">contraria, contrarium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tegenovergesteld</td><td class=\"column-6\">contrair (\'onderling strijdig\', \'tegenovergesteld\')</td><td class=\"column-7\">contrary (\'tegenovergesteld\')</td><td class=\"column-8\">contraire (\'tegengesteld\', \'nadelig\')</td><td class=\"column-9\">konträr (\'onderling strijdig\', \'tegenovergesteld\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-336 even\">\n <td class=\"column-1\">contumelia</td><td class=\"column-2\">contumeliae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beschimping</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">contumely (\'vernedering\', \'minachting\'), contumelious (\'schaamteloos\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-337 odd\">\n <td class=\"column-1\">convello (convellĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">convelli, convulsum</td><td class=\"column-5\">losscheuren, aan het wankelen brengen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to convulse (\'in rep en roer brengen\'), convulsion (\'stuiptrekking\')</td><td class=\"column-8\">la convulsion (\'stuiptrekking\', \'schok\', \'crisis\'), convulsif (\'krampachtig\'), convulser (\'verkrampen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-338 even\">\n <td class=\"column-1\">convivium</td><td class=\"column-2\">convivii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maaltijd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">convivial (\'van het feestmaal\')</td><td class=\"column-8\">le convive (\'tafelgenoot\'), convier (\'te eten uitnodigen\', \'aansporen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-339 odd\">\n <td class=\"column-1\">cor</td><td class=\"column-2\">cordis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hart</td><td class=\"column-6\">akkoord (\'overeenstemming\'; < ad + cordare (\'de harten in overeenstemming brengen\')), kordaat (\'ferm\'; < cordatus (\'verstandig\'): het hart als zetel van het verstand), record ( < Lat. recordari (\'zich herinneren\' > \'de meest memorabele prestatie\')</td><td class=\"column-7\">core (\'kern\'), according to (\'volgens\', \'in overeenstemming met\'; < ad + cordare (\'de harten in overeenstemming brengen\')), record (\'opname\'; < Lat. recordari (\'zich herinneren\')), courage (\'moed\')</td><td class=\"column-8\">le coeur (\'hart\'), la courage (\'moed\'), accorder (\'in overeenstemming brengen\', \'toekennen\'; < ad + cordare (\'de harten in overeenstemming brengen\'))</td><td class=\"column-9\">Akkord (\'overeenstemming\'; < ad + cordare (\'de harten in overeenstemming brengen\')), Courage (\'moed\', \'lef\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-340 even\">\n <td class=\"column-1\">concordia</td><td class=\"column-2\">concordiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eendracht</td><td class=\"column-6\">concordaat (\'verdrag tussen staten\'), concordantie (\'woordenregister\')</td><td class=\"column-7\">concord (\'overeenkomst\', \'verdrag\'), concordance (\'harmonie\', \'woordenregister\')</td><td class=\"column-8\">la concorde (\'eensgezindheid\', \'eendracht\'), concorder (\'met elkaar overeenstemmen\')</td><td class=\"column-9\">Konkordanz (\'woordenregister\'), Konkordat (\'verdrag tussen staten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-341 odd\">\n <td class=\"column-1\">discordia</td><td class=\"column-2\">discordiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onenigheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">discord (\'onenigheid\'), to discord (\'van mening verschillen\', \'afwijken\')</td><td class=\"column-8\">la discorde (\'onenigheid\'), discorder (\'het oneens zijn\', \'niet bij elkaar passen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-342 even\">\n <td class=\"column-1\">cornu</td><td class=\"column-2\">cornus</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vleugel (van een leger), hoorn, hoek</td><td class=\"column-6\">hoorn (\'muziekinstrument\'), kornuit (\'kameraad\'; oorspr. < Lat. cornutus (iemand bij wie \'de horens opgezet zijn\', d.i. wiens vrouw is vreemdgegaan))</td><td class=\"column-7\">corner (\'hoek\', \'hoekschop\'), horn (\'hoorn\'), scorn (\'hoon\', \'smaad\'; < Lat. excornare (lett. \'iemands horens afbreken\'))</td><td class=\"column-8\">la corne (\'hoorn\', \'claxon\'), le cornu (\'stier\', \'duivel\'), le cornard (lett. iemand bij wie \'de horens opgezet zijn\', d.i. wiens vrouw is vreemdgegaan)</td><td class=\"column-9\">Kornett (\'soort trompet\'), Horn (\'hoorn\')</td><td class=\"column-10\">Ital. cornetto (\'hoorntje\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-343 odd\">\n <td class=\"column-1\">corona</td><td class=\"column-2\">coronae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">krans</td><td class=\"column-6\">kroon, kruin (\'bovenste deel van het hoofd\'), corona (\'kransslagader\')</td><td class=\"column-7\">crown (\'kroon\'), coronation (\'kroning\')</td><td class=\"column-8\">la couronne (\'kroon\', \'krans\')</td><td class=\"column-9\">Krone (\'kroon\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-344 even\">\n <td class=\"column-1\">corpus</td><td class=\"column-2\">corporis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lichaam, lijk</td><td class=\"column-6\">incorporeren (\'opnemen\', \'inlijven\'), corporatie (\'vereniging van bedrijven\'), corpulent (\'dik\'), corps (\'studentenvereniging\'), korps (\'groep\'; van bijv. politieagenten)</td><td class=\"column-7\">corpse (\'lijk\'), corporation (\'vereniging van bedrijven\'), corps (\'korps\'), to incorporate (\'opnemen\', \'inlijven\')</td><td class=\"column-8\">corps (\'lichaam\'), corsage (\'bloesje\'), corser (\'aandikken\', lett. \'van een lichaam / van substantie voorzien\')</td><td class=\"column-9\">Körper (\'lichaam\'), Korps (\'troep\' van bijv. politieagenten, \'studentenvereniging\'), Korpsgeist (\'saamhorigheidsgevoel\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-345 odd\">\n <td class=\"column-1\">cortex</td><td class=\"column-2\">corticis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bast, schil</td><td class=\"column-6\">schors ( < Lat. scortum (\'huid\') + cortex (\'bast\')), kurk ( < Latijn via Arab. qurq (\'kurk\'))</td><td class=\"column-7\">cork (\'kurk\'), cortex (\'schors\'), to scorch (\'verschroeien\'; < Lat. excorticare (\'ontkurken\'), etym. onz.)</td><td class=\"column-8\">écorcer (\'pellen\'), décortication (\'ontschorsing\'), écorcher (\'villen\', \'de huid afstropen\')</td><td class=\"column-9\">Kork/Korken (\'kurk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-346 even\">\n <td class=\"column-1\">creber</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">crebra, crebrum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">talrijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-347 odd\">\n <td class=\"column-1\">credo (credĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">credidi, creditum</td><td class=\"column-5\">geloven, vertrouwen, toevertrouwen</td><td class=\"column-6\">krediet ( < creditum (lett. \'het toevertrouwde\')), accreditatie (\'bewijs van vertrouwen\'), credo (christelijke geloofsbelijdenis)</td><td class=\"column-7\">credit ( < creditum (lett. \'het toevertrouwde\')), incredible (\'ongelooflijk\'), grant (\'schenking\'; < Oudfr. granter < Oudfr. créanter (\'toewijzen\'))</td><td class=\"column-8\">croire (\'geloven\'), incroyable (\'ongelooflijk\'), crédit ( < creditum (lett. \'het toevertrouwde\'))</td><td class=\"column-9\">Akkreditierung (\'volmachten/krediet geven\'), kredenzen (\'aanbieden\'), Kredit ( < creditum (lett. \'het toevertrouwde\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-348 even\">\n <td class=\"column-1\">creo (creare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">scheppen, kiezen</td><td class=\"column-6\">creatie (\'schepping\'), creatief (\'vindingrijk\', \'met artistieke aanleg\'), recreatie (\'het herstellen\', lett. \'opnieuw scheppen van de geest\')</td><td class=\"column-7\">to create (\'scheppen\'), creature (\'wezen\'), to procreate (\'zich voortplanten\', \'verwekken\'), creative (\'vindingrijk\', \'met artistieke aanleg\'), recreation (\'het herstellen\', lett. \'opnieuw scheppen van de geest\')</td><td class=\"column-8\">créer (\'scheppen\', \'maken\'), créatif (\'vindingrijk\', \'met artistieke aanleg\'), la créature (\'schepsel\', \'wezen\'), recreatie (\'het herstellen\', lett. \'opnieuw scheppen van de geest\')</td><td class=\"column-9\">kreativ (\'vindingrijk\', \'met artistieke aanleg\'), Kreatur (\'wezen\'), Rekreation (\'het herstellen\', lett. \'opnieuw scheppen van de geest\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-349 odd\">\n <td class=\"column-1\">cresco (crescĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">crevi, cretum</td><td class=\"column-5\">groeien</td><td class=\"column-6\">rekruteren (\'soldaten ronselen\', lett. \'de oogst binnenhalen\'; < Fr. le récru (\'het jaarlijkse groeisel, oogst\')), concreet (\'duidelijk\', \'als vorm herkenbaar\'; < Lat. concretum (lett. \'samengegroeid\'))</td><td class=\"column-7\">concrete (\'beton\'; < Lat. concretum (lett. \'samengegroeid, verdicht\')), crew (\'groep samenwerkende mensen\')</td><td class=\"column-8\">croître (\'groeien\'), croissant (Franse lekkernij, lett. \'groeiend\'; zo vernoemd naar de halve, \'groeiende\' maan waar hij op lijkt), la crue (\'stijgend water\', \'vloed\')</td><td class=\"column-9\">rekrutieren (\'soldaten ronselen\', lett. \'de oogst binnenhalen\'; < Fr. le récru (\'het jaarlijkse groeisel, oogst\')), concreet (\'duidelijk\', \'als vorm herkenbaar\'; < Lat. concretum (lett. \'samengegroeid\'))</td><td class=\"column-10\">Ital. crescendo (\'groeiend\', lett. \'toenemend in volume\'; muziekterm)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-350 even\">\n <td class=\"column-1\">crines</td><td class=\"column-2\">crinium</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">haar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la crinière (\'manen van een dier\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-351 odd\">\n <td class=\"column-1\">crudelis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">crudelis, crudele</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wreed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cruel (\'wreed\')</td><td class=\"column-8\">cruel (\'wreed\'), cru (\'rauw\', \'hard\', \'choquerend\')</td><td class=\"column-9\">krud (\'grof\', \'rauw\', \'oneetbaar\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-352 even\">\n <td class=\"column-1\">crudelitas</td><td class=\"column-2\">crudelitatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wreedheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cruelty (\'wreedheid\')</td><td class=\"column-8\">la crudité (\'wreedheid\')</td><td class=\"column-9\">Krudität (\'grofheid\', \'grove opmerking\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-353 odd\">\n <td class=\"column-1\">cruor</td><td class=\"column-2\">cruoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bloed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-354 even\">\n <td class=\"column-1\">cruentus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cruenta, cruentum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">met bloed bevlekt</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-355 odd\">\n <td class=\"column-1\">cubile</td><td class=\"column-2\">cubilis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rustplaats, bed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-356 even\">\n <td class=\"column-1\">culpa</td><td class=\"column-2\">culpae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schuld</td><td class=\"column-6\">reprimande (\'berisping\'; < Fr. reprimande < Lat. culpa reprimenda (\'schuld die teruggedrongen moet worden\'))</td><td class=\"column-7\">culpable (\'afkeurenswaardig\'), culprit (\'beklaagde\', \'schuldige\')</td><td class=\"column-8\">coupable (\'afkeurenswaardig\'), la coulpe (\'berouw\')</td><td class=\"column-9\">Reprimande (\'berisping\'; < Fr. reprimande < Lat. culpa reprimenda; (\'schuld die teruggedrongen moet worden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-357 odd\">\n <td class=\"column-1\">cum (prep.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">met</td><td class=\"column-6\">in samenstellingen als con-, bijv. concurrent (iemand met wie je concurreert), compositie (\'samenstelling\'), collecte (\'inzameling\')</td><td class=\"column-7\">in samenstellingen als con-, bijv. continuous (\'aanhoudend\'), composition (\'samenstelling\'), collective (\'verzamelde groep mensen\')</td><td class=\"column-8\">in samenstellingen als con-, bijv. continuer (\'doorgaan\'), composition (\'samenstelling\'), le collectif (\'verzamelde groep mensen\')</td><td class=\"column-9\">in samenstellingen als kon-, bijv. Konkurrenz (iemand met wie je concurreert), Komposition (\'samenstelling\'), Kollektiv (\'verzamelde groep mensen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-358 even\">\n <td class=\"column-1\">cum (voegwoord) + ind.</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toen, wanneer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-359 odd\">\n <td class=\"column-1\">cum (voegwoord) + coni.</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toen, omdat; hoewel, tenzij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-360 even\">\n <td class=\"column-1\">cum ... tum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zowel ... als</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-361 odd\">\n <td class=\"column-1\">cunctor (cunctari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">talmen, aarzelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-362 even\">\n <td class=\"column-1\">cupio (cupĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cupio, cupivi, cupitum</td><td class=\"column-5\">begeren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">concupiscence (\'hevig verlangen\'), to covet (\'hunkeren naar\')</td><td class=\"column-8\">convoiter (\'begeren\'), la concupiscence (\'vleselijke begeerte\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-363 odd\">\n <td class=\"column-1\">cupido</td><td class=\"column-2\">cupidinis</td><td class=\"column-3\">m./f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begeerte, verlangen</td><td class=\"column-6\">Cupido (of Amor, god van de liefde)</td><td class=\"column-7\">Cupid (of Amor, god van de liefde)</td><td class=\"column-8\">Cupido (of Amor, god van de liefde)</td><td class=\"column-9\">Cupido (of Amor, god van de liefde)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-364 even\">\n <td class=\"column-1\">cupidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cupida, cupidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begerig naar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-365 odd\">\n <td class=\"column-1\">cupiditas</td><td class=\"column-2\">cupiditatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begeerte, verlangen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">cupidity (\'begerigheid\', \'hebzucht\')</td><td class=\"column-8\">la cupidité (\'hebzucht\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-366 even\">\n <td class=\"column-1\">cur</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">waarom</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-367 odd\">\n <td class=\"column-1\">curia</td><td class=\"column-2\">curiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">senaatsgebouw</td><td class=\"column-6\">curie (regering van de paus)</td><td class=\"column-7\">curia (regering van de paus)</td><td class=\"column-8\">la curie (regering van de paus)</td><td class=\"column-9\">Curia (regering van de paus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-368 even\">\n <td class=\"column-1\">curo (curare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verzorgen, zorgen voor, laten</td><td class=\"column-6\">curator (beheerder van een museumcollectie)</td><td class=\"column-7\">to cure (\'genezen\'), manicure (\'handverzorging\')</td><td class=\"column-8\">curer (\'genezen\'), le curateur (beheerder van een museumcollectie), le curé (\'priester\', oorspr. \'verzorger\')</td><td class=\"column-9\">Kurator (beheerder van een museumcollectie)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-369 odd\">\n <td class=\"column-1\">cura</td><td class=\"column-2\">curae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zorg</td><td class=\"column-6\">kuuroord (\'wellness-centrum\'), manicure (\'handverzorging\'), sinecure (klus die zonder zorg en aandacht kan), curieus (\'de aandacht grijpend\', \'opvallend\')</td><td class=\"column-7\">security (\'veiligheid\', lett. \'het vrij zijn van zorgen\'), cure (\'mogelijkheid tot genezing\'), curious (\'nieuwsgierig\', oorspr. \'vol zorg\', \'aandacht\')</td><td class=\"column-8\">curieux (\'nieuwsgierig\'), curiosité (\'nieuwsgierigheid\'), la sécurité (\'veiligheid\', lett. \'het vrij zijn van zorgen\')</td><td class=\"column-9\">Kurort (\'wellness-centrum\'), Maniküre (\'handverzorging\'), Sineküre (klus die zonder zorg en aandacht kan)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-370 even\">\n <td class=\"column-1\">curro (currĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cucurri, cursum</td><td class=\"column-5\">rennen</td><td class=\"column-6\">koerier (\'bezorger\', oorspr. \'ijlbode\'), curriculum (\'loopbaan\', oorspr. \'renbaan\'), cursief (\'schuinschrift\'; < Lat. scripta cursiva (lett. \'lopend schrift\')), cursor (een muis op een beeldscherm, oorspr. \'ijlbode\')</td><td class=\"column-7\">currency (\'stroom\', \'valuta\'), precursor (\'voorganger\'), current (\'momenteel\', \'huidig\')</td><td class=\"column-8\">courir (\'rennen\'), coureur (\'renner\', \'racewagenbestuurder\'), l\'excursion (\'uitstapje\'), secours (\'hulp\'; < Fr. secourir (\'te hulp komen\'))</td><td class=\"column-9\">Korridor (\'gang\'), Curriculum (\'loopbaan\', oorspr. \'renbaan\'), Kurier (\'bezorger\', oorspr. \'ijlbode\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-371 odd\">\n <td class=\"column-1\">concurro (concurrĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">concurri, concursum</td><td class=\"column-5\">te hoop lopen, op elkaar instormen</td><td class=\"column-6\">concurrent (lett. \'iemand die meedoet in de race\')</td><td class=\"column-7\">concourse (\'toeloop\', \'massa\'), concurrence (\'overeenstemming\', \'samenvallen\')</td><td class=\"column-8\">le concours (\'wedstrijd\'), le concurrent (lett. \'iemand die meedoet in de race\')</td><td class=\"column-9\">Konkurrent (lett. \'iemand die meedoet in de race\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-372 even\">\n <td class=\"column-1\">currus</td><td class=\"column-2\">currus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wagen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-373 odd\">\n <td class=\"column-1\">cursus</td><td class=\"column-2\">cursus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het hardlopen, loopbaan; koers</td><td class=\"column-6\">koers, cursus (\'lesprogramma\')</td><td class=\"column-7\">course (\'koers/cursus\')</td><td class=\"column-8\">cours (\'koers/loop/cursus\')</td><td class=\"column-9\">Kurs (\'koers/cursus\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-374 even\">\n <td class=\"column-1\">decurro (decurrĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">decurri, decursum</td><td class=\"column-5\">omlaag rennen</td><td class=\"column-6\">decursus (\'verloop van een ziekte\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le décours (\'het afnemen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-375 odd\">\n <td class=\"column-1\">occurro (occurrĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">occuri, occursum</td><td class=\"column-5\">tegemoet komen, tegengaan, opkomen bij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to occur (\'gebeuren\')</td><td class=\"column-8\">l\'occurence (\'het geval\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-376 even\">\n <td class=\"column-1\">curvus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">krom, gebogen</td><td class=\"column-6\">curve (\'bocht\')</td><td class=\"column-7\">curve (\'bocht\')</td><td class=\"column-8\">la courbe (\'kromme\', \'bocht\'), courber (\'buigen\')</td><td class=\"column-9\">Kurve (\'bocht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-377 odd\">\n <td class=\"column-1\">custodio (custodire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bewaken, passen op</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-378 even\">\n <td class=\"column-1\">custodia</td><td class=\"column-2\">custodiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bewaking, hechtenis, gevangenis</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">custody (\'bewaring\', \'gevangenschap\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-379 odd\">\n <td class=\"column-1\">custos</td><td class=\"column-2\">custodis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bewaker</td><td class=\"column-6\">koster (\'kerkbeheerder\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Küster (\'kerkbeheerder\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-380 even\">\n <td class=\"column-1\">damno (damnare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">veroordelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">damn</td><td class=\"column-8\">la damnation</td><td class=\"column-9\">verdammen, Verdammnis</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-381 odd\">\n <td class=\"column-1\">damnum</td><td class=\"column-2\">damni</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schade, verlies</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">damage</td><td class=\"column-8\">dommage (\'jammer\'; vgl. Eng. damn)</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-382 even\">\n <td class=\"column-1\">condemno (condemnare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">veroordelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to condemn (\'veroordelen\')</td><td class=\"column-8\">condamner</td><td class=\"column-9\">Kondemnation, kondemnieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-383 odd\">\n <td class=\"column-1\">dapes</td><td class=\"column-2\">dapium</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">offermaal, feestmaal</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Oudgr. δάπτω (\'vreten\'; LSJ \"to devour\")</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-384 even\">\n <td class=\"column-1\">de</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vanaf, over</td><td class=\"column-6\">de-cadent (< de-cadere (\'neervallen\')), de-gradatie, de-legeren (< de-legere (\'verdelen over\')), de-pressie (< de-pressare, (\'neer-drukken\')), debakel</td><td class=\"column-7\">de-cadent (< de-cadere (\'neervallen\')), de-cease (< de-cedere (\'z. ergens van scheiden\')), de-cision (< de-caedo (\'doorhakken\'))</td><td class=\"column-8\">demander (< de-main), debacle, dégoût</td><td class=\"column-9\">De-bakel, de-duzieren (< de-duco (\'afleiden van\')), de-gradieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-385 odd\">\n <td class=\"column-1\">decem</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tien</td><td class=\"column-6\">december (lett. \'de tiende maand\'), decaan (oorspr. hoofdman van tien), decennium (< decem + annum (\'jaar\'))</td><td class=\"column-7\">december (lett. \'de tiende maand\')</td><td class=\"column-8\">dix, décembre (lett. \'de tiende maand\')</td><td class=\"column-9\">Dezember (lett. \'de tiende maand\'), Dekan (oorspr. \'hoofdman van tien\'), Dezennium (<decem + annum (\'tien jaren\'))</td><td class=\"column-10\">Oudgr. δέκα (\'tien\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-386 even\">\n <td class=\"column-1\">decimus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">decima, decimum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tiende</td><td class=\"column-6\">decimaal, decimeren (\'elke tiende man afmaken\')</td><td class=\"column-7\">dime (\'duppie\'), decimal</td><td class=\"column-8\">la décimale, décimer (elke tiende man afmaken)</td><td class=\"column-9\">Dezimale, dezimieren (elke tiende man afmaken)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-387 odd\">\n <td class=\"column-1\">decet</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">decuit</td><td class=\"column-5\">het past</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-388 even\">\n <td class=\"column-1\">decus</td><td class=\"column-2\">decoris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eer, sieraad</td><td class=\"column-6\">decor, decoratie</td><td class=\"column-7\">decent, to decorate</td><td class=\"column-8\">le décor</td><td class=\"column-9\">Dekor</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-389 odd\">\n <td class=\"column-1\">defendo (defendĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">defendi, defensum</td><td class=\"column-5\">verdedigen</td><td class=\"column-6\">defensie</td><td class=\"column-7\">to defend</td><td class=\"column-8\">défendre</td><td class=\"column-9\">defensiv</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-390 even\">\n <td class=\"column-1\">defendit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hij verdedigt; hij heeft verdedigd</td><td class=\"column-6\">zie ook defendo</td><td class=\"column-7\">zie ook defendo</td><td class=\"column-8\">zie ook defendo</td><td class=\"column-9\">zie ook defendo</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-391 odd\">\n <td class=\"column-1\">deinde</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vervolgens</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-392 even\">\n <td class=\"column-1\">delecto (delectare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vermaken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">delight (\'verrukking\'; < Oudfr. delit (\'vermaak\') < delitier (\'vermaken\') < delectare (freq. van delicere))</td><td class=\"column-8\">délecter (\'vermaken\')</td><td class=\"column-9\">delektieren (\'vermaken\')</td><td class=\"column-10\">It. dilettare (\'vermaken\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-393 odd\">\n <td class=\"column-1\">deleo (delēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">delevi, deletus</td><td class=\"column-5\">vernietigen, verwoesten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to delete (\'verwijderen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-394 even\">\n <td class=\"column-1\">delictum</td><td class=\"column-2\">delicti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overtreding, wandaad</td><td class=\"column-6\">delict (\'misdrijf\')</td><td class=\"column-7\">delict (\'misdrijf\')</td><td class=\"column-8\">le délit (\'misdrijf\')</td><td class=\"column-9\">Delikt (\'misdrijf\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-395 odd\">\n <td class=\"column-1\">demum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tenslotte, pas</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-396 even\">\n <td class=\"column-1\">denique</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tenslotte, kortom</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-397 odd\">\n <td class=\"column-1\">dens</td><td class=\"column-2\">dentis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tand</td><td class=\"column-6\">tand</td><td class=\"column-7\">tooth, dentist (\'tandarts\'), dental (\'van/voor tanden\')</td><td class=\"column-8\">la dent (\'tand\'), le dentiste (\'tandarts\')</td><td class=\"column-9\">dental (\'van/voor tanden\')</td><td class=\"column-10\">Oudgr. ὀδούς, -όντος (\'tand\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-398 even\">\n <td class=\"column-1\">densus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">densa, densum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dicht opeen</td><td class=\"column-6\">condenseren (overgaan van gasvorm tot vloeistof, i.e. \'dichter worden\')</td><td class=\"column-7\">dense (\'dicht, bondig\'), density (\'dichtheid\'), to condense (\'verdichten\')</td><td class=\"column-8\">dense (\'dicht, bondig\') la densité (\'dichtheid\'), condenser (\'verdichten\')</td><td class=\"column-9\">kondensieren (overgaan van een gas naar vloeistof, i.e. \'dichter worden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-399 odd\">\n <td class=\"column-1\">descendo (descendĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">descendi, descensum</td><td class=\"column-5\">afdalen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to descend (\'afdalen\')</td><td class=\"column-8\">descendre (\'afdalen\')</td><td class=\"column-9\">Deszendent (\'nakomeling\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-400 even\">\n <td class=\"column-1\">desero (deserĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">deserui, desertum</td><td class=\"column-5\">verlaten, in de steek laten</td><td class=\"column-6\">deserteren (\'weglopen uit (militaire) dienst\')</td><td class=\"column-7\">desert (\'woestijn\', lett. \'verlaten plaats\'), to desert (\'weglopen uit (militaire) dienst\')</td><td class=\"column-8\">le désert (\'woestijn\', lett. \'verlaten plaats\'), déserter (\'weglopen uit (militaire) dienst\')</td><td class=\"column-9\">desertieren (\'weglopen uit (militaire) dienst\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-401 odd\">\n <td class=\"column-1\">dissero (disserĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">disserui, dissertum</td><td class=\"column-5\">uiteenzetten</td><td class=\"column-6\">dissertatie (\'uiteenzetting, proefschrift\')</td><td class=\"column-7\">dissertation (\'uiteenzetting, proefschrift\')</td><td class=\"column-8\">la dissertation (\'uiteenzetting, proefschrift\')</td><td class=\"column-9\">Dissertation (\'uiteenzetting, proefschrift\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-402 even\">\n <td class=\"column-1\">desidero (desiderare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">missen; verlangen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to desire (\'verlangen\')</td><td class=\"column-8\">désirer (\'verlangen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-403 odd\">\n <td class=\"column-1\">desiderium</td><td class=\"column-2\">desiderii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verlangen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">desire (\'verlangen\')</td><td class=\"column-8\">la désir (\'verlangen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-404 even\">\n <td class=\"column-1\">destino (destinare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vaststellen, aanstellen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">destiny (datgene dat vaststaat, i.e. \'lot\'), destination (\'bestemming\')</td><td class=\"column-8\">destiner (\'bestemmen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-405 odd\">\n <td class=\"column-1\">deus</td><td class=\"column-2\">dei</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">god</td><td class=\"column-6\">ajuus (< Fr. adieu < ad deus; vgl. Eng. goodbye < god by you < god be with you)</td><td class=\"column-7\">deity (\'goddelijkheid\'), deify (\'tot god maken\'; < deus+facere (\'god + maken\'))</td><td class=\"column-8\">Dieu (\'god\'), adieu (< ad deus; vgl. Eng. goodbye < god by you < god be with you), déifier (\'tot god maken\'; < deus + facere (\'god + maken\'))</td><td class=\"column-9\">tschüs (< Fr. adieu < ad deus; vgl. Eng. goodbye < god by you < god be with you)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. θέος (\'god\'); Ital. Dio; Sp. Dios, adiós (< ad deus; vgl. Eng. goodbye < god by you < god be with you); ook verwant met gen. sing. Iovis (<*Djews)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-406 even\">\n <td class=\"column-1\">dea</td><td class=\"column-2\">deae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">godin</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-407 odd\">\n <td class=\"column-1\">divinus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">divina, divinum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">goddelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">divine (\'goddelijk\')</td><td class=\"column-8\">divin (\'goddelijk\')</td><td class=\"column-9\">Divinität (\'goddelijkheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-408 even\">\n <td class=\"column-1\">divus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">diva, divum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">goddelijk</td><td class=\"column-6\">diva (lett. \'gevierde zangeres\')</td><td class=\"column-7\">diva (lett. \'gevierde zangeres\')</td><td class=\"column-8\">la diva (lett. \'gevierde zangeres\')</td><td class=\"column-9\">Diva (lett. \'gevierde zangeres\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-409 odd\">\n <td class=\"column-1\">dexter</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">dextra, dextrum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rechter</td><td class=\"column-6\">ambidexter (< ambo-dexter, lett. \'(met) twee rechterhanden\'), dextrose (< dextrum + suffix voor suiker: -ose; zo genoemd omdat deze glucosevorm licht naar rechts polariseert in spectroscopie)</td><td class=\"column-7\">dexterity (\'gereedheid\', \'behendigheid\'; in de antieke tijd werd rechts als goed en links als slecht gezien, zie sinister), ambidextrous (< ambo-dexter, lett. \'(met) twee rechterhanden\'), dextrose (<dextrum + suffix voor suiker: -ose; zo genoemd omdat deze glucosevorm licht naar rechts polariseert in spectroscopie)</td><td class=\"column-8\">le destrier (\'strijdros\', het ros dat men met de rechterhand kon mennen), dextérité (\'gereedheid\', \'behendigheid\'; in de antieke tijd werd rechts als goed en links als slecht gezien, zie sinister), ambidextre (<ambo-dexter, lett. \'(met) twee rechterhanden\'), dextrose (< dextrum + suffix voor suiker: -ose; zo genoemd omdat deze glucosevorm licht naar rechts polariseert in spectroscopie)</td><td class=\"column-9\">Dextrose (<dextrum + suffix voor suiker: -ose; zo genoemd omdat deze glucosevorm licht naar rechts polariseert in spectroscopie)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-410 even\">\n <td class=\"column-1\">a dextera (parte)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aan de rechterkant</td><td class=\"column-6\">zie ook dexter</td><td class=\"column-7\">zie ook dexter</td><td class=\"column-8\">zie ook dexter</td><td class=\"column-9\">zie ook dexter</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-411 odd\">\n <td class=\"column-1\">dext(e)ra (manus)</td><td class=\"column-2\">dext(e)rae (manus)</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rechterhand</td><td class=\"column-6\">zie ook dexter</td><td class=\"column-7\">zie ook dexter</td><td class=\"column-8\">zie ook dexter</td><td class=\"column-9\">zie ook dexter</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-412 even\">\n <td class=\"column-1\">dico (dicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dixi, dictum</td><td class=\"column-5\">zeggen, spreken</td><td class=\"column-6\">dicteren</td><td class=\"column-7\">to dictate</td><td class=\"column-8\">dire (\'zeggen\')</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-413 odd\">\n <td class=\"column-1\">dictator</td><td class=\"column-2\">dictatoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dictator</td><td class=\"column-6\">dictator</td><td class=\"column-7\">dictator</td><td class=\"column-8\">le dictateur</td><td class=\"column-9\">Diktator</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-414 even\">\n <td class=\"column-1\">dictum</td><td class=\"column-2\">dicti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">woord</td><td class=\"column-6\">dictee, dictie</td><td class=\"column-7\">dictionary, diction</td><td class=\"column-8\">la dictionnaire, la dictée</td><td class=\"column-9\">Diktat</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-415 odd\">\n <td class=\"column-1\">edictum</td><td class=\"column-2\">edicti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verordening, edict</td><td class=\"column-6\">edict</td><td class=\"column-7\">edict</td><td class=\"column-8\">l\'édit</td><td class=\"column-9\">Edikt</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-416 even\">\n <td class=\"column-1\">indicium</td><td class=\"column-2\">indicii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">teken, aanwijzing, aangifte</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Indiz (\'indicatie\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-417 odd\">\n <td class=\"column-1\">dies</td><td class=\"column-2\">diei</td><td class=\"column-3\">m./f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dag, termijn</td><td class=\"column-6\">meridiaan (cirkel op het aardoppervlak; < meridianus < meridies (\'middag\') < medius+dies (\'midden+dag\'))</td><td class=\"column-7\">diary (< diarius (\'dagelijks\')</td><td class=\"column-8\">le jour (\'dag\'), aujourd\'hui (\'vandaag\'), lundi (\'maandag\'; < lunae+dies (\'dag van de maan\')), mardi (\'dinsdag\'; < Martis+dies (\'dag van Mars\')), mercredi (\'woensdag\'; < Mercurii+dies (\'de dag van Mercurius\')), jeudi (\'donderdag\'; < Iovis+dies (\'de dag van Jupiter\')), vendredi (\'vrijdag\'; < Veneris+dies (\'de dag van Venus\')), samedi (\'zaterdag\'; lett. \'de dag van de sabbat\')</td><td class=\"column-9\">Diäten (\'presentiegeld, daggeld\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-418 even\">\n <td class=\"column-1\">cotidie</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dagelijks</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">quotidian (\'dagelijks\')</td><td class=\"column-8\">quotidien (\'dagelijks\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-419 odd\">\n <td class=\"column-1\">digitus</td><td class=\"column-2\">digiti</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vinger</td><td class=\"column-6\">digitaal</td><td class=\"column-7\">digit (nummer onder 10), digital</td><td class=\"column-8\">le doigt (\'vinger\'), digital</td><td class=\"column-9\">digital</td><td class=\"column-10\">Oudgr. δάκτυλος (\'vinger\'; verwant met Oudgr. δεικνύναι (\'aanwijzen\'))</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-420 even\">\n <td class=\"column-1\">dignus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">digna, dignum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">waard, geschikt</td><td class=\"column-6\">dédain (\'minachting\'; < de-dignus)</td><td class=\"column-7\">dainty (\'elegantie, excellentie\')</td><td class=\"column-8\">digne (\'waardig\'), dédain (\'minachting\'; < de-dignus)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-421 odd\">\n <td class=\"column-1\">dignitas</td><td class=\"column-2\">dignitatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">waardigheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">dignity (\'waardigheid\')</td><td class=\"column-8\">la dignité (\'waardigheid\')</td><td class=\"column-9\">Dignität (\'waardigheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-422 even\">\n <td class=\"column-1\">indignus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">indigna, indignum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onwaardig, niet waard</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">indignity (\'onwaardigheid\')</td><td class=\"column-8\">indigne (\'onwaardig\')</td><td class=\"column-9\">Indignation (\'verontwaardigheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-423 odd\">\n <td class=\"column-1\">diligo (diligĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dilexi, dilectum</td><td class=\"column-5\">houden van</td><td class=\"column-6\">diligent (\'ijverig\')</td><td class=\"column-7\">diligence (\'ijver\'), dildo (verbastering van Ital. deletto (\'verrukking\'))</td><td class=\"column-8\">la diligence (\'ijver\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-424 even\">\n <td class=\"column-1\">dilectus</td><td class=\"column-2\">dilectus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">recrutering, keuze</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le dilection (\'voorliefde\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-425 odd\">\n <td class=\"column-1\">dimico (dimicare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">strijden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-426 even\">\n <td class=\"column-1\">dirus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">dira, dirum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onheilspellend; gruwelijk, verschrikkelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">dire (\'verschrikkelijk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-427 odd\">\n <td class=\"column-1\">disco (discĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">didici</td><td class=\"column-5\">leren, vernemen</td><td class=\"column-6\">discipel (\'leerling\')</td><td class=\"column-7\">disciple (\'leerling\')</td><td class=\"column-8\">le disciple (\'leerling\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Oudgr. διδάσκειν (\'leren, onderwijzen\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-428 even\">\n <td class=\"column-1\">diu</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lang(durig)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-429 odd\">\n <td class=\"column-1\">diversus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">diversa, diversum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tegengesteld, uiteenlopend</td><td class=\"column-6\">divers</td><td class=\"column-7\">diverse</td><td class=\"column-8\">divers</td><td class=\"column-9\">divers</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-430 even\">\n <td class=\"column-1\">dives</td><td class=\"column-2\">divitis</td><td class=\"column-3\">dives, dives</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-431 odd\">\n <td class=\"column-1\">divitiae</td><td class=\"column-2\">divitiarum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rijkdom</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-432 even\">\n <td class=\"column-1\">divido (dividĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">divisi, divisum</td><td class=\"column-5\">scheiden, verdelen</td><td class=\"column-6\">divisie (\'verdeling\'), individu, dividend (\'winstuitkering\'), devies (\'zinspreuk\'; < Fr. deviser (\'keuvelen\') < Vulg. Lat. devisare (\'onderscheiden\'))</td><td class=\"column-7\">division (\'verdeling\'), individual, dividend (\'winstuitkering\'), devise (\'zinspreuk\'; < Fr. deviser (\'keuvelen\') < Vulg. Lat. devisare (\'onderscheiden\'))</td><td class=\"column-8\">la division (\'verdeling\'), l\'individu, le dividende (\'winstuitkering\'), la devise (\'zinspreuk\'; < Fr. deviser (\'keuvelen\') < Vulg. Lat. devisare (\'onderscheiden\')), deviser (\'keuvelen\'; < Vulg. Lat. devisare (\'onderscheiden\'))</td><td class=\"column-9\">Division (\'verdeling\'), Individu, Dividend (\'winstuitkering\'), Devise (\'zinspreuk\'; < Fr. deviser (\'keuvelen\') < Vulg. Lat. devisare (\'onderscheiden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-433 odd\">\n <td class=\"column-1\">do (dare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dedi, datum</td><td class=\"column-5\">geven</td><td class=\"column-6\">datum, data (lett. \'gegeven zaken\'), datief, dateren</td><td class=\"column-7\">(to) date, data (\'gegeven zaken\'), dative</td><td class=\"column-8\">la date, le datif, dater (\'dateren\')</td><td class=\"column-9\">Datum, Dativ, datieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-434 even\">\n <td class=\"column-1\">abdo (abdĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">abdidi, abditum</td><td class=\"column-5\">verbergen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-435 odd\">\n <td class=\"column-1\">addo (addĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">addidi, additum</td><td class=\"column-5\">toevoegen</td><td class=\"column-6\">addenda (\'bijvoegsels\', lett. \'de dingen die toegevoegd moeten worden\')</td><td class=\"column-7\">to add, addition, addenda (\'bijvoegsels\', lett. \'die dingen die toegevoegd moeten worden\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Addenda (\'bijvoegsels\', lett. \'de dingen die toegevoegd moeten worden\'), Addition (\'toevoeging\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-436 even\">\n <td class=\"column-1\">circumdo (circumdare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">omgeven</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-437 odd\">\n <td class=\"column-1\">condo (condĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">condidi, conditum</td><td class=\"column-5\">stichten, opbergen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to abscond (\'onderduiken\'), scoundrel (\'schurk\'; < Oudfr. escondre < excondere (etym. onz.))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-438 even\">\n <td class=\"column-1\">dedo (dedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dedidi, deditum</td><td class=\"column-5\">overgeven, uitleveren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-439 odd\">\n <td class=\"column-1\">deditio</td><td class=\"column-2\">deditionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overgave</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-440 even\">\n <td class=\"column-1\">dono (donare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">donavi, donatum</td><td class=\"column-5\">geven</td><td class=\"column-6\">doneren (\'geven\'), donor</td><td class=\"column-7\">donor, donation</td><td class=\"column-8\">donner, pardonner (\'vergeven\')</td><td class=\"column-9\">Pardon (< Fr. pardonner < Vulg. Lat. perdonare (\'vergeven\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-441 odd\">\n <td class=\"column-1\">donum</td><td class=\"column-2\">doni</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geschenk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le don (\'cadeau\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-442 even\">\n <td class=\"column-1\">edo (edĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">edi, esum</td><td class=\"column-5\">eten</td><td class=\"column-6\">obesitas (< ob-edere (\'over-eten\'))</td><td class=\"column-7\">edible (eetbaar), obesity (<ob-edere (\'over-eten\'))</td><td class=\"column-8\">l\'obesité (< ob-edere (\'over-eten\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Oudgr. ἔδειν (\'eten\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-443 odd\">\n <td class=\"column-1\">prodo (prodĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">prodidi, proditum</td><td class=\"column-5\">tonen, openbaar maken, verraden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-444 even\">\n <td class=\"column-1\">reddo (reddĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">reddidi, redditum</td><td class=\"column-5\">(terug)geven, maken</td><td class=\"column-6\">rente (\'teruggave\'; < Vulg. Lat. rendere)</td><td class=\"column-7\">to render (\'geven\'; < Vulg. Lat. rendere)</td><td class=\"column-8\">rendre (\'terugkeren\'; < Vulg. Lat. rendere), rente (\'teruggave\' < Vulg. Lat. rendere)</td><td class=\"column-9\">Rente (\'teruggave\'; <Vulg. Lat. rendere)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-445 odd\">\n <td class=\"column-1\">trado (tradĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">tradidi, traditum</td><td class=\"column-5\">overdragen, overgeven</td><td class=\"column-6\">traditie (datgene wat overgeleverd wordt), treiteren (lett. \'overdragen\')</td><td class=\"column-7\">tradition (datgene wat overgeleverd wordt) traitor (\'verrader\' lett. \'degene die overlevert\')</td><td class=\"column-8\">la tradition (datgene wat overgebracht wordt), le traître (\'verrader\' lett. \'degene die overbrengt\')</td><td class=\"column-9\">Tradition (datgene wat overgeleverd wordt)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-446 even\">\n <td class=\"column-1\">doceo (docēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">docui, doctum</td><td class=\"column-5\">onderwijzen, uiteenzetten</td><td class=\"column-6\">docent, doceren, doctor, doctrine (\'leer\')</td><td class=\"column-7\">docent, doctor, doctrine (\'leer\')</td><td class=\"column-8\">le docteur, la doctrine</td><td class=\"column-9\">Dozent, dozieren, Doktor, Doktrine (\'leer\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-447 odd\">\n <td class=\"column-1\">doctus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geleerd, kundig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">docte (\'geleerd\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-448 even\">\n <td class=\"column-1\">doleo (dolēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dolui</td><td class=\"column-5\">pijn hebben, (be)treuren</td><td class=\"column-6\">condoleren (< cum-dolere (\'samen rouwen\'))</td><td class=\"column-7\">to condole (\'condoleren\'; < cum-dolere (\'samen rouwen\'))</td><td class=\"column-8\">la condoléance (< cum+dolere (\'samen rouwen\'))</td><td class=\"column-9\">kondolieren (<cum-dolere (\'samen rouwen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-449 odd\">\n <td class=\"column-1\">dolor</td><td class=\"column-2\">doloris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">pijn, verdriet, wrok</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la douleur (\'pijn\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-450 even\">\n <td class=\"column-1\">dolus</td><td class=\"column-2\">doli</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">list, bedrog</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">dolosif (\'frauduleus\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-451 odd\">\n <td class=\"column-1\">domo (domare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">domui, domitum</td><td class=\"column-5\">temmen, bedwingen</td><td class=\"column-6\">dompteur (\'dierentemmer\'; < domitare (intens. domare))</td><td class=\"column-7\">indomitable (\'ontembaar\')</td><td class=\"column-8\">dompter (\'temmen\'; < domitare (intens. domare))</td><td class=\"column-9\">Dompteur (\'dierentemmer\'; < domitare (intens. domare))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-452 even\">\n <td class=\"column-1\">dominor (dominari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meester zijn</td><td class=\"column-6\">domineren, dominant</td><td class=\"column-7\">dominate, dominant</td><td class=\"column-8\">dominer, dominant</td><td class=\"column-9\">dominieren, dominant</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-453 odd\">\n <td class=\"column-1\">dominatio</td><td class=\"column-2\">dominationis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maatschappij, tirannie</td><td class=\"column-6\">dominaat</td><td class=\"column-7\">domination</td><td class=\"column-8\">la domination</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-454 even\">\n <td class=\"column-1\">domus</td><td class=\"column-2\">domus</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">huis, woonplaats</td><td class=\"column-6\">dom (\'kerk\')</td><td class=\"column-7\">dome (\'koepel\')</td><td class=\"column-8\">la dôme (\'de koepel\')</td><td class=\"column-9\">Dom (\'kerk\')</td><td class=\"column-10\">Ital. duomo (\'domkerk\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-455 odd\">\n <td class=\"column-1\">domesticus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van het huis, binnenlands</td><td class=\"column-6\">domesticeren (\'tot huisdier maken\')</td><td class=\"column-7\">domestic</td><td class=\"column-8\">domestique, domestiquer (\'tot huisdier maken\')</td><td class=\"column-9\">Domestik (\'bediende\'), domestizieren (\'tot huisdier maken\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-456 even\">\n <td class=\"column-1\">domi</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">thuis</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-457 odd\">\n <td class=\"column-1\">dominus</td><td class=\"column-2\">domini</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">heer des huizes, heerser</td><td class=\"column-6\">dominee</td><td class=\"column-7\">don (<Ital. don (\'heer))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Don (<Ital. don (\'heer\'))</td><td class=\"column-10\">It. don (\'heer\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-458 even\">\n <td class=\"column-1\">domo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van huis</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-459 odd\">\n <td class=\"column-1\">domum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">naar huis</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-460 even\">\n <td class=\"column-1\">donec</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zolang als, totdat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-461 odd\">\n <td class=\"column-1\">dormio (dormire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slapen</td><td class=\"column-6\">dormitorium (\'slaapzaal\')</td><td class=\"column-7\">dorm(itory) (\'slaapzaal\')</td><td class=\"column-8\">dormir (\'slapen\'), dormeur (\'slaper\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-462 even\">\n <td class=\"column-1\">dubito (dubitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onzeker zijn, aarzelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to doubt</td><td class=\"column-8\">douter (\'twijfelen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-463 odd\">\n <td class=\"column-1\">dubium</td><td class=\"column-2\">dubii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">twijfel</td><td class=\"column-6\">uitdrukking: in dubio zijn</td><td class=\"column-7\">doubt</td><td class=\"column-8\">le doute (\'twijfel\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-464 even\">\n <td class=\"column-1\">dubius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">dubia, dubium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aarzelend, onzeker</td><td class=\"column-6\">dubieus</td><td class=\"column-7\">dubious</td><td class=\"column-8\">douteux (\'twijfelachtig\')</td><td class=\"column-9\">dubiös</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-465 odd\">\n <td class=\"column-1\">duco (ducĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">duxi, ductum</td><td class=\"column-5\">leiden, doorbrengen; achten, beschouwen als</td><td class=\"column-6\">introduceren (lett. \'naar binnen leiden\'), produceren (lett. \'voortbrengen\'), aquaduct (\'waterleiding\'), viaduct (\'wegleiding\')</td><td class=\"column-7\">to introduce (lett. \'naar binnen leiden\'), to produce (lett. \'voortbrengen\'), aquaduct (\'waterleiding\'), viaduct (\'wegleiding\')</td><td class=\"column-8\">conduire (<cum-ducere (\'meeleiden\')), introduire (lett. \'naar binnen leiden\'), produire (lett. \'voortbrengen\'), l\'aqueduc (\'waterleiding\'), le viaduc (\'wegleiding\')</td><td class=\"column-9\">produzieren (lett. \'voortbrengen\'), Aquädukt (\'waterleiding\'), Viadukt (\'wegleiding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-466 even\">\n <td class=\"column-1\">adduco (adducĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adduxi, adductum</td><td class=\"column-5\">brengen naar, brengen tot</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to adduce</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-467 odd\">\n <td class=\"column-1\">deduco (deducĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">deduxi, deductum</td><td class=\"column-5\">(omlaag) brengen, meenemen</td><td class=\"column-6\">deduceren</td><td class=\"column-7\">to deduce</td><td class=\"column-8\">déduire</td><td class=\"column-9\">deduzieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-468 even\">\n <td class=\"column-1\">duci</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dat. van dux; inf prae. pass. van duco</td><td class=\"column-6\">zie ook dux</td><td class=\"column-7\">zie ook dux</td><td class=\"column-8\">zie ook dux</td><td class=\"column-9\">zie ook dux</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-469 odd\">\n <td class=\"column-1\">ducat</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) leidt/brengt (conj. prae.)</td><td class=\"column-6\">zie ook duco</td><td class=\"column-7\">zie ook duco</td><td class=\"column-8\">zie ook duco</td><td class=\"column-9\">zie ook duco</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-470 even\">\n <td class=\"column-1\">ducet</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) zal leiden/brengen (fut.)</td><td class=\"column-6\">zie ook duco</td><td class=\"column-7\">zie ook duco</td><td class=\"column-8\">zie ook duco</td><td class=\"column-9\">zie ook duco</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-471 odd\">\n <td class=\"column-1\">ducit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) leidt/brengt (ind. prae.)</td><td class=\"column-6\">zie ook duco</td><td class=\"column-7\">zie ook duco</td><td class=\"column-8\">zie ook duco</td><td class=\"column-9\">zie ook duco</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-472 even\">\n <td class=\"column-1\">dux</td><td class=\"column-2\">ducis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">leider</td><td class=\"column-6\">dukaat (munt met de beeltenis van een hertog erop)</td><td class=\"column-7\">duke</td><td class=\"column-8\">le duc, le ducat (munt met de beeltenis van een hertog erop)</td><td class=\"column-9\">Dukat (munt met de beeltenis van een hertog erop)</td><td class=\"column-10\">Ital. duce (\'leider\'), doge (Venetiaans leider)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-473 odd\">\n <td class=\"column-1\">educo (educĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">eduxi, eductum</td><td class=\"column-5\">naar buiten leiden</td><td class=\"column-6\">educatie (\'opvoeding\'; < educare (\'opvoeden\'))</td><td class=\"column-7\">to educate (\'opvoeden\'; < educare (\'opvoeden\'))</td><td class=\"column-8\">eduquer (\'opvoeden\'; < educare (\'opvoeden\'))</td><td class=\"column-9\">Edukation (\'opvoeding\'; < educare (\'opvoeden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-474 even\">\n <td class=\"column-1\">induco (inducĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">induxi, inductum</td><td class=\"column-5\">brengen naar, tot iets bewegen</td><td class=\"column-6\">inductie</td><td class=\"column-7\">to induce, induction</td><td class=\"column-8\">induire, l\'induction</td><td class=\"column-9\">Induktion</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-475 odd\">\n <td class=\"column-1\">perduco (perducĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">perduxi, perductum</td><td class=\"column-5\">brengen door, - tot</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-476 even\">\n <td class=\"column-1\">reduco (reducĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">reduxi, reductum</td><td class=\"column-5\">terugvoeren</td><td class=\"column-6\">reduceren</td><td class=\"column-7\">to reduce</td><td class=\"column-8\">réduire</td><td class=\"column-9\">reduzieren</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-477 odd\">\n <td class=\"column-1\">dulcis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">dulcis, dulce</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zoet, lieflijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">doux</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Ital. dolce (la dolce vita)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-478 even\">\n <td class=\"column-1\">dum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">terwijl, zolang als; totdat; (+ coni.) mits, als maar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-479 odd\">\n <td class=\"column-1\">duo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">duae, duo</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">twee</td><td class=\"column-6\">duet, dualisme (< dualis (\'van twee\')), dubbel (< duplex), dobbelen (\'met twee dobbelstenen gooien\'; < duplex)</td><td class=\"column-7\">duet, dualism (< dualis (\'van twee\')), double (< duplex)</td><td class=\"column-8\">deux, le dualisme (< dualis (\'van twee\')), double (< duplex)</td><td class=\"column-9\">Duett, Dualismus (< dualis (\'van twee\'))</td><td class=\"column-10\">Ital. due, Oudgr. δύω</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-480 even\">\n <td class=\"column-1\">duro (durare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hard maken, uithouden; (intr.) voortduren</td><td class=\"column-6\">duren</td><td class=\"column-7\">to endure (\'ondergaan\' < in-durare (\'hard worden\')), durable (\'duurzaam\'), during</td><td class=\"column-8\">durer</td><td class=\"column-9\">dauern</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-481 odd\">\n <td class=\"column-1\">durus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">dura, durum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hard; onbeschaafd</td><td class=\"column-6\">durum (harde tarwesoort, niet te verwarren met Turks dürüm (\'opgerold\'))</td><td class=\"column-7\">durum (harde tarwesoort, niet te verwarren met Turks dürüm (\'opgerold\'))</td><td class=\"column-8\">dur</td><td class=\"column-9\">Durum (harde tarwesoort, niet te verwarren met Turks dürüm (\'opgerold\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-482 even\">\n <td class=\"column-1\">eam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">haar; deze (acc. vrl. van is)</td><td class=\"column-6\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-7\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-8\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-9\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-483 odd\">\n <td class=\"column-1\">ecce, en</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kijk!</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">ce, cet, ici, ceci (< Lat. ecce hoc ecce hic), celui/celle/ceux (< Lat. ecce + Fr. lui/elle/eux)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">\"ecce homo\" Johan. XIX:5</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-484 even\">\n <td class=\"column-1\">ego (egĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">egui</td><td class=\"column-5\">missen, behoefte hebben aan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">indigence (\'behoeftigheid\'; < Lat. ptc. indigentem < indu + egĕre (\'nodig hebben\'))</td><td class=\"column-8\">l\'indigence (\'armoede/gebrek\'; < Lat. indigentia (\'nood, verlangen\') < ptc. indigens < indu + egĕre (\'nodig hebben\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-485 odd\">\n <td class=\"column-1\">ego</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ik</td><td class=\"column-6\">egocentrisch, egoïsme</td><td class=\"column-7\">egocentric</td><td class=\"column-8\">égoïsme, égotisme (\'zelfverafgoding\'), je (\'ik\'; < Oudfr. jo < io < Laatlat. eo < ego)</td><td class=\"column-9\">Ego (\'het ik\'), Egoismus (\'egoïsme\'), egozentrisch (\'egocentrisch\')</td><td class=\"column-10\">ἐγώ, alter ego (Cic.)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-486 even\">\n <td class=\"column-1\">equidem</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stellig, ik voor mij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-487 odd\">\n <td class=\"column-1\">egregius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">egregia, egregium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uitstekend, voortreffelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">egregious (\'kolossaal, opmerkelijk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-488 even\">\n <td class=\"column-1\">ei</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(aan) hem, (aan haar), eraan; aan deze; zij, dezen (nom. mv. mnl.)</td><td class=\"column-6\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-7\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-8\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-9\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-489 odd\">\n <td class=\"column-1\">eius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zijn, van hem; (van) haar; van het, zijn, ervan; van deze (gen. van is)</td><td class=\"column-6\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-7\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-8\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-9\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-490 even\">\n <td class=\"column-1\">emo (emĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">emi, emptum</td><td class=\"column-5\">kopen</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\">emption (\'aankoop\'), redemption (\'bevrijding\'; < redimere < re + emere (\'terugkopen\')), to redeem (\'vrijkopen, verlossen\')</td><td class=\"column-8\">rédempteur (\'verlossend\'), rédimer (\'vrijkopen\'), rédemption (\'verlossing\', \'vrijkoping\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-491 odd\">\n <td class=\"column-1\">adimo (adimĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">ademi, ademptum</td><td class=\"column-5\">ontnemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-492 even\">\n <td class=\"column-1\">demo (demĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dempsi, demptum</td><td class=\"column-5\">afnemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">vendanger (\'wijnoogst binnenhalen, druiven plukken\'; < Lat. vinum (\'wijn\') + demere (\'wegnemen\')), le vendémiaire (\'wijnmaand\'; < Lat. vindemia (\'oogst\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-493 odd\">\n <td class=\"column-1\">eximo (eximĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">exemi, exemptum</td><td class=\"column-5\">ontnemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">exemption (\'vrijstelling\'; < Lat. ptc. exemptum (\'ontnomen\')), exempt (\'vrijstelling\')</td><td class=\"column-8\">exempt (\'vrijgesteld\'; < Lat. ptc. exemptum (\'ontnomen\')), l\'exempt (\'gerechtsdienaar\'; < Lat. ptc. exemptum (\'ontnomen\')), exempter (\'ontslaan\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-494 even\">\n <td class=\"column-1\">exemplum</td><td class=\"column-2\">exempli</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voorbeeld, precedent</td><td class=\"column-6\">exemplaar, exemplarisch (\'bij wijze van voorbeeld\')</td><td class=\"column-7\">example (\'voorbeeld\'), exemplification (\'verklaring\'; < Lat. exemplificatio < exemplum + facere (\'doen, maken\'))</td><td class=\"column-8\">l\'exemple (\'voorbeeld\')</td><td class=\"column-9\">Exempel (\'voorbeeld\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-495 odd\">\n <td class=\"column-1\">praemium</td><td class=\"column-2\">praemii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beloning</td><td class=\"column-6\">premie (\'prijs\')</td><td class=\"column-7\">premium (\'beloning\')</td><td class=\"column-8\">la prime (\'vergoeding\'), la préemption (\'voorkoop\')</td><td class=\"column-9\">Prämie (\'premie\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-496 even\">\n <td class=\"column-1\">enim</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">immers, want</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-497 odd\">\n <td class=\"column-1\">ensis</td><td class=\"column-2\">ensis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zwaard</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-498 even\">\n <td class=\"column-1\">eo (ire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">ii, itum</td><td class=\"column-5\">gaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">futurale vormen j\'irai (\'ik zal gaan\') en j\'irais (\'ik zou gaan\'). NB: \'aller\' komt niet van \'ire\'</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-499 odd\">\n <td class=\"column-1\">abeo (abire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">abii, abitum</td><td class=\"column-5\">weggaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Abitur (\'eindexamen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-500 even\">\n <td class=\"column-1\">adeo (adire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adii, aditum</td><td class=\"column-5\">gaan naar, zich wenden tot</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-501 odd\">\n <td class=\"column-1\">aditus</td><td class=\"column-2\">aditus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toegang</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">adit (\'toegang\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-502 even\">\n <td class=\"column-1\">ambitio</td><td class=\"column-2\">ambitionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">politieke campagne</td><td class=\"column-6\">ambitie, ambitieus (< Lat. ambo (\'rond\') + ire (\'gaan\'))</td><td class=\"column-7\">ambition (< Lat. ambo (\'rond\') + ire (\'gaan\'))</td><td class=\"column-8\">ambitieux (\'ambitieus\' < Lat. ambo (\'rond\') + ire (\'gaan\'))</td><td class=\"column-9\">Ambition (\'ambitie\'), ambitioniert (\'eerzuchtig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-503 odd\">\n <td class=\"column-1\">coetus</td><td class=\"column-2\">coetus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bijeenkomst, vergadering</td><td class=\"column-6\">coïtus (\'geslachtsgemeenschap\'; < Laatlat. coitus < Lat. coetus (\'vergadering, samenzijn\'))</td><td class=\"column-7\">coitus (\'geslachtsgemeenschap\'; < Laatlat. coitus < Lat. coetus (\'vergadering, samenzijn\'))</td><td class=\"column-8\">le coït (\'geslachtsgemeenschap\'; < Laatlat. coitus < Lat. coetus (\'vergadering, samenzijn\'))</td><td class=\"column-9\">Koitus (\'geslachtsgemeenschap\'; < Laatlat. coitus < Lat. coetus (\'vergadering, samenzijn\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-504 even\">\n <td class=\"column-1\">eat</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) gaat (conj. prae)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-505 odd\">\n <td class=\"column-1\">exeo (exire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">exii, exitum</td><td class=\"column-5\">uitgaan, weggaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'exeat (\'bewijs van vrijlating, verlof\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">exit/exeunt -> termen afgaande acteurs van toneel</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-506 even\">\n <td class=\"column-1\">exitium</td><td class=\"column-2\">exitii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ondergang, verderf</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-507 odd\">\n <td class=\"column-1\">exitus</td><td class=\"column-2\">exitus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het uitgaan, uitgang, afloop, einde</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">exit (\'uitgang\'), issue (\'uitgave, resultaat\'; < Fr. isser < Lat. exire))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Exitus (\'uitgang\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-508 even\">\n <td class=\"column-1\">ibat</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) ging (impf.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-509 odd\">\n <td class=\"column-1\">ierat</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) was gegaan (pqpf.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-510 even\">\n <td class=\"column-1\">ierit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) ging, is gegaan (pf.); (hij, zij, het) ging, is gegaan (conj. pf.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-511 odd\">\n <td class=\"column-1\">iit/it</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) ging, is gegaan (pf.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-512 even\">\n <td class=\"column-1\">ineo (inire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">binnengaan</td><td class=\"column-6\">zie initium</td><td class=\"column-7\">zie initium</td><td class=\"column-8\">zie initium</td><td class=\"column-9\">zie initium</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-513 odd\">\n <td class=\"column-1\">initium</td><td class=\"column-2\">initii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begin</td><td class=\"column-6\">initiatief (\'begin, aanzet\'), initiaal (\'beginletter\'), initiëren (\'inwijden\')</td><td class=\"column-7\">initial (adi. \'eerste\', subst. \'initiaal\')</td><td class=\"column-8\">initial (\'eerste\'), initier (\'inleiden\'), l\'initiation (\'inleiding\'), l\'initiative (\'initiatief\')</td><td class=\"column-9\">Initien (\'begin\'), Initio (\'vanaf het begin\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-514 even\">\n <td class=\"column-1\">intereo (interire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">interii, interitum</td><td class=\"column-5\">te gronde gaan, sterven</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-515 odd\">\n <td class=\"column-1\">interitus</td><td class=\"column-2\">interitus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ondergang, dood</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-516 even\">\n <td class=\"column-1\">iret</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) ging (conj. impf)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-517 odd\">\n <td class=\"column-1\">isset</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) was gegaan (conj. pqpf.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-518 even\">\n <td class=\"column-1\">it</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(hij, zij, het) gaat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-519 odd\">\n <td class=\"column-1\">obeo (obire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">obii, obitum</td><td class=\"column-5\">tegemoet gaan</td><td class=\"column-6\">obituarium (\'lijst van overledenen\'; < Mdd. Lat. obituarius (\'betrekking hebbend op de dood\') < Lat. obitum (\'gestorven\'))</td><td class=\"column-7\">obituary (\'overlijdensbericht\' < Mdd. Lat. obituarius (\'betrekking hebbend op de dood\') < Lat. obitum (\'gestorven\'))</td><td class=\"column-8\">l\'obituaire (\'lijst van overledenen\' < Mdd. Lat. obituarius (\'betrekking hebbend op de dood\') < Lat. obitum (\'gestorven\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-520 even\">\n <td class=\"column-1\">pereo perire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">perii, peritum</td><td class=\"column-5\">te gronde gaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to perish (\'vergaan\'), perishable (\'vergankelijk\')</td><td class=\"column-8\">périr (\'vergaan\'), (im)périssable (\'(on)vergankelijk\'), dépérir (\'wegkwijnen\'; < Fr. de + périr)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-521 odd\">\n <td class=\"column-1\">praetereo (praeterire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">praeterii, praeteritum</td><td class=\"column-5\">voorbijgaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le prétérit (\'verleden tijd\')</td><td class=\"column-9\">Präteritum (\'verleden tijd\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-522 even\">\n <td class=\"column-1\">praetor</td><td class=\"column-2\">praetoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">praetor (magistraat, voornamelijk belast met de rechtspraak)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le prétoir (\'rechtszaal\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">pretoriaanse garde (\'keizerlijke lijfwacht\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-523 odd\">\n <td class=\"column-1\">redeo (redire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">redii, reditum</td><td class=\"column-5\">teruggaan, -komen, terecht komen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-524 even\">\n <td class=\"column-1\">reditus</td><td class=\"column-2\">reditus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">terugkeer</td><td class=\"column-6\">reditie (\'herhaling\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la redite (\'herhaling\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-525 odd\">\n <td class=\"column-1\">subeo (subire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">subii, subitum</td><td class=\"column-5\">naderen, in gedachten komen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">subir (\'ondergaan, dulden\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-526 even\">\n <td class=\"column-1\">subito</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">plotseling</td><td class=\"column-6\">zie subitus</td><td class=\"column-7\">zie subitus</td><td class=\"column-8\">zie subitus</td><td class=\"column-9\">subito (\'plotseling\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-527 odd\">\n <td class=\"column-1\">subitus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">subita, subitum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">plotseling, onverwacht</td><td class=\"column-6\">subiet (\'direct\')</td><td class=\"column-7\">sudden (\'plotseling\'; < Oudfr. subdain < Lat. subitaneus < subitus)</td><td class=\"column-8\">subit(ement) (\'plotseling\'), soudain(ement) (\'plotseling\'; < Oudfr. subdain < Lat. subitus)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-528 even\">\n <td class=\"column-1\">transeo (transire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">transii, transitum</td><td class=\"column-5\">overgaan, overtrekken, voorbijtrekken; voorbijgaan</td><td class=\"column-6\">transitief (\'overgankelijk), trance (\'toestand van gewijzigd bewustzijn\')</td><td class=\"column-7\">transition (\'overgang\'), transit (\'reis\'), trance (\'toestand van gewijzigd bewustzijn\')</td><td class=\"column-8\">transir (\'verkleumen\'), le transit (\'doorvoer\'), transitive (\'overgankelijk), la transe (\'doodsangst\'; < Eng. trance)</td><td class=\"column-9\">Trance (\'toestand van gewijzigd bewustzijn\'), Transit (\'overgang\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-529 odd\">\n <td class=\"column-1\">eo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daarheen, hierom; des te</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-530 even\">\n <td class=\"column-1\">eorum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van hen, hun; van deze (gen. van is)</td><td class=\"column-6\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-7\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-8\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-9\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-531 odd\">\n <td class=\"column-1\">eos</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hen; dezen (acc. mnl. van is)</td><td class=\"column-6\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-7\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-8\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-9\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-532 even\">\n <td class=\"column-1\">epistula</td><td class=\"column-2\">epistulae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">brief</td><td class=\"column-6\">epistel (\'brief\')</td><td class=\"column-7\">epistolary novel (\'brievenroman\'; populair genre in 18e en 19e eeuw)</td><td class=\"column-8\">l\'épître (\'brief\'), l\'épistolier (\'brievenschrijver\')</td><td class=\"column-9\">Epistel (brief)</td><td class=\"column-10\">Lat. epistula < Gr. ἐπιστολή \'gezonden\' < ἐπιστέλλειν \'zenden\'</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-533 odd\">\n <td class=\"column-1\">epulae</td><td class=\"column-2\">epularum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maaltijd, feest</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-534 even\">\n <td class=\"column-1\">equus</td><td class=\"column-2\">equi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">paard</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">zebra < Port./It. zebra < Vulg. Lat. eciferu < Lat. equiferus \'wild paard\' < equus + ferus \'wild\'</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-535 odd\">\n <td class=\"column-1\">eques</td><td class=\"column-2\">equitis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ruiter, ridder</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">equestrian (\'ruiter\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Equestrik (\'rijkunst, m.n. in circus\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-536 even\">\n <td class=\"column-1\">equitatus</td><td class=\"column-2\">equitatus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ruiterij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-537 odd\">\n <td class=\"column-1\">ergo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dus, dan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">ergoter (\'muggenziften\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">\"cogito, ergo sum\" - René Descartes</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-538 even\">\n <td class=\"column-1\">erro (errare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dwalen, zich vergissen</td><td class=\"column-6\">aberratie (\'afwijking\'; < ab + erratum), erratum (\'drukfout\'), armoede (\'gebrek\'; < Ned. uitdrukking \'in arren moede\' (spijtig) < Middelned. \'in erren moede\' < Middelned. \'erre\' (in de war, boos, spijtig) < Lat. errare)</td><td class=\"column-7\">to err (\'dwalen\'), aberration (\'afwijking\'; < ab + erratum)</td><td class=\"column-8\">errer (\'dwalen\'), l\'aberration (\'afwijking\'; < ab + erratum)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-539 odd\">\n <td class=\"column-1\">error</td><td class=\"column-2\">erroris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zwerftocht, dwaling, misvatting</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">error (\'fout\')</td><td class=\"column-8\">l\'erreur (\'vergissing\'), erroné (verkeerd)</td><td class=\"column-9\">Erratum (\'drukfout\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-540 even\">\n <td class=\"column-1\">et</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">en, ook, zelfs</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">et (\'en\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">etc. (\'enzovoorts\' < et cetera \'en het overige\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-541 odd\">\n <td class=\"column-1\">et ... et</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet alleeen .. maar ook; zowel .. als</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-542 even\">\n <td class=\"column-1\">etiam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ook, zelfs</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-543 odd\">\n <td class=\"column-1\">etiamsi</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ook als</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-544 even\">\n <td class=\"column-1\">etsi</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hoewel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-545 odd\">\n <td class=\"column-1\">eum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hem, deze (acc. mnl. van is)</td><td class=\"column-6\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-7\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-8\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-9\">zie is, ea, id</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-546 even\">\n <td class=\"column-1\">Eurus</td><td class=\"column-2\">Euri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(zuid)oostenwind</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-547 odd\">\n <td class=\"column-1\">evado (evadĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">evasi, evasum</td><td class=\"column-5\">te voorschijn komen, ontsnappen</td><td class=\"column-6\">evasie (\'ontwijking\')</td><td class=\"column-7\">to evade (\'ontwijken\'), evasion (\'ontwijking\')</td><td class=\"column-8\">évader (\'ontvluchten\'), l\'evasion (\'ontsnapping\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-548 even\">\n <td class=\"column-1\">invado (invadĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">invasi, invasum</td><td class=\"column-5\">aanvallen, binnendringen</td><td class=\"column-6\">invasie (\'vijandelijke inval\')</td><td class=\"column-7\">invasion (\'vijandelijke inval\'), to invade (\'vijandelijk gebied invallen\')</td><td class=\"column-8\">envahir (\'binnendringen\'), l\'invasion (\'vijandelijke inval\')</td><td class=\"column-9\">invadieren (\'vijandig gebied aanvallen\'), Invasion (\'vijandelijke inval\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-549 odd\">\n <td class=\"column-1\">vadum</td><td class=\"column-2\">vadi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ondiepte, water</td><td class=\"column-6\">wad (\'doorwaadbare plaats\')</td><td class=\"column-7\">to wade (\'doorheen waden\'; < Lat. vadere), bilbo (\'Spaanse degen\' < Eng. Bilboa (stad) < Sp. Bilbao < Lat. Bellum Vadum (\'mooi wad\') (de stad ligt aan de rivier de Nervión))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">waten (\'waden\'), Vademekum (\'instructieboek\' < Lat. vade (\'ga\') + mecum (\'met mij\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-550 even\">\n <td class=\"column-1\">ex, e</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uit, sinds; ten gevolge van, op grond van</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\"></td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-551 odd\">\n <td class=\"column-1\">excito (excitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">in beweging brengen, opjagen</td><td class=\"column-6\">exciteren (\'opwekken\')</td><td class=\"column-7\">to excite (\'opjagen\'), excited (\'opgewonden\')</td><td class=\"column-8\">l\'excitation (\'opwinding\'), surexcitable (\'overprikkelbaar\'; < Fr. sur + excitable)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-552 even\">\n <td class=\"column-1\">incito (incitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aansporen</td><td class=\"column-6\">incitatie (\'aansporing\')</td><td class=\"column-7\">to incite (\'aansporen\')</td><td class=\"column-8\">inciter (\'aansporen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-553 odd\">\n <td class=\"column-1\">exerceo (exercēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">exercui, exercitum</td><td class=\"column-5\">intensief bezig houden, afmatten</td><td class=\"column-6\">exercitie (\'militaire oefening\'; < exercitium (\'training\') < exercitare (freq. v. exercere)), exerceren (\'manoeuvreren\')</td><td class=\"column-7\">exercise (\'oefening\'; < exercitium (\'training\') < exercitare (freq. v. exercere))</td><td class=\"column-8\">exercer (\'oefenen\'), l\'exercise (\'oefening, training\'; < exercitium (\'training\') < exercitare (freq. v. exercere))</td><td class=\"column-9\">exerzieren (\'militaire oefeningen doen\'), Exerzitien (\'militaire oefening\'; < exercitium (\'training\') < exercitare (freq. v. exercere))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-554 even\">\n <td class=\"column-1\">exercitus</td><td class=\"column-2\">exercitus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">leger</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-555 odd\">\n <td class=\"column-1\">existimo (existimare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oordelen, menen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-556 even\">\n <td class=\"column-1\">expedio (expedire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">losmaken, bevrijden</td><td class=\"column-6\">expeditie (\'onderzoekingstocht\' < expeditionem < expeditum), expediënt (\'redmiddel\' < ptc. expediens)</td><td class=\"column-7\">expedition (\'militaire campagne\' < subst. expeditionem < ppp. expeditum)</td><td class=\"column-8\">expédier (\'verzenden\'), l\'expédition (\'onderzoekingstocht\' < subst. expeditionem < ppp. expeditum), l\'expédient (\'uitweg\' < ptc. expediens)</td><td class=\"column-9\">Expedition (\'onderzoekingstocht\' < expeditionem < expeditum), spedieren (\'verzenden\'), Spediteur (\'verzender\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-557 odd\">\n <td class=\"column-1\">expedit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het is dienstig, bruikbaar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-558 even\">\n <td class=\"column-1\">expeditus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onbelemmerd, slagvaardig, lichtgewapend</td><td class=\"column-6\">expediet (\'voortvarend\')</td><td class=\"column-7\">expeditious (\'onbelemmerd\')</td><td class=\"column-8\">expéditif (\'voortvarend\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-559 odd\">\n <td class=\"column-1\">impedimentum</td><td class=\"column-2\">impedimenti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">belemmering, pl.: bagage</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">les impediments (\'hinderpalen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-560 even\">\n <td class=\"column-1\">impedio (impedire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">belemmeren</td><td class=\"column-6\">impediëren (\'verhinderen\')</td><td class=\"column-7\">impediment (\'belemmering\'; < Lat. impedimentem < impedire < in + pedes (\'voor de voeten\'))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-561 odd\">\n <td class=\"column-1\">experior (experiri)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">expertus sum</td><td class=\"column-5\">beproeven, proberen, ervaren, ondervinden</td><td class=\"column-6\">expert (\'deskundige\'; < expertus), experiment (\'proef\'; < experimentum < ppp v. experiri)</td><td class=\"column-7\">expert (\'deskundige\'; < expertus), experience (\'ervaring\'; < experientia), experiment (\'proef\'; < experimentum < ppp v. experiri)</td><td class=\"column-8\">l\'expérience (\'ervaring\'; < experientia), l\'expert (\'deskundige\'; < expertus), l\'expertise (\'deskundig onderzoek\'; < expertus)</td><td class=\"column-9\">expert (\'deskundige\'; < expertus), Expertise (\'ervaring\'; < expertus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-562 even\">\n <td class=\"column-1\">comperio (comperire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">comperi, compertum</td><td class=\"column-5\">te weten komen, ontdekken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-563 odd\">\n <td class=\"column-1\">expers, -tis</td><td class=\"column-2\">expertis</td><td class=\"column-3\">expers, expers</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geen deel hebbend aan, zonder</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-564 even\">\n <td class=\"column-1\">explico (explicare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uitleggen</td><td class=\"column-6\">expliciet (\'uitdrukkelijk\'; < explicitus), explicatie (\'uitleg\')</td><td class=\"column-7\">explication (\'uitleg\'; < explicationem), explicit (\'uitdrukkelijk\'; modern: \'pornografisch\' < explicatus), exploit (\'heldendaad, wapenfeit\'; < Fr. esploit < Lat. explicitum \'uitgelegd, voltooid ding\')</td><td class=\"column-8\">expliquer (\'uitleggen\'), l\'explication (\'uitleg\'; < explicationem), explicite (\'ondubbelzinnig\'), l\'exploit (\'topprestatie\'; < explicitum)</td><td class=\"column-9\">explizieren (\'uitleggen\'), Explikation (\'uitleg\'; < explicationem), explizit (\'uitdrukkelijk\'; < explicatus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-565 odd\">\n <td class=\"column-1\">exploro (explorare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onderzoeken</td><td class=\"column-6\">exploreren (\'verkennen\'; < Lat. jachtterm: ex + plorare \'schreeuwen\')</td><td class=\"column-7\">to explore (\'verkennen\'; < Lat. jachtterm: ex + plorare \'schreeuwen\'), exploration (\'onderzoek\')</td><td class=\"column-8\">explorer (\'onderzoeken\'; < Lat. jachtterm: ex + plorare \'schreeuwen\')</td><td class=\"column-9\">explorieren (\'onderzoeken\'; < Lat. jachtterm: ex + plorare \'schreeuwen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-566 even\">\n <td class=\"column-1\">ex(s)ilium</td><td class=\"column-2\">ex(s)ilii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ballingschap, verbanning</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">exile (\'verbanning\' of \'banneling\')</td><td class=\"column-8\">l\'exil (\'banneling\')</td><td class=\"column-9\">Exil (\'verbanning\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-567 odd\">\n <td class=\"column-1\">exstinguo (exstinguĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">exstinxi, exstinctum</td><td class=\"column-5\">uitblussen, vernietigen</td><td class=\"column-6\">exstinctie (\'doving\'; < exstinctio)</td><td class=\"column-7\">to extinguish (\'blussen\'), extinct (\'uitgestorven\'; < exstinctio)</td><td class=\"column-8\">l\'extinction (\'blussing\'; < exstinctio), l\'extincteur (\'brandblusapparaat\')</td><td class=\"column-9\">Extinktion (\'verdelging\'; < extinctionem)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-568 even\">\n <td class=\"column-1\">extemplo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">terstond</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-569 odd\">\n <td class=\"column-1\">exterus, exterior</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">extera, exterum; exterior, exterius</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zich buiten bevindend</td><td class=\"column-6\">exterieur (\'buitenkant\'; < exterior)</td><td class=\"column-7\">exterior (\'buitenkant\')</td><td class=\"column-8\">extérieur (\'buiten\')</td><td class=\"column-9\">Exterieur (\'buitenkant\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-570 even\">\n <td class=\"column-1\">externus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">externa, externum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uitwendig, uitheems</td><td class=\"column-6\">extern (\'buiten iets liggend\')</td><td class=\"column-7\">external (\'buiten iets liggend\')</td><td class=\"column-8\">externe (\'buiten iets liggend\')</td><td class=\"column-9\">extern (\'buiten iets liggend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-571 odd\">\n <td class=\"column-1\">extra</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">buiten</td><td class=\"column-6\">extra (\'buitengewoon\'), extravagant (\'ongewoon uitbundig\'; < extra + vagari (\'dwalen\'))</td><td class=\"column-7\">extra (\'bijzonder\'), strange (\'vreemd\' < Fr. étranger (\'buitenlands\') < Lat. extraneus (\'buiten liggend) < extra), extravagant (\'uitzinnig\'; < extra + vagari (\'dwalen\')), extraordinary (\'buitengewoon\'; < extraordinarius < extra + ordo (\'rij, orde\'))</td><td class=\"column-8\">étranger (\'buitenlands\'), extravagant (\'uitzinnig\' < extra + vagari \'dwalen\')</td><td class=\"column-9\">extra (\'bijzonder\'), extravagant (\'uitzinnig\' < extra + vagari \'dwalen\'), extraordinär (\'buitengewoon\' < extraordinarius < extra + ordo \'rij, orde\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-572 even\">\n <td class=\"column-1\">extremus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">extrema, extremum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">superl.: buitenste, uiterste, laatste</td><td class=\"column-6\">extreem (\'uiterst\'), extremiteit (\'uitersten\')</td><td class=\"column-7\">extreme (\'uiterst\')</td><td class=\"column-8\">extrême (\'uiterst\')</td><td class=\"column-9\">extrem (\'uiterst\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-573 odd\">\n <td class=\"column-1\">fabula</td><td class=\"column-2\">fabulae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verhaal, toneelstuk</td><td class=\"column-6\">fabel</td><td class=\"column-7\">fable</td><td class=\"column-8\">la fable</td><td class=\"column-9\">Fabel</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-574 even\">\n <td class=\"column-1\">facio (facĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">facio, feci, factum</td><td class=\"column-5\">maken, doen; +2 acc maken tot</td><td class=\"column-6\">factor, infectie (< in + facio), chauffeur (< Fr. chauffer < Vulg. Lat. calefacio (\'warm maken\')), certificaat (< certus (\'zeker\') + facio), benefiet (\'voorstelling of wedstrijd ten bate van een goed doel\'; < bene (\'goed\') + factum)</td><td class=\"column-7\">factor, faction, feature (< factura), benefactor (\'weldoener\'; < bene + facio)</td><td class=\"column-8\">faire, sacrifier (\'offeren\'; < sacrum facio \'offer plegen\')</td><td class=\"column-9\">Faktor, Fax (< fac + similis (\'gelijk\')), Disqualifikation (< dis + qualis + facio), Fazit (\'conclusie, resultaat\'), Zertifikat (< certus + facio)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-575 odd\">\n <td class=\"column-1\">affectus</td><td class=\"column-2\">affectus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gemoedsgesteldheid, stemming</td><td class=\"column-6\">affectie (\'aandoening, genegenheid, neiging\')</td><td class=\"column-7\">to affect (\'beïnvloeden\')</td><td class=\"column-8\">l\'affection (\'aandoening, genegenheid, neiging\')</td><td class=\"column-9\">Afffäre (< à faire (Fr.)), Affekt (\'aandoening, genegenheid, neiging\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-576 even\">\n <td class=\"column-1\">afficio (afficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">afficio, affeci, affectum</td><td class=\"column-5\">iemand iets aandoen</td><td class=\"column-6\">affectie (\'aandoening, genegenheid, neiging\')</td><td class=\"column-7\">to affect (\'beïnvloeden\'), affection (\'aandoening, genegenheid, neiging\')</td><td class=\"column-8\">affecter (\'beïnvloeden\'), l\'affection (\'aandoening, genegenheid, neiging\')</td><td class=\"column-9\">affizieren (\'beïnvloeden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-577 odd\">\n <td class=\"column-1\">conficio (conficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">conficio, confeci, confectum</td><td class=\"column-5\">afmaken, vernietigen</td><td class=\"column-6\">confetti (< Ital. confetto (snoep dat met carnaval werd uitgedeeld)), konfijten (\'in suiker inleggen\', < confire (Fr.) < conficio (Lat.)), confectie (\'in voorraad gemaakte kleding\'; oorspr. \'een (met suiker of stroop) gemaakte artsenij\')</td><td class=\"column-7\">to discomfit (\'verwarren, in verlegenheid brengen\'; wrsch. door betekenisverwarring met to discomfort), confection (\'maken uit ingrediënten\'; van snoep en medicijnen), confectionery (\'zoetigheden, snoep\')</td><td class=\"column-8\">confire (\'inmaken\'), la confection (\'vervaardiging, confectie-industrie\')</td><td class=\"column-9\">Konfetti, Konfekt (\'bonbons\'), Konfektion (\'confectie, confectiekleding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-578 even\">\n <td class=\"column-1\">deficio (deficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">deficio, defeci, defectum</td><td class=\"column-5\">afvallen, in de steek laten; opraken</td><td class=\"column-6\">defect, deficiëntie (\'tekort, tekortkoming\')</td><td class=\"column-7\">defect, deficit (\'tekort, nadelig saldo, gebrek\'), defective (\'onvolledig\'), deficient (\'incompleet, onvolledig\'), defector (\'overloper, afvallige\')</td><td class=\"column-8\">le déficit (\'tekort, nadelig saldo\'), défectueux (\'gebrekkig, ondeugdelijk, kapot\'), la défection (\'afvalligheid\'), indéfectible (\'altijddurend, onfeilbaar\')</td><td class=\"column-9\">Defizit (\'deficit, tekort\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-579 odd\">\n <td class=\"column-1\">difficilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">difficilis, difficile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">moeilijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">difficult, difficulty</td><td class=\"column-8\">difficile, la difficulté</td><td class=\"column-9\">diffizil</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-580 even\">\n <td class=\"column-1\">efficio (efficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">efficio, effeci, effectum</td><td class=\"column-5\">tot stand brengen, bewerken</td><td class=\"column-6\">effect, efficiënt (\'doelmatig\')</td><td class=\"column-7\">effect, effective, efficient, efficacy (\'werkzaamheid, doeltreffendheid\')</td><td class=\"column-8\">l\'effet, efficient, efficace (\'doeltreffend, doelmatig, werkzaam\')</td><td class=\"column-9\">Effekt, effektiv, effizient</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-581 odd\">\n <td class=\"column-1\">facies</td><td class=\"column-2\">faciei</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gedaante, uiterlijk, gezicht</td><td class=\"column-6\">facet (\'vlak van een veelvlakkig voorwerp; kant, aspect\'; < Fr. facette < Vulg. Lat. facia), façade (\'voorgevel van een gebouw\'; < Ital. facciate < Vulg. Lat. facia), interface (\'verbinding tussen twee systemen\'; < inter + Eng. face)</td><td class=\"column-7\">face, superficial (\'oppervlakkig\'), to efface (\'uitwissen\'), to deface (\'beschadigen, verminken\'), surface (\'oppervlakte\')</td><td class=\"column-8\">la surface (\'oppervlakte\'), superficiel (\'oppervlakkig\'), la facette (\'vlak van een veelvlakkig voorwerp; kant, aspect\'; < Vulg. Lat. facia), la façade (\'voorgevel van een gebouw\'; < Ital. facciate < Vulg. Lat. facia), effacer (\'uitwissen, overschaduwen, overtreffen\')</td><td class=\"column-9\">Facette (\'vlak van een veelvlakkig voorwerp; kant, aspect\', < facette (Fr.) < facia (Vulg. Lat.)), Fassade (\'voorgevel van een gebouw\', < facciate (Ital.) < facia (Vulg. Lat.))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-582 even\">\n <td class=\"column-1\">facilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">facilis, facile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gemakkelijk</td><td class=\"column-6\">faciliteit (\'hulpmiddel, voorziening\'), faculteit (\'hoofdafdeling van een universiteit of hogeschool\')</td><td class=\"column-7\">facile (\'makkelijk\'), facility (\'hulpmiddel, voorziening\'), faculty (\'hoofdafdeling van een universiteit of hogeschool; bepaalde wiskundige functie\')</td><td class=\"column-8\">facile (\'makkelijk\'), facilité (\'hulpmiddel, voorziening\'), faculté (\'hoofdafdeling van een universiteit of hogeschool; bepaalde wiskundige functie\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-583 odd\">\n <td class=\"column-1\">facinus</td><td class=\"column-2\">facinoris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daad, wandaad</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-584 even\">\n <td class=\"column-1\">factio</td><td class=\"column-2\">factionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">groep, groepsvorming</td><td class=\"column-6\">fatsoen</td><td class=\"column-7\">faction (\'(pressie)groep, partijruzie\'), fashion</td><td class=\"column-8\">la façon (\'wijze, manier\')</td><td class=\"column-9\">Faktion (\'(pressie)groep, partijruzie\'), Fashion, Fasson (\'vorm\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-585 odd\">\n <td class=\"column-1\">factum</td><td class=\"column-2\">facti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daad, feit</td><td class=\"column-6\">feit</td><td class=\"column-7\">fact, artifact (< ars (\'kunst\') + factum (\'daad\')), feat (\'daad\'), forfeit (\'boete, straf\'; < foris (\'buiten\') + factum)</td><td class=\"column-8\">le fait</td><td class=\"column-9\">faktisch (\'factisch, feitelijk, in feite\'), Artefakt  (< ars + factum \'kunst + daad\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-586 even\">\n <td class=\"column-1\">factum est</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het is gemaakt, het is gedaan; het is gebeurd</td><td class=\"column-6\">zie factum</td><td class=\"column-7\">zie factum</td><td class=\"column-8\">zie factum</td><td class=\"column-9\">zie factum</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-587 odd\">\n <td class=\"column-1\">officio (officĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">officio, offeci, offectum</td><td class=\"column-5\">hinderen, afbreuk doen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-588 even\">\n <td class=\"column-1\">officium</td><td class=\"column-2\">officii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">taak, plicht</td><td class=\"column-6\">akkefietje (\'onaangename taak; kleinigheid\'; ofwel < aqua + vitae \'water + leven\', ofwel < officium door volksetymologie), officieel, officier, officieus (\'zogenaamd officieel\')</td><td class=\"column-7\">official, office, officer, to officiate (\'officieel optreden\')</td><td class=\"column-8\">l\'office, officiel, officieux (\'niet officieel\'), officier (\'officieel optreden\')</td><td class=\"column-9\">Office, offiziell, Offizier</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-589 odd\">\n <td class=\"column-1\">interficio (interficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">interficio, interfeci, interfectum</td><td class=\"column-5\">doden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">sur ces entrefaites (\'inmiddels, intussen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-590 even\">\n <td class=\"column-1\">patefacio (patefacĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">patefacio, patefeci, patefactum</td><td class=\"column-5\">openmaken, openbaar maken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-591 odd\">\n <td class=\"column-1\">perficio (perficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">perficio, perfeci, perfectum</td><td class=\"column-5\">voltooien</td><td class=\"column-6\">perfect</td><td class=\"column-7\">perfect</td><td class=\"column-8\">parfaire (\'afmaken, voltooien, vervolmaken\'), parfait, perfectible (\'voor verbetering vatbaar\')</td><td class=\"column-9\">perfekt</td><td class=\"column-10\">perfectumstam van het Latijnse/Griekse werkwoord</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-592 even\">\n <td class=\"column-1\">praefectus</td><td class=\"column-2\">praefecti</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opzichter, aanvoerder</td><td class=\"column-6\">prefect, prefectuur</td><td class=\"column-7\">prefect</td><td class=\"column-8\">le préfet (\'prefect, rector (Be.)\'), la préfecture</td><td class=\"column-9\">Präfekt, Präfektur</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-593 odd\">\n <td class=\"column-1\">proficio (proficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">proficio, profeci, profectum</td><td class=\"column-5\">vorderen; baten</td><td class=\"column-6\">profijt (\'voordeel\'), proficiat</td><td class=\"column-7\">proficient (\'vakkundig, bekwaam\'), profit (\'winst\')</td><td class=\"column-8\">le profit (\'winst\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-594 even\">\n <td class=\"column-1\">reficio (reficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">reficio, refeci, refectum</td><td class=\"column-5\">vernieuwen, herstellen</td><td class=\"column-6\">refter (\'eetzaal in een klooster of school\' (Be.); < refectorium (Kerklat.))</td><td class=\"column-7\">refectory (\'eetzaal in een klooster of school\' (Be.); < refectorium (Kerklat.))</td><td class=\"column-8\">réfaire (\'overdoen\'), la réfectoire (\'eetzaal in een klooster of school\' (Be.); < refectorium (Kerklat.))</td><td class=\"column-9\">Refektorium (\'eetzaal in een klooster of school\' (Be.); < refectorium (Kerklat.))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-595 odd\">\n <td class=\"column-1\">sufficio (sufficĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">sufficio, suffeci, suffectum</td><td class=\"column-5\">voldoende zijn, genoeg zijn</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">sufficient (\'voldoende\'), to suffice (\'voldoende zijn\')</td><td class=\"column-8\">suffire (\'voldoende zijn\'), suffisant (\'voldoende, zelfingenomen\')</td><td class=\"column-9\">suffizient (\'voldoende\'), süffisant (\'zelfgenoegzaam, laatdunkend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-596 even\">\n <td class=\"column-1\">fallo (fallĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fefelli, falsum</td><td class=\"column-5\">ontgaan, misleiden</td><td class=\"column-6\">failliet (\'bankroet\', < Ital. fallito), falen</td><td class=\"column-7\">to fail, fallacy (\'vergissing, bedrog\')</td><td class=\"column-8\">faillir (\'falen\'), falloir (\'moeten, nodig hebben\'), la faille (\'fout\')</td><td class=\"column-9\">fehlen (\'falen, missen\'), Fehler (\'fout\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-597 odd\">\n <td class=\"column-1\">falsus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">falsa, falsum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongegrond, onwaar</td><td class=\"column-6\">fout (< Fr. faute < Vulg. Lat. fallita), vals, falsificatie (\'vervalsing\')</td><td class=\"column-7\">fault, false</td><td class=\"column-8\">falsificier, faute</td><td class=\"column-9\">falsifizieren, falsch</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-598 even\">\n <td class=\"column-1\">fama</td><td class=\"column-2\">famae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(wat men zegt), gerucht, reputatie</td><td class=\"column-6\">ban (\'straf, in het bijzonder verbanning, betovering\'), faam (\'reputatie; roem\')</td><td class=\"column-7\">fame, infamy (\'schanddaad\')</td><td class=\"column-8\">fameux, l\'infamie (\'schanddaad\')</td><td class=\"column-9\">Infamie (\'schanddaad\')</td><td class=\"column-10\">Oudgr. φήμι</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-599 odd\">\n <td class=\"column-1\">fames</td><td class=\"column-2\">famis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">honger</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">famine (\'hongersnood, tekort\'), famished (\'uitgehongerd\')</td><td class=\"column-8\">faim, famélique (\'uitgehongerd, uitgemergeld\'), affamer (\'uithongeren\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-600 even\">\n <td class=\"column-1\">familia</td><td class=\"column-2\">familiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">huishouden, (slaven) personeel</td><td class=\"column-6\">familie</td><td class=\"column-7\">family</td><td class=\"column-8\">famille</td><td class=\"column-9\">Familie</td><td class=\"column-10\">pater familias = hoofd van de familie</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-601 odd\">\n <td class=\"column-1\">familiaris</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">familiaris, familiare</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(tot het huis behorend), goede vriend</td><td class=\"column-6\">familiair (\'vertrouwelijk, gemeenzaam; vrijpostig\')</td><td class=\"column-7\">familiar (\'vertrouwelijk, gemeenzaam; vrijpostig\')</td><td class=\"column-8\">familial (\'vertrouwelijk, gemeenzaam; vrijpostig\'), familier (\'huisvriend; vertrouwd, bekend\')</td><td class=\"column-9\">familiär (\'vertrouwelijk, gemeenzaam; vrijpostig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-602 even\">\n <td class=\"column-1\">fas</td><td class=\"column-2\">(onverbuigbaar) onz.</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(goddelijk) recht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">faste (\'gunstig\'), le jour faste (\'geluksdag\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-603 odd\">\n <td class=\"column-1\">fas est</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het is geoorloofd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">zie fas</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-604 even\">\n <td class=\"column-1\">fatum</td><td class=\"column-2\">fati</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(nood) lot</td><td class=\"column-6\">fee (< fée (Fr.) < fata (\'fee, godin van het lot\'), fataal (\'noodlottig\'), fata morgana (\'luchtspiegeling, waanvoorstelling\', fata + morgana \'fee Morgana\')</td><td class=\"column-7\">fate, fatal (\'noodlottig\')</td><td class=\"column-8\">fatal (\'noodlottig\'), fatidique (\'noodlottig\', fatum + dico \'lot zeggen\')</td><td class=\"column-9\">Fee (< fée (Fr.) < fata (\'fee, godin van het lot\'), fatal (\'noodlottig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-605 odd\">\n <td class=\"column-1\">for (fari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">spreken</td><td class=\"column-6\">faam (\'reputatie; roem\')</td><td class=\"column-7\">infant (\'kind\'; < in + fans \'niet sprekend\'), preface (\'voorwoord\'), affable (\'vriendelijk, innemend\'; lett. \'aanspreekbaar\')</td><td class=\"column-8\">la préface (\'voorwoord\'), affable (\'vriendelijk, innemend\'; < lett. \'aanspreekbaar\'), ineffable (\'onuitsprekelijk\')</td><td class=\"column-9\">Infant (\'kind\'; < in + fans (\'niet sprekend\'))</td><td class=\"column-10\">Oudgr. φήμι</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-606 even\">\n <td class=\"column-1\">nefas</td><td class=\"column-2\">(onverbuigbaar) onz.</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zonde</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">nefarious (\'misdadig, schandelijk\')</td><td class=\"column-8\">néfaste (\'noodlottig, rampzalig\'), le jour néfaste (\'ongeluksdag\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-607 odd\">\n <td class=\"column-1\">fateor (fateri)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fassus sum</td><td class=\"column-5\">bekennen</td><td class=\"column-6\">professioneel (< professio < pro + fateor (\'openlijk verkondigen, doceren\')), confessie (\'(geloofs)belijdenis\'; < confessus, ppp. van con + fateor (\'toegeven, openbaren, belijden\'))</td><td class=\"column-7\">profession (< professio < pro + fateor (\'openlijk verkondigen, doceren\')), to confess (\'toegeven, openbaren, belijden\'; < con + fateor (\'toegeven, openbaren, belijden\'))</td><td class=\"column-8\">la profession (\'beroep, belijdenis, openbare verklaring\'; < professio < pro + fateor (\'openlijk verkondigen, doceren\')), confesser (\'toegeven, openbaren, de biecht afnemen\'; < con + fateor (\'toegeven, openbaren, belijden\'))</td><td class=\"column-9\">Profession (< professio < pro + fateor \'openlijk verkondigen, doceren\'), Konfession (\'confessie, geloofsbelijdenis, kerkgenootschap\', < confessus ppp. van con + fateor \'toegeven, openbaren, belijden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-608 even\">\n <td class=\"column-1\">fatigo (fatigare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vermoeien</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">fatigue (\'vermoeidheid\'), indefatigable (\'onvermoeibaar\')</td><td class=\"column-8\">la fatigue (\'vermoeidheid\'), infatigable (\'onvermoeibaar\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-609 odd\">\n <td class=\"column-1\">fauces</td><td class=\"column-2\">faucium</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">keel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">faucet (\'kraan\'), suffocation (\'verstikking\')</td><td class=\"column-8\">la suffocation (\'verstikking\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-610 even\">\n <td class=\"column-1\">fax, facis</td><td class=\"column-2\">facis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">fakkel</td><td class=\"column-6\">fakkel (< facula, dimin. van fax)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Fackel (< facula, dimin. van fax)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-611 odd\">\n <td class=\"column-1\">felix</td><td class=\"column-2\">felicis</td><td class=\"column-3\">felix, felix</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gelukkig, welvarend</td><td class=\"column-6\">zie felicitas</td><td class=\"column-7\">zie felicitas</td><td class=\"column-8\">zie felicitas</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-612 even\">\n <td class=\"column-1\">felicitas</td><td class=\"column-2\">felicitatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geluk</td><td class=\"column-6\">feliciteren (< felicito (\'gelukkig maken\'))</td><td class=\"column-7\">to felicitate (< felicito (\'gelukkig maken\')), felicity (\'geluk\')</td><td class=\"column-8\">féliciter (< felicito (\'gelukkig maken\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-613 odd\">\n <td class=\"column-1\">infelix</td><td class=\"column-2\">infelicis</td><td class=\"column-3\">infelix, infelix</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongelukkig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">infelicity  (\'ongeluk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-614 even\">\n <td class=\"column-1\">femina</td><td class=\"column-2\">feminae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrouw</td><td class=\"column-6\">feminisme (\'vrouwenbeweging\')</td><td class=\"column-7\">female (< femella, dimin. van femina), feminine (\'vrouwelijk\'), effeminate (\'verwijfd\'; < ex + femina)</td><td class=\"column-8\">la femme, féminin (\'vrouwelijk\'), effeminé (\'verwijfd\'; < ex + femina)</td><td class=\"column-9\">feminin (\'vrouwelijk\'), Feminismus (\'vrouwenbeweging\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-615 odd\">\n <td class=\"column-1\">fere, ferme</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongeveer, bijna (altijd)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-616 even\">\n <td class=\"column-1\">ferio (ferire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slaan</td><td class=\"column-6\">interferentie (\'het op elkaar inwerken; < inter (\'onderling\') + ferio)</td><td class=\"column-7\">to interfere (\'op elkaar inwerken, hinderen\'; < inter (\'onderling\') + ferio)</td><td class=\"column-8\">sans coup férir (\'zonder slag of stoot\'), féru (\'verzot op, bezeten van\'), la férule (\'plak\'; bijv. être sous la férule de quelq\'un (\'bij iemand onder de plak zitten\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-617 odd\">\n <td class=\"column-1\">fero (ferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">tuli, latum</td><td class=\"column-5\">dragen, brengen, zeggen</td><td class=\"column-6\">lucifer (< lux (\'licht\') + fero), conifeer (\'kegeldragende naaldboom\'; < conus (\'kegel\') + fero)</td><td class=\"column-7\">legislation (\'wetgeving\', lex + fero \'wet brengen\'), vociferous (\'lawaaierig, luidruchtig\', < vox + fero \'stem dragen\'), somniferous (\'slaapverwekkend\', < somnum + fero \'slaap brengen\'), pestiferous (\'schadelijk, verderfelijk, vervelend\', < pestis + fero \'ziekte dragen\')</td><td class=\"column-8\">la législation (\'wetgeving\', lex + fero \'wet brengen\'), somnifère (\'slaapverwekkend\')</td><td class=\"column-9\">Interferenz (\'het op elkaar inwerken\', < inter + fero \'onderling brengen\', zie ook ferio, -ire)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-618 even\">\n <td class=\"column-1\">affero (afferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">attuli, allatum</td><td class=\"column-5\">ergens heen brengen, melden; veroorzaken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">afférent (\'betrekking hebbend op\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-619 odd\">\n <td class=\"column-1\">aufero (auferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">abstuli, ablatum</td><td class=\"column-5\">wegnemen, ontnemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">ablation (\'verwijdering\')</td><td class=\"column-8\">l\'ablation (\'verwijdering\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">naamval ablativus</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-620 even\">\n <td class=\"column-1\">bellum inferre</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">iemand de oorlog aandoen</td><td class=\"column-6\">zie bellum &amp; infero</td><td class=\"column-7\">zie bellum &amp; infero</td><td class=\"column-8\">zie bellum &amp; infero</td><td class=\"column-9\">zie bellum &amp; infero</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-621 odd\">\n <td class=\"column-1\">confero (conferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">contuli, collatum</td><td class=\"column-5\">bijeenbrengen, vergelijken; (zich) begeven</td><td class=\"column-6\">conferentie (\'bijeenkomst, vergadering\')</td><td class=\"column-7\">conference (\'bijeenkomst, vergadering\'), to confer (\'beraadslagen, verlenen\')</td><td class=\"column-8\">la conférence  (\'bijeenkomst, vergadering, lezing\'), conférer (\'beraadslagen, verlenen\'), la collation (\'lichte maaltijd\')</td><td class=\"column-9\">Konferenz (\'bijeenkomst, vergadering\')</td><td class=\"column-10\">aanduiding \'cf.\' = confer, imperativus singularis</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-622 even\">\n <td class=\"column-1\">(se-) confero (conferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">contuli, collatum</td><td class=\"column-5\">zich begeven, bijeenbrengen; vergelijken</td><td class=\"column-6\">zie confero</td><td class=\"column-7\">zie confero</td><td class=\"column-8\">zie confero</td><td class=\"column-9\">zie confero</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-623 odd\">\n <td class=\"column-1\">defero (deferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">detuli, delatum</td><td class=\"column-5\">(omlaag) brengen, aanbrengen; (pass.) belanden</td><td class=\"column-6\">deferentie (\'eerbied, achting\')</td><td class=\"column-7\">to defer (\'zich onderwerpen, uitstellen\')</td><td class=\"column-8\">déferer (\'voor de rechter brengen\'), la déference (\'eerbied, achting\'), la délation (\'het aanbrengen, verraad\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-624 even\">\n <td class=\"column-1\">differo (differre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">distuli, dilatum</td><td class=\"column-5\">verspreiden, verschillen; uitstellen</td><td class=\"column-6\">differentiëren (\'zich verschillend ontwikkelen, onderscheid maken; zekere wiskundige bepaling uitvoeren\')</td><td class=\"column-7\">different, indifferent (\'onverschillig\')</td><td class=\"column-8\">différent, indifférent (\'onverschillig\'), dilatoire (\'uitstellend, vertragend\')</td><td class=\"column-9\">Differenz</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-625 odd\">\n <td class=\"column-1\">effero (efferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">extuli, elatum</td><td class=\"column-5\">naar buiten dragen, uitspreken; verheffen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to elate (\'verrukken, in vervoering brengen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-626 even\">\n <td class=\"column-1\">infero (inferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">intuli, inlatum</td><td class=\"column-5\">brengen naar, bezorgen</td><td class=\"column-6\">infereren (\'afleiden\')</td><td class=\"column-7\">to infer (\'concluderen, impliceren, inhouden\'), inference (\'gevolgtrekking\')</td><td class=\"column-8\">inférer (\'concluderen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-627 odd\">\n <td class=\"column-1\">offero (offerre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">obtuli, oblatum</td><td class=\"column-5\">tonen, (aan)bieden</td><td class=\"column-6\">offeren, offerte (\'prijsopgave\')</td><td class=\"column-7\">to offer</td><td class=\"column-8\">offrir (\'(zich) aanbieden\'), l\'offre (\'aanbieding, voorstel\')</td><td class=\"column-9\">Offerte (\'aanbieding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-628 even\">\n <td class=\"column-1\">perfero (perferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">pertuli, perlatum</td><td class=\"column-5\">overbrengen, verdragen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-629 odd\">\n <td class=\"column-1\">praefero (praeferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">praetuli, praelatum</td><td class=\"column-5\">verkiezen boven</td><td class=\"column-6\">prefereren (\'de voorkeur geven aan\'), prelaat (\'kerkvorst\')</td><td class=\"column-7\">to prefer (\'de voorkeur geven aan\'), prelate (\'kerkvorst\')</td><td class=\"column-8\">préférer (\'de voorkeur geven aan\'), le prélat (\'kerkvorst\'), se prélasser (\'zijn gemak ervan nemen\')</td><td class=\"column-9\">Prälat (\'kerkvorst\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-630 even\">\n <td class=\"column-1\">profero (proferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">protuli, prolatum</td><td class=\"column-5\">te voorschijn brengen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to profer (\'uitbrengen, uiten, uitspreken\')</td><td class=\"column-8\">proférer (\'uitbrengen, uiten, uitspreken\')</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-631 odd\">\n <td class=\"column-1\">refero (referre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">rettuli, relatum</td><td class=\"column-5\">(terug)brengen, berichten, rapporteren; (met se) terugkeren</td><td class=\"column-6\">relatie (\'verhouding\'), refereren (\'verwijzen\'), referaat (\'voordracht, verslag\'), referendum (\'volksstemming\'; lett. \'dat wat gerapporteerd moet worden\')</td><td class=\"column-7\">to relate (\'in verband staan met, verhalen, berichten, in verband brengen\'), to refer (\'verwijzen, terugvoeren tot\'), referendum (\'volksstemming\'; lett. \'dat wat gerapporteerd moet worden\')</td><td class=\"column-8\">la relation (\'verband, betrekking, verslag\'), se reférer à (\'zich beroepen op, verwijzen naar\'), la corrélation (\'onderling verband\'; lett. \'het zich tot elkaar verhouden\')</td><td class=\"column-9\">Referenz (\'verwijzing\'), Referat (\'voordracht, verslag, afdeling\'), Korrelation (\'onderling verband\'; lett. \'het zich tot elkaar verhouden\'), Referendum (\'volksstemming\', gerundi(v)um)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-632 even\">\n <td class=\"column-1\">me refero (se referre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">rettuli, relatum</td><td class=\"column-5\">terugkeren, (zonder se) (terug)brengen; berichten, rapporteren</td><td class=\"column-6\">zie refero</td><td class=\"column-7\">zie refero</td><td class=\"column-8\">zie refero</td><td class=\"column-9\">zie refero</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-633 odd\">\n <td class=\"column-1\">refert</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het is van belang</td><td class=\"column-6\">zie refero</td><td class=\"column-7\">zie refero</td><td class=\"column-8\">zie refero</td><td class=\"column-9\">zie refero</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-634 even\">\n <td class=\"column-1\">transfero (transferre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">transtuli, translatum</td><td class=\"column-5\">overbrengen</td><td class=\"column-6\">transfereren (\'overdragen, overbrengen\')</td><td class=\"column-7\">to transfer (\'overdragen, overbrengen\'), to translate (\'vertalen, interpreteren, omzetten\')</td><td class=\"column-8\">transférer (\'overdragen, overbrengen\'), la translation (\'overdracht\')</td><td class=\"column-9\">transferieren (\'overdragen, overmaken\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-635 odd\">\n <td class=\"column-1\">ferrum</td><td class=\"column-2\">ferri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ijzer, zwaard</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">ferrous (\'van ijzer\')</td><td class=\"column-8\">le fer (\'ijzer, ijzeren voorwerp\'), ferrer (\'beslaan, aan de haak slaan\'), la ferraille (\'oud ijzer, kleingeld\'), la ferronnerie (\'(sier)smeedwerk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">in de scheikunde: ferrum = ijzer en ferro- = ijzerhoudend</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-636 even\">\n <td class=\"column-1\">fertilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fertilis, fertile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vruchtbaar</td><td class=\"column-6\">fertiel (\'vruchtbaar\')</td><td class=\"column-7\">fertile (\'vruchtbaar, overvloedig\'), infertile (\'onvruchtbaar\')</td><td class=\"column-8\">fertile (\'vruchtbaar, productief\'), fertiliser (\'vruchtbaar maken, bemesten\')</td><td class=\"column-9\">fertil (\'vruchtbaar, overvloedig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-637 odd\">\n <td class=\"column-1\">ferus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fera, ferum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wild, ruw</td><td class=\"column-6\">fier (\'zelfbewust, trots\'; < Fr. fier (\'wild, woest, ongetemd\')), zebra (< Port. evra < Vulg. Lat. equiferus (< equus (\'paard\') + ferus))</td><td class=\"column-7\">fierce (\'zelfbewust, trots\'; < Fr. fier (\'wild, woest, ongetemd\'), zebra (< Port. evra < Vulg. Lat. equiferus (< equus (\'paard\') + ferus)), feral (\'wild\')</td><td class=\"column-8\">fier (\'trots\'), farouche (\'wild, fel, schuw\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-638 even\">\n <td class=\"column-1\">fera</td><td class=\"column-2\">ferae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wild dier</td><td class=\"column-6\">zie ferus</td><td class=\"column-7\">zie ferus</td><td class=\"column-8\">zie ferus</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-639 odd\">\n <td class=\"column-1\">ferox</td><td class=\"column-2\">ferocis</td><td class=\"column-3\">ferox, ferox</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wild, strijdlustig, hooghartig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">ferocity (\'woestheid, gewelddadigheid\')</td><td class=\"column-8\">la férocité (\'woestheid, wreedheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-640 even\">\n <td class=\"column-1\">fessus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fessa, fessum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">moe, uitgeput</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-641 odd\">\n <td class=\"column-1\">festino (festinare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zich haasten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-642 even\">\n <td class=\"column-1\">festus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">festa, festum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">feestelijk</td><td class=\"column-6\">feest, vieren (< Mdd. Lat. feriare (\'feesten\') < Lat. feriae (\'feestdagen\'), verw. m. festus), festival (< festivus ( \'feestelijk\')), festiviteit (\'openbare feestelijkheid\'; < festivitas (\'feestvreugde\'))</td><td class=\"column-7\">feast, festive (\'feestelijk\'; < festivus \'feestelijk\'), fair (\'markt, beurs\'; < Oudfr. feire < Lat. feriae (\'feestdagen\'), verw. m. festus)</td><td class=\"column-8\">la fête (\'feest\'), le jour férié (\'feestdag\'; < Lat. feriae \'feestdagen\', verw. m. festus), la foire (\'jaarmarkt, beurs, kermis\'; < Lat. feriae)</td><td class=\"column-9\">Fest, Festival (< festivus \'feestelijk\'), Fete (\'feest, fuif\')</td><td class=\"column-10\">verw. m. Oudgr. θεός (\'God\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-643 odd\">\n <td class=\"column-1\">fides</td><td class=\"column-2\">fidei</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vertrouwen, betrouwbaarheid; trouw; bescherming</td><td class=\"column-6\">fideel (\'vertrouwelijk, vrolijk\'; < fidelis (\'trouw, betrouwbaar\')), bonafide (\'te goeder trouw\'), malafide (\'onbetrouwbaar\'), op de bonnefooi (\'op goed geluk\', ofwel < Fr. de bonne foi < Lat. bona fide (\'met goed vertrouwen\'), ofwel < Fr. bonne voie (\'goede weg\'))</td><td class=\"column-7\">faith, fidelity (\'trouw\'; < fidelitas (\'trouw, betrouwbaarheid\')), bona fide (\'te goeder trouw\')</td><td class=\"column-8\">la foi (\'geloof, trouw, vertrouwen\'), la fidélité (\'trouw, betrouwbaarheid\'; < fidelitas (\'trouw, betrouwbaarheid\')), l\'infidélité</td><td class=\"column-9\">fidel (\'fideel, vrolijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-644 even\">\n <td class=\"column-1\">confido (confidĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">confisus sum</td><td class=\"column-5\">vertrouwen</td><td class=\"column-6\">confidentie (\'vertrouwelijke mededeling\')</td><td class=\"column-7\">confidence (\'vertrouwen\'), confidant (\'vertrouweling\'), to confide (\'toevertrouwen\')</td><td class=\"column-8\">confier (\'toevertrouwen\'), la confiance (\'vertrouwen, zelfvertrouwen\'), la confidence (\'vertrouwelijke mededeling\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-645 odd\">\n <td class=\"column-1\">fidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fida, fidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">trouw, betrouwbaar</td><td class=\"column-6\">zie fides</td><td class=\"column-7\">zie fides, to defy (\'uitdagen, trotseren\'; < Oudfr. desfier < Lat. dis (\'ont-\') + fidus)</td><td class=\"column-8\">zie fides, défier (\'uitdagen, trotseren\'; < Oudfr. desfier < Lat. dis (\'ont-\') + fidus), se méfier de (\'wantrouwen\'; < malus + fidus)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-646 even\">\n <td class=\"column-1\">perfidia</td><td class=\"column-2\">perfidiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">trouweloosheid</td><td class=\"column-6\">perfide (\'trouweloos, verraderlijk\')</td><td class=\"column-7\">perfidious (\'trouweloos, verraderlijk\')</td><td class=\"column-8\">perfide (\'trouweloos, verraderlijk\')</td><td class=\"column-9\">perfide (\'trouweloos, verraderlijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-647 odd\">\n <td class=\"column-1\">figo (figĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fixi, fixum</td><td class=\"column-5\">vasthechten, doorboren</td><td class=\"column-6\">fiksen (< fixum, ppp. van figo), fiks (\'krachtig, flink\'; < fixum, ppp. van figo), fiche (\'speelpenning, archiefkaart\'; < Fr. fiche (oorspr. \'doorn, stekel)), affiche (\'aanplakbiljet\'), fixeren (\'doen vastzitten\')</td><td class=\"column-7\">to fix (< fixum, ppp. van figo), to crucify (\'kruisigen\'; < crux (\'kruis\') + figo), suffix (\'achtervoegsel\'), prefix (\'voorvoegsel\'), to affix (\'toevoegen, aanhechten, vastmaken\')</td><td class=\"column-8\">ficher (\'gooien, geven, inhalen\'), fixer (\'bevestigen, vaststellen, fixeren\'), affiche (\'aanplakbiljet\'), le suffixe (\'achtervoegsel\'), le préfixe (\'voorvoegsel, netnummer\')</td><td class=\"column-9\">fix (\'vlug, snel, vast\'; < fixum, ppp. van figo), fixen (\'drugs spuiten\'; < fixum, ppp. van figo), Fiche (\'speelpenning\'; < Fr. fiche (oorspr. \'doorn, stekel\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-648 even\">\n <td class=\"column-1\">figura</td><td class=\"column-2\">figurae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vorm, gedaante</td><td class=\"column-6\">figuur, figurant (\'onbelangrijk persoon\'; < figuro \'vormgeven\'), configuratie (\'groepering, formatie\')</td><td class=\"column-7\">figure, figurative (\'figuurlijk\'; < figuro \'vormgeven\'), to disfigure (\'veranderen, vernietigen\')</td><td class=\"column-8\">la figure, la figuration (\'voorstelling, afbeelding\'), la configuration (\'vorm, voorstelling, configuratie\'), défigurer (\'verminken, misvormen\')</td><td class=\"column-9\">Figur, figürlich (\'figuurlijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-649 odd\">\n <td class=\"column-1\">filius</td><td class=\"column-2\">filii</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zoon</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">filial (\'kinder-\'), affiliation (\'band, verwantschap\')</td><td class=\"column-8\">le fils (\'zoon\'), filial (\'kinder-\'), la filiation (\'verwantschap, samenhang\'), l\'affiliation (\'toetreding, opname\')</td><td class=\"column-9\">Filiale (\'filiaal\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-650 even\">\n <td class=\"column-1\">filia</td><td class=\"column-2\">filiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dochter</td><td class=\"column-6\">filiaal (\'bijkantoor, depotwinkel\' < lett. \'dochtervestiging\')</td><td class=\"column-7\">zie filius</td><td class=\"column-8\">zie filius, la fille (\'dochter\')</td><td class=\"column-9\">zie filius</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-651 odd\">\n <td class=\"column-1\">fingo (fingĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">finxi, fictum</td><td class=\"column-5\">vormen, verzinnen</td><td class=\"column-6\">fictie (\'verzinsel\'; < fictum, ppp. van fingo), fingeren (\'verzinnen, voorwenden\'), veinzen (\'huichelen, voorwenden\'; < Mdd. Ned. vensen < Lat. pf. finxi)</td><td class=\"column-7\">fiction (\'verzinsel\'; < fictum, ppp. van fingo), to feign (\'huichelen, voorwenden\'; < Fr. feindre (\'doen alsof, voorwenden\'))</td><td class=\"column-8\">la fiction (\'verzinsel\'; < fictum, ppp. van fingo), feindre (\'doen alsof, voorwenden\')</td><td class=\"column-9\">Fiktion (\'verzinsel\'; < fictum, ppp. van fingo), fingieren (\'verzinnen, fingeren\'), Finte (\'schijnbeweging, afleidingsmanoeuvre\'; < Laatlat. fincta)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-652 even\">\n <td class=\"column-1\">finio (finire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(be)eindigen, begrenzen</td><td class=\"column-6\">financiën (\'geldzaken\'; < Mdd. Lat. fino, \'geld betalen\'), definiëren (\'betekenis omschrijven, grenzen bepalen\')</td><td class=\"column-7\">to finish, finite (\'eindig, begrensd, beperkt\'; < finitum, ppp. van finio), to define (\'betekenis omschrijven, grenzen bepalen\')</td><td class=\"column-8\">finir (\'beeindigen\'), infini (\'oneindig, onbegrensd\'), la finance (\'geldwezen, bankwezen\'; < Mdd. Lat. fino (\'geld betalen\')), définir (\'betekenis omschrijven, grenzen bepalen\')</td><td class=\"column-9\">Finanz (\'geldwezen, financiers\'; < Mdd. Lat. fino (\'geld betalen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-653 odd\">\n <td class=\"column-1\">finis</td><td class=\"column-2\">finis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eind, doel, grens; (pl) gebied</td><td class=\"column-6\">fijn (o.i.v. Midd. Lat. finus, \'verfijnd\'), finish, finale (< Lat. finalis (\'laatste\'))</td><td class=\"column-7\">fine (o.i.v. Midd. Lat. finus, \'verfijnd\'), final (< Lat. finalis (\'laatste\'))</td><td class=\"column-8\">le fin (\'einde\'), fin (\'fijn, verfijnd\'; o.i.v. Midd. Lat. finus (\'verfijnd\')), fignoler (\'nauwkeurig afwerken\')</td><td class=\"column-9\">fein (o.i.v. Midd. Lat. finus (\'verfijnd\')), Finish, Finesse</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-654 even\">\n <td class=\"column-1\">finitimus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">finitima, finitimum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">naburig, omwonend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-655 odd\">\n <td class=\"column-1\">fio (fieri)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fio, factus sum</td><td class=\"column-5\">(gemaakt) worden, gebeuren</td><td class=\"column-6\">fiat (\'goedkeuring\'; lett. \'laat het gebeuren\', conj. adhort.)</td><td class=\"column-7\">fiat (\'goedkeuring\'; lett. \'laat het gebeuren\', conj. adhort.)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-656 even\">\n <td class=\"column-1\">factus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">facta, factum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ptc. pf. pass. van facio; ptc. pf. van fieri</td><td class=\"column-6\">zie facio</td><td class=\"column-7\">zie facio</td><td class=\"column-8\">zie facio</td><td class=\"column-9\">zie facio</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-657 odd\">\n <td class=\"column-1\">firmus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">firma, firmum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stevig, sterk</td><td class=\"column-6\">ferm (\'flink, standvastig, stevig\'), firma (\'handelszaak, bedrijf\'; < firmo (\'vestigen\')), firmament (\'hemelgewelf\'; < firmo (\'bevestigen\'))</td><td class=\"column-7\">firm (\'flink, standvastig, stevig\'), farm (\'boerderij\'; < Oudfr. ferme (\'huur\') < Lat. firmo (\'vestigen\')), to affirm (\'bevestigen, beamen\'), firm (\'handelszaak, bedrijf\'; < firmo (\'vestigen\')), firmament (\'hemelgewelf\'; < firmo (\'bevestigen\'))</td><td class=\"column-8\">ferme (\'vast, stevig\'), l\'infirmerie (\'ziekenhuis\', < in + firmus \'niet stevig\'), fermer (\'sluiten\'), affermir (\'versterken\', < ad + firmo \'naar bevestigen\'), le fermoir (\'slot\'), le firmament (\'hemelgewelf\', < firmo \'bevestigen\')</td><td class=\"column-9\">firm (\'flink, standvastig, stevig\'), Firma (\'handelszaak, bedrijf\', < firmo \'bevestigen\'), Firmament (\'hemelgewelf\', < firmo \'bevestigen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-658 even\">\n <td class=\"column-1\">confirmo (confirmare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">versterken, bevestigen</td><td class=\"column-6\">confirmeren (\'bevestigen\')</td><td class=\"column-7\">to confirm (\'bevestigen\')</td><td class=\"column-8\">confirmer (\'bevestigen\')</td><td class=\"column-9\">konfirmieren (\'bevestigen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-659 odd\">\n <td class=\"column-1\">flagitium</td><td class=\"column-2\">flagitii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schanddaad, wandaad</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">flagitious (\'schandelijk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-660 even\">\n <td class=\"column-1\">flamma</td><td class=\"column-2\">flammae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vlam</td><td class=\"column-6\">vlam, flamberen (\'een gerecht overgieten met een sterk alcoholhoudende drank en deze aansteken\'; < Fr. flamber < Lat. flammula (\'vlammetje\')), flamingo (< Sp. flamenco (\'vleeskleurig\'))</td><td class=\"column-7\">flame, flammable (\'brandbaar\'), to inflame (\'opwinden, kwaad maken\')</td><td class=\"column-8\">la flamme, le flambeau (\'toorts, fakkel, kandelaar\'; < Lat. flammula \'vlammetje\'), inflammable (\'ontvlambaar, brandbaar\')</td><td class=\"column-9\">flimmern (\'flikkeren, glinsteren\'), flambieren (\'een gerecht overgieten met een sterk alcoholhoudende drank en deze aansteken\'; < Fr. flamber < Lat. flammula (\'vlammetje\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-661 odd\">\n <td class=\"column-1\">flavus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">flava, flavum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">goudgeel, blond</td><td class=\"column-6\">blauw (etym. onz., uit Proto-Indo-Europees *bhle-)</td><td class=\"column-7\">blue (etym. onz., uit Proto-Indo-Europees *bhle-)</td><td class=\"column-8\">bleu (etym. onz., uit Proto-Indo-Europees *bhle-)</td><td class=\"column-9\">blau (etym. onz., uit Proto-Indo-Europees *bhle-)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-662 even\">\n <td class=\"column-1\">flecto (flectĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">flexi, flexum</td><td class=\"column-5\">buigen, veranderen</td><td class=\"column-6\">reflex (\'onwillekeurige reactie\'; < re (\'terug\') + flecto), flexibel (\'buigzaam\'), circumflex (\'samentrekkingsteken (^), dakje\'; < circum (\'rondom\') + flecto)</td><td class=\"column-7\">flexible (\'buigzaam\'), reflection (\'weerspiegeling, overdenking\'), to deflect (\'(doen) afbuigen\'), circumflex (\'samentrekkingsteken (^), dakje\'; < circum (\'rondom\') + flecto)</td><td class=\"column-8\">flexible (\'buigzaam\'), la reflection (\'weerspiegeling, overdenking, opmerking\'; < re (\'terug\') + flecto), le réflexe (\'onwillekeurige reactie; \'< re (\'terug\') + flecto), circonflexe (\'samentrekkingsteken (^), dakje\'; < circum (\'rondom\') + flecto)</td><td class=\"column-9\">flexibel (\'buigzaam\', < flexibilis \'buigzaam\'), Flexion (\'verbuiging, vervoeging\', < flexum ppp. van flecto)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-663 odd\">\n <td class=\"column-1\">fleo (flēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(be)wenen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">feeble (\'zwak\'; < flebilis (\'betreurenswaardig\')), to bleat (\'blaten\')</td><td class=\"column-8\">faible (\'zwak\'; < flebilis (\'betreurenswaardig\')), affaiblir (\'verzwakken\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-664 even\">\n <td class=\"column-1\">fletus</td><td class=\"column-2\">fletus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geween, tranen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-665 odd\">\n <td class=\"column-1\">flos</td><td class=\"column-2\">floris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bloem, bloei</td><td class=\"column-6\">bloeien (verw. m. floro (\'bloeien\'), stam *blo-), bloemkool (< Lat. flos + caulis (\'kool\')), flora (\'plantenleven\')</td><td class=\"column-7\">flower, to flourish (\'gedijen, bloeien\'; < floro (\'bloeien\'))</td><td class=\"column-8\">la fleur (\'bloem\'), déflorer (\'de frisheid ontnemen aan, ontmaagden\')</td><td class=\"column-9\">Flor (\'keur, bloei\'), Karfiol (\'bloemkool\'; < Lat. caulis (\'kool\') + flos (\'bloem\')), Flora (\'plantenleven\')</td><td class=\"column-10\">floruit geeft de bloeitijd van iets/iemand aan</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-666 even\">\n <td class=\"column-1\">fluctus</td><td class=\"column-2\">fluctus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">golf</td><td class=\"column-6\">fluctueren (\'veranderlijk zijn, schommelen\'; < fluctuo)</td><td class=\"column-7\">fluctuation (\'golfbeweging, schommeling\'; < fluctuo)</td><td class=\"column-8\">la fluctuation (\'golfbeweging, schommeling\'; < fluctuo)</td><td class=\"column-9\">Fluktuation (\'golfbeweging, schommeling\'; < fluctuo)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-667 odd\">\n <td class=\"column-1\">fluo (fluĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fluxi</td><td class=\"column-5\">(voort)stromen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">fluid (\'vloeibaar\'; < fluidus (\'stromend\')), fluent (\'vloeiend\'), influence (\'invloed\'), superfluous (\'overbodig\'; < super (\'eroverheen\') + fluo), affluent (\'rijk, welvarend\')</td><td class=\"column-8\">fluide (\'vloeibaar\', < fluidus \'stromend\'), l\'influence (\'invloed\', < in + fluo \'in stromen\'), superflu (\'overbodig\', < super + fluo \'overheen stromen\'), affluer (\'toestromen, samenstromen\', < ad + fluo \'naar stromen\'), l\'effluve (\'uitwaseming, uitstraling\', < ex + fluo \'uit stromen\')</td><td class=\"column-9\">fluid (\'vloeibaar\', < fluidus \'stromend\')</td><td class=\"column-10\">scheikundig element fluor</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-668 even\">\n <td class=\"column-1\">flumen</td><td class=\"column-2\">fluminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rivier</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-669 odd\">\n <td class=\"column-1\">fluvius</td><td class=\"column-2\">fluvii</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rivier</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la fleuve (\'de rivier\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-670 even\">\n <td class=\"column-1\">foedus</td><td class=\"column-2\">foederis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verdrag, verbond</td><td class=\"column-6\">federatie (\'bondgenootschap\'; < foedero \'verbinden\')</td><td class=\"column-7\">federation (\'bondgenootschap\'; < foedero (\'verbinden\'))</td><td class=\"column-8\">la fédération (\'bondgenootschap\'; < foedero (\'verbinden\')), la confédération (\'statenbond\')</td><td class=\"column-9\">Föderation (\'bondgenootschap\'; < foedero (\'verbinden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-671 odd\">\n <td class=\"column-1\">foedus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">foeda, foedum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">afschuwelijk, schandelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-672 even\">\n <td class=\"column-1\">folium</td><td class=\"column-2\">folii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">blad</td><td class=\"column-6\">folie (\'dun bladmetaal of vellen van kunststof\'), portefeuille (\'mapje voor papieren\'; < porto (\'dragen\') + folium), portfolio (\'map met tekeningen/foto\'s\'; < porto (\'dragen\') + folium), kamperfoelie (\'geslacht van heesters en slingerplanten\'; < caper (\'geit\') + folium)</td><td class=\"column-7\">foil (\'folie\'), foliage (\'gebladerte\'), portfolio (\'map met tekeningen/foto\'s\'; < porto (\'dragen\') + folium)</td><td class=\"column-8\">la feuille (\'blad, folie\'), la feuillage (\'gebladerte\'), s\'effeuiller (\'bladeren verliezen\'; < ex + folium), le chèvrefeuille (\'kamperfoelie\'; < caper (\'geit\') + folium)</td><td class=\"column-9\">Folie (\'folie\'), Portefeuille (\'mapje voor papieren\', < porto + folium \'dragen blad\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-673 odd\">\n <td class=\"column-1\">fons</td><td class=\"column-2\">fontis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bron</td><td class=\"column-6\">fontein (< fontanus (\'bij een bron behorend\'))</td><td class=\"column-7\">fountain (< fontanus (\'bij een bron behorend\'))</td><td class=\"column-8\">la fontaine (< fontanus (\'bij een bron behorend\'))</td><td class=\"column-9\">Fontäne (< fontanus (\'bij een bron behorend\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-674 even\">\n <td class=\"column-1\">fores</td><td class=\"column-2\">forium</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">deur</td><td class=\"column-6\">forens (\'persoon die niet woont in de stad waar hij werkt\', < Mdd. Lat. forensis < Lat. foris (\'buiten\'))</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-675 odd\">\n <td class=\"column-1\">forma</td><td class=\"column-2\">formae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vorm, uiterlijk, schoonheid</td><td class=\"column-6\">vorm, formeel (\'vormelijk\'), formule (\'vaste regel\'; < formula \'vormpje\'), formulier (< formula \'vormpje\'), conform (\'in overeenstemming met\'; < cum + forma), informeren (< in + forma, lett. \'de vorm (voor iemand) duidelijk maken\'), uniform (\'eenvormig\'; < unus + forma)</td><td class=\"column-7\">form, formal (\'vormelijk\'), formula (\'vaste regel\', < formula \'vormpje\'), to inform (< in + forma, lett. \'de vorm (voor iemand) duidelijk maken\'), uniform (\'eenvormig\', < unus + forma \'één vorm\')</td><td class=\"column-8\">la forme, formel (\'vormelijk\'), la formule (\'vaste regel\', < formula \'vormpje\'), la fromage (\'kaas\'; < formage, gemaakt in een vorm), conformer (\'in overeenstemming brengen met, aanpassen aan\'; < cum + forma), uniforme (\'eenvormig\'; < unus + forma)</td><td class=\"column-9\">Form, formell (\'vormelijk\'), Formel (\'formule, formulering\', < formula \'vormpje\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-676 even\">\n <td class=\"column-1\">formido</td><td class=\"column-2\">formidinis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">angst</td><td class=\"column-6\">formidabel (\'geweldig\'; < formidabilis (\'angstwekkend\'))</td><td class=\"column-7\">formidable (\'geweldig\'; < formidabilis (\'angstwekkend\'))</td><td class=\"column-8\">formidable (\'geweldig\'; < formidabilis (\'angstwekkend\'))</td><td class=\"column-9\">formidabel (\'geweldig\'; < formidabilis (\'angstwekkend\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-677 odd\">\n <td class=\"column-1\">fors</td><td class=\"column-2\">fortis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lot, toeval</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-678 even\">\n <td class=\"column-1\">fortasse</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">misschien</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-679 odd\">\n <td class=\"column-1\">forte</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toevallig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-680 even\">\n <td class=\"column-1\">fortuna</td><td class=\"column-2\">fortunae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lot, toeval, geluk, (pl.) fortuin, bezit</td><td class=\"column-6\">fortuin (\'lot, kapitaal\')</td><td class=\"column-7\">fortune (\'lot, geluk, rijkdom\')</td><td class=\"column-8\">la fortune (\'lot, kans, fortuin\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-681 odd\">\n <td class=\"column-1\">fortuitus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fortuita, fortuitum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toevallig(e)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">fortuitious (\'toevallig\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-682 even\">\n <td class=\"column-1\">fortis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fortis, forte</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dapper, sterk, krachtig</td><td class=\"column-6\">fors, fort, forceren (\'doordrijven, openbreken\'; < Vulg. Lat. fortio < Laatlat. fortia (\'geweld\')), comfort (\'materieel gemak\'; < Oudfr. confort (\'moed\') < Lat. cum + fortis)</td><td class=\"column-7\">force, fortress (\'fort\'), effort (\'inspanning\', < ex + fortis \'uit sterk\'), to comfort (\'troosten, bemoedigen\', < cum + fortis \'met sterk\'), to fortify (\'versterken, verstevigen\', < fortis + facio \'sterk maken\')</td><td class=\"column-8\">fort (\'sterk, stevig\'), forcer (\'kracht zetten, dwingen, forceren\', < fortio (Vulg. Lat.) < fortia (Laatlat. \'geweld\')), l\'effort (\'kracht, moeite\', < ex + fortis \'uit kracht\'), la forteresse (\'vesting, gevangenis\'), conforter (\'versterken\', < cum + fortis \'met sterk\')</td><td class=\"column-9\">forsch (\'krachtig, energiek\'), Fort (\'fort\'), forcieren (\'doordrijven, openbreken\', < fortio (Vulg. Lat.) < fortia (Laatlat. \'geweld\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-683 odd\">\n <td class=\"column-1\">fortiter</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">adv. van fortis</td><td class=\"column-6\">zie fortis</td><td class=\"column-7\">zie fortis</td><td class=\"column-8\">zie fortis</td><td class=\"column-9\">zie fortis</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-684 even\">\n <td class=\"column-1\">forum</td><td class=\"column-2\">fori</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">markt, plein, het openbare leven</td><td class=\"column-6\">forum (\'groep discussiërende deskundigen, website om op te discussiëren\'), forensisch (\'gerechtelijk\'; < forensis \'tot het forum/de gerechtsplaats behorend\')</td><td class=\"column-7\">forum (\'groep discussiërende deskundigen, website om op te discussiëren\'), forensic (\'gerechtelijk\'; < forensis \'tot het forum/de gerechtsplaats behorend\')</td><td class=\"column-8\">le forum (\'forum(discussie)\'), le for intérieur (\'geweten\')</td><td class=\"column-9\">Forum (\'groep discussiërende deskundigen, website om op te discussiëren\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-685 odd\">\n <td class=\"column-1\">foveo (fovēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fovi, fotum</td><td class=\"column-5\">warmen, koesteren, steunen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-686 even\">\n <td class=\"column-1\">frango (frangĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fregi, fractum</td><td class=\"column-5\">breken, vernietigen</td><td class=\"column-6\">fractie (\'gedeelte\'; < fractum, ppp. van frango), fragment (\'deel\'; < fragmentum (\'afgebroken stuk\')), fractuur (\'botbreuk\'), refrein (< Oudfr. refraindre (\'breken, verzachten, moduleren\') < Lat. refringere (\'breken\'))</td><td class=\"column-7\">fragment (\'deel\'; < fragmentum (\'afgebroken stuk\')), fracture (\'botbreuk\'), fraction (\'breuk, gedeelte\'; < fractum, ppp. van frango), refrain (\'refrein; < Oudfr. refraindre (\'breken, verzachten, moduleren\') < Lat. refringere (\'breken\')), to infringe (\'schenden, overtreden, inbreuk maken\'), to defray (\'financieren, betalen\'; < Fr. defraier < Lat. defrango)</td><td class=\"column-8\">la fraction (\'breuk, gedeelte\', < fractum ppp. van frango), le fragment (\'deel\', < fragmentum \'afgebroken stuk\'), fracture (\'botbreuk\'), le refrain (\'refrein\', < refraindre (Oudfr., \'breken, verzachten, moduleren\') < refringere \'breken\'), l\'infraction (\'schending, overtreding\', < in + frango \'in breken\'), l\'effraction (\'inbraak\', < ex + frango \'uit breken\')</td><td class=\"column-9\">Fraktion (\'gedeelte\', < fractum ppp. van frango), Fraktur (\'botbreuk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-687 odd\">\n <td class=\"column-1\">fragilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">fragilis, fragile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">breekbaar, teer</td><td class=\"column-6\">fragiel (\'breekbaar\')</td><td class=\"column-7\">fragile (\'breekbaar\'), frail (\'breekbaar, zwak, teer\'; < Oudfr. fraile < Lat. fragilis)</td><td class=\"column-8\">fragile (\'breekbaar\'), frèle (\'breekbaar, zwak, tenger\'; < Oudfr. fraile < Lat. fragilis)</td><td class=\"column-9\">fragil (\'breekbaar\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-688 even\">\n <td class=\"column-1\">frater</td><td class=\"column-2\">fratris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">broer</td><td class=\"column-6\">broer, frater (\'lid van een geestelijke orde\'), confrater (\'ambtgenoot\')</td><td class=\"column-7\">brother, friar (\'monnik, broeder\'), fraternity (\'broederschap\'), fratricide (\'broedermoord\'; < frater + caedo (\'doden\'))</td><td class=\"column-8\">le frère (\'broer, monnik\'), la fraternité (\'broederschap\'), le fratricide (\'broedermoord\'; < frater + caedo (\'doden\')), le confrère (\'collega, ambtsgenoot\')</td><td class=\"column-9\">Frater (\'lid van een geestelijke orde\'), Fraternität (\'broederschap\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-689 odd\">\n <td class=\"column-1\">fraus</td><td class=\"column-2\">fraudis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bedrog, misleiding</td><td class=\"column-6\">fraude (\'valsheid in geschrifte\'), frauduleus (\'oneerlijk, bedrieglijk\')</td><td class=\"column-7\">fraud (\'valsheid in geschrifte\')</td><td class=\"column-8\">la fraude (\'valsheid in geschrifte\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-690 even\">\n <td class=\"column-1\">fremo (fremĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fremui, fremitum</td><td class=\"column-5\">(een dof) geluid maken, mompelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">frémir (\'beven, sidderen, ritselen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-691 odd\">\n <td class=\"column-1\">fremitus</td><td class=\"column-2\">fremitus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(dof) geluid, gemompel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-692 even\">\n <td class=\"column-1\">frenum</td><td class=\"column-2\">freni (ook pl. freni, -orum mnl.)</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bit, teugel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to refrain (\'zich onthouden van\'; < re (\'terug\') + frenum)</td><td class=\"column-8\">le frein (\'rem, teugel\'), effréné (\'tomeloos, mateloos\'; < ex + frenum), refréner (\'beteugelen, intomen\'; < re (\'terug\') + frenum)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-693 odd\">\n <td class=\"column-1\">frequens</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">talrijk, regelmatig (voor)komend</td><td class=\"column-6\">frequent (\'herhaaldelijk\')</td><td class=\"column-7\">frequent (\'herhaaldelijk\'), infrequent (\'zeldzaam\')</td><td class=\"column-8\">fréquent (\'herhaaldelijk\')</td><td class=\"column-9\">frequent (\'herhaaldelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-694 even\">\n <td class=\"column-1\">fretum</td><td class=\"column-2\">freti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zee(straat)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-695 odd\">\n <td class=\"column-1\">frigus</td><td class=\"column-2\">frigoris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kou, koelheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">fridge (afk. v. refrigerator (\'koelkast\')), refrigeration (\'afkoeling, invriezing\')</td><td class=\"column-8\">refroidir (\'koelen, afschrikken\')</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-696 even\">\n <td class=\"column-1\">frigidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">frigida, frigidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">koud, koel</td><td class=\"column-6\">frigide (\'koud, koel, seksueel ongevoelig\')</td><td class=\"column-7\">frigid (\'koud, koel, onvriendelijk\')</td><td class=\"column-8\">froid (\'koud\'), frileux (\'kouwelijk\')</td><td class=\"column-9\">frigide (\'koud, koel, seksueel ongevoelig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-697 odd\">\n <td class=\"column-1\">frons</td><td class=\"column-2\">frondis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">loof, bladeren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-698 even\">\n <td class=\"column-1\">frons</td><td class=\"column-2\">frontis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voorhoofd, gezicht, voorzijde</td><td class=\"column-6\">front (\'voorzijde\'), confronteren (\'met iets onaangenaams in aanraking brengen\'; lett. \'naar iemands voorhoofd brengen\')</td><td class=\"column-7\">front (\'voorzijde\'), to confront (\'confronteren, het hoofd bieden aan\'; lett. \'voorhoofden samen brengen\'), effrontery (\'brutaliteit\'; lett. \'het voorhoofd naar voren brengen\'), to affront (\'beledigen\'; lett. \'naar iemands voorhoofd brengen\')</td><td class=\"column-8\">le front (\'voorzijde\'), confronter (\'confronteren, het hoofd bieden aan\'), affronter (\'beledigen\'; lett. \'naar iemands voorhoofd brengen\'), effronté (\'schaamteloos, brutaal\', lett. \'met het voorhoofd naar voren\')</td><td class=\"column-9\">Front (\'voorzijde, voorgevel\'), konfrontieren (\'confronteren, het hoofd bieden aan\'), Affront (\'belediging\'; lett. \'naar iemands voorhoofd gebracht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-699 odd\">\n <td class=\"column-1\">fruor (frui)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fructus sum</td><td class=\"column-5\">genieten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">fruition (\'vervulling, realisatie\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-700 even\">\n <td class=\"column-1\">fructus</td><td class=\"column-2\">fructus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrucht</td><td class=\"column-6\">vrucht, fruit (< Fr. fruit < fructus)</td><td class=\"column-7\">fruit (< Fr. fruit < fructus)</td><td class=\"column-8\">le fruit (\'vrucht, opbrengst, winst\'), fructueux (\'vruchtbaar, succesvol\')</td><td class=\"column-9\">Frucht</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-701 odd\">\n <td class=\"column-1\">frumentum</td><td class=\"column-2\">frumenti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">koren, voedsel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le froment (\'tarwe\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-702 even\">\n <td class=\"column-1\">frux</td><td class=\"column-2\">frugis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(veld)vrucht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">frugal (\'zuinig, kaal, somber\')</td><td class=\"column-8\">frugal (\'eenvoudig, somber\')</td><td class=\"column-9\">frugal (\'zuinig, kaal, somber\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-703 odd\">\n <td class=\"column-1\">frustra</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tevergeefs, zonder reden</td><td class=\"column-6\">frustreren (\'dwarsbomen, belemmeren\'; < Lat. frustro (\'misleiden, teleurstellen\'))</td><td class=\"column-7\">to frustrate (\'dwarsbomen, belemmeren\'; < Lat. frustro (\'misleiden, teleurstellen\'))</td><td class=\"column-8\">frustrer (\'tekortdoen, teleurstellen\')</td><td class=\"column-9\">frustrieren (\'dwarsbomen, belemmeren\', < Lat. frustro (\'misleiden, teleurstellen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-704 even\">\n <td class=\"column-1\">fugo (fugare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fugavi, fugatum</td><td class=\"column-5\">op de vlucht jagen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-705 odd\">\n <td class=\"column-1\">fuga</td><td class=\"column-2\">fugae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vlucht, verbanning</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">fugace (\'vluchtig, voorbijgaand\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-706 even\">\n <td class=\"column-1\">effugio (effugĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">effugio, effugi</td><td class=\"column-5\">wegvluchten, ontlopen</td><td class=\"column-6\">zie fugio</td><td class=\"column-7\">zie fugio</td><td class=\"column-8\">zie fugio</td><td class=\"column-9\">zie fugio</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-707 odd\">\n <td class=\"column-1\">fugio (fugĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fugi</td><td class=\"column-5\">vluchten</td><td class=\"column-6\">centrifuge (\'wasdroger\', lett. \'toestel met middelpuntvliedende beweging\')</td><td class=\"column-7\">fugitive (\'vluchteling\'), refuge (\'toevluchtsoord\')</td><td class=\"column-8\">fuir (\'vluchten\'), le refuge (\'toevluchtsoord\'), le/la transfuge (\'overloper\')</td><td class=\"column-9\">Zentrifuge (\'wasdroger\', < centrum + fugio \'midden vluchten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-708 even\">\n <td class=\"column-1\">profugo (profugĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">profugi</td><td class=\"column-5\">vluchten</td><td class=\"column-6\">zie fugio</td><td class=\"column-7\">zie fugio</td><td class=\"column-8\">zie fugio</td><td class=\"column-9\">zie fugio</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-709 odd\">\n <td class=\"column-1\">fulgeo (fulgēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fulsi</td><td class=\"column-5\">schitteren, blinken</td><td class=\"column-6\">zie fulmen</td><td class=\"column-7\">zie fulmen</td><td class=\"column-8\">zie fulmen</td><td class=\"column-9\">zie fulmen</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-710 even\">\n <td class=\"column-1\">fulmen</td><td class=\"column-2\">fulminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bliksem</td><td class=\"column-6\">fulmineren (\'heftig uitvaren, foeteren\'; < fulmino (\'bliksemen\'))</td><td class=\"column-7\">to fulminate (\'heftig uitvaren, foeteren\'; < fulmino (\'bliksemen\'))</td><td class=\"column-8\">fulminer (\'heftig uitvaren, foeteren\'; < fulmino (\'bliksemen\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-711 odd\">\n <td class=\"column-1\">fundo (fundĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">fudi, fusum</td><td class=\"column-5\">gieten, storten, uiteenslaan</td><td class=\"column-6\">fusie (\'ineensmelting\'; < fusum, ppp. van fundo), diffuus (\'verspreid, vaag, onscherp\'; < dis (\'uiteen\') + fundo), fondue (< Fr. fondre (\'gieten\') < fundo)</td><td class=\"column-7\">fusion (\'ineensmelting\'; < fusum, ppp. van fundo), diffusion (\'verspreiding, diffusie\'; < dis (\'uiteen\') + fundo), to refund (\'terugbetalen\'), to confound (\'verbazen, verwarren\'; lett. \'samengieten\' -> \'onoverzichtelijk maken\')</td><td class=\"column-8\">fondre (\'smelten, gieten\'), fuser (\'branden, afdruipen (van een kaars)\', < fusum ppp. van fundo), la fusion (\'smelting, fusie\',< fusum ppp. van fundo), la foison (\'overvloed\')</td><td class=\"column-9\">Fondue (< fondre (Fr.) < fundo)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-712 even\">\n <td class=\"column-1\">circumfundo (circumfundĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">circumfudi, circumfusum</td><td class=\"column-5\">omringen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-713 odd\">\n <td class=\"column-1\">effundo (effundĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">effudi, effusum</td><td class=\"column-5\">uitgieten, uitstorten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">effusion (\'ontboezeming, uitstroming\')</td><td class=\"column-8\">l\'effusion (\'ontboezeming\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-714 even\">\n <td class=\"column-1\">infundo (infundĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">infudi, infusum</td><td class=\"column-5\">gieten in/op</td><td class=\"column-6\">infuus (\'vloeistof bestemd om in de aderen te brengen\')</td><td class=\"column-7\">to infuse (\'ingieten, bezielen\')</td><td class=\"column-8\">l\'infusion (\'aftreksel, kruidenthee, het laten trekken\')</td><td class=\"column-9\">Infusion (\'vloeistof bestemd om in de aderen te brengen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-715 odd\">\n <td class=\"column-1\">profundus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">profunda, profundum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">diep</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">profound (\'wijs, diepgaand, grondig\')</td><td class=\"column-8\">profond (\'diep, diepgaand, diepzinnig\'), approfondir (\'dieper maken, grondig onderzoeken\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-716 even\">\n <td class=\"column-1\">fungor (fungi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">functus sum</td><td class=\"column-5\">vervullen</td><td class=\"column-6\">functie (< functum, ppp. van fungor), fungeren (\'een ambt uitoefenen, dienen\')</td><td class=\"column-7\">function (< functum, ppp. van fungor), perfunctory (\'plichtmatig\'), defunct (\'verdwenen, in onbruik\')</td><td class=\"column-8\">la fonction (< functum, ppp. van fungor), défunt (\'overleden\')</td><td class=\"column-9\">Funktion (< functum, ppp. van fungor), fungieren (\'een ambt uitoefenen, dienen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-717 odd\">\n <td class=\"column-1\">funus</td><td class=\"column-2\">funeris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dood, begrafenis</td><td class=\"column-6\">funest (\'noodlottig, verderfelijk\'), funerair (\'betreffende een begrafenis\')</td><td class=\"column-7\">funeral (\'begrafenis\')</td><td class=\"column-8\">funèbre (\'somber, doods, treurig\'), funeste (\'fataal, verderfelijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-718 even\">\n <td class=\"column-1\">furo (furĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bezeten zijn</td><td class=\"column-6\">zie furor</td><td class=\"column-7\">zie furor</td><td class=\"column-8\">zie furor</td><td class=\"column-9\">zie furor</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-719 odd\">\n <td class=\"column-1\">furor</td><td class=\"column-2\">furoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">razernij, hartstocht</td><td class=\"column-6\">furie (\'razende woede\'), furore (\'grote opgang, succes\'; < Ital. furore)</td><td class=\"column-7\">fury (\'razende woede\')</td><td class=\"column-8\">la fureur (\'woede, hartstocht\')</td><td class=\"column-9\">Furor (\'razende woede\'), Furore (\'grote opgang, succes\'; < Ital. furore)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-720 even\">\n <td class=\"column-1\">gaudeo (gaudēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">gavisus sum</td><td class=\"column-5\">blij zijn</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to rejoice (\'verheugen\' < Oudfr. rejoiss- < rejoir < re + joir < gaudere), to enjoy (\'vermaken\' < Oudfr. enjoir < en + joir < gaudere)</td><td class=\"column-8\">jouir (\'genieten\' < Oudfr. joier < Lat. gaudere), réjouir (\'verheugen\' < re + jouir)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-721 odd\">\n <td class=\"column-1\">gaudium</td><td class=\"column-2\">gaudii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">blijdschap</td><td class=\"column-6\">joyeus (\'vrolijk\'; < Fr. joyeux (\'blij\') < Lat. gaudia)</td><td class=\"column-7\">joy (\'vreugde\'; < Oudfr. joie < Lat. gaudia)</td><td class=\"column-8\">la joie (\'vreugde\'), joyeux (\'blij\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-722 even\">\n <td class=\"column-1\">gavisus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">gavisa, gavisum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zich verheugend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-723 odd\">\n <td class=\"column-1\">gavisus sum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ik heb me verheugd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-724 even\">\n <td class=\"column-1\">gelidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">gelida, gelidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ijskoud</td><td class=\"column-6\">gelei (\'ingekookt sap\'; < Oudfr. gelée < Lat. gelu (\'kou\'))</td><td class=\"column-7\">jelly (\'gelei\'; < Oudfr. gelée < Lat. gelu (\'kou\')), to congeal (\'bevriezen\'; < Fr. congeler < Lat. congelare (\'bevriezen\') < con + gelare < gelu (\'kou\'))</td><td class=\"column-8\">le gel (\'gelei\'; < Lat. gelu (\'kou\')), geler (\'bevriezen\'), dégeler (\'ontdooien\' < de + geler < Lat. gelare (\'bevriezen\') < gelu (\'kou\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-725 odd\">\n <td class=\"column-1\">geminus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">gemina, geminum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tweeling-, dubbel, twee</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">geminate (\'dubbel\')</td><td class=\"column-8\">géminé (\'dubbel\'), jumeau (\'tweeling\'; < Lat. gemellum (dimin.) < geminum)</td><td class=\"column-9\">Gemination (\'verdubbeling\' < Lat. geminatio \'verdubbeling\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-726 even\">\n <td class=\"column-1\">gemo (gemĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">gemui, gemitum</td><td class=\"column-5\">zuchten, kermen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">gémir (\'kreunen\'), geindre (\'huilen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-727 odd\">\n <td class=\"column-1\">gemitus</td><td class=\"column-2\">gemitus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gezucht, gekerm</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-728 even\">\n <td class=\"column-1\">gero (gerĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">gessi, gestum</td><td class=\"column-5\">dragen, doen, zich gedragen; (met se); zich gedragen</td><td class=\"column-6\">suggestie (\'voorstel\'; < Fr. suggestion < Lat. suggestionem < suggerere (\'onder iets brengen, aanbieden\') < sub + gerere), congestie (\'ophoping\'; < Fr. congestion < Lat. congestio < congerere \'bijeenbrengen\' < con + gerere), gesticuleren (\'gebaren maken\'; < Fr. gesticuler < Lat. gesticulari \'gebaren maken\' < gesticulus (dimin.) < gestus \'beweging\' < gerere)</td><td class=\"column-7\">gest (\'verhaal, beroemde daad\'; < Fr. geste < Lat. gestum), to congest (\'bij elkaar brengen\'; < Lat. congerere (\'samenbrengen\') < cum + gerere), register (\'register\' < Mdd. Lat. registrum < regesta (\'opgetekende dingen\') < regerere \'terugbrengen, noteren\' < re + gerere)</td><td class=\"column-8\">gérer (\'...\'), le geste (\'...\'; < gestum), digérer (\'...\'; < dis + gerere), suggestion (\'voorstel\'; < Lat. suggestionem < suggerere \'onder iets brengen, aanbieden\' < sub + gerere)</td><td class=\"column-9\">sich gerieren (\'zich gedragen\')</td><td class=\"column-10\">gerundium en gerundivum</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-729 odd\">\n <td class=\"column-1\">bellum gero</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oorlog voeren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-730 even\">\n <td class=\"column-1\">res gestae</td><td class=\"column-2\">rerum gestarum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(krijgs)daden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-731 odd\">\n <td class=\"column-1\">gigno (gignĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">genui, genitum</td><td class=\"column-5\">voortbrengen</td><td class=\"column-6\">genitaliën (\'voortplantingsorganen\'; < Lat. geno (parallelvorm v. gigno), genitief (\'betrekking hebbend op afkomst\'; < ppp. genitus)</td><td class=\"column-7\">genitals (\'voortplantingsorganen\'; < Lat. geno (parallelvorm v. gigno), genitive (\'betrekking hebbend op afkomst\'; < ppp. genitus)</td><td class=\"column-8\">génital (\'geslachts-\'; <Lat. geno, parallelvorm v. gigno), le génitif (\'betrekking hebbend op afkomst\'; < ppp. genitus)</td><td class=\"column-9\">Genital (\'voortplantingsorgaan\'; < Lat. geno (parallelvorm v. gigno), Genetiv (\'betrekking hebbend op afkomst\'; < ppp. genitus)</td><td class=\"column-10\">Oudgr. γίγνομαι (\'worden\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-732 even\">\n <td class=\"column-1\">benignus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">benigna, benignum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">welwillend</td><td class=\"column-6\">benigne (\'goedaardig\')</td><td class=\"column-7\">benign (\'goedaardig\')</td><td class=\"column-8\">bénin (\'goedaardig\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-733 odd\">\n <td class=\"column-1\">gener</td><td class=\"column-2\">generi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schoonzoon</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">gendre (\'schoonzoon\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-734 even\">\n <td class=\"column-1\">genitor</td><td class=\"column-2\">genitoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vader</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-735 odd\">\n <td class=\"column-1\">gens</td><td class=\"column-2\">gentis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geslacht, volk, land</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">gentle (\'goedgeboren\', i.e. uit een goed geslacht; < Oudfr. gentil (\'nobel\'))</td><td class=\"column-8\">les gens (\'mensen\'), la gendarme (\'politie\'; <gens d\'armes (\'gewapend volk\')), gentil (\'aardig\'; < Oudfr. gentil (\'nobel\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-736 even\">\n <td class=\"column-1\">genus</td><td class=\"column-2\">generis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">afkomst, geslacht, soort</td><td class=\"column-6\">generaal (\'algemeen\'; < Lat. generalis (\'met betrekking tot allen\', itt. specialis) < gen. generis), generiek (\'eigen aan de soort\'; < gen. generis), genereus (\'vrijgevig\'; < Midfr. généreux (\'nobel\') < generis + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">generic (\'behorend tot een grote groep objecten\'; < gen. generis), general (\'algemeen\'; <Lat. generalis (\'met betrekking tot allen\', itt. specialis) < gen. generis), generous (\'vrijgevig\'; < Midfr. généreux (\'nobel\') < generis + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-8\">général (\'algemeen\'; <Lat. generalis (\'met betrekking tot allen\', itt. specialis) < gen. generis) ; généreux (\'vrijgevig\'; <midfr. généreux (\'nobel\') < generis + osus (\'vol van\')) ; générique generiek (\'eigen aan de soort\'; < gen. generis)</td><td class=\"column-9\">general (\'algemeen\'; < Lat. generalis (\'met betrekking tot allen\', itt. specialis) < gen. generis), generös (\'vrijgevig\'; <midfr. généreux (\'nobel\') < generis + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-737 odd\">\n <td class=\"column-1\">ingenium</td><td class=\"column-2\">ingenii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aanleg, karakter, talent</td><td class=\"column-6\">ingenieus (\'vernuftig\'), ingenieur (\'afgestudeerde aan een hogere technische school\')</td><td class=\"column-7\">ingenious (\'vernuftig\'), engineer (\'afgestudeerde aan een hogere technische school\')</td><td class=\"column-8\">ingénieux (\'vernuftig\'), l\'ingénieur (\'afgestudeerde aan een hogere technische school\')</td><td class=\"column-9\">ingeniös (\'vernuftig\'), Ingenieur (\'afgestudeerde aan een hogere technische school\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-738 even\">\n <td class=\"column-1\">glacies</td><td class=\"column-2\">glaciei</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ijs</td><td class=\"column-6\">gletsjer (<Fr. glacier (\'gletsjer\')), glaciaal (\'mbt. de ijstijd\')</td><td class=\"column-7\">glacier (\'gletsjer\'; < Fr. glacier (\'gletsjer\'))</td><td class=\"column-8\">la glace (\'ijs\'), le glacier (\'gletsjer, ijsverkoper\'), glacer (\'bevriezen\')</td><td class=\"column-9\">Gletscher (\'gletsjer\'; < Fr. glacier (\'gletsjer\')), Glazial (\'ijstijd\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-739 odd\">\n <td class=\"column-1\">gladius</td><td class=\"column-2\">gladii</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zwaard</td><td class=\"column-6\">gladiator (\'zwaardvechter\'; <Lat. gladiator), gladiool (\'knolwassengeslacht met zwaardvormige bladeren\'; <Lat. gladiolus)</td><td class=\"column-7\">gladiator (\'zwaardvechter\'; <Lat. gladiator)</td><td class=\"column-8\">le gladiateur (\'zwaardvechter\'; <Lat. gladiator)</td><td class=\"column-9\">Gladiator (\'zwaardvechter\'; <Lat. gladiator), Gladiole (\'knolwassengeslacht met zwaardvormige bladeren\'; <Lat. gladiolus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-740 even\">\n <td class=\"column-1\">glaeba</td><td class=\"column-2\">glaebae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kluit, aarde</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la glèbe (\'bebouwde grond, aardkluit\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-741 odd\">\n <td class=\"column-1\">gloria</td><td class=\"column-2\">gloriae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">roem</td><td class=\"column-6\">glorie (\'roem\'), glorieus (\'roemrijk\'; <Fr. glorieux (\'roemrijk\') < Lat. gloriae + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">glory (\'roem\'), glorious (\'roemrijk\'; <Fr. glorieux (\'roemrijk\') < Lat. gloriae + osus (\'vol van\')), to glorify (\'verheerlijken\'; < Laatlat. glorificare (\'beroemd maken\') < Lat. gloriae + facere)</td><td class=\"column-8\">la gloire (\'roem\'), glorieux (\'roemrijk\'; <Lat. gloriae + osus (vol van)), glorifier (\'verheerlijken\'; < Laatlat. glorificare (\'beroemd maken\') < Lat. gloriae + facere)</td><td class=\"column-9\">Glorie (\'roem\'), glorios (\'roemrijk\'; <Fr. glorieux (\'roemrijk\') < Lat. gloriae + osus (\'vol van\')), glorifizieren (\'verheerlijken\'; < Laatlat. glorificare (\'beroemd maken\') < Lat. gloriae + facere)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-742 even\">\n <td class=\"column-1\">Graecus (bijv. nw.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">Grieks</td><td class=\"column-6\">Grieks, grecisme (\'ontleend aan het Grieks\')</td><td class=\"column-7\">Greek, grecism (\'ontleend aan het Grieks\')</td><td class=\"column-8\">le grec (\'het Grieks\')</td><td class=\"column-9\">griechisch (\'Grieks\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-743 odd\">\n <td class=\"column-1\">Graecus (zst. nw.)</td><td class=\"column-2\">Graeci</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">Griek</td><td class=\"column-6\">Griek</td><td class=\"column-7\">Greek</td><td class=\"column-8\">le Grec (\'de Griek\')</td><td class=\"column-9\">Grieche (\'Griek\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-744 even\">\n <td class=\"column-1\">gramen</td><td class=\"column-2\">graminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kruid, gras</td><td class=\"column-6\">graminologie (\'grassenkunde\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-745 odd\">\n <td class=\"column-1\">grandis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">grandis, grande</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">groot</td><td class=\"column-6\">grandeur (\'glans, luister\'; <Fr. grandeur (\'grootsheid\')), grandioos (\'groots\'; <Fr. grandiose < Lat. grandis + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">grand (\'groot\'; in verschillende dialecten, veelal vervangen door \'big\')</td><td class=\"column-8\">grand (\'groot\'), la grandeur (\'grootte\'), grandiose (\'groots\'; < Lat. grandis + osus (\'vol van\')), grandir (\'groter worden\')</td><td class=\"column-9\">grandios (\'groots\'; <Fr. grandiose < Lat. grandis + osus (\'vol van\')), Grandeur (\'grootsheid\'; <Fr. grandeur (\'grootsheid\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-746 even\">\n <td class=\"column-1\">gratia</td><td class=\"column-2\">gratiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gunst, charme, dank; (+ gen.) omwille van</td><td class=\"column-6\">gratie (\'gunst\'), gratis (< gratiis (\'voor dank\')), gracieus (\'bevallig\'; <Fr. gracieux < Lat. gratiae + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">grace (\'gunst\'), gracious (\'bevallig\'; <Fr. gracieux < Lat. gratiae + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-8\">la grâce (\'bevalligheid\'), gracieux (\'bevallig\'; < Lat. gratiae + osus (\'vol van\')), gratuit (\'gratis\')</td><td class=\"column-9\">gratis (\'gratis\'; <gratiis (\'voor dank\')), Grazie (\'gunst\'), graziös (\'bevallig\'; <Fr. gracieux < Lat. gratiae + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-10\">It. grazie (\'bedankt\'), Sp. gracias (\'bedankt\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-747 odd\">\n <td class=\"column-1\">gratia (+gen).</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">omwille van</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-748 even\">\n <td class=\"column-1\">gratus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">grata, gratum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dankbaar, aangenaam</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-749 odd\">\n <td class=\"column-1\">ingratus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">ingrata, ingratum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ondankbaar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-750 even\">\n <td class=\"column-1\">gravis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">gravis, grave</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zwaar, ernstig</td><td class=\"column-6\">grief (\'klacht\'; <Oudfr. grever (\'schade berokkenen\') < Lat. gravare (\'zwaar maken, bezwaren\'))</td><td class=\"column-7\">gravity (\'zwaarte(kracht)\'; < Lat. gravitas), grief (\'verdriet\'; <Oudfr. grever (\'schade berokkenen\') < Lat. gravare (\'zwaar maken, bezwaren\'))</td><td class=\"column-8\">grave (\'ernstig, gewichtig\'), la gravité (\'zwaarte(kracht)\'; <Lat. gravitas), grever (\'belasten\'; <Lat. gravare (\'zwaar maken\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-751 odd\">\n <td class=\"column-1\">grex</td><td class=\"column-2\">gregis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kudde, groep</td><td class=\"column-6\">segregatie (\'afzondering\'; <Lat. segregare (\'(van de kudde) afzonderen\'))</td><td class=\"column-7\">to segregate (\'isoleren\'; <Lat. segregare (\'(van de kudde) afzonderen\'))</td><td class=\"column-8\">la ségrégation (\'afzondering\'; <Lat. segregare (\'(van de kudde) afzonderen\'))</td><td class=\"column-9\">Segregation (\'afzondering\'; <Lat. segregare (\'(van de kudde) afzonderen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-752 even\">\n <td class=\"column-1\">gurges</td><td class=\"column-2\">gurgitis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">draaikolk</td><td class=\"column-6\">verw. met gorgel (\'strottenhoofd\'; <Laatlat. gurges (\'keel\'))</td><td class=\"column-7\">gorge (\'keel\'; <Laatlat. gurges (\'keel\'))</td><td class=\"column-8\">la gorge (\'keel\'; <Laatlat. gurges (\'keel\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-753 odd\">\n <td class=\"column-1\">habena</td><td class=\"column-2\">habenae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">teugel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-754 even\">\n <td class=\"column-1\">habeo (habēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">habui, habitum</td><td class=\"column-5\">hebben, houden, beschouwen</td><td class=\"column-6\">rehabilitatie (\'eerherstel\'), melaats (\'aan lepra lijdend\'; verbastering v. Fr. malade < male-habitum (\'er slecht aan toe\' > \'ziek\'))</td><td class=\"column-7\">able (\'in staat\'; < habilis (\'in staat tot hanteren\', \'geschikt\')), inhibition (\'officiëel verbod\')</td><td class=\"column-8\">avoir (\'hebben\'), habile (\'bevoegd\', \'knap\', \'handig\'), malade (< male-habitum (\'er slecht aan toe\' > \'ziek\'))</td><td class=\"column-9\">Habilitation (\'doceerrecht aan de universiteit\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-755 odd\">\n <td class=\"column-1\">adhibeo (adhibēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adhibui, adhibitum</td><td class=\"column-5\">er bij halen, aanwenden, gebruiken</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-756 even\">\n <td class=\"column-1\">cohibeo (cohibēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cohibui, cohibitum</td><td class=\"column-5\">vasthouden, in bedwang houden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-757 odd\">\n <td class=\"column-1\">debeo (debēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">debui, debitum</td><td class=\"column-5\">verschuldigd zijn, moeten</td><td class=\"column-6\">debet (\'financiële schuld\')</td><td class=\"column-7\">debt (\'schuld\'), due (\'verplicht\'), duty (\'verplichting\'), to endeavour (\'doorzetten\'; < Fr. mettre en dever (\'iets in het moeten plaatsen\' > \'zich tot iets verplichten\'))</td><td class=\"column-8\">dévoir (\'moeten\'), les dévoirs (\'huiswerk\'), débiteur (\'schuldenaar\')</td><td class=\"column-9\">Debet (\'schuld\'), Debitor (\'schuldenaar\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-758 even\">\n <td class=\"column-1\">habito (habitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wonen, bewonen</td><td class=\"column-6\">habitat (\'leefomgeving van een dier\'), cohabiteren (\'geslachtsgemeenschap hebben\')</td><td class=\"column-7\">habitat (\'leefomgeving van een dier\'), inhabitant (\'inwoner\'), cohabitation (\'geslachtsgemeenschap\')</td><td class=\"column-8\">l\'habitat (\'leefomgeving van een dier\'), inhabitable (\'onbewoonbaar\')</td><td class=\"column-9\">Habitat (\'leefomgeving van een dier\'), Kohabitation (\'geslachtsgemeenschap\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-759 odd\">\n <td class=\"column-1\">habitus</td><td class=\"column-2\">habitus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toestand, houding, kleding</td><td class=\"column-6\">habijt (\'monniksgewaad\')</td><td class=\"column-7\">habit (\'gewoonte\')</td><td class=\"column-8\">l\'habitude (\'gewoonte\'), s\'habiller (\'zich kleden\')</td><td class=\"column-9\">Habit (\'monniksgewaad\'), habituell (\'bij wijze van gewoonte\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-760 even\">\n <td class=\"column-1\">praebeo (praebēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">praebui, praebitum</td><td class=\"column-5\">aanbieden, (met se) zich betonen</td><td class=\"column-6\">prebende (\'kerkelijke functie waar men salaris voor krijgt\'; < praebenda (\'dingen die gegeven moeten worden\'))</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la prébende (\'kerkelijke functie waar men salaris voor krijgt\'; < praebenda (\'dingen die gegeven moeten worden\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-761 odd\">\n <td class=\"column-1\">prohibeo (prohibēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">prohibui, prohibitum</td><td class=\"column-5\">afhouden van, verhinderen</td><td class=\"column-6\">prohibitiestelsel (\'beleid tegen het invoeren van buitenlandse producten\')</td><td class=\"column-7\">to prohibit (\'verbieden\'), Prohibition (\'verbod op alcohol begin 20e eeuw in de Verenigde Staten\')</td><td class=\"column-8\">prohiber (\'verbieden\')</td><td class=\"column-9\">Prohibition (\'verbod\'), Prohibitivsystem (\'beleid tegen de invoer van buitenlandse producten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-762 even\">\n <td class=\"column-1\">haec</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nom. ev. vrl. van hic \'deze\'; nom./acc. mv. onz. van hic \'deze\'</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-763 odd\">\n <td class=\"column-1\">haereo (haerĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">haesi, haesum</td><td class=\"column-5\">vast blijven zitten</td><td class=\"column-6\">coherent (\'samenhangend\'), cohesie (\'onderlinge aantrekkingskracht van moleculen\')</td><td class=\"column-7\">coherent (\'samenhangend\'), cohesion (\'samenhang\', \'onderlinge aantrekkingskracht van moleculen\')</td><td class=\"column-8\">cohérent (\'samenhangend\'), cohésion (\'samenhang\', \'onderlinge aantrekkingskracht van moleculen\')</td><td class=\"column-9\">Kohärent (\'samenhangend\'), Kohärenz (\'onderlinge aantrekkingskracht van moleculen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-764 even\">\n <td class=\"column-1\">haud</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-765 odd\">\n <td class=\"column-1\">haurio (haurire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">hausi, haustum</td><td class=\"column-5\">leegscheppen, doorboren</td><td class=\"column-6\">exhaustief (\'uitputtend\', \'compleet\')</td><td class=\"column-7\">exhausted (\'uitgeput\')</td><td class=\"column-8\">exhaustif (\'uitputtend\', \'compleet\')</td><td class=\"column-9\">Exhaustor (\'luchtververser\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-766 even\">\n <td class=\"column-1\">hedera</td><td class=\"column-2\">hederae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">klimop</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-767 odd\">\n <td class=\"column-1\">herba</td><td class=\"column-2\">herbae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gras, kruid</td><td class=\"column-6\">herbivoor (\'planteneter\'), salade (< Lat. herba salata (\'gezouten groente\'))</td><td class=\"column-7\">herb (\'kruid\'), salad (< Lat. herba salata (\'gezouten groente\')), herbicide (\'onkruidverdelgingsmiddel\')</td><td class=\"column-8\">l\'herbe (\'gras\', \'planten\'), herbeux (\'grasrijk\')</td><td class=\"column-9\">herbikol (\'op planten levend\'; < herba + colo (\'bewonen\')), Herbivore (\'planteneter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-768 even\">\n <td class=\"column-1\">hercules/hercle</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bij Hercules! (uitroep)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-769 odd\">\n <td class=\"column-1\">heros</td><td class=\"column-2\">herois</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">held</td><td class=\"column-6\">heroïsch (\'heldhaftig\')</td><td class=\"column-7\">hero (\'held\')</td><td class=\"column-8\">l\'heros (\'held\')</td><td class=\"column-9\">heroïsch (\'heldhaftig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-770 even\">\n <td class=\"column-1\">hic, haec, hoc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">deze, dit</td><td class=\"column-6\">ad hoc (\'voor een specifiek geval\'), hocus-pocus (verbastering van Kerklat. hoc est corpus (\'dit is het lichaam (van Christus)\'))</td><td class=\"column-7\">ad hoc (\'voor een specifiek geval\'), hocus-pocus (verbastering van Kerklat. hoc est corpus (\'dit is het lichaam (van Christus)\'))</td><td class=\"column-8\">Langue d\'Oc (\'Occitaans\'; taal in Zuid-Frankrijk waarin men voor het woord \'ja\' het woord \'oc\' (deze, dit) gebruikt)</td><td class=\"column-9\">ad hoc (\'voor een specifiek geval\'), Hocus-Pocus (verbastering van Kerklat. hoc est corpus (\'dit is het lichaam (van Christus)\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-771 odd\">\n <td class=\"column-1\">adhuc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tot nu toe, nog</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-772 even\">\n <td class=\"column-1\">hic (bijw.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hier</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">hic et nunc (\'hier en nu\')</td><td class=\"column-8\">ici (\'hier\'), hic et nunc (\'onmiddelijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-773 odd\">\n <td class=\"column-1\">hinc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hiervandaan, hierdoor</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">encore (\'nog\'; < Vulg. Lat. hinc ad horam (\'vanaf hier tot aan het (juiste) moment\'))</td><td class=\"column-8\">encore (\'nog\'; < Vulg. Lat. hinc ad horam (\'vanaf hier tot aan het (juiste) moment\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-774 even\">\n <td class=\"column-1\">huc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hierheen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">hucher (\'de honden roepen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-775 odd\">\n <td class=\"column-1\">huiusmodi</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van deze aard, dergelijke</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-776 even\">\n <td class=\"column-1\">hiems</td><td class=\"column-2\">hiemis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">winter, storm</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">hiemal (\'winters\')</td><td class=\"column-8\">hiémal (\'winters\')</td><td class=\"column-9\">hiemal (\'winters\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-777 odd\">\n <td class=\"column-1\">hiberna</td><td class=\"column-2\">hibernorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">winterkamp</td><td class=\"column-6\">hiberneren (\'overwinteren\'), hibernakel (\'winterverblijf\')</td><td class=\"column-7\">hibernal (\'winters\'), hibernation (\'het de winter doorkomen\')</td><td class=\"column-8\">l\'hibernation (\'winterslaap\', \'stilstand\')</td><td class=\"column-9\">hibernal (\'winters\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-778 even\">\n <td class=\"column-1\">hoc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nom./acc./abl. ev. onz. van hic \'deze\'; abl. ev. mnl. van hic \'deze\'</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">Langue d\'Oc (\'Occitaans\'; taal in Zuid-Frankrijk waarin men voor het woord \'ja\' het woord \'oc\' (deze, dit) gebruikt)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-779 odd\">\n <td class=\"column-1\">homo</td><td class=\"column-2\">hominis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">mens, man</td><td class=\"column-6\">hommage (\'eerbetoon\'; i/d Middeleeuwen had \"man\" specifiek de betekenis \"leenheer\")</td><td class=\"column-7\">homage (\'eerbetoon\'; i/d Middeleeuwen had \"man\" specifiek de betekenis \"leenheer\")</td><td class=\"column-8\">l\'homme (\'mens\', \'man\'), l\'hommage (\'eerbetoon\'; i/d Middeleeuwen had \"man\" specifiek de betekenis \"leenheer\")</td><td class=\"column-9\">Hommage (\'eerbetoon\'; i/d Middeleeuwen had \"man\" specifiek de betekenis \"leenheer\")</td><td class=\"column-10\">Sp. hombre (\'man\', \'mens\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-780 even\">\n <td class=\"column-1\">humanus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">humana, humanum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">menselijk, beschaafd, ontwikkeld</td><td class=\"column-6\">humaan (\'menswaardig\')</td><td class=\"column-7\">human (\'menselijk\'), humane (\'menswaardig\'), humanity (\'de mensheid\')</td><td class=\"column-8\">humain (\'menselijk\', \'menswaardig\'), l\'humanité (\'de mensheid\')</td><td class=\"column-9\">human (\'menswaardig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-781 odd\">\n <td class=\"column-1\">honor</td><td class=\"column-2\">honoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eer, aanzien, hoger ambt</td><td class=\"column-6\">honorabel (\'eerbiedwaardig\'), honorarium (\'salaris\'), honoreren (\'belonen\', \'goedkeuren\')</td><td class=\"column-7\">honour (\'eer\'), honoree (\'geëerde\'), honourable (\'eerbiedwaardig\')</td><td class=\"column-8\">l\'honneur (\'eer\', \'eerbewijzen\'), honorable (\'eerbiedwaardig\'), déshonorer (\'onteren\')</td><td class=\"column-9\">Honneur (\'eerbewijs\'), honorabel (\'eerbiedwaardig\'), honorieren (\'belonen\', \'goedkeuren\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-782 even\">\n <td class=\"column-1\">honestum</td><td class=\"column-2\">honesti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">het eervolle, het moreel goede</td><td class=\"column-6\">zie honestus</td><td class=\"column-7\">zie honestus</td><td class=\"column-8\">zie honestus</td><td class=\"column-9\">zie honestus</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-783 odd\">\n <td class=\"column-1\">honestus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">honesta, honestum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eervol</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">honest (\'eerlijk\')</td><td class=\"column-8\">honnête (\'eerlijk\')</td><td class=\"column-9\">honett (\'netjes\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-784 even\">\n <td class=\"column-1\">hora</td><td class=\"column-2\">horae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uur, seizoen</td><td class=\"column-6\">uur, horloge (\'klokje\'; < hora + Gr. lego (\'vertellen\')), horoscoop (uit de stand van de sterren tijdens jouw geboorte-uur afgeleide toekomstvoorspelling)</td><td class=\"column-7\">hour (\'uur\'), year (\'jaar\'; oorspr. \'ieder terugkerend tijdstip\' > \'jaar\', \'seizoen\', \'uur\')</td><td class=\"column-8\">l\'heure (\'uur\', \'tijdstip\'), alors (\'nu goed\', \'welaan\'; < lett. \'naar het (huidige) moment\')</td><td class=\"column-9\">Uhr (\'tijdstip\', \'klok\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-785 odd\">\n <td class=\"column-1\">horridus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">horrida, horridum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ruw, huiveringwekkend</td><td class=\"column-6\">horror (\'iets huiveringwekkends\')</td><td class=\"column-7\">horrid (\'huiveringwekkend\'), ordure (\'smerigheid\')</td><td class=\"column-8\">l\'horreur (\'iets huiveringwekkends\'), horrible (\'huiveringwekkend\')</td><td class=\"column-9\">horrend (\'uitzonderlijk\'), horribel (\'huiveringwekkend\'), Horror (\'iets dat huiveringwekkend is\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-786 even\">\n <td class=\"column-1\">hortor (hortari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aansporen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">exhortation (\'aansporing\')</td><td class=\"column-8\">l\'exhortation (\'aansporing\', \'vermaning\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-787 odd\">\n <td class=\"column-1\">cohortor (cohortari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aansporen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-788 even\">\n <td class=\"column-1\">horum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gen. mnl./onz. mv. van hic \'deze\'</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-789 odd\">\n <td class=\"column-1\">hospes</td><td class=\"column-2\">hospitis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gastheer, gast</td><td class=\"column-6\">hospitaal (\'ziekenhuis\'; < oorspr. \'gastenverblijf\'), hospita (\'gastvrouw bij wie een student inwoont\'), hotel (< Fr. hôtel (\'gastenverblijf\'))</td><td class=\"column-7\">hospitality (\'gastvrijheid\'), hospital (\'ziekenhuis\'; < oorspr. \'gastenverblijf\'), host (\'gastheer\')</td><td class=\"column-8\">l\'hôpital (\'ziekenhuis\'; < oorspr. \'gastenverblijf\'), l\'hôtesse (\'gastvrouw\'), l\'hôtel (\'hotel\' < oorspr. \'gastenverblijf\')</td><td class=\"column-9\">Hospital (\'ziekenhuis\'), Hosteß (\'stewardess\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-790 even\">\n <td class=\"column-1\">hostis</td><td class=\"column-2\">hostis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(staats)vijand</td><td class=\"column-6\">hostiel (\'vijandig\')</td><td class=\"column-7\">hostile (\'vijandig\')</td><td class=\"column-8\">hostile (\'vijandig\')</td><td class=\"column-9\">hostil (\'vijandig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-791 odd\">\n <td class=\"column-1\">huius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gen./dat. ev. mnl./onz. van hic \'deze\'</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-792 even\">\n <td class=\"column-1\">humus f.</td><td class=\"column-2\">humi</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grond</td><td class=\"column-6\">humus (bepaald bodemtype, veel in de tropen gevonden), postuum (\'na iemands dood\', lett. \'na de grond\' > \'na de begrafenis\')</td><td class=\"column-7\">inhumation (\'begrafenis\'; lett. \'in de grond stoppen\')</td><td class=\"column-8\">l\'inhumation (\'begrafenis\', lett. \'in de grond stoppen\')</td><td class=\"column-9\">Humus (bepaald bodemtype, veel in de tropen gevonden), postum (\'na iemands dood\', lett. \'na de grond\' > \'na de begrafenis\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-793 odd\">\n <td class=\"column-1\">humilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">humilis, humile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">laag, onaanzienlijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to humiliate (\'vernederen\'), humble (\'bescheiden\')</td><td class=\"column-8\">humiliant (\'vernederend\'), l\'humilité (\'nederigheid\')</td><td class=\"column-9\">humil (\'nederig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-794 even\">\n <td class=\"column-1\">iaceo (iacēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">iacui</td><td class=\"column-5\">liggen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">gist (\'hoofdgedachte\', \'essentie\', \'kern\'; < Oudfr. gist (\'het ligt\') < Lat. iacet), adjacent (\'nabijliggend\', \'aangrenzend\'), joist (\'steunbalk\'; < Oudfr. giste < Oudfr. gesir < Lat. iaceo)</td><td class=\"column-8\">adjacent (\'aangrenzend\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-795 odd\">\n <td class=\"column-1\">iacio (iacĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">werpen, gooien</td><td class=\"column-6\">traject (< trans (\'over\') + iacio), injectie (\'inspuiting\'), ejaculeren (\'zaad uitstorten\'; < e + iacio \'uit gooien\'), abject (\'laag, verachtelijk\'; < ab (\'weg\') + iacio)</td><td class=\"column-7\">to reject (\'afwijzen, verwerpen\'; < re (\'terug\') + iacio), to inject (\'injecteren, inbrengen\'), to eject (\'uitwerpen\'), interjection (\'tussenwerpsel, kreet\'), trajectory (\'baan (van projectielen)\'; < trans (\'over\') + iacio)</td><td class=\"column-8\">le trajet (\'afstand, tocht\'; < trans (\'over\') + iacio), l\'injection (\'injectie\'), rejeter (\'teruggooien, verwerpen, wegwerpen\'; < re (\'terug) + iacio)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-796 even\">\n <td class=\"column-1\">adicio (adicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adicio, adieci, adiectum</td><td class=\"column-5\">toevoegen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">adjective (\'bijvoeglijk naamwoord\'; < ad (\'bij\') + iacio)</td><td class=\"column-8\">l\'adjectif (\'bijvoeglijk naamwoord\'; < ad (\'bij\') + iacio)</td><td class=\"column-9\">Adjektiv (\'bijvoeglijk naamwoord\'; < ad (\'bij\') + iacio)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-797 odd\">\n <td class=\"column-1\">conicio (conicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">conicio, conieci, coniectum</td><td class=\"column-5\">werpen, drijven, gissen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">conjecture (\'schatting, gissing\')</td><td class=\"column-8\">la conjecture (\'vermoeden, gissing\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-798 even\">\n <td class=\"column-1\">deicio (deicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">deicio, deieci, deiectum</td><td class=\"column-5\">omlaag werpen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to deject (\'omlaag werpen\')</td><td class=\"column-8\">déjeter (\'krom maken\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-799 odd\">\n <td class=\"column-1\">iacto (iactare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">werpen, slingeren, pochen op</td><td class=\"column-6\">jet (\'straalvliegtuig\'; < Fr. jeter < iacto)</td><td class=\"column-7\">jet (\'straalvliegtuig\'; < Fr. jeter < iacto)</td><td class=\"column-8\">jeter (\'gooien\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-800 even\">\n <td class=\"column-1\">obicio (obicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">obicio, obieci, obiectum</td><td class=\"column-5\">voor iemand (iets) neergooien, verwijten</td><td class=\"column-6\">object (< ob (\'tegemoet\') + iacio)</td><td class=\"column-7\">object (< ob (\'tegemoet\') + iacio)</td><td class=\"column-8\">l\'objet (< ob +iacio \'tegemoet gooien\')</td><td class=\"column-9\">Objekt (< ob (\'tegemoet\') + iacio)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-801 odd\">\n <td class=\"column-1\">proicio (proicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">proicio, proieci, proiectum</td><td class=\"column-5\">(naar voren) werpen</td><td class=\"column-6\">project (< pro (\'voor\') + iacio)</td><td class=\"column-7\">project (< pro (\'voor\') + iacio)</td><td class=\"column-8\">le projet (< pro (\'voor\') + iacio)</td><td class=\"column-9\">Projekt (< pro (\'voor\') + iacio)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-802 even\">\n <td class=\"column-1\">subicio (subicĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">subicio, subieci, subiectum</td><td class=\"column-5\">brengen onder, in de plaats stellen van; onderwerpen</td><td class=\"column-6\">subject (< sub (\'onder\') + iacio)</td><td class=\"column-7\">subject (< sub (\'onder\') + iacio)</td><td class=\"column-8\">le sujet (< sub (\'onder\') + iacio)</td><td class=\"column-9\">Subjekt (< sub (\'onder\') + iacio)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-803 odd\">\n <td class=\"column-1\">iam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">reeds, al, weldra</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">déjà (\'sinds\', < dès + Fr. ja (\'reeds\') < iam), jamais (\'ooit\', < Fr. ja + Fr. mais (\'meer\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-804 even\">\n <td class=\"column-1\">ianua</td><td class=\"column-2\">ianuae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">deur</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">janitor (\'portier, conciërge\'; < Lat. ianitor)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-805 odd\">\n <td class=\"column-1\">ibi</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">y (\'er, erheen, eraan, erdoor\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-806 even\">\n <td class=\"column-1\">ictus</td><td class=\"column-2\">ictus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stoot, slag</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-807 odd\">\n <td class=\"column-1\">ideo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daarom</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-808 even\">\n <td class=\"column-1\">idoneus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">idonea, idoneum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geschikt</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">idoine (\'geschikt\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-809 odd\">\n <td class=\"column-1\">igitur</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dus</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-810 even\">\n <td class=\"column-1\">ignavia</td><td class=\"column-2\">ignaviae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lafheid, slapheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-811 odd\">\n <td class=\"column-1\">ignavus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slap, laf</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-812 even\">\n <td class=\"column-1\">ignis</td><td class=\"column-2\">ignis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vuur</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to ignite (\'ontbranden, aansteken\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-813 odd\">\n <td class=\"column-1\">ille</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">die</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">il, elle, le, la, les</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-814 even\">\n <td class=\"column-1\">illic</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-815 odd\">\n <td class=\"column-1\">illuc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daarheen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-816 even\">\n <td class=\"column-1\">imago</td><td class=\"column-2\">imaginis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beeld, gestalte</td><td class=\"column-6\">imago (\'beeld van iets of iemand in de publieke opinie\'), imaginair (\'denkbeeldig\')</td><td class=\"column-7\">image (\'beeld, reputatie\')</td><td class=\"column-8\">l\'image (\'beeld, reputatie\')</td><td class=\"column-9\">Imago (\'beeld van iets of iemand in de publieke opinie\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-817 odd\">\n <td class=\"column-1\">imber</td><td class=\"column-2\">imbris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">regen(bui)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">imbriqué (\'elkaar overlappend, nauw met elkaar verbonden\'; < imbrex (\'holle dakpan (voor het afvoeren van regenwater)\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-818 even\">\n <td class=\"column-1\">imitor (imitari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nabootsen</td><td class=\"column-6\">imiteren (\'nabootsen, namaken\')</td><td class=\"column-7\">to imitate (\'nabootsen, namaken\')</td><td class=\"column-8\">imiter (\'nabootsen, namaken\')</td><td class=\"column-9\">imitieren (\'nabootsen, namaken\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-819 odd\">\n <td class=\"column-1\">immanis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">immanis, immane</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ontzaglijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-820 even\">\n <td class=\"column-1\">immensus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">immensa, immensum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onmetelijk</td><td class=\"column-6\">immens (\'onmetelijk, ontzaglijk\')</td><td class=\"column-7\">immense (\'onmetelijk, ontzaglijk\')</td><td class=\"column-8\">immense (\'onmetelijk, ontzaglijk\')</td><td class=\"column-9\">immens (\'onmetelijk, ontzaglijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-821 odd\">\n <td class=\"column-1\">immineo (imminēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">imminui</td><td class=\"column-5\">zich verheffen boven, bedreigen</td><td class=\"column-6\">imminent (\'dreigend, op handen zijnd\')</td><td class=\"column-7\">imminent (\'dreigend, op handen zijnd\')</td><td class=\"column-8\">imminent (\'dreigend, op handen zijnd\')</td><td class=\"column-9\">imminent (\'dreigend, op handen zijnd\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-822 even\">\n <td class=\"column-1\">immo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">integendeel, liever gezegd, sterker nog</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-823 odd\">\n <td class=\"column-1\">impero (imperare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bevelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">imperative (\'noodzakelijk, dwingend, autoritair\'; < imperatus, ppp. van impero)</td><td class=\"column-8\">imperative (\'gebiedend, dwingend\'; < imperatus, ppp. van impero)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-824 even\">\n <td class=\"column-1\">imperator</td><td class=\"column-2\">imperatoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opperbevelhebber, keizer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">emperor (\'keizer\')</td><td class=\"column-8\">l\'empereur (\'keizer\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-825 odd\">\n <td class=\"column-1\">imperium</td><td class=\"column-2\">imperii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">heerschappij, opperbevel; rijk</td><td class=\"column-6\">imperium (\'groot rijk\')</td><td class=\"column-7\">empire (\'groot rijk\')</td><td class=\"column-8\">l\'empire (\'groot rijk\')</td><td class=\"column-9\">Imperium (\'groot rijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-826 even\">\n <td class=\"column-1\">impleo (implēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(ver)vullen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to implement (\'toepassen, verwezenlijken\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-827 odd\">\n <td class=\"column-1\">compleo (complēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(ver)vullen</td><td class=\"column-6\">compleet (< completus, ppp. van compleo), compliment (< Oudsp. complimiento (\'plichtsvervulling, beleefdheid\')), complement (\'aanvulling\')</td><td class=\"column-7\">complete (< completus, ppp. van compleo), compliment (< Oudsp. complimiento (\'plichtsvervulling, beleefdheid\')), to accomplish (\'vervullen\'), to comply (\'gehoorzamen\'), complement (\'aanvulling\')</td><td class=\"column-8\">complet (< completus, ppp. van compleo), le compliment (< Oudsp. complimiento (\'plichtsvervulling, beleefdheid\')), accomplir (\'vervullen\'), le complément (\'aanvulling\')</td><td class=\"column-9\">komplett (< completus, ppp. van compleo), Kompliment (< Oudsp. complimiento (\'plichtsvervulling, beleefdheid\')), Komplement (\'aanvulling\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-828 even\">\n <td class=\"column-1\">expleo (explēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vullen, voltooien</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">expletive (\'vloek, verwensing\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-829 odd\">\n <td class=\"column-1\">improvisus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">improvisa, improvisum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onvoorzien</td><td class=\"column-6\">improviseren (\'onvoorbereid bedenken en uitvoeren\')</td><td class=\"column-7\">to improvise (\'onvoorbereid bedenken en uitvoeren\')</td><td class=\"column-8\">improviser (\'onvoorbereid bedenken en uitvoeren\')</td><td class=\"column-9\">improvisieren (\'onvoorbereid bedenken en uitvoeren\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-830 even\">\n <td class=\"column-1\">impune (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongestraft</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">impuni (\'ongestraft\'), impunément (\'ongestraft\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-831 odd\">\n <td class=\"column-1\">in</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">+ abl.: in, op, + acc.: naar; jegens</td><td class=\"column-6\">in, inbeelden, incident (\'storend voorval\'; < in + cadere (\'vallen\')), infuus (\'vloeistof bestemd om in de aderen te brengen\'; < in + fundo (\'gieten\')), inheems (\'binnenlands\')</td><td class=\"column-7\">in, to insert (\'invoegen\'; < in + sero (\'verbinden\')), to infuse (\'ingieten, bezielen\'; < in + fundo (\'gieten\')), investigation (\'onderzoek\'; < in + vestigo (\'zoeken\'))</td><td class=\"column-8\">en, entrer, l\'infusion (\'aftreksel, kruidenthee, het laten trekken\', < in + fundo (\'gieten\'))</td><td class=\"column-9\">in, Implantat (\'implantaat\'; < in + planto (\'stekken\')), Implosion (\'implosie\'; < in + plaudo (\'slaan\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-832 even\">\n <td class=\"column-1\">interior</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meer naar binnen</td><td class=\"column-6\">interieur (\'binnenkant\')</td><td class=\"column-7\">interior (\'binnenste\')</td><td class=\"column-8\">intérieur (\'binnenste\')</td><td class=\"column-9\">Interieur (\'binnenkant\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-833 odd\">\n <td class=\"column-1\">intus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">binnen</td><td class=\"column-6\">intiem (< intimus; superlat. van intus)</td><td class=\"column-7\">intimate (\'intiem\'; < intimus, superlat. van intus)</td><td class=\"column-8\">intime (\'intiem\'; < intimus, superlat. van intus)</td><td class=\"column-9\">intim (\'intiem\'; < intimus, superlat. van intus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-834 even\">\n <td class=\"column-1\">inanis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">inanis, inane</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">leeg, ijdel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">inane (\'leeg, zinloos\')</td><td class=\"column-8\">l\'inanité (\'leegte, zinloosheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-835 odd\">\n <td class=\"column-1\">incolumis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">incolumis, incolume</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongedeerd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-836 even\">\n <td class=\"column-1\">incumbo (incumbĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">incubui, incubitum</td><td class=\"column-5\">gaan liggen op, zich toeleggen op</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">incumbent (\'zittend, in functie zijnd\')</td><td class=\"column-8\">incomber (\'ten deel vallen, toekomen aan\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-837 odd\">\n <td class=\"column-1\">inde</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">daarvandaan, daarna, ten gevolge daarvan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-838 even\">\n <td class=\"column-1\">iners</td><td class=\"column-2\">inertis</td><td class=\"column-3\">iners, iners</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">traag, zwak</td><td class=\"column-6\">inert (\'traag\')</td><td class=\"column-7\">inert (\'traag\')</td><td class=\"column-8\">inerte (\'onbeweeglijk, futloos\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-839 odd\">\n <td class=\"column-1\">inferior</td><td class=\"column-2\">inferioris</td><td class=\"column-3\">inferior, inferius</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lager, minder</td><td class=\"column-6\">inferieur (\'lager\')</td><td class=\"column-7\">inferior (\'lager\')</td><td class=\"column-8\">inférieur (\'lager\')</td><td class=\"column-9\">inferior (\'lager\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-840 even\">\n <td class=\"column-1\">inferi</td><td class=\"column-2\">inferorum</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bewoners van de onderwereld</td><td class=\"column-6\">zie inferior</td><td class=\"column-7\">zie inferior</td><td class=\"column-8\">zie inferior</td><td class=\"column-9\">zie inferior</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-841 odd\">\n <td class=\"column-1\">ingens</td><td class=\"column-2\">ingentis</td><td class=\"column-3\">ingens, ingens</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">reusachtig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-842 even\">\n <td class=\"column-1\">inquam, inquit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ik zeg, hij zegt, - zei</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-843 odd\">\n <td class=\"column-1\">insidio (insidĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">insedi, insessum</td><td class=\"column-5\">zitten op, -in, bezet houden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">insidious (\'verraderlijk, geniepig\')</td><td class=\"column-8\">insidieux (\'verraderlijk, geniepig\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-844 even\">\n <td class=\"column-1\">insula</td><td class=\"column-2\">insulae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eiland</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">isle (\'eiland\'), isolated (\'geïsoleerd\', < Ital. isolato < Lat. insulatus (\'tot een eiland gemaakt\')), peninsula (\'schiereiland\'; < Lat. paene insula \'bijna een eiland\')</td><td class=\"column-8\">l\'île (\'eiland\'), isolé (\'geïsoleerd\', < isolato (Ital.) < insulatus (Lat., \'tot een eiland gemaakt\'), la péninsule (\'schiereiland, < paene insula \'bijna eiland\')</td><td class=\"column-9\">Insel (\'eiland\'), Isolation (\'isolatie\', < isolato (Ital.) < insulatus (Lat., \'tot een eiland gemaakt\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-845 odd\">\n <td class=\"column-1\">inter</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tussen, tijdens</td><td class=\"column-6\">intern (\'inwendig, inwonend\'), introduceren (\'invoeren\'; < inter + duco (\'leiden\'))</td><td class=\"column-7\">to intervene (\'tussenbeide komen\'; < inter + venio (\'komen\')), interlude (\'pauze, tussenspel\'; < inter + ludo (\'spelen\'))</td><td class=\"column-8\">interdire (\'verbieden\'; < inter + dico (\'zeggen\')), international (< inter + natio (\'land\'))</td><td class=\"column-9\">Interaktion (\'interactie\'; < inter + actio (\'handeling\')), Intervention (\'tussenkomst\', < inter + venio (\'komen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-846 even\">\n <td class=\"column-1\">inter se</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onderling, (met) elkaar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-847 odd\">\n <td class=\"column-1\">interdum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">soms</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-848 even\">\n <td class=\"column-1\">interea</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">intussen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-849 odd\">\n <td class=\"column-1\">interim</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">intussen</td><td class=\"column-6\">interim (\'tussentijds, tijdelijk\')</td><td class=\"column-7\">interim (\'tussentijds, tijdelijk\')</td><td class=\"column-8\">interim (\'tussentijds, tijdelijk\')</td><td class=\"column-9\">interim (\'tussentijds, tijdelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-850 even\">\n <td class=\"column-1\">intra</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">binnen</td><td class=\"column-6\">zie intro</td><td class=\"column-7\">zie intro</td><td class=\"column-8\">zie intro</td><td class=\"column-9\">zie intro</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-851 odd\">\n <td class=\"column-1\">intro (intrare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">binnenkomen</td><td class=\"column-6\">entree, enteren (\'een vijandig schip aanklampen\'; < Sp. entrar (\'binnenvallen, veroveren\') < intro)</td><td class=\"column-7\">to enter</td><td class=\"column-8\">entrer</td><td class=\"column-9\">entern (\'binnengaan\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-852 even\">\n <td class=\"column-1\">invitus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">invita, invitum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet willend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-853 odd\">\n <td class=\"column-1\">invito (invitare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">uitnodigen</td><td class=\"column-6\">inviteren (\'uitnodigen\')</td><td class=\"column-7\">to invite (\'uitnodigen\')</td><td class=\"column-8\">inviter (\'uitnodigen\')</td><td class=\"column-9\">invitieren (\'uitnodigen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-854 even\">\n <td class=\"column-1\">inultus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongewroken, ongestraft</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-855 odd\">\n <td class=\"column-1\">iocus</td><td class=\"column-2\">ioci</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grap</td><td class=\"column-6\">jokken (\'liegen\'), joker (< En. to joke) < Lat. iocari), juweel (< Oudfr. juël < Oudfr. jeu), jongleren (\'behendigheidskunsten doen\'; < Fr. jongler < Lat. ioculari < ioculus dimin. v. iocus), jojo (< Fr. joujou (\'speeltje\') < Fr. jouer (\'spelen\') < Lat. iocari)</td><td class=\"column-7\">joke, jeopardy (\'gevaar\'; < Oudfr. jeu parti (\'spel met gelijke kansen\') < iocus</td><td class=\"column-8\">le jeu, le joyau (\'juweel\'; < Oudfr. juël < Oudfr. jeu), jongler (\'behendigheidskunsten doen\'; < Lat. ioculari < ioculus dimin. v. iocus)</td><td class=\"column-9\">Juwel (< Oudfr. juël < Oudfr. jeu), Jux (\'grap\'), Joker (< En. to joke) < Lat. iocari), jonglieren (\'behendigheidskunsten doen\'; < Fr. jongler < Lat. ioculari < ioculus dimin. v. iocus),</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-856 even\">\n <td class=\"column-1\">ira</td><td class=\"column-2\">irae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">woede</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'ire (\'woede\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-857 odd\">\n <td class=\"column-1\">irascor (irasci)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">boos worden/zijn</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">irascible (\'prikkelbaar\'; < Laatlat. irascibilis < Lat. irascor)</td><td class=\"column-8\">irascible (\'prikkelbaar\'; < Laatlat. irascibilis < Lat. irascor)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-858 even\">\n <td class=\"column-1\">iratus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">irata, iratum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">boos</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">irate (\'boos\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-859 odd\">\n <td class=\"column-1\">is, ea, id</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">deze, dit, hij, zij, het</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-860 even\">\n <td class=\"column-1\">idem</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dezelfde</td><td class=\"column-6\">identiteit (< Laatlat. identitas < Lat. identidem (\'steeds weer\') < idem et idem)</td><td class=\"column-7\">identity (< Laatlat. identitas < Lat. identidem (\'steeds weer\') < idem et idem)</td><td class=\"column-8\">l\'identité (< Laatlat. identitas < Lat. identidem (\'steeds weer\') < idem et idem)</td><td class=\"column-9\">Identität(< Laatlat. identitas < Lat. identidem (\'steeds weer\') < idem et idem)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-861 odd\">\n <td class=\"column-1\">idem ac/atque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dezelfde als</td><td class=\"column-6\">zie idem</td><td class=\"column-7\">zie idem</td><td class=\"column-8\">zie idem</td><td class=\"column-9\">zie idem</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-862 even\">\n <td class=\"column-1\">ipse</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zelf, juist, precies</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">même (\'dezelfde\'; < Fr. meïsme < Vulg. Lat. metipse (\'geheel dezelfde\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-863 odd\">\n <td class=\"column-1\">iste, ista, istud</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">die, dat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-864 even\">\n <td class=\"column-1\">ita</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zo</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-865 odd\">\n <td class=\"column-1\">itaque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(en) daarom, dus</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-866 even\">\n <td class=\"column-1\">item</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">op dezelfde wijze</td><td class=\"column-6\">item (\'programmapunt\'; in Mdd. Lat. en Mdd. Ned. gebruikt in opsommingen, vanuit En. betekenis \'programmapunt\')</td><td class=\"column-7\">item (\'programmapunt\'; adj. gebruikt in opsommingen en zo betekenisverschuiving naar \'punt uit een opsomming\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Item (\'programmapunt\'; in Mdd. Lat. en Mdd. Ned. gebruikt in opsommingen, vanuit En. betekenis \'programmapunt\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-867 odd\">\n <td class=\"column-1\">Italia</td><td class=\"column-2\">Italiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">Italië</td><td class=\"column-6\">Italië</td><td class=\"column-7\">Italy</td><td class=\"column-8\">l\'Italie</td><td class=\"column-9\">Italien</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-868 even\">\n <td class=\"column-1\">iter, itineris</td><td class=\"column-2\">itineris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">reis, mars, weg, route</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">itinerant (\'rondreizend\'; < Laatlat. itinero (\'rondreizen\' < iter)</td><td class=\"column-8\">errer (\'dwalen\'; < Laatlat. itinero < iter</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-869 odd\">\n <td class=\"column-1\">iterum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">weer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to reiterate (\'herhalen\'; < re + iterare (\'weer herhalen\')</td><td class=\"column-8\">réitérer (\'herhalen\'; < re + iterare (\'weer herhalen\')</td><td class=\"column-9\">iterieren (\'herhalen\'; < itero (\'herhalen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-870 even\">\n <td class=\"column-1\">iubeo (iubēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">iussi, iussum</td><td class=\"column-5\">bevelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-871 odd\">\n <td class=\"column-1\">iussum</td><td class=\"column-2\">iussi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bevel, dat wat bevolen is</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-872 even\">\n <td class=\"column-1\">iucundus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">iucunda, iucundum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aangenaam, aantrekkelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-873 odd\">\n <td class=\"column-1\">iugum</td><td class=\"column-2\">iugi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">juk, bergrug</td><td class=\"column-6\">juk (\'tuig van trekdieren, last\')</td><td class=\"column-7\">subjugation (\'onderwerping\'; < subiugo < sub + iugum (\'onder juk\'))</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-874 even\">\n <td class=\"column-1\">iungo (iungĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">iunxi, iunctum</td><td class=\"column-5\">verbinden</td><td class=\"column-6\">joint (\'hasjsigaret\'; oorsp. \'geheime samenkomst\', betekenisverandering door associatie met roken van opium), junta (\'besturend comité\'; < iuncta ppp. van iungo (\'samenkomst\'))</td><td class=\"column-7\">to join (< Oudfr. joindre < iungo), juncture (\'toestand\'; < iunctura pfa. van iungo), junction (\'verbinding, knooppunt\'), joint (\'verbinding, hasjsigaret\'; oorsp. \'geheime samenkomst\', betekenisverandering door associatie met roken van opium), junta (\'besturend comité\'; < iuncta ppp. van iungo (\'samenkomst\'))</td><td class=\"column-8\">joindre (\'verbinden\'), la jointure (\'gewricht, naad\'; < iunctura pfa. van iungo), la jonction (\'verbinding\'), disjoindre (\'scheiden\'; < dis + iungo (\'uiteen verbinden\')), rejoindre (\'teruggaan naar\'; < re + iungo (\'terug verbinden\')</td><td class=\"column-9\">Junta (\'besturend comité\'; < iuncta ppp. van iungo (\'samenkomst\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-875 odd\">\n <td class=\"column-1\">adiungo (adiungĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adiunxi, adiunctum</td><td class=\"column-5\">toevoegen</td><td class=\"column-6\">adjunct (\'toegevoegd ambtenaar\'; < adiunctum ppp. van adiungo)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">l\'adjoint (\'medewerker, adjunct, wethouder\'; < adiunctum ppp. van adiungo), ajouter (\'toevoegen\')</td><td class=\"column-9\">Adjunkt (\'toegevoegd ambtenaar\'; < adiunctum ppp. van adiungo)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-876 even\">\n <td class=\"column-1\">cuncti</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">cunctae, cuncta</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">alle(n)</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\"></td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-877 odd\">\n <td class=\"column-1\">cuncta</td><td class=\"column-2\">cunctorum</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">alles</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\"></td><td class=\"column-8\"></td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-878 even\">\n <td class=\"column-1\">coniugium</td><td class=\"column-2\">coniugii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verbintenis, huwelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-879 odd\">\n <td class=\"column-1\">coniungo (coniungĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">coniunxi, coniunctum</td><td class=\"column-5\">verbinden</td><td class=\"column-6\">conjunctivus (\'aanvoegende wijs\')</td><td class=\"column-7\">conjunctive (\'aanvoegende wijs\')</td><td class=\"column-8\">la conjonction (\'voegwoord, ontmoeting\'), la conjoncture (\'omstandigheden\'; < coniunctura pfa. van coniungo)</td><td class=\"column-9\">Konjunktiv (\'aanvoegende wijs\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-880 even\">\n <td class=\"column-1\">coniunx</td><td class=\"column-2\">coniugis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">echtgenoot, echtgenote</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-881 odd\">\n <td class=\"column-1\">Iuppiter</td><td class=\"column-2\">Iovis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">Juppiter</td><td class=\"column-6\">joviaal (\'hartelijk\'; < iovialis (\'betreffende Jupiter\')</td><td class=\"column-7\">jovial (\'hartelijk\'; < iovialis (\'betreffende Jupiter\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">jovial (\'hartelijk\'; < iovialis (\'betreffende Jupiter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-882 even\">\n <td class=\"column-1\">ius</td><td class=\"column-2\">iuris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">recht</td><td class=\"column-6\">jury (< Oudfr. jurer < Lat. iuro (\'zweren\')), juridisch (\'rechtskundig\'; < iuridicus < ius + dico (\'recht spreken\')), jurisprudentie (\'rechtsopvatting\'; < ius + prudentia (\'recht kennis\'))</td><td class=\"column-7\">jury (< Oudfr. jurer < Lat. iuro (\'zweren\')), jurisdiction (\'rechtspraak, rechtsbevoegdheid\'; < ius + dico (\'recht spreken\')), juridical (\'rechtskundig\'; < iuridicus < ius + dico (\'recht spreken\'))</td><td class=\"column-8\">jury (< Oudfr. jurer < Lat. iuro (\'zweren\')), juridique (\'rechtskundig\'; < iuridicus < ius + dico (\'recht spreken\')), la jurisprudence (\'rechtspraak\'; < ius + prudentia (\'recht kennis\'))</td><td class=\"column-9\">Jury (< Oudfr. jurer < Lat. iuro (\'zweren\')), juridisch (\'rechtskundig\'; < iuridicus < ius + dico (\'recht spreken\')), Jurisprudenz (\'rechtsopvatting\'; < ius + prudentia (\'recht kennis\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-883 odd\">\n <td class=\"column-1\">iniuria</td><td class=\"column-2\">iniuriae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onrecht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">injury (\'verwonding\')</td><td class=\"column-8\">l\'injure (\'belediging, schade\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-884 even\">\n <td class=\"column-1\">iudex</td><td class=\"column-2\">iudicis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rechter</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le juge (\'rechter\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-885 odd\">\n <td class=\"column-1\">iudico (iudicare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oordelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to judge (\'oordelen\'; < Oudfr. juger < Lat. iudico)</td><td class=\"column-8\">juger (\'oordelen\'), le jugement (\'oordeel, vonnis\'),</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-886 even\">\n <td class=\"column-1\">iudicium</td><td class=\"column-2\">iudicii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">proces, oordeel; vonnis</td><td class=\"column-6\">judicieel (\'rechtelijk\')</td><td class=\"column-7\">prejudice (\'vooroordeel\'; < prae + iudicium (\'voortijdig oordeel\'), judicial (\'rechtelijk\')</td><td class=\"column-8\">prejudice (\'nadeel\'; < prae + iudicium (\'voortijdig oordeel\'), judicial (\'rechtelijk\')</td><td class=\"column-9\">judiziell (\'rechterlijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-887 odd\">\n <td class=\"column-1\">iure</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">met recht, terecht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-888 even\">\n <td class=\"column-1\">iusiurandum</td><td class=\"column-2\">iurisiurandi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">eed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-889 odd\">\n <td class=\"column-1\">iustus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">iusta, iustum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rechtvaardig</td><td class=\"column-6\">juist (< Fr. juste < iustus), justitie (\'rechterlijke macht\'; < justitia (\'rechtvaardigheid\'))</td><td class=\"column-7\">just (< Fr. juste < iustus), justice (\'rechtvaardigheid\'; < justitia), to justify (\'rechtvaardigen\'; < iustus + facio (\'rechtvaardig maken\'))</td><td class=\"column-8\">juste, la justesse (\'juistheid\'), la justice (\'rechtvaardigheid\'; < justitia), justifier (\'rechtvaardigen\'; < iustus + facio (\'rechtvaardig maken\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-890 even\">\n <td class=\"column-1\">iuvencus</td><td class=\"column-2\">iuvenci</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">jong(e stier)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-891 odd\">\n <td class=\"column-1\">iuventus</td><td class=\"column-2\">iuventutis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">jeugd, jonge mensen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-892 even\">\n <td class=\"column-1\">iuvenis</td><td class=\"column-2\">iuvenis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">jonge man (tussen 20 en 40 jaar)</td><td class=\"column-6\">junior (comp. van iuvenis)</td><td class=\"column-7\">juvenile (\'jeugdig\'), junior (comp. van iuvenis)</td><td class=\"column-8\">jeune (\'jong\'), juvénile (\'jeugdig\'), junior (comp. van iuvenis)</td><td class=\"column-9\">juvenil (\'jeugdig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-893 odd\">\n <td class=\"column-1\">iuvo (iuvare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">iuvi, iutum</td><td class=\"column-5\">helpen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-894 even\">\n <td class=\"column-1\">adiuvo (adiuvare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">adiuvi, adiutum</td><td class=\"column-5\">helpen</td><td class=\"column-6\">adjudant (\'onderofficier\'; < Sp. ayudar < Lat. adiuto freq. van adiuvo)</td><td class=\"column-7\">aid (< Oudfr. aide < adiuta ppp. van adiuvo), adjutant (\'onderofficier\'; < adiuto freq. van adiuvo)</td><td class=\"column-8\">aider (< adiutum ppp. van adiuvo), l\'adjudant (\'onderofficier\'; < Sp. ayudar < Lat. adiuto freq. van adiuvo)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-895 odd\">\n <td class=\"column-1\">iuvat me</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ik heb plezier in</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-896 even\">\n <td class=\"column-1\">iuxta (prep)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">naast, (adv.) op dezelfde wijze</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to juxtapose (\'naast elkaar zetten\'; < iuxta + pono (\'plaatsen naast\')), to joust (\'een steekspel houden\'; < Oudfr. joster < Vulg. Lat. iuxto (\'naderen\'))</td><td class=\"column-8\">jouter (\'een steekspel houden\'; < Oudfr. joster < Vulg. Lat. iuxto (\'naderen\'))</td><td class=\"column-9\">tjostieren (\'een steekspel houden\'; < Oudfr. joster < Vulg. Lat. iuxto (\'naderen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-897 odd\">\n <td class=\"column-1\">iuxta (adv)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">op dezelfde wijze , (prep.) naast</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-898 even\">\n <td class=\"column-1\">labor (labi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">lapsus sum</td><td class=\"column-5\">(weg)glijden, instorten</td><td class=\"column-6\">labiel (\'met onevenwichtige persoonlijkheid\'), lawine (\'vallende sneeuw\'; < Laatlat. labina (\'het uitglijden, val\'))</td><td class=\"column-7\">to collapse (\'vallen\', \'uitglijden\'), to elapse (verstrijken\')</td><td class=\"column-8\">le laps (\'verloop\')</td><td class=\"column-9\">Lawine (\'vallende sneeuw\'; < Laatlat. labina (\'het uitglijden, val\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-899 odd\">\n <td class=\"column-1\">dilabor (dilabi)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dilapsus sum</td><td class=\"column-5\">uiteenvallen, uiteengaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-900 even\">\n <td class=\"column-1\">labor</td><td class=\"column-2\">laboris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">inspanning, beproeving</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">labour (\'arbeid\'), elaborate (\'in detail uitgewerkt\')</td><td class=\"column-8\">le labeur (\'hard werk\'), laborieux (\'ijverig\'), le labour (\'het omploegen\'), les labours (\'omgeploegd land\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-901 odd\">\n <td class=\"column-1\">laboro (laborare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zich inspannen, het zwaar te verduren hebben</td><td class=\"column-6\">laboratorium (lett. \'werkplaats\'), collaboratie (\'samenwerking met de vijand\')</td><td class=\"column-7\">laboratory (lett. \'werkplaats\')</td><td class=\"column-8\">le laboratoire (lett. \'werkplaats\'), la collaboration (\'samenwerking met de vijand\')</td><td class=\"column-9\">laborieren (\'zich inspannen\', \'lijden\'), Labor / Laboratorium (lett. \'werkplaats\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-902 even\">\n <td class=\"column-1\">lac</td><td class=\"column-2\">lactis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">melk</td><td class=\"column-6\">lactose (\'melksuiker\')</td><td class=\"column-7\">lactation (\'het geven van borstvoeding\'), lactic (\'melk-\'), lactose (\'melksuiker\')</td><td class=\"column-8\">le lait (\'melk\'), lactée (\'met melk\')</td><td class=\"column-9\">Laktation (\'het geven van melk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-903 odd\">\n <td class=\"column-1\">lacero (lacerare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verscheuren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to lacerate (\'aan stukken scheuren\')</td><td class=\"column-8\">lacérer (\'aan stukken scheuren\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-904 even\">\n <td class=\"column-1\">lacesso (lacessĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">lacessivi, lacessitum</td><td class=\"column-5\">uitdagen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-905 odd\">\n <td class=\"column-1\">lacrimo (lacrimare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">huilen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">lachrymator (\'traangas\')</td><td class=\"column-8\">larmoyant (\'droevig\', \'huilerig\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-906 even\">\n <td class=\"column-1\">lacrima</td><td class=\"column-2\">lacrimae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">traan</td><td class=\"column-6\"></td><td class=\"column-7\">lachrymose (\'huilerig\', \'droevig\')</td><td class=\"column-8\">la larme (\'traan\', \'verdriet\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-907 odd\">\n <td class=\"column-1\">lacus</td><td class=\"column-2\">lacus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meer</td><td class=\"column-6\">lacune (\'leegte\'; < Laatlat. lacuna (\'waterreservoir, kuil\'))</td><td class=\"column-7\">lacuna (\'leegte\'; < Laatlat. lacuna (\'waterreservoir, kuil\'))</td><td class=\"column-8\">lacustre (\'meer-\')</td><td class=\"column-9\">Lake (\'pekel\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-908 even\">\n <td class=\"column-1\">laedo (laedĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">laesi, laesum</td><td class=\"column-5\">kwetsen, beledigen</td><td class=\"column-6\">dwarslaesie (\'kwetsuur aan de rugzenuwbaan\'), elisie (\'uitstoting\'; < elido < Lat. e(x) + laedere)</td><td class=\"column-7\">to collide (\'botsen\'), lesion (\'kwetsuur\', \'verwonding\')</td><td class=\"column-8\">léser (\'benadelen\', \'schaden\'), la collision (\'botsing\'), l\'élision (\'uitstoting\'; < elido < Lat. e(x) + laedere)</td><td class=\"column-9\">lädieren (\'beschadigen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-909 odd\">\n <td class=\"column-1\">laetus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">laeta, laetum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrolijk, glanzend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la liesse (\'vreugde\', \'uitbundigheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-910 even\">\n <td class=\"column-1\">laevus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">laeva, laevum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">linker</td><td class=\"column-6\">laevulose (\'vruchtensuiker\'; zo genoemd omdat de stof i.t.t. dextrose linksdraaiend is)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-911 odd\">\n <td class=\"column-1\">lana</td><td class=\"column-2\">lanae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wol</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-912 even\">\n <td class=\"column-1\">languidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">languida, languidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">loom</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">languid (\'loom\')</td><td class=\"column-8\">languir (\'lusteloos\', \'futloos zijn\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-913 odd\">\n <td class=\"column-1\">lapis</td><td class=\"column-2\">lapidis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">steen</td><td class=\"column-6\">lapidair (\'kort en krachtig\'; vanwege de bondige taal van inscripties in steen)</td><td class=\"column-7\">lapidation (\'steniging\')</td><td class=\"column-8\">la lapidation (\'steniging\'), lapidaire (\'kort en krachtig\'; vanwege de bondige taal van inscripties in steen)</td><td class=\"column-9\">lapidar (\'kort en krachtig\'; vanwege de bondige taal van inscripties in steen)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-914 even\">\n <td class=\"column-1\">largus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">larga, largum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overvloedig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">large (\'groot\', \'enorm\')</td><td class=\"column-8\">large (\'ruim\', \'rijkelijk\'), la largesse (\'vrijgevigheid\'), le large (\'open zee\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">largo</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-915 odd\">\n <td class=\"column-1\">lateo (latēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">latui</td><td class=\"column-5\">verborgen zijn</td><td class=\"column-6\">latent (\'verborgen\', \'onderhuids aanwezig\')</td><td class=\"column-7\">latent (\'verborgen\', \'onderhuids aanwezig\')</td><td class=\"column-8\">latent (\'verborgen\', \'onderhuids aanwezig\')</td><td class=\"column-9\">latent (\'verborgen\', \'onderhuids aanwezig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-916 even\">\n <td class=\"column-1\">latus</td><td class=\"column-2\">lateris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zijde, zijkant</td><td class=\"column-6\">bilateraal (\'van twee kanten\')</td><td class=\"column-7\">collateral (\'onderpand\'; oorspr. \'van dezelfde kant\', d.w.z. \'deel van dezelfde ruil\'), bilateraal (\'van twee kanten\')</td><td class=\"column-8\">lez (\'dichtbij\', lett. \'aan de kant van\'; alleen in plaatsnamen bijv. Peronne-lez-Binche), equilateral (\'van beide kanten\')</td><td class=\"column-9\">bilateral (\'van twee kanten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-917 odd\">\n <td class=\"column-1\">latus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">lata, latum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">breed, ruim, uitgestrekt</td><td class=\"column-6\">latifundiaat (\'grootgrondbezit\'; < latus (\'breed\') + fundus (\'bodem\'))</td><td class=\"column-7\">latitude (\'breedtegraad\')</td><td class=\"column-8\">la latitude (\'breedtegraad\')</td><td class=\"column-9\">Latitüde (\'breedtegraad\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-918 even\">\n <td class=\"column-1\">late</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wijd en zijd, breed</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-919 odd\">\n <td class=\"column-1\">laudo (laudare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">prijzen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Laudatio (\'lofrede\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-920 even\">\n <td class=\"column-1\">laus, laudis</td><td class=\"column-2\">laudis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lof, roem</td><td class=\"column-6\">cum laude (\'met lof\')</td><td class=\"column-7\">cum laude (\'met lof\')</td><td class=\"column-8\">cum laude (\'met lof\')</td><td class=\"column-9\">cum laude (\'met lof\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-921 odd\">\n <td class=\"column-1\">legatio</td><td class=\"column-2\">legationis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gezantschap; het ambt van legatus</td><td class=\"column-6\">legaat (\'testamentaire nalatenschap\')</td><td class=\"column-7\">legacy (\'nalatenschap\')</td><td class=\"column-8\">le légataire (\'erfgenaam\')</td><td class=\"column-9\">Legat (\'nalatenschap\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-922 even\">\n <td class=\"column-1\">legatus</td><td class=\"column-2\">legatus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onderbevelhebber, gezant; gouverneur</td><td class=\"column-6\">delegeren (\'uitbesteden\', lett. \'iemand op pad sturen\'), delegatie (\'gezantschap\'), legaat (\'afgezant\')</td><td class=\"column-7\">legate (\'afgezant\'), delegate (\'vertegenwoordiger\')</td><td class=\"column-8\">le légat (\'afgezant\'), la délegation (\'gezantschap\')</td><td class=\"column-9\">Legat (\'afgezant\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-923 odd\">\n <td class=\"column-1\">legio</td><td class=\"column-2\">legionis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">legioen</td><td class=\"column-6\">legioen (\'legerafdeling\'), legio (\'in groten getale\'; door de assocatie met een leger ontstaan)</td><td class=\"column-7\">legion (\'groot aantal\', \'legioen\')</td><td class=\"column-8\">la légion (\'groot aantal\', \'legioen\')</td><td class=\"column-9\">Legion (\'groot aantal\', \'legioen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-924 even\">\n <td class=\"column-1\">lego (legĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">legi, lectum</td><td class=\"column-5\">verzamelen, (uit)kiezen; lezen</td><td class=\"column-6\">selecteren, lectuur, legende (\'sage\', lett. \'dat wat gelezen moet worden\'), les (< Fr. la leçon)</td><td class=\"column-7\">lesson (\'les\'; < Lat. lectionem \'voorlezing\'), to select, legend (\'sage\', lett. \'dat wat gelezen moet worden\'), lecture (\'lezing\')</td><td class=\"column-8\">les légumes (\'groente\', lett. \'de bijeengezochten\', \'geplukten\'), la leçon (\'les\'), la lecture</td><td class=\"column-9\">Legende (\'sage\', lett. \'dat wat gelezen moet worden\'), Lektion (\'les\'), Lektüre</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-925 odd\">\n <td class=\"column-1\">colligo (colligĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">collegi, collectum</td><td class=\"column-5\">verzamelen</td><td class=\"column-6\">collectie (\'verzameling\'), collecte (\'inzameling\')</td><td class=\"column-7\">collection (\'verzameling\')</td><td class=\"column-8\">la collection (\'verzameling\'), colliger (\'verzamelen\')</td><td class=\"column-9\">Kollektion (\'verzameling\'), Kollekte (\'inzameling\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-926 even\">\n <td class=\"column-1\">deligo (deligĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">delegi, delectum</td><td class=\"column-5\">(uit)kiezen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-927 odd\">\n <td class=\"column-1\">eligo (eligĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">elegi, electum</td><td class=\"column-5\">uitkiezen</td><td class=\"column-6\">elite (\'bovenlaag van de bevolking\'; < Fr. élit < Lat. electum (\'uitgekozen\')), electoraat (\'kiezers\')</td><td class=\"column-7\">elections (\'verkiezingen\')</td><td class=\"column-8\">élite (\'bovenlaag van de bevolking\'), les élections (\'verkiezingen\')</td><td class=\"column-9\">Elite (\'bovenlaag van de bevolking\'; < Fr. élit < Lat. electum (\'uitgekozen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-928 even\">\n <td class=\"column-1\">intellego (intellegĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">intellexi, intellectum</td><td class=\"column-5\">bemerken, begrijpen</td><td class=\"column-6\">intelligent (\'slim\'), intellect (\'verstand\')</td><td class=\"column-7\">intelligence, intellectual</td><td class=\"column-8\">l\'intelligence, intelligible (\'begrijpelijk\')</td><td class=\"column-9\">intelligent (\'slim\'), Intellektueller (\'een intellectueel\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-929 odd\">\n <td class=\"column-1\">neglego (neglegĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">neglexi, neglectum</td><td class=\"column-5\">verwaarlozen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">negligence (\'verwaarlozing\'), to neglect (\'verwaarlozing\')</td><td class=\"column-8\">négliger (\'verwaarlozen\')</td><td class=\"column-9\">negligieren (\'verwaarlozen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-930 even\">\n <td class=\"column-1\">lentus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">lenta, lentum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">langzaam, traag, soepel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to relent (\'minder streng worden\', lett. \'weer soepel worden\')</td><td class=\"column-8\">lentement (\'langzaam\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">lento, rallentando</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-931 odd\">\n <td class=\"column-1\">leo</td><td class=\"column-2\">leonis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">leeuw</td><td class=\"column-6\">leeuw, luipaard (< Lat. leo + pardus (\'panter\'))</td><td class=\"column-7\">lion, leopard (\'luipaard\'; < Lat. leo + pardus (\'panter\'))</td><td class=\"column-8\">lion, léopard (\'luipaard\'; < Lat. leo + pardus (\'panter\'))</td><td class=\"column-9\">Löwe, Leopard (\'luipaard\'; < Lat. leo + pardus (\'panter\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-932 even\">\n <td class=\"column-1\">lepos</td><td class=\"column-2\">leporis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">charme</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-933 odd\">\n <td class=\"column-1\">letum</td><td class=\"column-2\">leti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(gewelddadige) dood</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">lethal (\'dodelijk\')</td><td class=\"column-8\">létal (\'dodelijk\')</td><td class=\"column-9\">letal (\'dodelijk\'), Letalfaktor (\'dodelijk misvormd gen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-934 even\">\n <td class=\"column-1\">levis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">levis, leve</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">licht, gering (NB: levis (met lange e) = glad)</td><td class=\"column-6\">levitatie (\'het zich buiten de zwaartekracht bevinden\')</td><td class=\"column-7\">relief (\'opluchting\', \'verlichting\')</td><td class=\"column-8\">léger (\'licht\', \'dun\'), l\'élève (\'leerling\', lett. \'degene die \"verheven\" moet worden\')</td><td class=\"column-9\">leger (\'ontspannen\', \'nonchalant\' < Fr. léger (\'ontspannen\') < Vulg. Lat. leviarius)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-935 odd\">\n <td class=\"column-1\">levo (levare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oprichten, ondersteunen, verlichten, verminderen</td><td class=\"column-6\">relevant (\'belangrijk\', lett. \'zich verheffend\'), reliëf (\'zich verheffend patroon\'; < Lat. relevare (\'zichzelf lichter maken\'))</td><td class=\"column-7\">relevant (\'belangrijk\', lett. \'zich verheffend\'), elevator (\'lift\', lett. \'verlichter\', \'optiller\'), Carnival (\'carnaval\'; eig. vleesvrije vooravond van de vastperiode < carne (\'vlees\') + levare (\'verwijderen\'))</td><td class=\"column-8\">le relèvement (\'herstel\'), lever (\'optillen\')</td><td class=\"column-9\">relevant (\'belangrijk\', lett. \'zich verheffend\'), Relief (\'zich verheffend patroon\'; < Lat. relevare (\'zichzelf lichter maken\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-936 even\">\n <td class=\"column-1\">lex</td><td class=\"column-2\">legis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wet(svoorstel), voorschrift, regel; voorwaarde</td><td class=\"column-6\">legaal (\'volgens de wet toegestaan\'), loyaal (\'trouw\'; oorspr. \'wettig\' > \'trouw aan de wet\'), legitiem (\'wettig\'), privilege (\'bijzonder voorrecht\'; < privus (\'op zichzelf staand\') + lex (\'wet\'))</td><td class=\"column-7\">legal (\'volgens de wet toegestaan\'), loyal (\'trouw\'; oorspr. \'wettig\' > \'trouw aan de wet\'), legitimate (\'wettig\')</td><td class=\"column-8\">loyal (\'trouw\', lett. \'trouw aan de wet\'), légal (\'volgens de wet toegestaan\'), legitime (\'wettig\')</td><td class=\"column-9\">legal (\'volgens de wet toegestaan\'), loyaal (\'trouw\'; oorspr. \'wettig\' > \'trouw aan de wet\'), legitiem (\'wettig\'), Privileg (\'bijzonder voorrecht\'; < privus (\'op zichzelf staand\') + lex (\'wet\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-937 odd\">\n <td class=\"column-1\">libo (libare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">plengen, offeren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">libation (\'plengoffer\')</td><td class=\"column-8\">la libation (\'plengoffer\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-938 even\">\n <td class=\"column-1\">libenter</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">graag</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-939 odd\">\n <td class=\"column-1\">liber</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">libera, liberum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrij</td><td class=\"column-6\">liberalisme (politieke stroming die zo veel mogelijk vrijheid voor het individu voorstaat)</td><td class=\"column-7\">liberalism (politieke stroming die zo veel mogelijk vrijheid voor het individu voorstaat)</td><td class=\"column-8\">la libéralisme (politieke stroming die zo veel mogelijk vrijheid voor het individu voorstaat)</td><td class=\"column-9\">Liberalismus (politieke stroming die zo veel mogelijk vrijheid voor het individu voorstaat)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-940 even\">\n <td class=\"column-1\">libero (liberare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bevrijden</td><td class=\"column-6\">leveren (\'verschaffen\'; < Laatl. liberare (\'bevrijden van schulden/lasten\') > (\'verschaffen\'))</td><td class=\"column-7\">to deliver (\'verschaffen\'; < Laatl. liberare (\'bevrijden van schulden/lasten\') > (\'verschaffen\')), to liberate (\'bevrijden\')</td><td class=\"column-8\">livrer (\'bevrijden\'), délivrer (\'verlossen van een kind\', \'overhandigen\'), la livraison (\'levering\')</td><td class=\"column-9\">liefern (\'verschaffen\'; < Laatl. liberare (\'bevrijden van schulden/lasten\') > (\'verschaffen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-941 odd\">\n <td class=\"column-1\">libertas</td><td class=\"column-2\">libertatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrijheid</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">liberty (\'vrijheid\')</td><td class=\"column-8\">la liberté (\'vrijheid\')</td><td class=\"column-9\">Libertät (\'vrijheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-942 even\">\n <td class=\"column-1\">libertus</td><td class=\"column-2\">liberti</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrijgelaten slaaf</td><td class=\"column-6\">libertijn (\'vrijdenker\')</td><td class=\"column-7\">libertine (\'vrijdenker\')</td><td class=\"column-8\">le libertin (\'vrijdenker\')</td><td class=\"column-9\">libertin (\'lichtzinnig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-943 odd\">\n <td class=\"column-1\">liber</td><td class=\"column-2\">libri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">boek</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">library (\'bibliotheek\')</td><td class=\"column-8\">le livre (\'boek\'), la librairie (\'bibliotheek\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">It. libretto</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-944 even\">\n <td class=\"column-1\">liberi</td><td class=\"column-2\">liberorum</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kinderen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-945 odd\">\n <td class=\"column-1\">libet</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">libuit, libitum est</td><td class=\"column-5\">graag willen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la lubie (\'gril\', lett. datgene wat men graag wil; < Oudlat. lubet (= Lat. libet))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-946 even\">\n <td class=\"column-1\">libido</td><td class=\"column-2\">libidinis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">begeerte, willekeur</td><td class=\"column-6\">libido (\'geslachtsdrift\')</td><td class=\"column-7\">libido (\'geslachtsdrift\')</td><td class=\"column-8\">la libido (\'geslachtsdrift\'), libidineux (\'wellustig\')</td><td class=\"column-9\">Libido (\'geslachtsdrift\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-947 odd\">\n <td class=\"column-1\">licet</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">licuit, licitum est</td><td class=\"column-5\">het is geoorloofd, het is mogelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">illicit (\'verboden\'; < Lat. in- (\'on-\') + licet (\'(het is) geoorloofd\'))</td><td class=\"column-8\">licite (\'geoorloofd\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-948 even\">\n <td class=\"column-1\">licentia</td><td class=\"column-2\">licentiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(onbeperkte) vrijheid</td><td class=\"column-6\">licentie (\'toestemming voor gebruik\')</td><td class=\"column-7\">licence (\'toestemming voor gebruik\')</td><td class=\"column-8\">le loisir (\'vrije tijd\', \'ontspanning\'; betekenis afgeleid van \'het een mogelijkheid hebben\'), la licence (\'vergunning\'), licentier (\'ontslaan\', lett. \'de vrijheid geven\')</td><td class=\"column-9\">Lizenz (\'toestemming voor gebruik\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-949 odd\">\n <td class=\"column-1\">licuit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">het is mogelijk</td><td class=\"column-5\">, licet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-950 even\">\n <td class=\"column-1\">licet (voegwoord)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ook al</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-951 odd\">\n <td class=\"column-1\">lictor</td><td class=\"column-2\">lictoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dienaar van een (hoge) magistraat, drager van de fasces</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-952 even\">\n <td class=\"column-1\">lignum</td><td class=\"column-2\">ligni</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hout</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">ligneux (\'houtachtig\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">It. col legno (\'met de boog\'; muziekterm)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-953 odd\">\n <td class=\"column-1\">limen</td><td class=\"column-2\">liminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">drempel</td><td class=\"column-6\">elimineren (\'verwijderen\'; < ex + limen lett. (\'de drempel af-, de deur uitzetten\')), subliminaal ((\'onderbewust\'); eig. (\'onder de bewustzijnsdrempel\'))</td><td class=\"column-7\">to eliminate (\'verwijderen\'; < ex + limen lett. (\'de drempel af-, de deur uitzetten\'))</td><td class=\"column-8\">liminaire (\'inleidend\'; lett. \'bij wijze van drempel\'), éliminer ((\'verwijderen\'); < ex + limen lett. (\'de drempel af-, de deur uitzetten\'))</td><td class=\"column-9\">eliminieren (\'verwijderen\'; < ex + limen lett. (\'de drempel af-, de deur uitzetten\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-954 even\">\n <td class=\"column-1\">lingua</td><td class=\"column-2\">linguae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tong, taal</td><td class=\"column-6\">linguïstiek (\'taalkunde\')</td><td class=\"column-7\">language (\'taal\')</td><td class=\"column-8\">la langue (\'tong, taal\'), la linguistique (\'taalkunde\')</td><td class=\"column-9\">Linguïstik (\'taalkunde\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-955 odd\">\n <td class=\"column-1\">linquo (linquĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">liqui, lictum</td><td class=\"column-5\">(achter)laten, verlaten</td><td class=\"column-6\">delict (\'strafbaar feit\'; < Lat. de + linquo (\'verkeerd achterlaten\')), delinquent (\'schuldige aan een strafbaar feit\')</td><td class=\"column-7\">delinquent (\'schuldige aan een strafbaar feit\'; < Lat. de + linquo (\'verkeerd achterlaten\'))</td><td class=\"column-8\">délit (\'strafbaar feit\'; < Lat. de + linquo (\'verkeerd achterlaten\')), le délinquent (\'schuldige aan een strafbaar feit\')</td><td class=\"column-9\">Delikt (\'strafbaar feit\'; < Lat. de + linquo (\'verkeerd achterlaten\')), Delinquent (\'schuldige aan een strafbaar feit\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-956 even\">\n <td class=\"column-1\">relinquo (relinquĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">reliqui, relictum</td><td class=\"column-5\">achterlaten</td><td class=\"column-6\">relict (\'overblijfsel van een heilige\')</td><td class=\"column-7\">to relinquish (\'verlaten\'), relic (\'overblijfsel van een heilige\')</td><td class=\"column-8\">le reliquat (\'saldo\'; lett. \'overschot\')</td><td class=\"column-9\">relikt (\'in resten voorkomend\'), Relikt (\'antiek overblijfsel\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-957 odd\">\n <td class=\"column-1\">reliquus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">reliqua, reliquum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">over(gebleven), overig</td><td class=\"column-6\">relikwie (\'antiek overblijfsel\'; < Lat. reliquium (\'het achtergelatene\'))</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la relique (\'antiek overblijfsel\'; < Lat. reliquium (\'het achtergelatene\'))</td><td class=\"column-9\">Reliquie (\'overblijfsel van een heilige\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-958 even\">\n <td class=\"column-1\">liquidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">liquida, liquidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vloeibaar, helder</td><td class=\"column-6\">likeur (\'sterke drank\'; < Fr. liqueur (\'sterke drank\') < Lat. liquor (\'vocht\')), liquideren (\'vermoorden\'; lett. (\'vloeibaar maken\'))</td><td class=\"column-7\">liquor (\'sterke drank\'; < Lat. liquor (\'vocht\')), liquid (\'vloeibaar, vloeistof\')</td><td class=\"column-8\">le liqueur (\'sterke drank\'), le liquide (\'vloeistof, vloeibaar\'), liquéfier (\'vloeibaar maken\')</td><td class=\"column-9\">Likör (\'sterke drank\'; < Fr. liqueur (\'sterke drank\') < Lat. liquor (\'vocht\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-959 odd\">\n <td class=\"column-1\">lis</td><td class=\"column-2\">litis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">strijd, proces</td><td class=\"column-6\">litigieus (\'waar een proces over wordt gevoerd\'; < Fr. litigieux)</td><td class=\"column-7\">to litigate (\'procederen\')</td><td class=\"column-8\">la litige (\'geschil, twistpunt\'), litigieux (\'waar een proces over wordt gevoerd\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-960 even\">\n <td class=\"column-1\">littera</td><td class=\"column-2\">litterae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">letter, pl.: brief, pl.: wetenschap, literatuur</td><td class=\"column-6\">letter, literatuur, alliteratie (\'stafrijm\'; meerdere woorden met dezelfde beginletter na elkaar)</td><td class=\"column-7\">letter (\'letter\'), letter (\'brief\'), to obliterate (\'uitwissen, doen verdwijnen\'; < lett. (\'een letter doorstrepen\'))</td><td class=\"column-8\">la lettre (\'letter\'), la literature, oblitérer (\'uitwissen, doen verdwijnen\'; < lett. (\'een letter doorstrepen\'))</td><td class=\"column-9\">Letter (\'drukletter\'), Literatur, Alliteration (\'stafrijm\'; meerdere woorden met dezelfde beginletter na elkaar)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-961 odd\">\n <td class=\"column-1\">litterae (plur.)</td><td class=\"column-2\">litterarum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">pl. wetenschap, literatuur, pl.: brief; sing: letter</td><td class=\"column-6\">belletrie (\'literatuur\'; lett. (\'de mooie letteren\'))</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la belletrie (\'literatuur\'; lett. (\'de mooie letteren\'))</td><td class=\"column-9\">Belletrie (\'literatuur\'; lett. (\'de mooie letteren\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-962 even\">\n <td class=\"column-1\">litus</td><td class=\"column-2\">litoris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">strand, kust</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">littoral (\'aan een kust gelegen\')</td><td class=\"column-8\">littoral (\'aan een kust gelegen, van de kust\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-963 odd\">\n <td class=\"column-1\">locus</td><td class=\"column-2\">loci (pl. ook loca, -orum)</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">plaats, positie, toestand; gelegenheid, ruimte</td><td class=\"column-6\">lokaal (\'plaatselijk\'), lokaal (\'ruimte\'), loco- (\'in plaats van, vervangend\')</td><td class=\"column-7\">local (\'plaatselijk\')</td><td class=\"column-8\">lieu (\'plek\'), local (\'plaatselijk\'), le local (\'ruimte\')</td><td class=\"column-9\">lokal (\'plaatselijk\'), Lokal (\'zaak\'; een café of restaurant)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-964 even\">\n <td class=\"column-1\">colloco (collocare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">plaatsen</td><td class=\"column-6\">koest (\'rustig!\'; < Fr. couche toi (\'ga liggen\') < Lat. colloca te), collocatie (\'gedwongen opname van patiënten\')</td><td class=\"column-7\">couch (\'bank\'; < Fr. coucher (\'neerleggen\') < Lat. collocare)</td><td class=\"column-8\">coucher (\'(zich) neerleggen\'), le coucheur (\'versierder\'; lett. (\'neerlegger\')), le couchant (\'het westen\'; waar de zon ondergaat, \'zich neerlegt\')</td><td class=\"column-9\">kuschen (\'zich rustig houden\'; < Fr. se coucher (\'gaan liggen\') < Lat. se collocare), Couch (\'bank\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-965 odd\">\n <td class=\"column-1\">loco (locare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">plaatsen</td><td class=\"column-6\">locatie (\'plek\')</td><td class=\"column-7\">location (\'plek\')</td><td class=\"column-8\">la location (\'huur\', d.w.z. het ter plaatsing, huisvesting verschuldigde bedrag), loyer (\'verhuren\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-966 even\">\n <td class=\"column-1\">longus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">longa, longum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lang</td><td class=\"column-6\">lang, prolongeren (\'verlengen\')</td><td class=\"column-7\">long, longitude (\'lengtegraad\')</td><td class=\"column-8\">longue, allonger (\'langer maken\')</td><td class=\"column-9\">lang, prolongieren (\'verlengen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-967 odd\">\n <td class=\"column-1\">longe</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ver, lang, + superl.: verreweg</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">loin (\'ver\'), éloigner (\'verwijderen\', lett. (\'ver weg maken\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-968 even\">\n <td class=\"column-1\">longe + superl.</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verreweg</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-969 odd\">\n <td class=\"column-1\">navis longa</td><td class=\"column-2\">navis longae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oorlogschip</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-970 even\">\n <td class=\"column-1\">loquor (loqui)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">locutus sum</td><td class=\"column-5\">spreken, noemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">soliloquy (\'monoloog\'), ventriloquist (\'buikspreker\')</td><td class=\"column-8\">loquace (\'spraakzaam\'), grandiloquent (\'man van veel woorden\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-971 odd\">\n <td class=\"column-1\">colloquium</td><td class=\"column-2\">colloquii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onderhoud, gesprek</td><td class=\"column-6\">colloquiaal (\'tot spreektaal behorend\'), colloquium (\'geleerde bijeenkomst\')</td><td class=\"column-7\">colloquial (\'tot spreektaal behorend\'), colloquium (\'geleerde bijeenkomst\')</td><td class=\"column-8\">le colloque (\'gesprek, geleerde bijeenkomst\')</td><td class=\"column-9\">kolloquial (\'tot spreektaal behorend\'), Kolloquium (\'geleerde bijeenkomst\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-972 even\">\n <td class=\"column-1\">eloquentia</td><td class=\"column-2\">eloquentiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">welsprekendheid</td><td class=\"column-6\">eloquent (\'welsprekend\')</td><td class=\"column-7\">eloquence (\'welsprekendheid\')</td><td class=\"column-8\">l\'éloquence (\'welsprekendheid\')</td><td class=\"column-9\">Eloquenz (\'welsprekendheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-973 odd\">\n <td class=\"column-1\">lucrum</td><td class=\"column-2\">lucri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">winst</td><td class=\"column-6\">lucratief (\'winstgevend\')</td><td class=\"column-7\">lucrative (\'winstgevend\')</td><td class=\"column-8\">le lucre (\'winst\'), lucratif (\'winstgevend\')</td><td class=\"column-9\">lukrativ (\'winstgevend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-974 even\">\n <td class=\"column-1\">luctus</td><td class=\"column-2\">luctus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rouw(klacht)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-975 odd\">\n <td class=\"column-1\">lucus</td><td class=\"column-2\">luci</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(heilig) woud</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-976 even\">\n <td class=\"column-1\">ludo (ludĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">lusi, lusum</td><td class=\"column-5\">spelen, zich amuseren</td><td class=\"column-6\">illusie (\'waanbeeld\'; < illudo (\'bespotten, voor de gek houden\')), allusie (\'verwijzing, zinspeling\')</td><td class=\"column-7\">illusie (\'waanbeeld\'; < illudo (\'bespotten, voor de gek houden\')), ludicrous (\'bespottelijk\')</td><td class=\"column-8\">éluder (\'ontwijken\'), l\'illusion (\'waanbeeld\'; < illudo (\'bespotten, voor de gek houden\'))</td><td class=\"column-9\">Illusion (\'waanbeeld\'; < illudo (\'bespotten, voor de gek houden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-977 odd\">\n <td class=\"column-1\">ludus</td><td class=\"column-2\">ludi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">spel</td><td class=\"column-6\">prélude (\'inleiding op een muziekstuk\'; < lett. (\'voorspel\')), interlude (\'tussendeel in een muziekstuk\')</td><td class=\"column-7\">prelude (\'inleiding op een muziekstuk\'; < lett. (\'voorspel\')), interlude (\'tussendeel in een muziekstuk\')</td><td class=\"column-8\">prélude (\'inleiding op een muziekstuk\'; < lett. (\'voorspel\')), interlude (\'tussendeel in een muziekstuk\')</td><td class=\"column-9\">Präludium (\'inleiding op een muziekstuk\'; < lett. (\'voorspel\')), Interludium (\'tussendeel in een muziekstuk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-978 even\">\n <td class=\"column-1\">lugeo (lugēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">luxi, luctum</td><td class=\"column-5\">(be)treuren</td><td class=\"column-6\">luguber (\'somber, akelig, doods\')</td><td class=\"column-7\">lugubrious (\'somber, akelig, doods\')</td><td class=\"column-8\">lugubre (\'somber, akelig, doods\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-979 odd\">\n <td class=\"column-1\">lumen</td><td class=\"column-2\">luminis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">licht, oog</td><td class=\"column-6\">lumineus (\'schitterend, briljant\')</td><td class=\"column-7\">illumination (\'geestelijke verlichting\')</td><td class=\"column-8\">la lumière (\'licht\'), allumer (\'aansteken\'; lett. (\'licht brengen\'))</td><td class=\"column-9\">luminös (\'schitterend, briljant\'), Illumination (\'(geestelijke) verlichting\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-980 even\">\n <td class=\"column-1\">lux</td><td class=\"column-2\">lucis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">licht, leven</td><td class=\"column-6\">lucifer (lett. \'lichtbrenger\')</td><td class=\"column-7\">lucid (\'helder, duidelijk\')</td><td class=\"column-8\">luire (\'blinken, glinsteren\'), lucide (\'helder, scherpzinnig\')</td><td class=\"column-9\">luzid (\'helder, duidelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-981 odd\">\n <td class=\"column-1\">luna</td><td class=\"column-2\">lunae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">lunatic (\'gek\'; lett. (\'maanbewoner\'))</td><td class=\"column-8\">la lune (\'maan\'), lundi (\'maandag\')</td><td class=\"column-9\">Laune (\'humeur\'; teruggaand op het oude idee dat het humeur van de mens door de stand van de maan beïnvloed werd)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-982 even\">\n <td class=\"column-1\">lupus</td><td class=\"column-2\">lupi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wolf</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">le loup (\'wolf\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-983 odd\">\n <td class=\"column-1\">lustro (lustrare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verlichten, inspecteren; doorkruisen</td><td class=\"column-6\">luister (\'licht\'; in de uitdrukking \'iets luister bijzetten\' < Fr. lustre (\'goede reputatie\'))</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">lustré (\'glanzend\'), le lustre (\'kroonluchter, glans, goede reputatie\')</td><td class=\"column-9\">Lüster (\'kroonluchter\'; lett. (\'verlichter\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-984 even\">\n <td class=\"column-1\">illustris</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">illustris, illustre</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">helder, stralend, vooraanstaand</td><td class=\"column-6\">illustratie (\'tekening\'; lett. (\'verlichting, toelichting\')), illuster (\'beroemd\')</td><td class=\"column-7\">illustrious (\'beroemd\'), illustration (\'tekening\'; lett. (\'verlichting, toelichting\'))</td><td class=\"column-8\">illustrer (\'verlichten, toelichten\'), l\'illustration (\'tekening\'; lett. (\'verlichting, toelichting\'))</td><td class=\"column-9\">illuster (\'beroemd\'), Illustration (\'tekening\'; lett. (\'verlichting, toelichting\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-985 odd\">\n <td class=\"column-1\">luxuria</td><td class=\"column-2\">luxuriae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(zucht naar) weelde</td><td class=\"column-6\">luxe (\'weelde\')</td><td class=\"column-7\">luxury (\'weelde\')</td><td class=\"column-8\">le luxe (\'weelde\')</td><td class=\"column-9\">Luxus (\'weelde\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-986 even\">\n <td class=\"column-1\">lympha</td><td class=\"column-2\">lymphae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">water</td><td class=\"column-6\">lymfe (\'weefselvocht\')</td><td class=\"column-7\">limpid (\'glashelder\'), lymph (\'weefselvocht\')</td><td class=\"column-8\">limpide (\'helder\'), la lymphe (\'weefselvocht\')</td><td class=\"column-9\">Lymphe (\'weefselvocht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-987 odd\">\n <td class=\"column-1\">maereo (maerēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">maerui</td><td class=\"column-5\">(be)treuren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-988 even\">\n <td class=\"column-1\">maestus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">maesta, maestum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bedroefd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">It. mesto (\'bedroefd\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-989 odd\">\n <td class=\"column-1\">magister</td><td class=\"column-2\">magistri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(leer)meester</td><td class=\"column-6\">magistraal (\'meesterlijk\'), meester (<Oudfr. maistre (\'meester\')), mistral (\'wind in het zuiden van Frankrijk\'; <Lat. (ventus) magistralis (\'de heersende (wind)\'))</td><td class=\"column-7\">mister (afgezwakte vorm v. master), mistral (\'wind in het zuiden van Frankrijk\'; <Lat. (ventus) magistralis (\'de heersende (wind)\'))</td><td class=\"column-8\">le/la maître (\'heer, vrouw\'), le mistral (\'wind in het zuiden van Frankrijk\'; <Lat. (ventus) magistralis (\'de heersende (wind)\'))</td><td class=\"column-9\">Meister (\'(leer)meester\'), Mistral (\'wind in het zuiden van Frankrijk\'; <Lat. (ventus) magistralis (\'de heersende (wind)\'))</td><td class=\"column-10\">It. maestro</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-990 even\">\n <td class=\"column-1\">magistratus</td><td class=\"column-2\">magistratus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ambt, magistraat</td><td class=\"column-6\">magistraat</td><td class=\"column-7\">magistrate</td><td class=\"column-8\">le magistrat</td><td class=\"column-9\">Magistrat</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-991 odd\">\n <td class=\"column-1\">magnus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">magna, magnum</td><td class=\"column-4\">maior, maximus</td><td class=\"column-5\">groot, belangrijk</td><td class=\"column-6\">magnaat (\'iemand met veel invloed\'), meier (\'rentmeester\'; <Lat. maior domus (\'beheerder van het huis\')), magnifiek (<Laatlat. magnificus (lett. \'grote dingen doend\')), majoor (\'hoge officier\'; <maior), magnum (\'wijnfles van 2 liter\')</td><td class=\"column-7\">mayor (\'burgermeester\'; <maior), magnate (\'iemand met veel invloed\'), magnificent (<Lat. magnificens (lett. \'grote dingen doend\')), magnum (\'wijnfles van twee liter\'), majority (\'meerderheid\')</td><td class=\"column-8\">Charlemagne (\'Karel de Grote\'; <Lat. Carolus Magnus), magnifique (<Laatlat. magnificus (lett. \'grote dingen doend\')), majorité (\'meerderheid\'; <Lat. maioritas), majordome (\'hofmaarschalk\'; <Lat. maior + domus)</td><td class=\"column-9\">Magnat (\'iemand met veel macht\'), magnifik (\'magnifiek\'; <Laatlat. magnificus (lett. \'grote dingen doend\')), Magnum (\'wijnfles van 2 liter\'), Major (\'hoge officier\'; <maior)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-992 even\">\n <td class=\"column-1\">magis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-993 odd\">\n <td class=\"column-1\">magnitudo</td><td class=\"column-2\">magnitudinis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grootte, omvang</td><td class=\"column-6\">magnitude (\'omvang\')</td><td class=\"column-7\">magnitude (\'omvang\')</td><td class=\"column-8\">la magnitude (\'omvang\')</td><td class=\"column-9\">Magnitude (\'omvang\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-994 even\">\n <td class=\"column-1\">maiestas</td><td class=\"column-2\">maiestatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gezag, aanzien</td><td class=\"column-6\">majesteit</td><td class=\"column-7\">majesty</td><td class=\"column-8\">majesté (\'majesteit\')</td><td class=\"column-9\">Majestät (\'majesteit\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-995 odd\">\n <td class=\"column-1\">maior (maximus) natu</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ouder, oudst</td><td class=\"column-6\">Gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende personen met dezelfde naam, bijv. Plinius maior en Plinius minor.</td><td class=\"column-7\">Gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende personen met dezelfde naam, bijv. Plinius maior en Plinius minor.</td><td class=\"column-8\">Gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende personen met dezelfde naam, bijv. Plinius maior en Plinius minor.</td><td class=\"column-9\">Gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende personen met dezelfde naam, bijv. Plinius maior en Plinius minor.</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-996 even\">\n <td class=\"column-1\">maiores</td><td class=\"column-2\">maiorum</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voorouders</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-997 odd\">\n <td class=\"column-1\">maxime</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vooral, het meest</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-998 even\">\n <td class=\"column-1\">maximus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">maxima, maximum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grootste, zeer groot</td><td class=\"column-6\">maximum (\'het uiterste\'), maximaal</td><td class=\"column-7\">maximum (\'het uiterste\')</td><td class=\"column-8\">la maximum (\'het uiterste\'), maximal</td><td class=\"column-9\">maximal</td><td class=\"column-10\">It. massimo</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-999 odd\">\n <td class=\"column-1\">malus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mala, malum</td><td class=\"column-4\">peior, pessimus</td><td class=\"column-5\">slecht</td><td class=\"column-6\">malaria (\'moeraskoorts\'; < It. mala + aria (\'lucht\') < Lat. mala + aer), malaise (\'gedruktheid\'; < Fr. mal + aise (\'gemak, welbehagen\')),</td><td class=\"column-7\">malice (\'boosaardigheid\'; < Oudfr. malice (\'zondigheid\')), malaria (\'moeraskoorts\'; < It. mala + aria (\'lucht\') < Lat. mala + aer),</td><td class=\"column-8\">mal (\'slecht\'), malaise (\'gedruktheid\'; < mal + aise (\'gemak, welbehagen\')), malade (\'ziek\'), le malice (\'spot, boosaardigheid\')</td><td class=\"column-9\">Malaria (\'moeraskoorts\'; < It. mala + aria (\'lucht\') < Lat. mala + aer)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1000 even\">\n <td class=\"column-1\">male</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slecht</td><td class=\"column-6\">maligne (\'kwaadaardig\'; < Lat. malignus < male + gignere (\'voortbrengen\'))</td><td class=\"column-7\">te vinden in samenstellingen als mal-, bijv. malfunction (\'storing\')</td><td class=\"column-8\">malin (\'kwaadaardig\'; < Lat. malignus < male + gignere (\'voortbrengen\')), te vinden in samenstellingen als mal-, bijv. malheureux (\'ongelukkig\')</td><td class=\"column-9\">maligne (\'kwaadaardig\'; < Lat. malignus < male + gignere (\'voortbrengen\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1001 odd\">\n <td class=\"column-1\">malum</td><td class=\"column-2\">mali</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slechte daad, ramp</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1002 even\">\n <td class=\"column-1\">peior</td><td class=\"column-2\">peioris</td><td class=\"column-3\">peior, peius</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slechter</td><td class=\"column-6\">pejoratief (\'een ongunstige betekenis hebbend\')</td><td class=\"column-7\">pejorative (\'een ongunstige betekenis hebbend\')</td><td class=\"column-8\">péjoratif (\'een ongunstige betekenis hebbend\')</td><td class=\"column-9\">pejorativ (\'een ongunstige betekenis hebbend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1003 odd\">\n <td class=\"column-1\">pessimus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">pessima, pessimum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slechtste, zeer slecht</td><td class=\"column-6\">pessimist (\'iemand die altijd het slechtst mogelijke verwacht\')</td><td class=\"column-7\">pessimist (\'iemand die altijd het slechtst mogelijke verwacht\')</td><td class=\"column-8\">le pessimiste (\'iemand die altijd het slechtst verwacht\')</td><td class=\"column-9\">Pessimist (\'iemand die altijd het slechtst verwacht\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1004 even\">\n <td class=\"column-1\">mano (manare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stromen</td><td class=\"column-6\">emaneren (\'uitvloeien\'; < ex + manare)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">émaner (\'uitvloeien\'; < Lat. ex + manare)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1005 odd\">\n <td class=\"column-1\">mando (mandare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opdragen, gelasten, toevertrouwen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">mandatory (\'verplicht\'), to demand (\'eisen\'; < Fr. demander < Vulg. Lat. demandare (\'vragen\'))</td><td class=\"column-8\">mander (\'ontbieden\'), demander (\'vragen\'; < Vulg. Lat. demandare (\'vragen\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Oudgr. μένειν (\'wachten\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1006 even\">\n <td class=\"column-1\">mandatum (meestal pl.)</td><td class=\"column-2\">mandati</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opdracht, bevel</td><td class=\"column-6\">mandaat</td><td class=\"column-7\">mandate</td><td class=\"column-8\">la mandat</td><td class=\"column-9\">Mandat</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1007 odd\">\n <td class=\"column-1\">maneo (manēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">mansi, mansum</td><td class=\"column-5\">blijven, voortduren, te wachten staan</td><td class=\"column-6\">permanent (\'blijvend\'; < per (\'gedurende\') + manere)</td><td class=\"column-7\">manor (\'landhuis\'; < Zelfst. Nw. van Oudeng./Oudfr. maneir (\'wonen\')), permanent (\'blijvend\'; < per (\'gedurende\') + manere), to remain (\'overblijven\'; < Lat. remanere (\'achterblijven\'))</td><td class=\"column-8\">manoir (\'kasteeltje\', vgl. Eng. manor), permanent (\'blijvend\'; < per (\'gedurende\') + manere)</td><td class=\"column-9\">permanent (\'blijvend\'; < per (\'gedurende\') + manere)</td><td class=\"column-10\">It. rimanere</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1008 even\">\n <td class=\"column-1\">manes</td><td class=\"column-2\">manium</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zielen van de overledenen, schimmen</td><td class=\"column-6\">manisme (\'verering van de gestorvenen\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1009 odd\">\n <td class=\"column-1\">manifestus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">manifesta, manifestum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tastbaar, duidelijk</td><td class=\"column-6\">manifest (\'zich duidelijk vertonend\'), manifesteren (\'openbaren\')</td><td class=\"column-7\">manifest (\'zich duidelijk vertonend\')</td><td class=\"column-8\">manifeste (\'zich duidelijk vertonend\'), manifester (\'demonstreren\')</td><td class=\"column-9\">manifest (\'zich duidelijk vertonend\'), manifestieren (\'openbaren\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1010 even\">\n <td class=\"column-1\">infestus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">infesta, infestum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vijandig, dreigend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to infest (\'onveilig maken\')</td><td class=\"column-8\">infester (\'teisteren\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1011 odd\">\n <td class=\"column-1\">manus</td><td class=\"column-2\">manus</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hand, bende</td><td class=\"column-6\">manuscript (\'handschrift\'; < manus + scriptus (\'geschreven\')), manicure (\'verzorger van handen en nagels\'; < manus + cura (\'zorg\')), manier (\'wijze\'; < Fr. manière < manier (\'(be)handelen\')), manoeuvre (\'handgreep\'; < Mdd. Lat. manuopera (\'herendienst\'))</td><td class=\"column-7\">manuscript (\'handschrift\'; < manus + scriptus (\'geschreven\')), manual (\'gebruiksaanwijzing, handboek\'; adj. \'handmatig\'), manicure (\'verzorger van handen en nagels\'; < manus + cura (\'zorg\')), to maintain (\'onderhouden\'; < Lat. manu tenere (\'in de hand houden\')</td><td class=\"column-8\">main (\'hand\'), manuel (\'handmatig\'), le manuscrit (\'handschrift\'; < manus + scriptus (\'geschreven\')), maintenir (\'onderhouden\'; < Lat. manu tenere (\'in de hand houden\'), manoeuvre (\'handgreep\'; < Mdd. Lat. manuopera (\'herendienst\'))</td><td class=\"column-9\">Manuskript (\'handschrift\'; < manus + scriptus (\'geschreven\')), Maniküre (\'verzorger van handen en nagels\'; < manus + cura (\'zorg\')), Manöver (\'handgreep\'; < Mdd. Lat. manuopera (\'herendienst\'))</td><td class=\"column-10\">It. mano</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1012 even\">\n <td class=\"column-1\">mare</td><td class=\"column-2\">maris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zee</td><td class=\"column-6\">marinier (\'zeesoldaat\'; < Lat. marinus (\'van de zee\')), maritiem (\'van de zee\')</td><td class=\"column-7\">marine (\'behorend tot de zee\'; < Lat. marinus (\'van de zee\')), maritime (\'van de zee\')</td><td class=\"column-8\">la mer (\'zee\'), marin (\'zeeman\'), maritime (\'van de zee\')</td><td class=\"column-9\">Marine (\'zeemacht\'; < Lat. marinus (\'van de zee\')), maritim (\'m.b.t. de zee\')</td><td class=\"column-10\">Lat. mare nostrum (lett. \'onze zee\'; de Middellandse zee), verw. m. marineren, marinade</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1013 odd\">\n <td class=\"column-1\">maritus</td><td class=\"column-2\">mariti</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">echtgenoot</td><td class=\"column-6\">maritaal (\'van de echtgenoot\')</td><td class=\"column-7\">to marry (\'trouwen\'; < Fr. marier (\'trouwen\') < Lat. maritare (\'huwen\')), marital (\'van de echtgenoot\')</td><td class=\"column-8\">marier (\'trouwen\'; < Lat. maritare (\'huwen\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">It. maritare (\'trouwen\'), Sp./Port. maridar (\'trouwen\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1014 even\">\n <td class=\"column-1\">mater</td><td class=\"column-2\">matris</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">moeder</td><td class=\"column-6\">alma mater (\'eretitel voor hogescholen\'), matriarchaat (\'rechtstoestand via de vrouwelijke lijn\'; < Lat. mater/Oudgr. μήτηρ + Oudgr. αρχή (\'heerschappij\'))</td><td class=\"column-7\">maternal (\'moederlijk\'; < Vulg. Lat. *maternalis < Lat. maternus), maternity leave (\'zwangerschapsverlof\'), matrimony (\'huwelijk\')</td><td class=\"column-8\">la mère (\'moeder\'), maternité (\'moederschap\')</td><td class=\"column-9\">Matriarchat (\'rechtstoestand via de vrouwelijke lijn\'; < Lat. mater/Oudgr. μήτηρ + Oudgr. αρχή (\'heerschappij\'))</td><td class=\"column-10\">Oudgr. μήτηρ, Sp. madre</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1015 odd\">\n <td class=\"column-1\">matrona</td><td class=\"column-2\">matronae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(getrouwde) vrouw</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la matrone</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1016 even\">\n <td class=\"column-1\">materia/materies</td><td class=\"column-2\">materiae/materiei</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">materie, materiaal</td><td class=\"column-6\">materie (\'grondstof\'), materialist (\'iemand die waarde hecht aan fysieke zaken\'), materiaal</td><td class=\"column-7\">matter (\'grondstof\')</td><td class=\"column-8\">la matière (\'grondstof\'), immatériel (\'niet fysiek\')</td><td class=\"column-9\">Materie (\'grondstof\'), Materialist (\'iemand die waarde hecht aan fysieke zaken\'), Material</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1017 odd\">\n <td class=\"column-1\">maturus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">matura, maturum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">rijp, (vroeg)tijdig</td><td class=\"column-6\">prematuur (\'voortijdig\'; < pre (\'voor\') + maturus)</td><td class=\"column-7\">mature (\'volwassen\'), premature (\'voortijdig\'; < pre (\'voor\') + maturus), immature (\'onvolwassen\'; < in (\'on\') + maturus)</td><td class=\"column-8\">mûr (\'rijp\'), prématuré (\'voortijdig\'; < pre (\'voor\') + maturus)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1018 even\">\n <td class=\"column-1\">me</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">mij (acc./abl.)</td><td class=\"column-6\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1019 odd\">\n <td class=\"column-1\">mecum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">met mij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1020 even\">\n <td class=\"column-1\">medicus</td><td class=\"column-2\">medici</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dokter</td><td class=\"column-6\">medicijn, medicinaal (\'geneeskundig\')</td><td class=\"column-7\">medication (\'medicijnen\'), medicine (\'medicijn\')</td><td class=\"column-8\">médicinal (\'geneeskundig\'), le médecin (\'dokter\')</td><td class=\"column-9\">Medizin (\'geneesmiddel\'), Mediziner (\'arts\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1021 odd\">\n <td class=\"column-1\">medius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">media, medium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">in het midden</td><td class=\"column-6\">intermediair (\'tussenliggend\'), mediaan (\'zwaartelijn van een driehoek\'), medio (\'in het midden van\'), mediterraan (\'m.b.t. de Middellandse Zee\'), milieu (\'omgeving\'; < medius locus (\'middenpunt\'))</td><td class=\"column-7\">medieval (\'middeleeuws\'; < Neolat. mediaevus < medius + aevus (\'eeuw\')), mediocre (\'middelmatig\'; < Lat. mediocritas (\'matigheid\')), medium (\'middelgroot\'), intermediate (\'tussenliggend\'), Mediterranean (\'m.b.t. de Middellandse Zee\')</td><td class=\"column-8\">moyenne, midi (\'twaalf uur \'s middags\'; <Lat. medium + dies (\'midden op de dag\')), médiocre (\'middelmatig\'; < Lat. mediocritas (\'matigheid\')), minuit (\'middernacht\'), la milieu (\'midden\'; < Lat. medius locus (\'middenpunt\'))</td><td class=\"column-9\">medio (\'in het midden van\'), mediterran (\'m.b.t. de Middellandse Zee\'), Milieu (\'omgeving\'; < medius locus (\'middenpunt\'))</td><td class=\"column-10\">It. intermezzo (\'tussenspel\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1022 even\">\n <td class=\"column-1\">medium</td><td class=\"column-2\">medii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">openbaarheid</td><td class=\"column-6\">media (\'communicatiemiddelen\')</td><td class=\"column-7\">media (\'communicatiemiddelen\')</td><td class=\"column-8\">les media (\'communicatiemiddelen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1023 odd\">\n <td class=\"column-1\">meditor (meditari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">overwegen, uitdenken</td><td class=\"column-6\">mediteren (\'peinzen\')</td><td class=\"column-7\">meditate (\'peinzen\')</td><td class=\"column-8\">méditer (\'peinzen\')</td><td class=\"column-9\">meditieren (\'peinzen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1024 even\">\n <td class=\"column-1\">mei</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">van mij (gen. van ego); gen. mnl./onz. ev. van meus \'mijn\'; nom. mnl. mv. van meus \'mijn\'</td><td class=\"column-6\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1025 odd\">\n <td class=\"column-1\">mel, mellis</td><td class=\"column-2\">mellis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">honing</td><td class=\"column-6\">melasse (\'suikerhoudende massa\'), mousse (< Lat. mulsum (\'met honing gemengde wijn\'))</td><td class=\"column-7\">mellifluous (\'zoet, aangenaam\'; < Lat. melli + fluus (\'stromend\'))</td><td class=\"column-8\">le miel (\'honing\'), la mélasse (\'suikerstroop\')</td><td class=\"column-9\">Melasse (\'suikerhoudende massa\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1026 even\">\n <td class=\"column-1\">membrum</td><td class=\"column-2\">membri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">lichaamsdeel</td><td class=\"column-6\">membraan (\'vlies\'; i.e. dat wat de leden bedekt)</td><td class=\"column-7\">member (\'lid van een groep\'; oorspr. voortplantingsorgaan; < membrum virilis), membrane (\'vlies\'; i.e. dat wat de leden bedekt)</td><td class=\"column-8\">le membre (\'ledemaat, lid\'), la membrane (\'vlies\'; i.e. dat wat de leden bedekt), membré (\'potig\')</td><td class=\"column-9\">Membrane (\'vlies\'; i.e. dat wat de leden bedekt)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1027 odd\">\n <td class=\"column-1\">memini (meminisse)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zich herinneren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">memento mori (\'gedenk te sterven\'; Mdd. lijfspreuk)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1028 even\">\n <td class=\"column-1\">memor</td><td class=\"column-2\">memoris</td><td class=\"column-3\">memor, memor</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">denkend aan</td><td class=\"column-6\">memorabel (\'herinneringswaardig\')</td><td class=\"column-7\">memorable (\'herinneringswaardig\')</td><td class=\"column-8\">mémorable (\'herinneringswaardig\')</td><td class=\"column-9\">memorabel (\'herinneringswaardig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1029 odd\">\n <td class=\"column-1\">memoro (memorare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">melding maken van</td><td class=\"column-6\">memo (afk. v. memorandum (\'datgene dat herinnerd/gemeld moet worden\')), verw. m. mijmeren</td><td class=\"column-7\">remember (\'z. herinneren\'), memo (afk. v. memorandum (\'datgene dat herinnerd/gemeld moet worden\'))</td><td class=\"column-8\">remembrer (\'z. herinneren\'), le mémorandum (\'datgene dat herinnerd/gemeld moet worden\')</td><td class=\"column-9\">Memo (afk. v. Memorandum (\'datgene dat herinnerd/gemeld moet worden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1030 even\">\n <td class=\"column-1\">memoria</td><td class=\"column-2\">memoriae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geheugen, herinnering; tijd die men zich kan herinneren</td><td class=\"column-6\">memoires (\'levensherinneringen\')</td><td class=\"column-7\">memory, memorial (\'gedachtenisplechtigheid\')</td><td class=\"column-8\">la mémoire (\'herinnering\')</td><td class=\"column-9\">Memoires (\'levensherinneringen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1031 odd\">\n <td class=\"column-1\">mens</td><td class=\"column-2\">mentis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geest, verstand, gedachte</td><td class=\"column-6\">mentaal (\'geestelijk\'), mentaliteit (\'houding\'), dement (\'zwakzinnig\'; < de (\'weg van\') + mens)</td><td class=\"column-7\">mental (\'geestelijk\'), verw. m. mind (\'geest\')</td><td class=\"column-8\">mental (\'geestelijk\'), mentalité (\'houding\')</td><td class=\"column-9\">mental (\'geestelijk\'), Mentalität (\'houding\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1032 even\">\n <td class=\"column-1\">mensa</td><td class=\"column-2\">mensae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tafel</td><td class=\"column-6\">mensa (\'eetzaal van een universiteit\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">Mensa (\'eetzaal in een universiteit\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1033 odd\">\n <td class=\"column-1\">mensis</td><td class=\"column-2\">mensis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maand</td><td class=\"column-6\">menstruatie (< Lat. menstruus (\'maandelijks\')), semester (\'half jaar\'; < Lat. sex menses (\'zes maanden\'))</td><td class=\"column-7\">semester (\'half jaar\'; < Lat. sex menses (\'zes maanden\')), menstrual (\'maandelijks\'; < Lat. menstruus (\'maandelijks\'))</td><td class=\"column-8\">le mois (\'maand\'), mensuel (\'maandelijks\'), le semestre (\'half jaar\'; < Lat. sex menses (\'zes maanden\'))</td><td class=\"column-9\">Menstruation (< Lat. menstruus (\'maandelijks\')), Semester (\'half jaar\'; < Lat. sex menses (\'zes maanden\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1034 even\">\n <td class=\"column-1\">mercator</td><td class=\"column-2\">mercatoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">handelaar</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1035 odd\">\n <td class=\"column-1\">merces</td><td class=\"column-2\">mercedis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">loon, betaling</td><td class=\"column-6\">markt (< Lat. mercatus)</td><td class=\"column-7\">mercenary (\'huurling\'), mercy (\'genade\'; < Oudfr. merci(t) (\'beloning\')), commerce (\'handel\'; < cum (\'samen\') + merces), market (< Lat. mercatus)</td><td class=\"column-8\">merci (< Oudfr. merci(t) (\'beloning\')), le commerce (\'handel\'; < cum (\'samen\') + merces), verw. m. la marché (\'markt\')</td><td class=\"column-9\">Markt (< Lat. mercatus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1036 even\">\n <td class=\"column-1\">mereo (merēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">merui, meritum</td><td class=\"column-5\">verdienen, dienen</td><td class=\"column-6\">emeritus (\'zijn ambt neergelegd hebbend\'; < Lat. ex (\'helemaal uit\') + merere)</td><td class=\"column-7\">emeritus (\'zijn ambt neergelegd hebbend\'; < Lat. ex (\'helemaal uit\') + merere)</td><td class=\"column-8\">mériter (\'verdienstelijk zijn, verdienen\'), l\'émérite (\'zijn ambt neergelegd hebbend\'; < Lat. ex (\'helemaal uit\') + merere)</td><td class=\"column-9\">Emeritus (\'zijn ambt neergelegd hebbend\'; < Lat. ex (\'helemaal uit\') + merere)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1037 odd\">\n <td class=\"column-1\">mereri</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">meritus sum</td><td class=\"column-5\">zich verdienstelijk maken</td><td class=\"column-6\">zie ook \'mereo\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'mereo\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'mereo\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'mereo\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1038 even\">\n <td class=\"column-1\">merito</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">terecht</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1039 odd\">\n <td class=\"column-1\">meritum</td><td class=\"column-2\">meriti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verdienste</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">merit (\'verdienste\')</td><td class=\"column-8\">le mérit (\'verdienste\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1040 even\">\n <td class=\"column-1\">meta</td><td class=\"column-2\">metae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">keerpunt, eindpunt</td><td class=\"column-6\">meet (\'streep, honk\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1041 odd\">\n <td class=\"column-1\">metuo (metuĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">metui</td><td class=\"column-5\">bang zijn, vrezen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1042 even\">\n <td class=\"column-1\">metuo ne + conj.</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ik ben bang dat..</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1043 odd\">\n <td class=\"column-1\">metus</td><td class=\"column-2\">metus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">angst</td><td class=\"column-6\">meticuleus (\'nauwgezet\'; < Fr. méticuleux (\'angstvallig, nauwgezet\') < Lat. metus + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">meticulous (\'nauwgezet\'; < Fr. méticuleux (\'angstvallig, nauwgezet\') < Lat. metus + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-8\">méticuleux (\'angstvallig, nauwgezet\'; < Lat. metus + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1044 even\">\n <td class=\"column-1\">meus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mea, meum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">mijn, van mij</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">mon, ma</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">It. mio</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1045 odd\">\n <td class=\"column-1\">mihi</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(aan) mij (dat.)</td><td class=\"column-6\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'ego\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1046 even\">\n <td class=\"column-1\">miles</td><td class=\"column-2\">militis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">soldaat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1047 odd\">\n <td class=\"column-1\">militaris</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">militaris, militare</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">krijgs-, soldaten-</td><td class=\"column-6\">militair</td><td class=\"column-7\">military</td><td class=\"column-8\">le militair</td><td class=\"column-9\">Militär</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1048 even\">\n <td class=\"column-1\">militia</td><td class=\"column-2\">militiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">krijgsdienst</td><td class=\"column-6\">militie (\'krijgsmacht\')</td><td class=\"column-7\">militia (\'systeem van militaire discipline\')</td><td class=\"column-8\">milice (\'hulpleger\')</td><td class=\"column-9\">Miliz (\'volksleger\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1049 odd\">\n <td class=\"column-1\">mille</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">duizend</td><td class=\"column-6\">millennium (\'periode van duizend jaar\'; < Lat. mille + annus (\'jaar\')), miljoen (< It. mi(l)lione, comp. v. mille) samenstellingen met \'mili-\'</td><td class=\"column-7\">millennium (\'periode van duizend jaar\'; < Lat. mille + annus (\'jaar\')), million (\'miljoen\'; < It. mi(l)lione, comp. v. mille) samenstellingen met \'milli-\'</td><td class=\"column-8\">mille (\'duizend\'), le millennium (\'periode van duizend jaar\'; < Lat. mille + annus (\'jaar\')), million (\'miljoen\'; < It. mi(l)lione, comp. v. mille) samenstellingen met \'milli-\'</td><td class=\"column-9\">Millennium (\'periode van duizend jaar\'; < Lat. mille + annus (\'jaar\')), Million (\'miljoen\'; < It. mi(l)lione, comp. v. mille) samenstellingen met \'Milli-\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1050 even\">\n <td class=\"column-1\">milia</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">duizend (onz. meerv.)</td><td class=\"column-6\">mijl (\'lengtemaat van duizend passen\'; < milia passuum)</td><td class=\"column-7\">mile (\'lengtemaat van duizend passen\'; < milia passuum)</td><td class=\"column-8\">le mile (\'lengtemaat van duizend passen\'; < milia passuum)</td><td class=\"column-9\">Meile (\'lengtemaat van duizend passen\'; < milia passuum)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1051 odd\">\n <td class=\"column-1\">minor (minari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(be)dreigen</td><td class=\"column-6\">promenade (\'brede weg waarover oorspr. ossen geleid werden\'; o.i.v. Vulg. Lat. *minare (\'onder dreiging leiden (v. ossen)\'))</td><td class=\"column-7\">promenade (\'brede weg waarover oorspr. ossen geleid werden\'; o.i.v. Vulg. Lat. *minare (\'onder dreiging leiden (v. ossen)\'))</td><td class=\"column-8\">mener (\'leiden naar\'; o.i.v. Vulg. Lat. minare (\'onder dreiging leiden (v. ossen)\')), la promenade (\'brede weg waarover oorspr. ossen geleid werden\'; o.i.v. Vulg. Lat. *minare (\'onder dreiging leiden (v. ossen)\'))</td><td class=\"column-9\">Promenade (\'brede weg waarover oorspr. ossen geleid werden\'; o.i.v. Vulg. Lat. *minare (\'onder dreiging leiden (v. ossen)\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1052 even\">\n <td class=\"column-1\">minae</td><td class=\"column-2\">minarum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(be)dreiging</td><td class=\"column-6\">vervangen door minacia, zie ook minax</td><td class=\"column-7\">vervangen door minacia, zie ook minax</td><td class=\"column-8\">vervangen door minacia, zie ook minax</td><td class=\"column-9\">vervangen door minacia, zie ook minax</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1053 odd\">\n <td class=\"column-1\">minax</td><td class=\"column-2\">minacis</td><td class=\"column-3\">minax, minax</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dreigend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">menace (\'bedreiging\'; < Oudfr. menace < Vulg. Lat. minacia), minacious (\'dreigend\')</td><td class=\"column-8\">la menace (\'bedreiging\'; < Oudfr. menace < Vulg. Lat. minacia), minacious (\'dreigend\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1054 even\">\n <td class=\"column-1\">minuo (minuĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">minui, minutum</td><td class=\"column-5\">verminderen</td><td class=\"column-6\">minuut (verkorting van Mdd. Lat. minuta pars (\'klein deel\')), diminutief (\'verkleinwoord\'; < Lat. diminuere (\'verminderen\')), minutieus (\'zeer nauwkeurig\'; < Fr. minutieux < Lat. minutia (\'kleinheid, detail\') + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">minute (verkorting van Mdd. Lat. minuta pars (\'klein deel\')), to diminish (\'verminderen\'; < Lat. diminuere (\'verminderen\'))</td><td class=\"column-8\">la minute (verkorting van Mdd. Lat. minuta pars (\'klein deel\')), diminuer (\'verminderen\'; < Lat. diminuere (\'verminderen\')), minutieux (\'zeer nauwkeurig\'; < Lat. minutia (\'kleinheid, detail\') + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-9\">Minute (verkorting van Mdd. Lat. minuta pars (\'klein deel\')), minutiös (\'zeer nauwkeurig\'; < Fr. minutieux < Lat. minutia (\'kleinheid, detail\') + osus (\'vol van\')),</td><td class=\"column-10\">It. diminuendo (\'zachter wordend\'; muziekterm)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1055 odd\">\n <td class=\"column-1\">miror (mirari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zich verwonderen, bewonderen</td><td class=\"column-6\">mirakel (\'wonder\'), miraculeus (\'wonderbaarlijk\'; < Fr. miraculeux < Lat. miracula (\'wonder\') + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-7\">mirror (< Vulg. Lat. *mirare (\'kijken naar\')), miracle (\'wonder\')</td><td class=\"column-8\">mirer (\'oplettend bekijken\'; < Vulg. Lat. *mirare (\'bekijken\')), le miracle (\'wonder\'), miraculeux (\'wonderbaarlijk\'; < Lat. miracula (\'wonder\') + osus (\'vol van\')), le miroir (\'spiegel\'; < Vulg. Lat. *mirare (\'bekijken\'))</td><td class=\"column-9\">Mirage (\'luchtspiegeling\'), Mirakel (\'wonder\'), miraculös (\'wonderbaarlijk\'; < Fr. miraculeux < Lat. miracula (\'wonder\') + osus (\'vol van\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1056 even\">\n <td class=\"column-1\">admiror (admirari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bewonderen, zich verwonderen over</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to admire (\'bewonderen\')</td><td class=\"column-8\">admirer (\'bewonderen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1057 odd\">\n <td class=\"column-1\">(ad)mirabilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">(ad)mirabilis, (ad)mirabile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wonderbaarlijk</td><td class=\"column-6\">admiratie (\'bewondering\')</td><td class=\"column-7\">admiration (\'bewondering\')</td><td class=\"column-8\">admirable (\'bewonderlijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1058 even\">\n <td class=\"column-1\">misceo (miscēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">miscui, mixtum</td><td class=\"column-5\">door elkaar mengen, in beroering brengen</td><td class=\"column-6\">mixen (< Eng. to mix < Fr. mixte < Lat. mixtum), promiscue (\'vrij door elkaar\'; < Lat. pro (\'door elkaar\') + miscere)</td><td class=\"column-7\">to mix (< Fr. mixte < Lat. mixtum), miscellaneous (\'gemengd\'), to meddle (\'mengen\'; < Oudfr. mesler < Vulg. Lat. *misculare), promiscuous (\'vrij door elkaar\'; < Lat. pro (\'door elkaar\') + miscere)</td><td class=\"column-8\">mêler (\'mengen\'; < Oudfr. mesler < Vulg Lat. *misculare), la mêlée (\'handgemeen, warboel\'), promiscue (\'vrij door elkaar\'; < Lat. pro (\'door elkaar\') + miscere), le mélange (\'mengsel\')</td><td class=\"column-9\">mischen (\'mengen\'), promiscue (\'vrij door elkaar\'; < Lat. pro (\'door elkaar\') + miscere)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1059 odd\">\n <td class=\"column-1\">miser</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">misera, miserum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ongelukkig</td><td class=\"column-6\">miezerig (oorspr. \'regenachtig\', o.i.v. Lat. miser ook \'nietig\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1060 even\">\n <td class=\"column-1\">miseror (miserari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beklagen</td><td class=\"column-6\">miserabel (\'ellendig\'; < Lat. miserabilis (lett. \'beklaagbaar\'))</td><td class=\"column-7\">miserable (\'ellendig\'; < Lat. miserabilis (lett. \'beklaagbaar\'))</td><td class=\"column-8\">misérable (\'ellendig\'; < Lat. miserabilis (lett. \'beklaagbaar\'))</td><td class=\"column-9\">miserabel (\'ellendig\'; < Lat. miserabilis (lett. \'beklaagbaar\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1061 odd\">\n <td class=\"column-1\">miseria</td><td class=\"column-2\">miseriae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ellende</td><td class=\"column-6\">misère (\'ellende\')</td><td class=\"column-7\">misery (\'ellende\')</td><td class=\"column-8\">la misère (\'ellende\')</td><td class=\"column-9\">Misere (\'ellende\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1062 even\">\n <td class=\"column-1\">misericordia</td><td class=\"column-2\">misericordiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">medelijden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">la miséricorde (\'barmhartigheid\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1063 odd\">\n <td class=\"column-1\">mitis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mitis, mite</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zacht</td><td class=\"column-6\">mitigeren (\'lenigen\'; < Lat. mitigare (\'zacht maken\')),</td><td class=\"column-7\">to mitigate (\'pijn verzachten\'; < Lat. mitigare (\'verzachten\'))</td><td class=\"column-8\">mitiger (\'verzachten\'; < Lat. mitigare (\'zacht maken\'))</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1064 even\">\n <td class=\"column-1\">mitto (mittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">misi, missum</td><td class=\"column-5\">werpen, zenden, laten gaan</td><td class=\"column-6\">missie (\'zending\'), missionaris (\'zendeling\')</td><td class=\"column-7\">mission (\'zending\'), missile (\'werptuig\'), message (\'bericht\')</td><td class=\"column-8\">mettre (\'zetten, leggen\'), la mission (\'opdracht\'), le message (\'bericht\'), le missile (\'werptuig\')</td><td class=\"column-9\">Mission (\'zending\'), Missile (\'werptuig\'), Missionar (\'zendeling\')</td><td class=\"column-10\">It. mettere (\'leggen\'), messaggio (\'bericht\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1065 odd\">\n <td class=\"column-1\">admitto (admittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">admisi, admissum</td><td class=\"column-5\">toelaten, toestaan</td><td class=\"column-6\">admissie (\'toelating\')</td><td class=\"column-7\">to admit (\'toegeven\')</td><td class=\"column-8\">admettre (\'toelaten\')</td><td class=\"column-9\">Admission (\'toelating\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1066 even\">\n <td class=\"column-1\">amitto (amittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">amisi, amissum</td><td class=\"column-5\">verliezen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1067 odd\">\n <td class=\"column-1\">committo (committĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">commisi, commissum</td><td class=\"column-5\">(gevecht) aangaan, begaan; toevertrouwen</td><td class=\"column-6\">commissaris (\'gevolmachtigde\'), commissie (\'toevertrouwde opdracht\')</td><td class=\"column-7\">to commit (\'aangaan, toevertrouwen\')</td><td class=\"column-8\">commettre (\'begaan\'), la commission (\'opdracht\'), le comité (\'commissie\')</td><td class=\"column-9\">Kommission (\'opdracht\'), Kommissar (\'gevolmachtigde\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1068 even\">\n <td class=\"column-1\">demitto (demittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">demisi, demissum</td><td class=\"column-5\">laten vallen, naar beneden sturen</td><td class=\"column-6\">demissionair (\'aftredend\')</td><td class=\"column-7\">demise (\'overlijden\')</td><td class=\"column-8\">démettre (\'afwijzen\')</td><td class=\"column-9\">Demission (\'terugtrede der ministers\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1069 odd\">\n <td class=\"column-1\">dimitto (dimittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">dimisi, dimissum</td><td class=\"column-5\">uiteenzenden, laten gaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to dismiss (\'wegzenden\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1070 even\">\n <td class=\"column-1\">emitto (emittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">emisi, emissum</td><td class=\"column-5\">laten weggaan, loslaten</td><td class=\"column-6\">emissie (\'uitgifte (van obligaties)\')</td><td class=\"column-7\">to emit (\'uitgeven\')</td><td class=\"column-8\">émettre (\'uiten\'), l\'émission (\'uitzending\')</td><td class=\"column-9\">Emissär (\'boodschapper\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1071 odd\">\n <td class=\"column-1\">immitto (immittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">immisi, immissum</td><td class=\"column-5\">erop afsturen, laten gaan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1072 even\">\n <td class=\"column-1\">mittat</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hij zendt, stuurt (conj. prae.)</td><td class=\"column-6\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1073 odd\">\n <td class=\"column-1\">mittet</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hij zal zenden, sturen (fut.)</td><td class=\"column-6\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1074 even\">\n <td class=\"column-1\">mittit</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">hij zendt, stuurt (indic. prae.)</td><td class=\"column-6\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'mitto\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1075 odd\">\n <td class=\"column-1\">omitto (omittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">omisi, omissus</td><td class=\"column-5\">terzijde leggen, achterwege laten</td><td class=\"column-6\">omissie (\'verzuim\')</td><td class=\"column-7\">to omit (\'weglaten\')</td><td class=\"column-8\">omettre (\'weglaten\'), l\'omission (\'weglating\')</td><td class=\"column-9\">Omission (\'verzuim\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1076 even\">\n <td class=\"column-1\">permitto (permittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">permisi, permissum</td><td class=\"column-5\">toevertrouwen, toestaan</td><td class=\"column-6\">permissie (\'toestemming\'), permitteren (\'veroorloven\')</td><td class=\"column-7\">to permit (\'toestemming geven\'), permission (\'toestemming\')</td><td class=\"column-8\">permettre (\'toestaan\'), le permis (\'vergunning\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1077 odd\">\n <td class=\"column-1\">promissum</td><td class=\"column-2\">promissi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dat wat beloofd is, belofte</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">promise</td><td class=\"column-8\">la promesse (\'belofte\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1078 even\">\n <td class=\"column-1\">promitto (promittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">promisi, promissum</td><td class=\"column-5\">beloven</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to promise</td><td class=\"column-8\">promettre (\'beloven\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1079 odd\">\n <td class=\"column-1\">remitto (remittĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">remisi, remissum</td><td class=\"column-5\">terugsturen, doen verslappen</td><td class=\"column-6\">remise (\'gelijkspel\'; de partij moet opnieuw worden gespeeld, de spelers worden teruggezonden)</td><td class=\"column-7\">to remit (\'vergeven\')</td><td class=\"column-8\">remettre (\'weer op zijn plaats zetten\'), la remise (\'gelijkspel\'; de partij moet opnieuw worden gespeeld, de spelers worden teruggezonden)</td><td class=\"column-9\">remittieren (\'terugzenden\'), Remise (\'gelijkspel\'; de partij moet opnieuw worden gespeeld, de spelers worden teruggezonden)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1080 even\">\n <td class=\"column-1\">modus</td><td class=\"column-2\">modi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">maat, manier</td><td class=\"column-6\">mode (\'trend\'), grosso modo (\'ruw geschat\'; dat. van grossus (\'dik, ruw\') modus), mal/model (< Fr. moule/modèle < Lat. modulus (dimin. v. modus))</td><td class=\"column-7\">mode (\'manier, trend\'), to modify (\'veranderen\'; < Lat. modus + facere), model/mould (\'mal/model\'; < Fr. moule/modèle < Lat. modulus (dimin. v. modus)), moderate (\'binnen de grenzen\')</td><td class=\"column-8\">le mode (\'manier, trend\'), le moule/modèle (\'mal/model\'; < Lat. modulus (dimin. v. modus)), modérer (\'matigen\'), modifier (\'veranderen\'; < Lat. modus + facere)</td><td class=\"column-9\">Mode (\'trend, gebruik\'), Model (< Fr. modèle < Lat. modulus (dimin. v. modus)), moderat (\'gematigd\'), modifizieren (\'veranderen\'; < Lat. modus + facere)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1081 odd\">\n <td class=\"column-1\">commodum</td><td class=\"column-2\">commodi</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gemak, voordeel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1082 even\">\n <td class=\"column-1\">commodus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">commoda, commodum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">passend, gunstig</td><td class=\"column-6\">commode (\'latafel\')</td><td class=\"column-7\">commode (\'latafel\')</td><td class=\"column-8\">commode (\'praktisch\'), la commode (\'latafel\')</td><td class=\"column-9\">Kommode (\'latafel\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1083 odd\">\n <td class=\"column-1\">modestia</td><td class=\"column-2\">modestiae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gematigheid, zelfbeheersing</td><td class=\"column-6\">(im)modest (\'(on)bescheiden\')</td><td class=\"column-7\">(im)modest (\'(on)bescheiden\')</td><td class=\"column-8\">la modestie (\'eenvoud\')</td><td class=\"column-9\">modest (\'bescheiden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1084 even\">\n <td class=\"column-1\">modicus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">modica, modicum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">matig, gematigd</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1085 odd\">\n <td class=\"column-1\">modo (adv.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">slechts, zoëven; (voegw): mits</td><td class=\"column-6\">modern (\'tot de nieuwe tijd behorend\'; < Laatlat. modernus (\'nieuw\'))</td><td class=\"column-7\">modern (\'tot de nieuwe tijd behorend\'; < Laatlat. modernus (\'nieuw\'))</td><td class=\"column-8\">moderne (\'tot de nieuwe tijd behorend\'; < Laatlat. modernus (\'nieuw\'))</td><td class=\"column-9\">modern (\'tot de nieuwe tijd behorend\'; < Laatlat. modernus (\'nieuw\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1086 even\">\n <td class=\"column-1\">modo ... modo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nu eens ... dan weer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1087 odd\">\n <td class=\"column-1\">modo (voegw + coni.)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">mits, (adv): slechts, zoëven</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1088 even\">\n <td class=\"column-1\">moenia</td><td class=\"column-2\">moenium</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(stads)muren</td><td class=\"column-6\">munitie (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-7\">ammunition (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-8\">la munition (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-9\">Munition (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1089 odd\">\n <td class=\"column-1\">moles</td><td class=\"column-2\">molis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">grote last, moeite, groot voorwerp, massa</td><td class=\"column-6\">molecuul (< Laatlat. molecula, dimin. v. moles), molesteren (\'kwellen\')</td><td class=\"column-7\">molecule (< Laatlat. molecula, dimin. v. moles), to molest (\'kwellen\'),</td><td class=\"column-8\">la molécule (< Laatlat. molecula, dimin. v. moles), molester (\'kwellen\')</td><td class=\"column-9\">Molekül (< Laatlat. molecula, dimin. v. moles)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1090 even\">\n <td class=\"column-1\">molior (moliri)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ondernemen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to demolish (\'vernietigen\'; < de (\'naar beneden\') + moliri)</td><td class=\"column-8\">démolir (\'vernietigen\'; < de (\'naar beneden\') + moliri)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1091 odd\">\n <td class=\"column-1\">mollis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mollis, molle</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zacht, buigzaam</td><td class=\"column-6\">mol (muziekterm), mollig (\'dikkig\'), miss. verw. m. mal (\'zot\')</td><td class=\"column-7\">to mollify (\'verzachten\'; < mollis + facere)</td><td class=\"column-8\">mou (\'slap\'), mollir (\'slap worden\')</td><td class=\"column-9\">Moll (muziekterm), mollig (\'dikkig\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1092 even\">\n <td class=\"column-1\">moneo (monēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">monui, monitum</td><td class=\"column-5\">herinneren aan, waarschuwen</td><td class=\"column-6\">monitor (< Eng. monitor < Lat. monitor (\'waarschuwer, adviseur\'))</td><td class=\"column-7\">monitor (< Lat. monitor (\'waarschuwer, adviseur\')), to summon (\'oproepen\'; < Mdd. Lat. summonere (\'opweken, oproepen\'))</td><td class=\"column-8\">le moniteur (\'instructeur\'; < Lat. monitor (\'waarschuwer, adviseur\'))</td><td class=\"column-9\">Monitor (< Eng. monitor < Lat. monitor (\'waarschuwer, adviseur\')),</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1093 odd\">\n <td class=\"column-1\">admoneo (admonēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">admonui, admonitum</td><td class=\"column-5\">wijzen op, aansporen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to admonish (\'vermanen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1094 even\">\n <td class=\"column-1\">mons</td><td class=\"column-2\">montis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">berg</td><td class=\"column-6\">monteren (\'in elkaar zetten\'; < Fr. monter (\'bestijgen, inrichten\'))</td><td class=\"column-7\">mountain (\'berg\'; < Oudfr. montaigne < Vulg. Lat. *montanea (\'berg(rug)\')), to mount (\'bestijgen\'; < Fr. monter (\'bestijgen, inrichten\')), promontory (\'voorgebergte\')</td><td class=\"column-8\">le mont (\'berg\'; denk aan Montmartre (\'de martelaarsberg\')), la montagne (\'berg(rug)\'), monter (\'bestijgen, naar boven gaan, inrichten\')</td><td class=\"column-9\">montieren (\'in elkaar zetten\'; < Fr. monter (\'bestijgen, inrichten\'))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1095 odd\">\n <td class=\"column-1\">monstrum</td><td class=\"column-2\">monstri</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wonderlijk verschijnsel</td><td class=\"column-6\">monster</td><td class=\"column-7\">monster</td><td class=\"column-8\">le monstre</td><td class=\"column-9\">Monster</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1096 even\">\n <td class=\"column-1\">monumentum</td><td class=\"column-2\">monumenti</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">monument, gedenkteken</td><td class=\"column-6\">monument</td><td class=\"column-7\">monument</td><td class=\"column-8\">le monument</td><td class=\"column-9\">Monument</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1097 odd\">\n <td class=\"column-1\">morbus</td><td class=\"column-2\">morbi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ziekte</td><td class=\"column-6\">morbide (\'ziekelijk\')</td><td class=\"column-7\">morbid (\'ziekelijk\')</td><td class=\"column-8\">morbide (\'ziekelijk\')</td><td class=\"column-9\">morbid (\'ziekelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1098 even\">\n <td class=\"column-1\">moror (morari)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vertragen, ophouden, talmen, treuzelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">demeurer (\'verblijven, wonen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1099 odd\">\n <td class=\"column-1\">mora</td><td class=\"column-2\">morae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vertraging, uitstel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1100 even\">\n <td class=\"column-1\">mors</td><td class=\"column-2\">mortis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dood</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to mortify (\'vernederen\'; < mortis + facere)</td><td class=\"column-8\">la mort (\'de dood\'), mortifier (\'vernederen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">morsdood (oneig. etymolog.; < Mdd. Ned. murstot, geassoc. m. Lat. mors)</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1101 odd\">\n <td class=\"column-1\">immortalis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bijv. nw. onsterfelijk; zst. nw. goden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">immortal (\'onsterfelijk\')</td><td class=\"column-8\">immortel (\'onsterfelijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1102 even\">\n <td class=\"column-1\">morior (mori)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">morior, mortuus sum</td><td class=\"column-5\">sterven</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">mourir (\'sterven\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1103 odd\">\n <td class=\"column-1\">mortalis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mortalis, mortale</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">sterfelijk, sterveling</td><td class=\"column-6\">mortaliteit (\'sterftecijfer\')</td><td class=\"column-7\">mortal (\'sterfelijk\')</td><td class=\"column-8\">mortel (\'sterfelijk\'), mortalité (\'sterftecijfer\')</td><td class=\"column-9\">postmortal (\'na de dood betreffend\'), Mortalität (\'sterftecijfer\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1104 even\">\n <td class=\"column-1\">mortuus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mortua, mortuum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dood</td><td class=\"column-6\">mortuarium (\'rouwcentrum\')</td><td class=\"column-7\">mortuary (\'rouwcentrum\')</td><td class=\"column-8\">mortuaire (\'doden-\')</td><td class=\"column-9\">Mortuarium (\'rouwcentrum\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1105 odd\">\n <td class=\"column-1\">mos</td><td class=\"column-2\">moris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zede, gewoonte</td><td class=\"column-6\">moraal (\'zedenleer\')</td><td class=\"column-7\">moral (\'zedenleer\')</td><td class=\"column-8\">le moral (\'zedenleer\')</td><td class=\"column-9\">Moral (\'zedenleer\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1106 even\">\n <td class=\"column-1\">mores</td><td class=\"column-2\">morum</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">karakter, levenswijze, gedrag</td><td class=\"column-6\">iem. mores leren (\'iem. een lesje leren\')</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">les moeurs (\'gewoonten\')</td><td class=\"column-9\">jmdn. Mores lehren (\'iemand een lesje leren\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1107 odd\">\n <td class=\"column-1\">moveo (movēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">movi, motum</td><td class=\"column-5\">bewegen (ook overdrachtelijk!)</td><td class=\"column-6\">motor (\'machine die beweegkracht levert\'), moven (\'wegwezen\'; < Eng. to move), promoveren (\'bevorderen\'; < Lat. pro (\'voor\') + movere), meute (\'mensenmassa\'; < Mdd. Lat. meuta, mota, mueta < motare, intens. v. movere)</td><td class=\"column-7\">to move (\'bewegen\'), movement (\'beweging\'), motor (\'machine die beweegkracht levert\'), to promote (\'bevorderen\')</td><td class=\"column-8\">mouvoir (\'bewegen\'), le mouvement (\'beweging\'), le moteur (\'machine die beweegkracht levert\')</td><td class=\"column-9\">Motor (\'machine die beweegkracht levert\'), Meute (\'mensenmassa\'; < Mdd. Lat. meuta, mota, mueta < motare, intens. v. movere), promovieren (\'bevorderen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1108 even\">\n <td class=\"column-1\">admoveo (admovēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">admovi, admotum</td><td class=\"column-5\">ergens heen brengen/voeren</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1109 odd\">\n <td class=\"column-1\">mobilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mobilis, mobile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beweeglijk</td><td class=\"column-6\">mobiel (\'beweeglijk\'), meubel (\'beweegbaar object in het huis\'; < Fr. le meuble), perpetuum mobile (\'toestel dat, in beweging gezet, eeuwig blijft bewegen\'; < perpetuus (\'eeuwig\') + mobile)</td><td class=\"column-7\">mobile (\'beweeglijk\')</td><td class=\"column-8\">mobile (\'beweeglijk\'), le meuble (\'beweegbaar object in het huis\')</td><td class=\"column-9\">mobil (\'beweeglijk\'), Möbel (\'beweegbaar object in het huis\'; < Fr. le meuble)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1110 even\">\n <td class=\"column-1\">motus</td><td class=\"column-2\">motus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beweging</td><td class=\"column-6\">motie (\'uitspraak in een vergadering\'), motief (\'beweegreden\'), commotie (\'opschudding\')</td><td class=\"column-7\">motive (\'beweegreden\'), motion (\'beweging\'), commotion (\'opschudding\')</td><td class=\"column-8\">la motion (\'voorstel\'), le motif (\'beweegreden\')</td><td class=\"column-9\">Motion (\'voorstel\'), Motive (\'beweegreden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1111 odd\">\n <td class=\"column-1\">permoveo (permovēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">permovi, permotum</td><td class=\"column-5\">tot iets bewegen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1112 even\">\n <td class=\"column-1\">removeo (removēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">removi, remotum</td><td class=\"column-5\">verwijderen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to remove (\'verwijderen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1113 odd\">\n <td class=\"column-1\">mox</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">spoedig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1114 even\">\n <td class=\"column-1\">mulier</td><td class=\"column-2\">mulieris</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vrouw</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1115 odd\">\n <td class=\"column-1\">multus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">multa, multum</td><td class=\"column-4\">plures, plurimi</td><td class=\"column-5\">veel</td><td class=\"column-6\">te vinden in samenstellingen als multi-, bijv. multinationaal</td><td class=\"column-7\">to multiply (\'vermenigvuldigen\') multiple (\'verscheidene\'), te vinden in samenstellingen als multi-, bijv. multinational</td><td class=\"column-8\">multiplier (\'vermenigvuldigen\') multiple (\'verscheidene\'), te vinden in samenstellingen als multi-, bijv. multinational</td><td class=\"column-9\">te vinden in samenstellingen als multi-, bijv. multinational</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1116 even\">\n <td class=\"column-1\">complures</td><td class=\"column-2\">complurium</td><td class=\"column-3\">complures, complura</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verscheidene, heel wat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1117 odd\">\n <td class=\"column-1\">multi</td><td class=\"column-2\">multorum</td><td class=\"column-3\">multae, multa</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vele(n)</td><td class=\"column-6\">zie ook \'multus\'</td><td class=\"column-7\">zie ook \'multus\'</td><td class=\"column-8\">zie ook \'multus\'</td><td class=\"column-9\">zie ook \'multus\'</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1118 even\">\n <td class=\"column-1\">multitudo</td><td class=\"column-2\">multitudinis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">menigte</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">multitude (\'menigte\')</td><td class=\"column-8\">la multitude (\'menigte\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1119 odd\">\n <td class=\"column-1\">multo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">veel (bijw.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1120 even\">\n <td class=\"column-1\">multum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zeer, erg, veel (bijw.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">It. molto</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1121 odd\">\n <td class=\"column-1\">plerique</td><td class=\"column-2\">plerumque</td><td class=\"column-3\">pleraeque, pleraque</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">de meesten, zeer velen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1122 even\">\n <td class=\"column-1\">plerumque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meestal</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1123 odd\">\n <td class=\"column-1\">plures</td><td class=\"column-2\">plurium</td><td class=\"column-3\">plures, plura</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meer, meerdere(n)</td><td class=\"column-6\">pluraliteit (\'verscheidenheid\'), pluriform (\'veelvormig\')</td><td class=\"column-7\">plural (\'meervoud\'), plurality (\'meervoudigheid\')</td><td class=\"column-8\">plural (\'meervoudig\')</td><td class=\"column-9\">Pluralität (\'verscheidenheid\')</td><td class=\"column-10\">Lat. pluralis (\'meervoud\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1124 even\">\n <td class=\"column-1\">plurimus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">plurima, plurimum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meest, (zeer) veel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1125 odd\">\n <td class=\"column-1\">plus + gen</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">een grotere hoeveelheid, meer</td><td class=\"column-6\">plus</td><td class=\"column-7\">plus</td><td class=\"column-8\">plus, la plupart (\'het grootste deel\'; < Lat. plus + pars)</td><td class=\"column-9\">plus</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1126 even\">\n <td class=\"column-1\">plus (bijw)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">meer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">ne plus (\'niet meer\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Lat. plusquamperfectum (\'meer dan perfectum\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1127 odd\">\n <td class=\"column-1\">mundus</td><td class=\"column-2\">mundi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wereld</td><td class=\"column-6\">mondiaal (\'wereld-\'; < Fr. mondiale < Lat. mundialis), mondain (\'werelds\'; < Fr. mondain < Lat. mundanus)</td><td class=\"column-7\">mundane (\'werelds\'; < Fr. mondain < Lat. mundanus)</td><td class=\"column-8\">le monde (\'wereld\'), mondial (\'wereld-\'; < Lat. mundialis), mondain (\'werelds\'; < Lat. mundanus)</td><td class=\"column-9\">mondial (\'wereld-\'; < Fr. mondial < Lat. mundialis), mondän (\'werelds\'; < Fr. mondain < Lat. mundanus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1128 even\">\n <td class=\"column-1\">municipium</td><td class=\"column-2\">municipii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">provinciestad</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">municipal (\'gemeentelijk\'; < Lat. municipalis)</td><td class=\"column-8\">municipal (\'gemeentelijk\'; < Lat. municipalis)</td><td class=\"column-9\">munizipal (\'gemeentelijk\'; < Lat municipalis)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1129 odd\">\n <td class=\"column-1\">munio (munire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">versterken</td><td class=\"column-6\">munitie (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-7\">ammunition (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-8\">munir (\'voorzien\'), la munition (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-9\">Munition (\'schietbenodigdheden\'; < munitio (\'het versterken van wallen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1130 even\">\n <td class=\"column-1\">munus</td><td class=\"column-2\">muneris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">taak, geschenk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1131 odd\">\n <td class=\"column-1\">murmur</td><td class=\"column-2\">murmuris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geluid</td><td class=\"column-6\">onomatopee, vgl. Ned. morren</td><td class=\"column-7\">onomatopee, vgl. Eng. to mutter</td><td class=\"column-8\">le murmure (\'gemompel\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1132 even\">\n <td class=\"column-1\">murus</td><td class=\"column-2\">muri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">muur</td><td class=\"column-6\">muraal (\'m.b.t. de wand\')</td><td class=\"column-7\">mural (\'wandschilderij\')</td><td class=\"column-8\">le mur, murer (\'ommuren\')</td><td class=\"column-9\">Mauer</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1133 odd\">\n <td class=\"column-1\">musa</td><td class=\"column-2\">musae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">muze</td><td class=\"column-6\">mosaiek (< musaicum opus (\'werk van de muzen\')), museum (< Oudgr. μουσεῖον, (\'huis der muzen\')), muziek (< ars musica (\'muzenkunst\'))</td><td class=\"column-7\">mosaic (< musaicum opus (\'werk van de muzen\')), museum (< Oudgr. μουσεῖον, (\'huis der muzen\')), music (< ars musica (\'muzenkunst\'))</td><td class=\"column-8\">la mosaïque (< musaicum opus (\'werk van de muzen\')), le musée (< Oudgr. μουσεῖον, (\'huis der muzen\')), la musique (< ars musica (\'muzenkunst\'))</td><td class=\"column-9\">Mosaik (< musaicum opus (\'werk van de muzen\')), Museum (< Oudgr. μουσεῖον, (\'huis der muzen\')), Musik (< ars musica (\'muzenkunst\'))</td><td class=\"column-10\">Oudgr. μουσεῖον, (\'huis der muzen\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1134 even\">\n <td class=\"column-1\">muto (mutare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">veranderen, verwisselen</td><td class=\"column-6\">mutatie (\'verandering\'), muiten</td><td class=\"column-7\">mutation (\'verandering\')</td><td class=\"column-8\">muer (\'veranderen\'), la mutation (\'verandering\')</td><td class=\"column-9\">Mutation (\'verandering\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1135 odd\">\n <td class=\"column-1\">commuto (commutare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verwisselen, veranderen</td><td class=\"column-6\">commutatief (\'verwisselbaar\')</td><td class=\"column-7\">to commute (\'veranderen\')</td><td class=\"column-8\">commuer (\'verzachten\')</td><td class=\"column-9\">kommutativ (\'verwisselbaar\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1136 even\">\n <td class=\"column-1\">mutus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">muta, mutum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geluidloos, stom</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">mute (\'geluidloos\'), to mute (\'stil maken\')</td><td class=\"column-8\">muet (\'stom\'; < dimin. Oudfr. mu)</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1137 odd\">\n <td class=\"column-1\">mutuus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">mutua, mutuum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wederkerig</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">mutual (\'gemeenschappelijk\')</td><td class=\"column-8\">mutuel (\'wederzijds\')</td><td class=\"column-9\">mutual (\'wederzijds\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1138 even\">\n <td class=\"column-1\">nam, namque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">want</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1139 odd\">\n <td class=\"column-1\">nanciscor (nancisci)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">na(n)ctus sum</td><td class=\"column-5\">(ver)krijgen</td><td class=\"column-6\">genoeg (< Mdd. Ned. \'genoech\' < \'ge\' + \'nah\'; vgl. \'nactus\')</td><td class=\"column-7\">enough (\'voldoende\' < Oud. Eng. \'genog\' < \'ge\' + \'nah\'; vgl. nactus en \'genoeg\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1140 even\">\n <td class=\"column-1\">narro (narrare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vertellen</td><td class=\"column-6\">narratief (\'verhalend\' < Fr. narratif < Lat. adi. narrativus < ptc. narratum)</td><td class=\"column-7\">to narrate (\'vertellen\'), narrator (\'verteller\' < Lat. narrator), narration (\'vertelling\' < Lat. narratio), narrative (\'verhalend\' < Lat. adi. narrativus < ptc. narratum)</td><td class=\"column-8\">narrer (\'vertellen\'),la narration (\'verhaal\' < Lat. narratio), narrateur (\'verteller\'< Lat. narrator), narratif (\'verhalend\' < Lat. adi. narrativus < ptc. narratum)</td><td class=\"column-9\">Narration (\'vertelling\' < Lat. narratio), Narrator (\'verteller\' < Lat. narrator), narrativ (\'verhalend\' < Lat. adi. narrativus < ptc. narratum)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1141 odd\">\n <td class=\"column-1\">nascor (nasci)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">natus sum</td><td class=\"column-5\">geboren worden</td><td class=\"column-6\">nataal (\'geboorte-\' < Lat. adi. natalis \'van de geboorte\' < ptc. natus), prenataal (\'voor de geboorte\' < Lat. natus + prae \'voor\'), natie (\'staat\' < Fr. la nation < Lat. subst. natio \'stam, volk\' < adi. natus), naïef (\'onnozel\' < Fr. naïf \'natuurlijk, onnozel\' < Lat. adi. nativus \'geboren, aangeboren\' < ptc. natus), renaissance (\'wedergeboorte\' < Fr. la renaissance < Lat. renasci < re \'weder\' + nasci),</td><td class=\"column-7\">nation (\'staat\' < Fr. la nation < Lat. subst. natio \'stam, volk\' < adi. natus), Noel (\'kerst\' < Fr. la noël < nael < Lat. subst. natalis \'geboortedag\' < ptc. natus), Renaissance (\'renaissance\' < Fr. la renaissance < Lat. renasci < re \'weder\' + nasci)</td><td class=\"column-8\">naître (\'geboren worden\'), la naissance (\'de geboorte\'), naïf (\'natuurlijk, onnozel\' < Lat. adi. nativus \'geboren, aangeboren\' < ptc. natus), Noël (\'kerst\' < Fr. nael \'kerst\' < Lat. subst. natalis \'dag van geboorte\')</td><td class=\"column-9\">naiv (\'onnozel\' < Fr. naïf \'natuurlijk, onnozel\' < Lat. adi. nativus \'geboren, aangeboren\' < ptc. natus)</td><td class=\"column-10\">Sp. navidad (\'Kerstmis\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1142 even\">\n <td class=\"column-1\">natio</td><td class=\"column-2\">nationis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">stam, volk</td><td class=\"column-6\">natie (\'staat\' < Fr. la nation < Lat. subst. natio \'stam, volk\' < adi. natus), \'nationaal\' (\'volks, staats\' < Fr. national < Lat. natio)</td><td class=\"column-7\">nation (\'staat\')</td><td class=\"column-8\">la nation (\'staat\'), national (\'staats-\')</td><td class=\"column-9\">Nation (\'staat\'), Nationalsozialismus (\'nationaal-socialisme\' < Lat. natio + socialis)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1143 odd\">\n <td class=\"column-1\">natura</td><td class=\"column-2\">naturae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">natuur, aard</td><td class=\"column-6\">natuur, natuurlijk, naturaliseren (\'opnemen als staatsburger\'), naturel</td><td class=\"column-7\">nature (\'natuur\'), natural (\'natuurlijk\'), supernatural (\'bovennatuurlijk\' , Lat. supra + natura)</td><td class=\"column-8\">la natur (\'natuur\'), le naturel (\'aard\'), naturel (\'natuurlijk\')</td><td class=\"column-9\">Natur (\'natuur, materie, aard\'), natürlich (\'natuurlijk\'), naturell (\'naturel\' < Lat. adi. naturalis\'), Naturalismus (\'naturalisme\' (kunststroming))</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1144 even\">\n <td class=\"column-1\">natus</td><td class=\"column-2\">nati</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zoon</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1145 odd\">\n <td class=\"column-1\">natus</td><td class=\"column-2\">natus</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geboorte, leeftijd</td><td class=\"column-6\">nataal (\'geboorte-\' < Lat. adi. natalis \'van de geboorte\' < natus), prenataal (\'voor de geboorte\' < Lat. natus + prae \'voor\')</td><td class=\"column-7\">Noel (\'kerst\' < Fr. la noël < nael < Lat. subst. natalis \'geboortedag\' < natus)</td><td class=\"column-8\">naïf (\'natuurlijk, onnozel\' < Lat. adi. nativus \'geboren, aangeboren\' < natus), Noël (\'kerst\' < Fr. nael \'kerst\' < Lat. subst. natalis \'dag van geboorte\' < natus)</td><td class=\"column-9\">naiv (\'onnozel\' < Fr. naïf \'natuurlijk, onnozel\' < Lat. adi. nativus \'geboren, aangeboren\' < natus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1146 even\">\n <td class=\"column-1\">navis</td><td class=\"column-2\">navis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">schip</td><td class=\"column-6\">navigeren (< Fr. naviguer \'zeilen\' < Lat. navigare \'zeilen\' < navis + agere \'drijven\'), navaal (\'scheeps-\' < Fr. naval < Lat. navis)</td><td class=\"column-7\">nave (\'naaf, schip (deel v/e kerk)\'), naval (\'scheeps-\'), navigation (\'navigatie\' < Fr. naviguer \'zeilen\' < Lat. navigare \'zeilen\' < navis + agere \'drijven\')</td><td class=\"column-8\">la navire (\'schip\'), la nef (\'naaf, schip (deel v/e kerk)\'), naviguer (\'zeilen\' < Lat. navigare < navis + agere \'drijven\')</td><td class=\"column-9\">navigieren (\'zeilen\' < Lat. navigare < navis + agere \'drijven\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1147 odd\">\n <td class=\"column-1\">nauta</td><td class=\"column-2\">nautae</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zeeman</td><td class=\"column-6\">Zie overig</td><td class=\"column-7\">Zie overig</td><td class=\"column-8\">Zie overig</td><td class=\"column-9\">Zie overig</td><td class=\"column-10\">astronaut < Gr. ἄστρα \'sterren\' + ναύτης \'vaarder\'</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1148 even\">\n <td class=\"column-1\">-ne</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">soms?, (in afh. vraag) of</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1149 odd\">\n <td class=\"column-1\">ne</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet (ontkenning bij imerativi, conj. prohibitivus en optativus)</td><td class=\"column-6\">nihil (\'niets\' < ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-7\">nihilism (\'nihilisme\' < Lat. nihil < ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-8\">le nihilsme (\'nihilisme\' < Lat. nihil < ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-9\">Nihilismus (\'nihilisme\' < Lat. ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1150 even\">\n <td class=\"column-1\">ne + conj.</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">opdat niet, om niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1151 odd\">\n <td class=\"column-1\">ne ... quidem</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zelfs niet, niet eens, ook niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1152 even\">\n <td class=\"column-1\">nec, neque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">en niet, noch</td><td class=\"column-6\">negotie (\'koopwaar\' < nec + otium \'vrije tijd\')</td><td class=\"column-7\">negotiation (\'zakendoen\' < nec + otium \'vrije tijd\')</td><td class=\"column-8\">négliger (\'verwaarlozen\' < Lat. neglegere \'veronachtzamen\' < nec + legere \'kiezen\')</td><td class=\"column-9\">neglegieren (\'verwaarlozen\' < Lat. neglegere \'veronachtzamen\' < nec + legere \'kiezen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1153 odd\">\n <td class=\"column-1\">nec ... nec</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">noch ... noch, en niet ... en ook niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1154 even\">\n <td class=\"column-1\">nihil</td><td class=\"column-2\">nihilis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niets</td><td class=\"column-6\">nihil (\'niets\' < ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-7\">nihilism (\'nihilisme\' < Lat. nihil < ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-8\">le nihilsme (\'nihilisme\' < Lat. nihil < ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-9\">Nihilismus (\'nihilisme\' < Lat. ne + hilum \'iets kleins\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1155 odd\">\n <td class=\"column-1\">neque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">en niet, ook niet, noch</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1156 even\">\n <td class=\"column-1\">neque ... neque</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">noch ... noch, en niet ... en ook niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1157 odd\">\n <td class=\"column-1\">nisi, ni</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">als niet, behalve</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1158 even\">\n <td class=\"column-1\">necesse</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nodig</td><td class=\"column-6\">necessiteit (\'noodzakelijkheid\' < Fr. nécessité < Lat. subst. necessitas)</td><td class=\"column-7\">necessary (\'noodzakelijk\' < Lat. adi. necessarius), necessity (\'noodzakelijkheid\' < Lat. necessitas)</td><td class=\"column-8\">nécessiter (\'nodig maken\'), la nécessité (\'noodzaak\' < Lat. neccesitas), nécessaire (\'noodzakelijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1159 odd\">\n <td class=\"column-1\">necessarius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">necessaria, necessarium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">noodzakelijk, onvermijdelijk</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">necessary (\'noodzakelijk\' < Lat. adi. necessarius)</td><td class=\"column-8\">nécessaire (\'noodzakelijk\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1160 even\">\n <td class=\"column-1\">necessitas</td><td class=\"column-2\">necessitatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">noodzaak, dwang</td><td class=\"column-6\">necessiteit (\'noodzakelijkheid\' < Fr. nécessité < Lat. subst. necessitas)</td><td class=\"column-7\">necessity (\'noodzakelijkheid\')</td><td class=\"column-8\">la nécessité (\'noodzaak\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1161 odd\">\n <td class=\"column-1\">neco (necare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">doden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">internecine (\'dodelijk\' < adi. internecinus < inter (werkt versterkend) + necare)</td><td class=\"column-8\">noyer (\'verdrinken\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1162 even\">\n <td class=\"column-1\">nex, necis</td><td class=\"column-2\">necis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">moord, dood</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1163 odd\">\n <td class=\"column-1\">pernicies</td><td class=\"column-2\">perniciei</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ondergang</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">pernicious (\'verderfelijk\' < Lat. per + necis),</td><td class=\"column-8\">pernicieux (\'verderfelijk\' < Lat. per + necis)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1164 even\">\n <td class=\"column-1\">necto (nectĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">nexui, nexum</td><td class=\"column-5\">knopen, verbinden</td><td class=\"column-6\">connectie (\'verbinding\' < Lat. cum + nectere), annexeren (\'inlijven\' < Lat. ad + nectere), nexus (\'samenhang\')</td><td class=\"column-7\">connection (\'verbinding\' < Lat. cum + nectere), nexus (\'verbinding\'), to annex (\'inlijven\' < Lat. ad +nectere)</td><td class=\"column-8\">la connexion (\'verbinding\' < Lat. cum + nectere), annexer (\'inlijven\' < Lat. ad + nectere)</td><td class=\"column-9\">Nektion (\'verbinding\'), Nexus (\'samenhang\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1165 odd\">\n <td class=\"column-1\">nego (negare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ontkennen, weigeren</td><td class=\"column-6\">negeren, negatie (\'ontkenning\'; < Lat. ptc. negatum), negatief (\'ontkennend\'; < Lat. adi. negativus < ptc. negatum)</td><td class=\"column-7\">to negate (\'ontkennen\'), negation (\'ontkenning\'), negative (\'ontkennend\'; < Lat. adi. negativus < ptc. negatum), to deny (\'weigeren\'; < Fr. denoiir \'weigeren\' < Lat. de + negare)</td><td class=\"column-8\">nier (\'ontkennen\'), dénier (\'weigeren\'; < Lat. de + negare)</td><td class=\"column-9\">negieren (\'ontkennen\'), negativ (\'ontkennend\'; < Lat. adi. negativus < ptc. negatum), Negation (\'ontkenning\'; < Lat. ptc. negatum)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1166 even\">\n <td class=\"column-1\">nemo</td><td class=\"column-2\">neminis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niemand</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1167 odd\">\n <td class=\"column-1\">nemini/neminem/nullo</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">dat./acc./abl. van nemo</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1168 even\">\n <td class=\"column-1\">nemus</td><td class=\"column-2\">nemoris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bos, woud</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1169 odd\">\n <td class=\"column-1\">nepos</td><td class=\"column-2\">nepotis</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kleinzoon</td><td class=\"column-6\">nepotisme (\'begunstigingen van familieleden\'), neef (< Fr. neveu \'neef\' < Lat. nepos)</td><td class=\"column-7\">nepotism (\'begunstiging van familieleden\'), nephew (\'neef\' < Fr. neveu < Lat. nepos), niece (\'nicht\' < Eng. niepce < Lat. neptia < neptis \'kleindochter\' < nepos)</td><td class=\"column-8\">le neveu (\'neef\'), le népotisme (\'begunstiging van familieleden\')</td><td class=\"column-9\">Nepotismus (\'begunstiging van familieleden\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1170 even\">\n <td class=\"column-1\">nequeo (nequire)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">nequeo, nequivi, nequitum</td><td class=\"column-5\">niet in staat zijn</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1171 odd\">\n <td class=\"column-1\">nequiquam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tevergeefs</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1172 even\">\n <td class=\"column-1\">nervus</td><td class=\"column-2\">nervi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">pees</td><td class=\"column-6\">nerf (\'zenuw\' < Fr. nerf < nervus), nerveus (\'zenuwachtig\' , Lat. nervosus \'pezig\'), enerveren (\'op de zenuwen werken\' < Lat. enervare < ex + nervare \'verlammen, pezen doorsnijden\')</td><td class=\"column-7\">nerve (\'zenuw\'), nervous (\'zenuwachtig\'), enervation (\'verzwakking\' < Lat. enervare \'pezen doorsnijden\')</td><td class=\"column-8\">le nerf (\'zenuw\'), nerveux (\'zenuwachtig\'), énerver (\'op de zenuwen werken\' < Lat. enervare < ex + nervare \'pezen doorsnijden\')</td><td class=\"column-9\">Nerv (\'zenuw\'), nervös (\'zenuwachtig\'),</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1173 odd\">\n <td class=\"column-1\">neve, neu</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">en niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1174 even\">\n <td class=\"column-1\">nidus</td><td class=\"column-2\">nidi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nest</td><td class=\"column-6\">nis (\'uitholling\' < Fr. niche < nicher < Vulg. Lat. nidicare < nidus)</td><td class=\"column-7\">niche (\'nis\' < Fr. niche < nicher < Vulg. Lat. nidicare < nidus)</td><td class=\"column-8\">le nid (\'nest\')</td><td class=\"column-9\">Nische (\'nis\' < Fr. niche < nicher < Vulg. lat. nidicare < nidus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1175 odd\">\n <td class=\"column-1\">niger</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nigra, nigrum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">zwart</td><td class=\"column-6\">neger (\'persoon met donkere huidskleur\'), denigrerend (\'kleinerend\' < Lat. denigrare \'zwart maken, bezoedelen\' < de + nigrare)</td><td class=\"column-7\">Negro (\'persoon met donkere huidskleur\'), to denigrate (\'beschamen, bezoedelen\' < Lat. denigrare < de + nigrare), necromancy (\'dodenbezwering\' < Mdd. Lat. nigromantia < Lat. necromantia < Gr. νεκρόν \'dode\' + μαντεία \'toverkunst\')</td><td class=\"column-8\">le nègre (\'persoon met donkere huidskleur\'), le négrier (\'slavenhandelaar\'), noir (\'zwart\')</td><td class=\"column-9\">Neger (\'persoon met donkere huidskleur\'), Nigromantie (\'zwarte toverkunst\' , niger + Gr. μαντεία \'toverkunst\'), Noir (\'zwart\' < Fr. noir)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1176 even\">\n <td class=\"column-1\">nimbus</td><td class=\"column-2\">nimbi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">regenbui, wolk</td><td class=\"column-6\">nimbostratus (\'wolkenformatie\' < Lat. nimbus + stratum \'deken\')</td><td class=\"column-7\">nimbostratus (\'wolkenformatie\' < Lat. nimbus +stratum \'deken\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1177 odd\">\n <td class=\"column-1\">nimis, nimium</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">te, te veel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">nimiety (\'overvloed\' < Lat. nimietas < nimius < nimis)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1178 even\">\n <td class=\"column-1\">nimium</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">al te zeer (bijw.)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">nimiety (\'overvloed\' < Lat. nimietas < nimius < nimis)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1179 odd\">\n <td class=\"column-1\">nimius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nimia, nimium</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">te veel, te groot</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">nimiety (\'overvloed\' < Lat. nimietas < nimius < nimis)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1180 even\">\n <td class=\"column-1\">nitor (niti)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">nisus, nixus sum</td><td class=\"column-5\">steunen op (+ abl.), zich inspannen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1181 odd\">\n <td class=\"column-1\">nitidus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nitida, nitidum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">glanzend, schitterend</td><td class=\"column-6\">net (\'keurig\' < Fr. net < Lat. nitidus)</td><td class=\"column-7\">neat (\'schoon\' < Fr. net < Lat. nitidus)</td><td class=\"column-8\">net (\'schoon\')</td><td class=\"column-9\">nett (\'schoon\' < Fr. net < Lat. nitidus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1182 even\">\n <td class=\"column-1\">niveus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nivea, niveum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">sneeuwwit</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\"></td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1183 odd\">\n <td class=\"column-1\">nobilis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nobilis, nobile</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">aanzienlijk, beroemd</td><td class=\"column-6\">nobel (\'edel\' < Fr. noble < Lat. nobilis)</td><td class=\"column-7\">noble (\'edel\')</td><td class=\"column-8\">noble (\'edel\')</td><td class=\"column-9\">nobel (\'edel\' < Fr. noble),</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1184 even\">\n <td class=\"column-1\">nobilitas</td><td class=\"column-2\">nobilitatis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">adel</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">nobility (\'adelstand\')</td><td class=\"column-8\">la noblesse (\'adel\')</td><td class=\"column-9\">Nobilität (\'adelstand\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1185 odd\">\n <td class=\"column-1\">nobiscum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(samen) met ons</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1186 even\">\n <td class=\"column-1\">noceo (nocēre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">nocui, nocitum</td><td class=\"column-5\">schaden, benadelen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">innocent (\'onschuldig\' < Lat. innocens < in + nocere), nuisance (\'schade\' < Fr. nuire < nocere)</td><td class=\"column-8\">nuire (\'schade aanrichten/aandoen\'), l\'innocence (\'onschuldigheid\' < Lat. innocens < in +nocere)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1187 odd\">\n <td class=\"column-1\">nomen</td><td class=\"column-2\">nominis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">naam, titel</td><td class=\"column-6\">naam (heeft een gemeenschappelijke stam met Lat. nomen), pronomen (\'voornaamwoord\' < Lat. pro + nomen)</td><td class=\"column-7\">name (\'naam\', heeft een gemeenschappelijke stam), noun (\'zelfstandig naamwoord\' < Fr. nom \'naam\' < Lat. nomen),</td><td class=\"column-8\">le nom (\'naam\'), le nominal (\'voornaamwoord\'),</td><td class=\"column-9\">nominaal (\'in naam\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1188 even\">\n <td class=\"column-1\">nomino (nominare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">benoemen</td><td class=\"column-6\">nominatie (\'benoeming\' < Lat. ptc. nominatus), renommee (\'vermaardheid\' < Fr. renomée < re + nomer < Lat. nominare)</td><td class=\"column-7\">nomination (\'benoeming\' < Lat. ptc. nominatus < nominare \'benoemen\'), renown (\'naamsbekendheid\' < Fr. renoun < re + nomer < Lat. nominare)</td><td class=\"column-8\">le nomination (\'benoeming\' < Lat. ptc. nominatus < nominare), renommée (\'vermaardheid\' < re + nomer < Lat. nominare)</td><td class=\"column-9\">nominieren (\'benoemen\'), Nomination (\'benoeming\' < Lat. ptc. nominatus < nominare)</td><td class=\"column-10\">onomatopee < Gr. ὄνομα (\'naam\') + ποιέω (\'doen, maken\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1189 odd\">\n <td class=\"column-1\">non</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet</td><td class=\"column-6\">non- (in samenstellingen, zoals non-actief, non-conform, non-verbaal), nonchalant (\'achteloos\' < Fr. nonchaloir, \'niet warm zijn\' < Lat. non + calere \'warm zijn\'), nonsens (\'onzin\' < Lat. non + sensus \'waarneming, verstand\')</td><td class=\"column-7\">non- (in samenstelling, zoals non-existent \'niet bestaand\', non-fiction \'geen fictie\', non-violent \'geweldloos\'), none (\'geen enkele\'), nonchalant (\'achteloos\' < Fr. nonchaloir \'niet warm zijn\' < Lat. non + calere \'warm hebben\')</td><td class=\"column-8\">non (\'nee\'), non- (in samenstellingen, zoals non-combattant \'niet strijdend\' (term in Napoleontische tijd), non-éxecution \'niet nakomen, non-violence \'geweldloosheid\'), nonobstant (\'desondanks, niettegenstaande\' < Lat. non + obstant \'staan\'), non-sens (\'onzin\' < Lat. non + sensus \'waarneming, verstand\')</td><td class=\"column-9\">non- (in samenstellingen, zoals nonkonformistisch, nonverbal), Nonchalance (\'achteloos\' < Fr. nonchalance < Lat. non + calere \'warm zijn\'), Nonsens (\'onzin\' < Lat. non + sensus), Umpire (\'scheidsrechter\' < Fr. nompair < Lat. non + par \'gelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1190 even\">\n <td class=\"column-1\">non iam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet meer, niet langer</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1191 odd\">\n <td class=\"column-1\">non modo ... sed etiam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet alleen ... maar ook</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1192 even\">\n <td class=\"column-1\">non solum ... sed etiam</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet alleen ... maar ook</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1193 odd\">\n <td class=\"column-1\">nondum</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nog niet</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1194 even\">\n <td class=\"column-1\">nonne ... ?</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toch wel? (bevestigend antwoord wordt verwacht)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1195 odd\">\n <td class=\"column-1\">nos</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wij</td><td class=\"column-6\">ons (bezit eenzelfde talige stam als nos)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">nous (\'wij\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1196 even\">\n <td class=\"column-1\">noster</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onze</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">nôtre</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1197 odd\">\n <td class=\"column-1\">nosco (noscĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">novi, notus</td><td class=\"column-5\">leren kennen</td><td class=\"column-6\">notie (\'besef\' < Fr. notion < Lat. notionem kennismneming < notus), notitie (\'aantekening\' < Lat. notitia < notus), notaris (\'ambtenaar\' < Med. Lat. notarius < Lat. notare) annotatie (\'aantekening\' < Lat. annatatio < annotare < ad + notare (vgl. notus))</td><td class=\"column-7\">notice (\'informatie\' < Lat. notitia < notus), notion (\'idee\' < Lat. notionem < notus), notorious (\'berucht\' < Lat. notorius \'nogal bekend\' < notus)</td><td class=\"column-8\">la notion (\'idee\'), la notice (\'uiteenzetting\'), notifier (\'aanzeggen\'), l\'annotation (\'aantekening\' < Lat. ad + notare)</td><td class=\"column-9\">notabel (\'opmerkenswaardig\' < Lat. notabilis < notus)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1198 even\">\n <td class=\"column-1\">agnosco (agnoscĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">agnovi, agnitum</td><td class=\"column-5\">herkennen, inzien, erkennen</td><td class=\"column-6\">agnitie (\'erkenning\' < Lat. agnitio < agnitum)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">agnoszieren (\'waarnemen\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1199 odd\">\n <td class=\"column-1\">cognosco (cognoscĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">cognovi, cognitum</td><td class=\"column-5\">leren kennen, onderzoeken, vernemen</td><td class=\"column-6\">connaisseur (\'kenner\' < Fr. connaître < Lat. cognoscere), cognitie (\'herkenning\' < Lat. cogintio < cognitum), incognito (\'onherkenbaar\' < Lat incognitus < in + cognitus)</td><td class=\"column-7\">cognition (\'begrip\' < Lat. cognitio < cognitum), to recognize (\'herkennen\' < Fr. recognizance < Lat. recognoscere < re + cognoscere), incognito (\'onherkenbaar\' < Lat. incognitus < in + cognitus), connoisseur (\'kenner\' < Fr. connoisseur < Lat. cognoscere), quaint (\'oubollig, raar\' < Fr. cointe \'herkenbaar\' < cognitus)</td><td class=\"column-8\">connaître (\'kennen\'), le connaisseur (\'kenner\'), inconnu (\'onbekend\'), incognito (\'onherkenbaar\')</td><td class=\"column-9\">Connaiseur (\'kenner\' < Fr. connaître < Lat. cognoscere), Kognition (\'kenvermogen\' < Lat. cognitio < cognitum)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1200 even\">\n <td class=\"column-1\">cognovi (cognovisse)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kennen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1201 odd\">\n <td class=\"column-1\">ignarus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">ignara, ignarum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onwetend</td><td class=\"column-6\">ignorant (\'onwetend\')</td><td class=\"column-7\">ignorant (\'onwetend\')</td><td class=\"column-8\">ignorant (\'onwetend\')</td><td class=\"column-9\">ignorant (\'onwetend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1202 even\">\n <td class=\"column-1\">ignoro (ignorare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet weten, niet kennen</td><td class=\"column-6\">ignorant (\'onwetend\')</td><td class=\"column-7\">ignorant (\'onwetend\')</td><td class=\"column-8\">ignorer (\'niet weten\')</td><td class=\"column-9\">ignorant (\'onwetend\'), ignorieren (\'niet willen weten\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1203 odd\">\n <td class=\"column-1\">ignosco (ignoscĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">ignovi, ignotum</td><td class=\"column-5\">vergeven + dat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1204 even\">\n <td class=\"column-1\">ignotus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">ignota, ignotum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">onbekend</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1205 odd\">\n <td class=\"column-1\">notus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nota, notum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">bekend</td><td class=\"column-6\">notie (\'besef\' < Fr. notion < Lat. notionem kennismneming < notus), notitie (\'aantekening\' < Lat. notitia < notus), annotatie (\'aantekening\' < Lat. annatatio < annotare < ad + notare (vgl. notus)), connotatie (\'bijbetekenis\' < Lat. connotatio < cum + notatio)</td><td class=\"column-7\">notice (\'informatie\' < Lat. notitia < notus), notion (\'idee\' < Lat. notionem < notus), notorious (\'berucht\' < Lat. notorius \'nogal bekend\' < notus)</td><td class=\"column-8\">la notion (\'idee\'), la notice (\'uiteenzetting\'), notifier (\'aanzeggen\'), l\'annotation (\'aantekening\' < Lat. ad + notare)</td><td class=\"column-9\">notabel (\'opmerkenswaardig\' < Lat. notabilis < notus < notare), Notar (\'notaris\' < Med. Lat. notarius < notus < notare), Konnotation (\'bijbetekenis\' < Lat. connotatio < cum + notatio < notus < notare)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1206 even\">\n <td class=\"column-1\">novi (novisse)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">kennen, weten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1207 odd\">\n <td class=\"column-1\">novus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nova, novum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nieuw</td><td class=\"column-6\">nieuw (deelt een gemeenschappelijke stam met Latijnse novus), nova (\'ster\' < Lat. nova [stella] \'nieuwe ster\' (fautief, zou novae stella moeten zijn)), novelle (\'kort prozaverhaal\' < Lat. novella \'nieuwe dingen\' < novellus = verkleinwoord novus), novice (\'nieuweling in het klooster\' < Lat. novicius < novus), noviteit (\'nieuwigheid\' < Lat. novitas), renoveren (\'vernieuwen\' < Lat. renovare)</td><td class=\"column-7\">to innovate (\'vernieuwen\' < Lat. innnovare < in + novare), renovation (\'vernieuwing\' < Lat. renovare < re + novare), novel (\'roman\' < Lat. novella \'nieuwe dingen\' < novellus = verkleinwoord novus)</td><td class=\"column-8\">neuf (\'nieuw\'), nouveau (\'nieuw\'), innover (\'vernieuwen\'), novelle (\'roman\' < Lat. novella \'nieuwe dingen\' < nubellus = verkleinwoord novus)</td><td class=\"column-9\">Nova (\'ster\' < Lat. nova [stella] \'nieuwe ster\' (fautief, zou novae stella moeten zijn), Novelle (\'roman\' < Lat. novella \'kleine dingen\' < novellus = verkleinwoord novus), Novität (\'nieuwigheid\' < Lat. novitas < novus), Novize (\'leerling i/d kerk\' < Lat. novicius < novus), innovieren (\'vernieuwen\' < Lat. innovare < in + novare)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1208 even\">\n <td class=\"column-1\">res novae</td><td class=\"column-2\">rerum novarum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">revolutie</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1209 odd\">\n <td class=\"column-1\">novissimus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">novissima, novissimum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">laatste, achterste</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1210 even\">\n <td class=\"column-1\">nox, noctis</td><td class=\"column-2\">noctis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nacht</td><td class=\"column-6\">noctambule (\'slaapwandelaar\' < Fr. noctambule < nox + ambulare)</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">nuit (\'nacht\'), noctambule (\'slaapwandelaar\' < Lat. nox + ambulare \'wandelen\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1211 odd\">\n <td class=\"column-1\">nocte, noctu</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">\'s nachts</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1212 even\">\n <td class=\"column-1\">nocturnus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nocturna, nocturnum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nachtelijk</td><td class=\"column-6\">nocturne (\'bepaald type muziekstuk\'), noctuarium (\'verblijf voor nachtdieren\'), nuchter (\'niet gedronken hebbend\')</td><td class=\"column-7\">nocturnal (\'nachtelijk\'), nocturne (\'bepaald type muziekstuk\')</td><td class=\"column-8\">nocturne (\'bepaald type muziekstuk\')</td><td class=\"column-9\">nüchtern (\'nuchter\'), Nocturno (\'bepaald muziekstuk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1213 odd\">\n <td class=\"column-1\">nubes</td><td class=\"column-2\">nubis</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">wolk</td><td class=\"column-6\">nuance (\'schakering\' < Fr. nuance < nue \'wolk\' < Lat. nubes)</td><td class=\"column-7\">nuance (\'schakering\' < Fr. nuance < nue \'wolk\' < Lat. nubes)</td><td class=\"column-8\">nue (\'wolk\'), nuance (\'schakering\'), nuageux (\'bewolkt\')</td><td class=\"column-9\">Nuance (\'nuance\' < Fr. nue \'wolk\' < Lat. nubes)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1214 even\">\n <td class=\"column-1\">nubo (nubĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">nupsi, nuptum</td><td class=\"column-5\">trouwen</td><td class=\"column-6\">nubiel (\'huwbaar\' < Lat. nubilis < nubere)</td><td class=\"column-7\">nubile (\'huwbaar\' < Lat. nubilis)</td><td class=\"column-8\">la noce (\'huwelijk\'), nubile (\'huwbaar\'< Lat. nubilis)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1215 odd\">\n <td class=\"column-1\">conubium</td><td class=\"column-2\">conubii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">huwelijk</td><td class=\"column-6\">connubium (\'echtelijke samenleving\')</td><td class=\"column-7\">connubial (\'echtelijk\' < Lat. con + nubere)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1216 even\">\n <td class=\"column-1\">nudo (nudare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ontbloten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to denude (\'ontbloten\' < Fr. dénuder < Lat. de + nudare)</td><td class=\"column-8\">dénuer (\'ontbloten\' < Lat. de + nudare)</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1217 odd\">\n <td class=\"column-1\">nudus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nuda, nudum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">naakt</td><td class=\"column-6\">nudisme (\'recreëren zonder kleding\'), nudist (\'naaktloper\')</td><td class=\"column-7\">nude (\'naakt\'), nudity (\'naaktheid\' < Fr. nudité)</td><td class=\"column-8\">nu (\'naakt\'), nudité (\'naaktheid\')</td><td class=\"column-9\">Nudismus (\'recreëren zonder kleding\'), Nudität (\'naaktheid\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1218 even\">\n <td class=\"column-1\">nullus</td><td class=\"column-2\">nullius</td><td class=\"column-3\">nulla, nullum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geen</td><td class=\"column-6\">nul (\'niets\'), annuleren (\'vernietigen\' < Lat. annulare < ad + nullus), nullificeren (\'teniet doen\' < Lat. nullificare < nullus + facere)</td><td class=\"column-7\">null (\'niets\'), to nullify (\'teniet doen\' < Lat. nullificare < nullus + facere)</td><td class=\"column-8\">nul (\'niets\'), annuler (\'vernietigen\' < Lat. annulare < ad + nullus)</td><td class=\"column-9\">Null (\'niets\'), nullifizieren (\'ongeldig verklaren\' < Lat. nullus + facere), Nulltarif (\'nultarief, vrijstelling\' < Lat. nullus + Arab. ta\'rif)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1219 odd\">\n <td class=\"column-1\">nonnulli</td><td class=\"column-2\">nonnullorum</td><td class=\"column-3\">nonnullae, nonnulla</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">sommige(n)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1220 even\">\n <td class=\"column-1\">nonnullus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">nonnulla, nonnullum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">enige</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1221 odd\">\n <td class=\"column-1\">nullius</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">gen. ev. van nullus; gen. van nemo</td><td class=\"column-6\">zie nullus</td><td class=\"column-7\">zie nullus</td><td class=\"column-8\">zie nullus</td><td class=\"column-9\">zie nullus</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1222 even\">\n <td class=\"column-1\">num</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">toch niet? (ontkennend antwoord wordt verwacht)</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1223 odd\">\n <td class=\"column-1\">numen</td><td class=\"column-2\">numinis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">goddelijke kracht</td><td class=\"column-6\">numineus (\'goddelijk\')</td><td class=\"column-7\">numinous (\'goddelijk\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">numinos (\'goddelijk\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1224 even\">\n <td class=\"column-1\">numero (numerare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">tellen</td><td class=\"column-6\">numereren (\'tellen\', later ingekort tot nummeren), enumeratie (\'opsomming\' < Fr. énumeration < Lat. enumeratio < ex + numerare)</td><td class=\"column-7\">to numerate (\'tellen\'), numerator (\'noemer\' < Lat. numeratus) innumerable (\'ontelbaar\' < Lat. in + numerabilis < numerare)</td><td class=\"column-8\">nombrer (\'tellen\'), innombrable (\'ontelbaar\' < Lat. in + numerabilis), énumeration (\'opnummering\' < Lat. ex + numerare)</td><td class=\"column-9\">numerieren (\'tellen\'),</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1225 odd\">\n <td class=\"column-1\">numerus</td><td class=\"column-2\">numeri</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">getal, aantal</td><td class=\"column-6\">nummer, numeriek (\'door getallen uitgedrukt\' < Fr. numérique < Lat. numerus)</td><td class=\"column-7\">number (\'getal\' < Fr. nombre < Lat. numerus), No. (afkorting \'getal\' < Lat. abl. numero)</td><td class=\"column-8\">nombre (\'nummer\'), numération (\'telling\')</td><td class=\"column-9\">Nummer (\'getal\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1226 even\">\n <td class=\"column-1\">nunc</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nu</td><td class=\"column-6\">nu (heeft een gemeenschappelijke stam met nunc)</td><td class=\"column-7\">now (Oud-Engels: nu, heeft een gemeenschappelijke stam met nunc)</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">hic et nunc (\'hier en nu\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1227 odd\">\n <td class=\"column-1\">nuntio (nuntiare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">berichten</td><td class=\"column-6\">annonceren (\'aankondigen\' < Fr. annoncer < Lat. annuntiare), denonceren (\'aangeven\' < Fr. dénoncer < Lat. denuntiare), prononceren (\'uitspreken\' < Fr. prononcer < Lat. pronuntiare), renonceren (\'afstand doen van\' < Fr. renoncer < Lat. renuntiare)</td><td class=\"column-7\">to announce (\'verkondigen\' < Lat. annuntiare < ad + nuntiare), to denounce (\'afkondigen\' < Lat. denuntiare), to pronounce (\'uitspreken\' < Lat. pronuntiare), to renounce (\'opgeven\' < Lat. renuntiare)</td><td class=\"column-8\">annoncer (\'aankondigen < Lat. adnuntiare), denoncer (\'aangeven\' < Lat. denuntiare), énoncer (\'uitdrukken\' < Lat. enuntiare), prononcer (\'uitspreken\' < Lat. pronuntiare)</td><td class=\"column-9\">Annonce (\'aankondiging\' < Fr. annoncer < Lat. annuntiare , ad + nuntiare), Denunziation (\'aankondiging\' < Fr. denoncer< Lat. denuntiare), prononcieren (\'uitspreken\' < Fr. prononcer < Lat. pronuntiare)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1228 even\">\n <td class=\"column-1\">nuntius</td><td class=\"column-2\">nuntii</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">koerier, bericht</td><td class=\"column-6\">zie nuntio</td><td class=\"column-7\">zie nuntio</td><td class=\"column-8\">zie nuntio</td><td class=\"column-9\">zie nuntio</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1229 odd\">\n <td class=\"column-1\">nuper</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">niet lang geleden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1230 even\">\n <td class=\"column-1\">nuptiae</td><td class=\"column-2\">nuptiarum</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">huwelijk</td><td class=\"column-6\">nuptiaal- (\'huwelijks-\' < Lat. nuptialis)</td><td class=\"column-7\">nuptial (\'huwelijks-\' < Lat. nuptialis)</td><td class=\"column-8\">nuptial (\'huwelijks-\' < Lat. nuptialis),</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1231 odd\">\n <td class=\"column-1\">nympha</td><td class=\"column-2\">nymphae</td><td class=\"column-3\">f.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">nimf</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">nymphomanie (\'seksverslaving\' < Gr. νύμφη + μανία \'gekte\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1232 even\">\n <td class=\"column-1\">ob</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voor, wegens, omwille van</td><td class=\"column-6\">obstakel (\'hinderpaal\' < Lat. obstaculum < obstare \'in de weg staan\'), obesitas (\'overgewicht\' < Lat. obesus \'volgegeten\' < obedere), obscuur (\'duister\' < Lat. obscurus), observeren (\'waarnemen\' < Lat. observare < ob + servare \'in het oog houden\'), obstinaat (\'koppig\' < Lat. obstinatus < obstinare \'vastbesloten zijn\'), obligaat (\'verplicht\' < Lat. obligatus < obligare \'vastleggen, verbinden\' < ob + ligare \'binden\'), occasion (\'koopje\' < Lat. occasionem < occadere \'naar toe vallen\' < ob + cadere), offeren (\'a/e godheid schenken\' < Lat offere < ob + ferre), voorwerp (\'zaak\', directe ontlening aan Lat. obiectum < ob + iacere \'werpen\')</td><td class=\"column-7\">obvious (\'duidelijk zichtbaar\' < obvius < ob + via \'weg\'), to obey (\'gehoorzamen\'< Lat. obedire < ob + audire \'luisteren\'), obesity (\'overgewicht\' < Lat. obesitas \'volgegeten\' < obedere < ob + edere \'eten\'), object (\'voorwerp\' < Lat. obiectum < ob + iacere), obituary (obituary (\'overlijdensbericht\' < Mdd. Lat. obituarius \'betrekking hebbend op de dood\' < Lat. obitum \'gestorven\' < obire), obscene (\'beledigend\' < Lat. obscenus < ob + caenum \'viezigheid\' (onzeker)), obsession (\'abnormale belangstelling\' < Lat. obsessus < obsidere \'belegeren, bezetten\')</td><td class=\"column-8\">l\'obésité (\'overgewicht\' < Lat. obesitas \'volgegeten\' < obesitum < obedere \'voleten\'), obligatoire (\'verplicht\' < Lat. obligatus < obligare < ob + ligare \'vastbinden\'), l\'object (\'voorwerp\' < Lat. obiectum < ob + iacere), obscène (\'aanstootgevend\' < Lat. obscenus < ob + scenum \'vuil\' (onzeker)), occuper (\'bezetten\' < Lat. occupere < ob + capere \'nemen\')</td><td class=\"column-9\">Objekt (\'voorwerp\' < Lat. obiectus < obicere < ob + icere \'werpen\'), Obligation (\'verplichting\' < Lat. obligatio < obligare < ob + ligare \'vastleggen, binden\'), observieren (\'bekijken\' < Lat. observare < ob + servare \'in het oog houden\'), Obstitation (\'koppigheid\' < Lat. obstinatio < ob + stare \'standvastig blijven\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1233 odd\">\n <td class=\"column-1\">quam ob rem ?</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">waarom?</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1234 even\">\n <td class=\"column-1\">obliquus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">obliqua, obliquum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">scheef</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">oblique (\'schuin\')</td><td class=\"column-8\">oblique (\'schuin\')</td><td class=\"column-9\">oblique (\'scheef\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1235 odd\">\n <td class=\"column-1\">obliviscor (oblivisci)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">oblitus sum</td><td class=\"column-5\">vergeten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">oblivion (\'vergetelheid\' < Lat. oblivionem < oblitus)</td><td class=\"column-8\">oublier (\'vergeten\')</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1236 even\">\n <td class=\"column-1\">oblitus + gen</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vergetend, niet denkend aan</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1237 odd\">\n <td class=\"column-1\">obscurus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">obscura, obscurum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">duister</td><td class=\"column-6\">obscuur</td><td class=\"column-7\">obscure</td><td class=\"column-8\">obscur</td><td class=\"column-9\">obskur</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1238 even\">\n <td class=\"column-1\">obstupesco (obstupescĕre)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\">obstupui</td><td class=\"column-5\">verbaasd worden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1239 odd\">\n <td class=\"column-1\">occulto (occultare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verbergen</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1240 even\">\n <td class=\"column-1\">occultus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">occulta, occultum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">verborgen</td><td class=\"column-6\">occult</td><td class=\"column-7\">occult</td><td class=\"column-8\">occult</td><td class=\"column-9\">okkult</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1241 odd\">\n <td class=\"column-1\">occupo (occupare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">in bezit nemen</td><td class=\"column-6\">occupatie (\'bezetting\')</td><td class=\"column-7\">to occupy (\'bezetten\')</td><td class=\"column-8\">occuper (\'bezighouden met\')</td><td class=\"column-9\">Okkupation (\'bezetting\'), Okkupant (\'bezetter\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1242 even\">\n <td class=\"column-1\">oceanus</td><td class=\"column-2\">oceani</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oceaan</td><td class=\"column-6\">oceaan</td><td class=\"column-7\">ocean</td><td class=\"column-8\">l\'ocean</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\">Komt van Oudgr. ὠκεανός</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1243 odd\">\n <td class=\"column-1\">oculus</td><td class=\"column-2\">oculi</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">oog</td><td class=\"column-6\">ocel (\'puntoog van insecten\'), binocle (\'verrekijker\' < Fr. < Lat. bis \'dubbel\' + oculus)</td><td class=\"column-7\">binocle (\'verrekijker\' < Fr. < Lat. bis \'dubbel\' + oculus)</td><td class=\"column-8\">l\'oeil (\'oog\'), le binocle (\'verrekijker\' < Lat. bis \'dubbel\' + oculus)</td><td class=\"column-9\">Binokel (\'verrekijker\' < Lat. bi \'dubbel\' + oculus), okular (\'met betrekking tot de ogen\')</td><td class=\"column-10\">monocle (\'kijkglas voor één oog\') komt van de samenstelling van het Oudgr. μόνος + Lat. oculus</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1244 even\">\n <td class=\"column-1\">odi (odisse)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">haten</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1245 odd\">\n <td class=\"column-1\">odium</td><td class=\"column-2\">odii</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">haat</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">ennuyer (\'vervelen\' < Lat. inodiare < in + odium)</td><td class=\"column-9\">odiös (\'ontuitstaanbaar)</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1246 even\">\n <td class=\"column-1\">odor</td><td class=\"column-2\">odoris</td><td class=\"column-3\">m.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">geur</td><td class=\"column-6\">deodorant (\'ontgeuringsmiddel\' < Lat. de + odor)</td><td class=\"column-7\">odor</td><td class=\"column-8\">l\'odeur, odorer (\'geuren\')</td><td class=\"column-9\">Odeur (\'geur\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1247 odd\">\n <td class=\"column-1\">olim</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">vroeger, later</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1248 even\">\n <td class=\"column-1\">omen</td><td class=\"column-2\">ominis</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">voorteken</td><td class=\"column-6\">abominabel (\'afschuwelijk\' < Lat. abominabilis < ab \'weg van\' + omen), omineus (\'een boos voorteken inhoudend\')</td><td class=\"column-7\">omen, abomination (\'walgelijk iets\' < Lat. abominabilis < ab \'weg van\' + omen)</td><td class=\"column-8\">abominable (\'afschuwelijk\' < Lat. abominabilis < ab \'weg van\' + omen)</td><td class=\"column-9\">Omen, ominös (\'onheilspellend\')</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1249 odd\">\n <td class=\"column-1\">omnis</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">omnis, omne</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">ieder, elk (meervoud: alle)</td><td class=\"column-6\">omnibus (\'bundelboek\', betekent lett. \'voor allen\'), omnivoor (\'alleseter\' < Lat. omnis + vorare \'eten\')</td><td class=\"column-7\">omnipotent (\'almachtig\' < Lat. omnis + potentia \'macht\'), omniscience (\'alwetendheid\' < Lat. omnis + scientia \'kennis\'), omnibus (\'voertuig\' < Lat. omnibus (voor allen)</td><td class=\"column-8\">l\'omnipotence (\'almacht\' < Lat. omnis + potentia \'macht\'), omnivore (\'alleseter\' < Lat.omnis + vorare \'eten\')</td><td class=\"column-9\">omnipotent (\'almachtig\' < Lat. omnis + potens \'machtig\'), Omnivore (\'alleseter\' < Lat. omnis + vorare \'eten\'), omnipräsent (\'overal aanwezig\' < Lat. omnis + praesens \'aanwezig zijnde\')</td><td class=\"column-10\">Airbus (\'passasgiersvliegtuig\' < Oudgr. ἀήρ \'lucht\' + Lat. omnibus \'voor allen\')</td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1250 even\">\n <td class=\"column-1\">omnes</td><td class=\"column-2\">omnium</td><td class=\"column-3\">omnes, omnia</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">alle(n) (mv.)</td><td class=\"column-6\">zie omnis</td><td class=\"column-7\">zie omnis</td><td class=\"column-8\">zie omnis</td><td class=\"column-9\">zie omnis</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1251 odd\">\n <td class=\"column-1\">omnia</td><td class=\"column-2\">omnium</td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">alle(s) (mv. onz.)</td><td class=\"column-6\">zie omnis</td><td class=\"column-7\">zie omnis</td><td class=\"column-8\">zie omnis</td><td class=\"column-9\">zie omnis</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1252 even\">\n <td class=\"column-1\">omnino</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">volkomen, beslist, in totaal</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1253 odd\">\n <td class=\"column-1\">onero (onerare)</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\"></td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">(be)laden</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">to exonerate (\'vrijstellen\')</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1254 even\">\n <td class=\"column-1\">onus</td><td class=\"column-2\">oneris</td><td class=\"column-3\">n.</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">last</td><td class=\"column-6\">-</td><td class=\"column-7\">-</td><td class=\"column-8\">-</td><td class=\"column-9\">-</td><td class=\"column-10\"></td>\n</tr>\n<tr class=\"row-1255 odd\">\n <td class=\"column-1\">opacus</td><td class=\"column-2\"></td><td class=\"column-3\">opaca, opacum</td><td class=\"column-4\"></td><td class=\"column-5\">beschaduwd, duister</td><td class=\"column-6\">opaciteit (\'doorschijnendheid\')</td><td class=\"column-7\">opacity (\'doorschijnendheid\')</td><td